ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

"06" жовтня 2021 р. Справа№ 910/4164/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Попікової О.В.

суддів: Корсака В.А.

Владимиренко С.В.

розглянувши матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Жиса"

про приєднання до апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"

на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021

у справі №910/4164/20 (суддя Привалов А.І.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент"

до 1) Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС";

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвінтум";

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фортіфай";

4) Міністерства юстиції України;

треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідачів:

1) Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк";

2) Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал";

3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит";

про визнання недійсними протоколу аукціону та біржового контракту

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент" задоволено частково. Накладено арешт на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк". Зобов`язано депозитарну установу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвінтум", в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента. Накладено арешт на усе належне Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на праві власності рухоме, нерухоме майно, майнові права. Накладено арешт на кошти Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, в тому числі ті, які знаходяться на кореспондентському рахунку/рахунках в Національному банку України, в межах суми, яка стягується у зведеному виконавчому провадженні №59036926 та еквівалентна 169782217,75 доларів США. Накладено арешт на цінні папери, належні Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та наявні на рахунках депонента Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в депозитарних установах України. Заборонено Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" здійснювати дії направлені на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, а також здійснювати будь-які дії направлені на зміну органів управління Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк". Заборонено Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав. В іншій частині вимог відмовлено.

Не погодившись із вказаною ухвалою, Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на вказану ухвалу суду.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.02.2021 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Попікова О.В., судді: Євсіков О.О., Демидова А.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20; розгляд справи №910/4164/20 призначено на 10.03.2021.

Не погодившись з ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20, Товариство з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент" звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на вказану ухвалу суду.

Відповідно до протоколу передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових матеріалів) раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) (складу суду) від 18.02.2021 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Попікова О.В., судді: Демидова А.М., Євсіков О.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.02.2021 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 з доданими до неї матеріалами повернуто скаржнику на підставі п. 1 ч. 5 статті 260 ГПК України.

02.03.2021 до Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент" надійшла касаційна скарга на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 22.02.2021 у справі №910/4164/20.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 зупинено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 до повернення матеріалів оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 з Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду до Північного апеляційного господарського суду.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду супровідним листом від 05.04.2021 №24.2-16/910/4164/20/251/2021 повернув до Північного апеляційного господарського суду матеріали оскарження ухвали у справі №910/4164/20.

Розпорядженням Керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 08.04.2021 №09.1-08/1437/21 відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/4164/20 у зв`язку з перебуванням судді Демидової А.М., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), на лікарняному.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.04.2021 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Попікова О.В., судді: Корсак В.А., Євсіков О.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.04.2021 прийнято апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 до провадження у визначеному складі суду; поновлено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20; розгляд справи призначено на 21.04.2021.

14.04.2021 до Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Еверест Істейт" надійшла касаційна скарга на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 22.02.2021 у справі №910/4164/20.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.04.2021 зупинено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 до повернення матеріалів оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 з Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду до Північного апеляційного господарського суду.

20.08.2021 до Північного апеляційного господарського суду надійшов лист Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.08.2021 №24.2-17/910/4164/20/488/2021, з якого вбачається, що справа та матеріали оскарження ухвали надіслані до Господарського суду міста Києва.

Північний апеляційний господарський суд листом від 25.08.2021 №910/4164/20/09.1-14/1637/21 звернувся до Господарського суду міста Києва з проханням надіслати до Північного апеляційного господарського суду матеріали оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20.

13.09.2021 до Північного апеляційного господарського суду надійшла справа та матеріали оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20.

Розпорядженням Керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 20.09.2021 №09.1-08/4583/21 відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/4164/20 у зв`язку з перебуванням судді Євсікова О.О., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці.

Згідно з протоколом та витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, протоколами передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових матеріалів) раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) (складу суду) від 20.09.2021 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Попікова О.В., судді: Корсак В.А., Владимиренко С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 прийнято апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 до провадження у визначеному складі суду; поновлено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20; розгляд справи призначено на 11.10.2021.

01.10.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Жиса" надійшла заява про приєднання до апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021.

Згідно з протоколом передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових матеріалів) раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) (складу суду) від 01.10.2021 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Попікова О.В., судді: Корсак В.А., Владимиренко С.В.

Дослідивши матеріали поданої заяви, колегія суддів дійшла висновку про залишення її без руху з таких підстав.

Відповідно до статті 265 ГПК України учасники справи мають право приєднатися до апеляційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. До апеляційної скарги мають право приєднатися також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки. Заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути подано до початку розгляду справи в суді апеляційної інстанції. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору та докази надсилання (направлення) копії заяви іншим учасникам справи.

Частиною 2 статті 123 ГПК України передбачено, що розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюється законом.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначено Законом України "Про судовий збір".

Відповідно до ч. 1 статті 4 названого Закону судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Підпунктом 7 п. 2 ч. 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до господарського суду заяви про приєднання до апеляційної скарги на ухвалу суду ставку судового збору встановлено в 1 розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з Законом України "Про державний бюджет України на 2021 рік", один розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб складає 2270,00 грн.

Отже, розмір судового збору, який мав сплатити заявник, звертаючись із вказаною заявою до Північного апеляційного господарського суду, становить 2270,00 грн.

Перевіривши матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Жиса", колегія суддів встановила, що скаржником не додано доказів сплати судового збору за подання заяви про приєднання до апеляційної скарги, крім того в додатках до вказаної заяви відсутнє посилання на додавання до неї доказів сплати судового збору.

Стаття 265 ГПК України включена до Глави 1. Апеляційне провадження, параграф 2. Відкриття апеляційного провадження.

Відтак, колегія суддів апеляційної інстанції вважає, що до заяв про приєднання до апеляційної скарги, подання яких передбачено статтею 265 ГПК України, застосовуються положення статтей, розміщених у цьому параграфі.

Частиною 2 статті 260 ГПК України встановлено, що до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

Відповідно до статті 174 ГПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Оскільки до заяви про приєднання до апеляційної скарги не додані докази сплати судового збору, то така заява не відповідає вимогам, визначеним статтями 258, 265 ГПК України та підлягає залишенню без руху із встановленням строку на усунення недоліків.

Керуючись статтями 234, 258, 260, 265 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ :

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Жиса" про приєднання до апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі № 910/4164/20 залишити без руху.

2. Запропонувати Товариству з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Жиса" протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали усунути недоліки, а саме, надати до Північного апеляційного господарського суду докази сплати судового збору у розмірі 2270,00 грн.

3. Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Жиса", що у випадку не усунення у встановлений термін недоліків стосовно надання доказів сплати судового збору, дану заяву буде повернуто зявнику.

4. Копію ухвали надіслати заявнику.

5. Відповідно до ч. 2 статті 235 ГПК України, ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає касаційному оскарженню.

Головуючий суддя О.В. Попікова

Судді В.А. Корсак

С.В. Владимиренко

Дата ухвалення рішення 06.10.2021
Зареєстровано 07.10.2021
Оприлюднено 07.10.2021

Судовий реєстр по справі 910/4164/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.01.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.10.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.09.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.08.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.08.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.08.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 19.07.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 14.07.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/4164/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону