ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

про залишення апеляційної скарги без руху

"27" вересня 2021 р. Справа№ 927/481/21

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Чорногуза М.Г.

суддів: Агрикової О.В.

Мальченко А.О.

розглянувши матеріали апеляційної скарги ОСОБА_1

на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 03 вересня 2021 року

(про скасування заходів забезпечення позову)

у справі № 927/481/21 (суддя Демидова М.А.)

за позовом ОСОБА_1 , ( АДРЕСА_1 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО" , (01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 3; e-mail: kyapic@gmail.com)

третя особа , яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" , (16520, Чернігівська область, Бахмацький район, с. Городище, вул. Перемоги, 79, e-mail: : info@agrodim.in.ua)

про розірвання договору купівлі-продажу частки, скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, витребування з володіння частки у розмірі 24,9 % у статутному капіталі, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 03 вересня 2021 року у справі № 927/481/21 скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 17.06.2021 у справі № 927/481/21 з моменту набрання законної сили рішенням у справі №927/481/21. Повний текст ухвали складено та підписано 03.09.2021 .

17.09.2021 ОСОБА_1 звернулась до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить: "ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 03.09.2021 у справі № 927/481/21".

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.09.2021 матеріали апеляційної скарги ОСОБА_1 у судовій справі № 927/481/21 передано на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Чорногуз М.Г., судді - Мальченко А.О., Агрикова О.В.

Крім того, в тексті апеляційної скарги скаржник також просить поновити ОСОБА_1 строк на апеляційне оскарження ухвали Господарського суду Чернігівської області від 03.09.2021 у справі № 927/481/21 .

Частиною 3 статті 260 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, що апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 256 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними.

Частиною 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що апеляційна скарга на рішення суду подається - протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду протягом десяти днів з дня його (її) проголошення . Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення . Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: 1) рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; 2) ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Повний текст ухвали Господарського суду Чернігівської області від 03.09.2021 у справі № 927/481/21, складено та підписано 03.09.2021 , тобто, з огляду на приписи частини першої статті 256 ГПК України, останнім днем строку, встановленого для оскарження зазначеної ухвали суду є 13.09.2021 .

Частиною другою статті 256 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що "Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду".

Клопотання про відновлення строку подання апеляційної скарги з огляду на приписи статті 119 ГПК повинно містити обґрунтування поважності причин пропуску такого строку (за необхідності - з посиланням на відповідні докази, які подаються апеляційному господарському суду на загальних підставах).

Відновлення процесуального строку являє собою визнання судом дійсним права вчинити певну процесуальну дію, втраченого внаслідок пропуску заінтересованою особою процесуального строку, який встановлено для його здійснення, з причин, які визнано судом поважними.

За змістом ст. 119 ГПК України поважними причинами визнаються лише такі обставини, які є об`єктивно непереборними та пов`язані з дійсними істотними труднощами для своєчасного вчинення процесуальних дій.

Господарський процесуальний кодекс України не пов`язує право суду відновити пропущений процесуальний строк лише з певним колом обставин, що спричинили пропуск строку. Отже, у кожному випадку суд повинен з урахуванням конкретних обставин пропуску строку оцінити доводи, що наведені на обґрунтування клопотання про його відновлення, та зробити мотивований висновок щодо поважності чи неповажності причин пропуску строку.

У відповідності до частини 3 статті 2 ГПК України, Основними засадами (принципами) господарського судочинства, зокрема, є змагальність сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Згідно з вимогами статті 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до вимог ст. 77 Господарського процесуального кодексу України - Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Таким чином, закон встановлює рівні можливості для сторін і гарантує їм право на захист своїх інтересів. Принцип рівності учасників судового процесу перед законом і судом є важливим засобом захисту їх прав і законних інтересів, що унеможливлює ущемлення будь-чиїх процесуальних прав. Це дає змогу сторонам вчиняти передбачені законодавством процесуальні дії, реалізовувати надані їм законом права і виконувати покладені на них обов`язки. Особи, які беруть участь у справі, вправі вільно розпоряджатися своїми процесуальними правами, в тому числі подавати докази на підтвердження обставин, на які вони посилаються.

17.09.2021 ОСОБА_1 звернулась до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 03.09.2021 (повний текст складено 03.09.2021) у справі № 927/481/21, тобто, через 14 днів з дня підписання повного тексту оскаржуваної ухвали суду .

В обґрунтування поважності підстав пропуску строку скаржник зазначає, що Про оскаржувану ухвалу представнику позивача стало відомо 15.09.21 при ознайомленні з матеріалами даної справи та отриманні повного Рішення (повний текст було складено 13.09.21 згідно з відмітки суду). Зазначені обставини також підтверджуються внутрішнім описом тому 13 справа №927/481/21, з якого вбачається, що оскаржувана ухвала (а.с. 232-234 т.13) була підшита до матеріалів справи після повного Рішення (а.с. 205-225 т.13), яке було виготовлене 13.09.21 згідно відмітки суду .

Колегія суддів звертає увагу на те, що фотокопія внутрішнього опису тому 13 справи №927/481/21, на яку посилається скаржник, не може свідчити про дату складання документу та не є доказом поважності підстав пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали адже Формування і оформлення судових справ здійснюється в порядку визначеному розділом VII Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України затвердженої наказом Державної судової адміністрації України № 814 від 20.08.2019 та не ставиться в залежність від дата складання повного тексту документу.

Пунктом 4 частини 3 статті 258 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що до апеляційної скарги додаються , зокрема докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції, за наявності.

Зважаючи на те, що скаржником до апеляційної скарги не додано доказів на підтвердження факту ознайомлення з текстом ухвали Господарського суду Чернігівської області від 03.09.2021 (повний текст якої складено 03.09.2021 ) та/або матеріалами справи № 927/481/21, (колегія суддів звертає увагу на те, що в додатках до апеляційної скарги додано фотокопію внутрішнього опису документів справи № 927/481/21, останнім пунктом якого, зазначено 68 -//- 03.09.21 Реком.повід 239-241 - що ставить під сумнів твердження скаржника про дату ознайомлення з матеріалами справи ), не додано доказів отримання копії оскаржуваної ухвали , колегія суддів не вбачає поважних підстав для задоволення заяви ОСОБА_1 про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали, адже відсутність зазначених вище доказів позбавляє суд можливості зробити вмотивований висновок щодо поважності причин пропуску строку.

Також, колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що за змістом статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі" (Зазначена правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 11.12.2018 у справі № 921/6/18 та від 21.03.2019 у справі № 916/2349/17).

Зокрема, ухвала Господарського суду Чернігівської області від 03.09.2021р. у справі № 927/481/21 має публічний характер та знаходиться у вільному доступі в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/99354485 . Так, згідно відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень - зазначена вище ухвала надіслана судом: 03.09.2021 . Зареєстровано: 03.09.2021. Оприлюднено: 06.09.2021.

Пропуск процесуального строку - це юридичний факт, який настає внаслідок бездіяльності уповноваженої особи в момент настання (або закінчення) цього строку з поважних причин чи з причини, що не можуть бути визнані такими, і такий, що породжує відповідні правові наслідки.

Зокрема, згідно ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23.02.2006 №3477-IV "Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права".

Відповідно до сталої практики ЄСПЛ, вирішення питання щодо поновлення строку на оскарження перебуває в межах дискреційних повноважень національних судів, однак такі повноваження не є необмеженими. Від судів вимагається вказувати підстави. Однією з таких підстав може бути, наприклад, неповідомлення сторін органами влади про прийняті рішення в їхній справі. Проте навіть тоді можливість поновлення не буде необмеженою, оскільки сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатися про стан відомого їм судового провадження (див., mutatis mutandis , рішення від 26.04.2007 у справі "Олександр Шевченко проти України", заява №8371/02, п.27 та ухвалу від 14.10.2003 у справі "Трух проти України", заява №50966/99).

За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду дійшла висновку про залишення апеляційної скарги без руху , з підстав, передбачених п. 3 статті 260 Господарського процесуального кодексу України та зазначає, що ОСОБА_1 має право усунути недоліки , а саме, надати до Північного апеляційного господарського суду - Заяву про поновлення строку для подання апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 03.09.2021 у справі № 927/481/21 з зазначенням інших поважних підстав пропуску такого строку та посилання на відповідні докази .

Відповідно до п. 17.5 Прикінцевих положень Господарського процесуального кодексу України - апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, колегія суддів вважає за необхідне зобов`язати Господарський суд Чернігівської області направити до Північного апеляційного господарського суду матеріали судової справи № 927/481/21 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО" про розірвання договору купівлі-продажу частки, скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, витребування з володіння частки у розмірі 24,9 % у статутному капіталі.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 31 119, 174, 234, 258, 260 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 03 вересня 2021 року у справі № 927/481/21- залишити без руху.

2. Протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали, ОСОБА_1 має право усунути недоліки, а саме, надати до Північного апеляційного господарського суду - Заяву про поновлення строку для подання апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 03.09.2021 у справі № 927/481/21 з зазначенням інших поважних підстав пропуску такого строку та посилання на відповідні докази .

3. Якщо заявник не усуне недоліки апеляційної скарги протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали , апеляційна скарга вважається неподаною і повертається заявнику.

4. Зобов`язати Господарський суд Чернігівської області направити до Північного апеляційного господарського суду матеріали судової справи № 927/481/21 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифікованого Фонду "ДЕВЕЛОПМЕНТ АГРО" про розірвання договору купівлі-продажу частки, скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, витребування з володіння частки у розмірі 24,9 % у статутному капіталі.

5. Копію даної ухвали надіслати учасникам у справі.

Всі документи та письмові докази подаються виключно через управління автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 1-А.

Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя М.Г. Чорногуз

Судді О.В. Агрикова

А.О. Мальченко

Дата ухвалення рішення 27.09.2021
Оприлюднено 04.10.2021

Судовий реєстр по справі 927/481/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.08.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 29.07.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 18.07.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 05.07.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 23.06.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 20.06.2022 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Постанова від 16.02.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 26.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.12.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 08.12.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 21.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.09.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 13.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 01.09.2021 Господарський суд Чернігівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 927/481/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону