ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2021 р.м. ХарківСправа № 922/1513/17 (922/2600/21)

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

при секретарі судового засідання П`ятак А.С.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Публічного акціонерного товариства Футбольний клуб Металіст , 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 65, код ЄДРПОУ 24341697; до Товариства з обмеженою відповідальністю Купер екохім , 61036, м. Харків, вул. Морозова, 7, код ЄДРПОУ 43821950; про стягнення коштів та розірвання договору в межах справи № 922/1513/17 про банкрутство Публічного акціонерного товариства Футбольний клуб Металіст за участі представників учасників справи:

позивача - не з`явився;

відповідача - не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство Футбольний клуб Металіст звернулось до господарського суду Харківської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю Купер екохім про стягнення заборгованості за Договором оренди № 24/09/2020 у розмірі 675648, 69 грн., з яких: основний борг у розмірі 617500, 00 грн., пеня у розмірі 26428, 15 грн., інфляційні втрати у розмірі 25871, 50 грн., 3 % річних у розмірі 5849, 04 грн.

У провадженні господарського суду Харківської області перебуває справа про банкрутство Публічного акціонерного товариства Футбольний клуб Металіст , яка суддею Усатим В.О.

Відповідно до ч. 2 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 30.06.2021 позовна заява в межах справи про банкрутство (вх. № 2600/21 від 30.06.2021) передана на розгляд головуючому судді Усатому В.О.

Ухвалою суду від 05.07.2021 прийнято позовну заяву (вх. № 2600/21) до розгляду та відкрито провадження у справі № 922/2600/21, ухвалено справу розглядати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 04.08.2021 о 12:40 год. Встановлено відповідачу строк для подання відзиву на позов - 15 днів з моменту отримання копії даної ухвали. Встановлено позивачу строк для подання відповіді на відзив - 5 днів з моменту його отримання відповідно до положень статті 166 ГПК України.

04.08.2021 на адресу суду від ліквідатора Публічного акціонерного товариства Футбольний клуб Металіст арбітражного керуючого Левкович О.К. надійшла заява (вх. № 18168) про збільшення розміру позовних вимог, в якій остання просила: розірвати Договір оренди № 24/09/2020 від 24.09.2020 транспортного засобу Mercedes-Benz Travego 15 RHD 11967, (2008), держ. ном. НОМЕР_1 , укладений між Публічним акціонерним товариством Футбольний клуб Металіст та Товариством з обмеженою відповідальністю Купер екохім .

Ухвалою суду від 04.08.2021 прийнято до розгляду заяву (вх. № 18168) про збільшення розміру позовних вимог та спір вирішено розглядати відповідно до викладених в заяві позовних вимог. Відкладено підготовче засідання на 02.09.2021 о 10:15 год.

01.09.2021 на электрону адресу суду від ліквідатора Публічного акціонерного товариства Футбольний клуб Металіст арбітражного керуючого Левкович О.К. надійшло клопотання (вх. № 5206) про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою суду від 02.09.2021 задоволено клопотання (вх. № 5206) про відкладення підготовчого засідання, продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів, до 04.10.2021. Відкладено підготовче засідання на 22.09.2021 о 10:35 год.

Ухвалою суду від 22.09.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду справи по суті в судовому засіданні на 05.10.2021 о 15:40 год.

Позивач в призначене судове засідання не з`явився, явку свого повноважного представника не забезпечив, 04.10.2021 на електронну адресу суду від ліквідатора Публічного акціонерного товариства Футбольний клуб Металіст арбітражного керуючого Левкович О.К. надійшло клопотання (вх. № 6318) про проведення судового засідання без її участі.

Відповідач в судове засідання не з`явився, явку свого повноважного представника не забезпечив, відзиву на позов не надав. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений відповідно до вимог чинного законодавства, шляхом направлення копій ухвали суду від 05.07.2021, 04.08.2021, 02.09.2021, 22.09.2021 на його адресу, зазначену в позовній заяві, яка відповідає відомостям про місцезнаходження відповідача, внесеним до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ч. 1 статті 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Згідно з статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, яка ратифікована Україною 17.07.1997, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи у продовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру. Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 статті 6 даної Конвенції (§ 66-69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі Смірнова проти України ).

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про вчинення усіх необхідних дій для розгляду справи та про достатність у матеріалах справи документальних доказів для вирішення спору по суті.

Розглянувши матеріали справи та з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, всебічно та повно дослідивши надані докази, суд встановив наступне.

24.09.2020 між Публічним акціонерним товариством Футбольний клуб Металіст (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю Купер екохім (орендар) укладено Договір оренди № 24/09/2020, відповідно до умов якого, орендодавець передає, а орендар зобов`язується прийняти в строкове платне користування майно та сплатити за нього визначену орендну плату, а саме автомобіль марки Mercedes-Benz Travego 15 SHD тип Автобус - D, номер шасі (кузова. рами) НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_1 2008 року випуску (а.с. 11-12).

У відповідності до п. 8.1. Додаткової угоди до Договору оренди від 05.07.2021, він набуває чинності з дня його підписання та діє до 06.07.2021 (а.с. 26).

Відповідно до п. 1.2. Договору орендодавець підтверджує, що предмет оренди належить йому на підставі права власності та підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .

Згідно з п. 2.1. Договору, передача предмета оренди від орендодавця до орендаря здійснюється у день підписання договору оренди, що оформлюється Актом приймання - передачі. Акт приймання - передачі складається в 2 (двох) аутентичних примірниках та підписується повноважними представниками сторін, в ньому вказується стан, в якому передається предмет оренди.

На виконання умов Договору 24.09.2021 орендодавець передав, а орендар прийняв в строкове платне користування майно та зобов`язався сплачувати за нього визначену орендну плату, а саме: автомобіль марки Mercedes-Benz модель Travego 15 SHD тип Автобус - D, номер шасі (кузова. рами) НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_1 2008 року випуску (а.с. 12).

Згідно з п. 3.1. Договору, вартість місячної орендної плати складає 75000, 00 грн.

Орендна плата нараховується за фактичний термін оренди (з дня фактичної передачі орендодавцем предмету оренди орендарю за Актом приймання - передачі до моменту його фактичного повернення) (п. 3.2. Договору).

Відповідно до п. 3.5. Договору, орендна плата сплачується до 10-го числа місяця наступного за звітнім.

Позивач вказує, що в порушення умов Договору, відповідач не сплачує орендну плату, так у останнього утворилась заборгованість у розмірі 617500, 00 грн., а саме:

- за вересень 2020 року у розмірі 17500, 00 грн.;

- за жовтень 2020 року у розмірі 75000, 00 грн.;

- за листопад 2020 року у розмірі 75000, 00 грн.;

- за грудень 2020 року у розмірі 75000, 00 грн.;

- за січень 2021 року у розмірі 75000, 00 грн.;

- за лютий 2021 року у розмірі 75000, 00 грн.;

- за березень 2021 року у розмірі 75000, 00 грн.;

- за квітень 2021 року у розмірі 75000, 00 грн.;

- за травень 2021 року у розмірі 75000, 00 грн.

22.12.2021 позивачем на адресу відповідача направлена Претензія про сплату заборгованості, водночас відповіді на Претензію надано не було та заборгованість не сплачено (а.с. 13).

Крім того, позивачем на адресу відповідача направлена Претензія про сплату заборгованості, розірвання Договору оренди № 24/09/2020 від 24.09.2020 та повернення предмету оренди, а саме: автомобіля марки Mercedes-Benz модель Travego 15 SHD тип Автобус - D, номер шасі (кузова. рами) НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_1 2008 року випуску (а.с. 26).

Водночас, станом на день розгляду справи по суті, заборгованість не сплачено та предмет оренди не повернуто.

Такі обставини, на думку позивача, свідчать про порушення його прав та охоронюваних законом інтересів і є підставою для їх захисту у судовому порядку, а також нарахуванню відповідачу на підставі п. 6.1. Договору пені у розмірі 26428, 15 грн.; на підставі статті 625 ГПК України інфляційних втрат у розмірі 25871, 50 грн. та 3 % річних у розмірі 5849, 04 грн.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, з урахуванням фактичних та правових підстав позовних вимог, суд виходить з наступного.

Відповідно до статей 627, 628, 629 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, зміст договору складається з умов, які визначаються на розсуд та за погодженням сторін, та умов, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства, договір укладений (підписаний сторонами) є обов`язковим для виконання кожної із сторін.

Згідно зі статтею 283 ГК України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності, до відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, на виконання вимог договору оренди відповідачем було прийнято в строкове платне користування майно, а саме: автомобіль марки Mercedes-Benz модель Travego 15 SHD тип Автобус - D, номер шасі (кузова. рами) НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_1 2008 року випуску (а.с. 12).

Відповідно до ч. 1 статті 762 ЦК України визначено, що за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 статті 530 ЦК України).

Позивач вказує, що за період з вересня 2020 року по травень 2021 відповідач в порушення умов Договору не сплачує орендну плату, у зв`язку з чим, у останнього утворилась заборгованість у розмірі 617500, 00 грн., а саме:

- за вересень 2020 року у розмірі 17500, 00 грн.;

- за жовтень 2020 року у розмірі 75000, 00 грн.;

- за листопад 2020 року у розмірі 75000, 00 грн.;

- за грудень 2020 року у розмірі 75000, 00 грн.;

- за січень 2021 року у розмірі 75000, 00 грн.;

- за лютий 2021 року у розмірі 75000, 00 грн.;

- за березень 2021 року у розмірі 75000, 00 грн.;

- за квітень 2021 року у розмірі 75000, 00 грн.;

- за травень 2021 року у розмірі 75000, 00 грн.

Відповідно до ч. 1 статті 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно із статтею 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У відповідності до ч. 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Приймаючи до уваги те, що відповідач не вчинив необхідних дій, передбачених сторонами у Договорі та не виконав свій обов`язок зі сплати орендної плати, доказів протилежного суду не надав, суд дійшов висновку, що останній є таким, що прострочив виконання грошового зобов`язання за Договором оренди № 24/09/2020 від 24.09.2020 у розмірі 617500, 00 грн., а отже позовні вимоги в цій частині є правомірними, обґрунтованими та такими, що підтверджуються матеріалами справи і тому підлягають задоволенню.

Щодо заявленої до стягнення з відповідача пені у розмірі 26428, 15 грн., суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 1 статті 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Згідно з ч. 1, 3 статті 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

У відповідності до ч. 1 статті 216 ГК України встановлено, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Відповідно до ч. 1 статті 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

У відповідності до ч. 6 статті 231 ГК України, штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Відповідно до ч. 6 статті 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

За умовами Договору, сторони передбачили відповідальність за неналежне виконання його умов, так, відповідно до п. 6.1. Договору, за невиконання або неналежне виконання зобов`язань щодо орендної плати, орендар сплачує орендодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

За розрахунком позивача, сума пені за період з 10.10.2020 по 15.06.2021 становить 26428, 15 грн.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок суми пені у розмірі 26428, 15 грн. за вищезазначений період у системі Законодавство та із урахуванням положень Закону України Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань , суд встановив, що дані нарахування здійснено не вірно, оскільки період нарахування не може перевищувати шестимісячний термін, від дня, коли зобов`язання мало бути виконано та повинен починатись на наступний день після граничного терміну оплати орендної плати.

Судом здійснено власний розрахунок у системі Законодавство та встановлено, що розмір пені за період з 11.10.2020 по 11.04.2021 становить 26481, 77 грн.

Разом з тим, у відповідності до ч. 1 статті 14 ГПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що суд не може вийти за межі заявлених позовних вимог, до стягнення підлягає пеня у розмірі 26428, 15 грн.

Щодо стягнення з відповідача 3 % річних у розмірі 5849, 04 грн. та інфляційних втрат у розмірі 25871, 50 грн., суд виходить з наступного.

У відповідності до статті 625 ЦК України передбачено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

При цьому, передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції та річних є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

За розрахунком позивача, сума 3 % річних за період з 10.10.2020 по 15.06.2021 становить 5849, 04 грн.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок суми 3 % річних у розмірі 5849, 04 грн. за вищезазначений період у системі Законодавство , суд встановив, що дані нарахування здійснено не вірно.

Судом здійснено власний розрахунок у системі Законодавство та встановлено, що розмір 3 % річних за період з 11.10.2020 по 15.06.2021 становить 18220, 59 грн.

Водночас, враховуючи, що суд не може вийти за межі заявлених позовних вимог, до стягнення підлягає 3 % річних у розмірі 5849, 04 грн.

За розрахунком позивача, сума інфляційних втрат за період з жовтня 2020 року по травень 2021 року становить 25871, 50 грн.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок інфляційних втрат у розмірі 25871, 50 грн. за вищезазначений період у системі Законодавство , суд встановив, що дані нарахування здійснено не вірно.

Судом здійснено власний розрахунок у системі Законодавство та встановлено, що розмір інфляційних втрат за період з жовтня 2020 року по травень 2021 року становить 72771, 05 грн.

Водночас, враховуючи, що суд не може вийти за межі заявлених позовних вимог, до стягнення підлягають інфляційні втрати у розмірі 25871, 50 грн.

Щодо вимоги про розірвання Договору оренди № 24/09/2020 від 24.09.2020, суд виходить з наступного.

Відповідно до положень ЦК України та ГК України сторонами договору найму (оренди) з відповідними правами та обов`язками є наймодавець (орендодавець) та наймач (орендар).

За умовами Договору оренди № 24/09/2020 від 24.09.2020 Публічне акціонерне товариство Футбольний клуб Металіст є орендодавцем, а Товариство з обмеженою відповідальністю Купер екохім - орендарем.

У відповідності до п. 8.1. Додаткової угоди до Договору оренди від 05.07.2021, він набуває чинності з дня його підписання та діє до 06.07.2021 (а.с. 26).

Згідно з ч. 3, 4 статті 291 ГК України договір оренди може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний з підстав, передбачених ЦК для розірвання договору найму, з настанням правових наслідків, передбачених ЦК.

При цьому слід враховувати приписи ч. 2 статті 651 ЦК України які є загальними для розірвання договору та передбачають можливість розірвання договору за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, установлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Відповідно до п. 8.3. Договору, він може бути достроково розірваний (припинений) лише за згодою сторін. Орендодавець може розірвати договір в односторонньому порядку, якщо орендар прострочив оплату більше як на два місяця з моменту виставлення рахунку на оплату.

Судом встановлено, що в порушення умов Договору відповідач не сплачував орендну плату за період з вересня 2020 року по травень 2021, на підставі чого, у останнього утворилась заборгованість у розмірі 617500, 00 грн.

Позивач, у зв`язку з наявністю заборгованістю відповідача з оплати орендної плати, направив на адресу відповідача Претензію про сплату заборгованості, розірвання Договору оренди № 24/09/2020 від 24.09.2020 та повернення предмету оренди, а саме: автомобіля марки Mercedes-Benz модель Travego 15 SHD тип Автобус - D, номер шасі (кузова. рами) НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_1 2008 року випуску (а.с. 26).

Разом з тим, відповіді надано не було.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що відповідачем не виконуються умови Договору оренди № 24/09/2020 від 24.09.2020, зважаючи на наявну заборгованість відповідача зі сплати орендної плати за період з вересня 2020 року по травень 2021 у розмірі 617500, 00 грн., суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог в цій частині та розірвання Договору оренди № 24/09/2020 від 24.09.2020, укладеного між Публічним акціонерним товариством Футбольний клуб Металіст та Товариством з обмеженою відповідальністю Купер екохім .

Розподіл судових витрат.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд виходить з положень статті 129 ГПК України та витрати по сплаті судового збору у розмірі 12404, 72 грн. покладає на відповідача.

Керуючись статтями 7, 8 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 73, 74, 76-79, 86, 129, 236-241 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства Футбольний клуб Металіст - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Купер екохім на користь Публічного акціонерного товариства Футбольний клуб Металіст заборгованість за Договором оренди № 24/09/2020 у розмірі 617500, 00 грн., пеню у розмірі 26428, 15 грн., інфляційні втрати у розмірі 25871, 50 грн., 3 % річних у розмірі 5849, 04 грн. та витрати зі сплати судового збору у розмірі 12404, 72 грн.

Розірвати Договір оренди № 24/09/2020 від 24.09.2020, укладений між Публічним акціонерним товариством Футбольний клуб Металіст та Товариством з обмеженою відповідальністю Купер екохім .

Після набрання рішенням законної сили видати наказ в установленому порядку.

Позивач: Публічне акціонерне товариство Футбольний клуб Металіст (61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 65, код ЄДРПОУ 24341697).

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю Купер екохім (61036, м. Харків, вул. Морозова, 7, код ЄДРПОУ 43821950).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене безпосередньо до Східного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення відповідно до статей 256, 257 Господарського процесуального кодексу України та з урахуванням п.п. 17.5 п.17 Перехідних положень Кодексу.

Учасники справи можуть одержати інформацію по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Повний текст рішення складено та підписано 13.10.2021.

Суддя В.О. Усатий

Дата ухвалення рішення 05.10.2021
Оприлюднено 13.10.2021

Судовий реєстр по справі 922/1513/17 (922/2600/21)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 05.10.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 22.09.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.09.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 04.08.2021 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 05.07.2021 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 922/1513/17 (922/2600/21)

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону