ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ПОСТАНОВА

Справа № 212/4602/21

3/212/1436/21

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2021 року м. Кривий Ріг

Суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Чайкін І.Б., розглянувши матеріал за статтею 212 -15 КУпАП , який надійшов з НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАПОБІГАННЯ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшов протокол про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 за 212 -15 КУпАП.

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення № 53-15/92 від 06 травня 2021 року, 14 вересня 2020 року вчинено адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212- 15 КУпАП, а саме порушення порядку надання внеску на підтримку політичної партії.

Так, за результатами аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за ІІІ квартал 2020, поданого до НАЗК політичною партією Блок Вілкула Українська перспектива , ідентифікаційний код 39358268, встановлено, що на розрахунковий рахунок Партії в ПАТ БАНК ВОСТОК (рахунок № НОМЕР_1 ) 14 вересня 2020 року надійшов внесок від ОСОБА_1 ( РНОКПП: НОМЕР_2 ) у розмірі 148 000, 00 гривень.

На підтвердження інформації, зазначеної у Звіті Дніпропетровської обласної організації Партії, надана банківська виписка, згідно якої 14.09.2020 року від ОСОБА_1 на користь Партії надано внесок за розрахунковим документом № СВ 03892936 у розмірі 148 000, 00 гривень з призначенням платежу Внесок на підтримку партії .

Водночас, відповідно до даних електронної системи публічних закупівель України ProZorro, між ФОП ОСОБА_1 укладено договір на послуги з прибирання та очищення об`єктів від будівельних та інших забруднень з КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ПАРКОВКА ТА РЕКЛАМА КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на суму 195 960, 00 гривень.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 15 Закону України Про політичні партії в Україні не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня року, в якому здійснюється внесок, а також юридичними особами, з якими укладено такий договір на загальну суму понад сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня року, в якому здійснюється внесок (105 100, 00 гривень) - протягом строку дії такого договору та потягом одного року після припинення його дії.

Зазначене зафіксовано в Акті про проведення аналізу Звіту Партії від 25.02.2021 та Висновку про результати аналізу Звіту Партії від 26.02.2021 № 548, затвердженого рішенням Національного агентства від 26.02.2021 № 133/21.

Таким чином, ОСОБА_1 порушив встановлений законом порядок надання внеску на підтримку політичної партії, а саме: п.9 ч.1 ст.15 Закону, за що передбачена відповідальність за ст. 212-15 КУПАП.

Через канцелярію суду представник ОСОБА_1 - адвокат Тер-Товмасян Ю.Г. подала заперечення у яких послалася на наступне: закупівля послуг за договором №189-ПР, укладеним 30.10.2019 року між КП Парковка та реклама та ФОП ОСОБА_1 з предметом закупівлі: Послуги з прибирання та очищення об`єктів від будівельних та інших забруднень здійснювалась без використання електронної системи закупівель та без вказаних вище процедур закупівель (лише шляхом публікації звіту про укладений договір в порядку абз. 5 ч. 1 ст. 2 вказаного Закону України), отже в розумінні вказаного Закону, цей договір не є договором про публічну закупівлю, спрямованим для забезпечення потреб територіальної громади.

Відсутні підстави для віднесення послуг з прибирання та очищення об`єктів від будівельних та інших забруднень, які надавались ФОП ОСОБА_1 за договором № 189- ПР від 30.10.2019 року з КП Парковка та реклама , до таких, що спрямовані на забезпечення потреб територіальної громади, оскільки відповідного фінансування з місцевого бюджету для їх закупівлі в межах вказаного господарського договору не здійснювалось, а укладання такого договору здійснювалось без використання процедур закупівель та електронної системи закупівель.

Таким чином, ОСОБА_1 при здійсненні 14.09.2020 року внеску на підтримку політичної партії Блок Вілкула Українська перспектива в розмірі 148 000,00 грн не було допущено порушень п. 9 ч. 1 ст. 15 Закону України Про політичні партії в Україні , а тому в його діях відсутня подія та склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КУпАП , адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Статтею 251 КУпАП визначено, що доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також іншими документами.

Згідно із ст. 252 КУпАП , орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

На підтвердження вини ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення відповідальність за яке передбачена ст. 212 -15 КУпАП за обставин викладених у протоколі серії № 53-15/92 від 06 травня 2021 року суду надано:

- звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру політичної партії БЛОК ВІЛКУЛА УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА ;

- звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2019-10-31-002113-b;

- акт про проведення аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру Блок Вілкула Українська перспектива ;

- висновок про результати аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру № 548 від 26.02.2021 року;

- витяг з наказу № 142/21 від 03.03.2021 року про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції

- акт № 50-07/187/2 про неявку громадянина ОСОБА_1 від 08.04.2021 року складений у зв`язку з тим, що для складання протоколу про адміністративного правопорушення 08.04.2021 року в Національне агентство з питань запобігання корупції останній не з`явився, про причини неявки не повідомив, тим самим фактично відмовився від підпису в протоколі;

- акт № 50-07/236 про неявку громадянина ОСОБА_2 від 05.05.2021 року складений у зв`язку з тим, що для складання протоколу про адміністративного правопорушення 05.05.2021 року в Національне агентство з питань запобігання корупції останній не з`явився, про причини неявки не повідомив, тим самим фактично відмовився від підпису в протоколі.

За приписами ч. 4 ст. 14 Закону України Про політичні партії в Україні внеском на підтримку політичної партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку політичної партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її зареєстрованому порядку місцевою організацією, пов`язаною особою політичної партії чи її місцевої організації, висунутим політичною партією чи її місцевою організацією кандидатом на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах) або надані політичній партії, зареєстрованій в установленому порядку місцевій організації політичної партії, пов`язаній особі політичної партії чи її місцевої організації, висунутому політичною партією чи її місцевою організацією кандидату на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах).

Пунктом 9 ч.1 ст.15 Закону України Про політичні партії в Україні від 05 квітня 2001 року №2365-III передбачено, що не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня року, в якому здійснюється внесок, а також юридичними особами, з якими укладено такий договір на загальну суму понад сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня року, в якому здійснюється внесок, - протягом строку дії такого договору та потягом одного року після припинення його дії.

З метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції Законом України "Про публічні закупівлі" (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) встановлені правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Відповідно до абзаців другого та п`ятого частини першої статті 2 Закону України Про публічні закупівлі цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.

У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов`язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

У пункті 1 розділу ІІ зазначеного Порядку застосування системи електронних закупівель встановлено, що цей Порядок застосовується для закупівлі товарів та послуг, очікувана вартість яких починається від 10 000 гривень та не перевищує межі встановленої в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України Про публічні закупівлі , а саме за умови, що вартість предмета закупівлі товарів та послуг не перевищує 200 тисяч гривень, а робіт 1,5 мільйона гривень.

Згідно ч. 1 ст. 1 Господарського кодексу України кодекс визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб`єктами господарювання, а також між цими суб`єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Ч. 2. ст. 2 Господарського кодексу України господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Відповідно Господарський кодекс України також розділяє діяльність суб`єктів господарювання на комерційну та некомерційну.

Господарський кодекс України забороняє здійснення комерційної діяльності органам державної влади та органам місцевого самоврядування (ч. 4 ст. 43 Господарського кодексу України). Водночас заборони щодо здійснення комерційної діяльності комунальним підприємствам, створеним за рішенням органу місцевого самоврядування на основі майна територіальної громади немає.

На запит адвоката КП "ПАРКОВКА ТА РЕКЛАМА" листом від 30 червня 2021 року № 3006-2 повідомило, що між КП Парковка та реклама КМР та ФОП ОСОБА_1 ЗО жовтня 2019 року було укладено договір № 189-ПР на надання послуг з прибирання/та очищення об`єктів від будівельних та інших забруднень (ідентифікатор закупівлі UА-2019- 10-31-002113-b). Згідно з абзацем 5 частини 1 Закону України "Про публічні закупівлі" (в редакції чинній в період виникнення правовідносин) у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови що вартість дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов`язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону. Ч. 1 ст. 10 Закону України Про публічні закупівлі (в редакції чинній в період виникнення правовідносин) встановлено, що замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, вставленому уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, до якої в тому числі відноситься звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

КП "Парковка та реклама" КМР оприлюднило в електронній системі закупівель "Prozorro" звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UА-2019- 10-31-002113-b, в п. 11 якого зазначило, що джерелом фінансування закупівлі є власні кошти.

Джерелом фінансування закупівлі за договором №189-ПР, укладеним 30.10.2019 року з ФОП ОСОБА_1 , інформація про який розміщена в електронній системі публічних закупівель України (Рго2оіто) за номером процедури закупівлі ІІА-2019-10-31-002113-Ь з предметом закупівлі: Послуги з прибирання та очищення об`єктів від будівельних та інших забруднень є власні кошти замовника, тобто кошти, отримані від господарської діяльності.

Виходячи з вищевикладеного, суд приходить до висновку про те, що матеріалами справи наданими на підтвердження обставин викладених у протоколі, не спростовано, що КП «ПАРКОВКА ТА РЕКЛАМА» , укладаючи угоду із ФОП ОСОБА_3 , не діяло як самостійний господарюючий суб`єкт та здійснювало прибуткову, комерційну господарську діяльність.

Таким чином, матеріалами адміністративної справи не підтверджується, що КП "ПАРКОВКА ТА РЕКЛАМА" є юридичною особою, з якою у 2019 році укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок.

Згідно з п.1 ч.1 ст.247КУпАП України провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за умови відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

З огляду на те, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбачений ст. 212 15 КУпАП, провадження у справі про притягнення її до адміністративної відповідальності необхідно закрити.

Оскільки стягнення судового збору передбачено законом лише при накладенні адміністративного стягнення, судовий збір стягненню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 212 -15 , 247, 283, 294 КУпАП, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Провадження по адміністративній справі відносно ОСОБА_1 про притягнення його до адміністративної відповідальності ст. 212- 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення - закрити, у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови до Дніпровського апеляційного суду, через Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Суддя: І. Б. Чайкін

Дата ухвалення рішення 13.10.2021
Зареєстровано 14.10.2021
Оприлюднено 14.10.2021

Судовий реєстр по справі 212/4602/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 13.10.2021 Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу Адмінправопорушення
Постанова від 18.08.2021 Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу Адмінправопорушення
Постанова від 22.06.2021 Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу Адмінправопорушення

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону