ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.10.2021 Справа №607/17241/21

(провадження № 1-кс/607/5733/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Сташків Н.М., при секретарі судового засідання Романів В.В., за участю: прокурора Жука І.О., підозрюваного ОСОБА_1 , його захисника - адвоката Калашникова Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Ляховича А.І., за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури Жуком І.О., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210010003481 від 04 грудня 2019р., про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Києві, громадянин України, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , місце фактичного проживання: АДРЕСА_2 , розлучений, має на утриманні неповнолітню дитину, не працює, раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому просить змінити застосований до ОСОБА_1 запобіжний захід у виді застави на запобіжний захід у виді тримання під вартою, терміном на 60 днів, із визначенням застави в розмірі 2 176 298, 17 грн. та покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати органу досудового розслідування на зберігання закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон; носити електронний засіб контролю.

Клопотання обгрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ Ювента Інжиніринг (ЄДРПОУ 38497837, юридична адреса: вул. Мечнікова, буд. 4/1 оф. 18-Б м. Київ) 09 жовтня 2019 року наказом №4-к призначено ОСОБА_1 . Згідно з: пунктом 3.1 розділу 3 Статуту ТОВ Ювента Інжиніринг органами Товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган; пунктом 3.40 розділу 3 Статуту у Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган - Директор; пунктом 3.41 розділу 3 Статуту директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства; пунктом 3.42 розділу 3 Статуту до компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Відповідно до п. 8.7.1 Статуту виконавчим органом Товариства є Директор. Директор має повне право здійснювати всі дії щодо діяльності та справ Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Учасника Товариства. Учасник Товариства може винести рішення про передачу частини повноважень, що належать йому, до компетенції виконавчого органу Товариства. Директор звітує Учасникам Товариства і організовує виконання їх рішень. Відповідно до посадової інструкції затвердженої директором ТОВ Ювента Інжиніринг директор зобов`язаний: очолювати виробничі процеси і контролювати результати діяльності ТОВ; встановлювати взаємовигідні умови співпраці з партнерами та іншими контрагентами; володіти актуальною інформацією про стан справ на виробництві; тримати на особистому контролі роботу служб постачання, збуту і маркетингу; очолювати роботу за претензіями споживачів і забезпечувати кваліфіковані відповіді на пред`явлені позови або порушення договору; виступати головним координатором виробничої діяльності підприємства, забезпечувати дієву та ефективну взаємозамінність співробітників; відстежувати хід виконання відповідними службами поставлених завдань і в процесі виконання при необхідності їх коригувати; брати участь в маркетингових заходах; проводити аналіз звітів з продажу; здійснювати загальне керівництво по розробці та впровадженню заходів для стягнення простроченої заборгованості; організовувати навчання персоналу новим методам продажів і світовій практиці; стежити за чітким дотриманням встановленої цінової політики на підприємстві; впроваджувати програми, здатні позитивно вплинути на просування продукції; очолювати робочу групу по розробці бюджету ТОВ; контролювати здійснення стратегічного і тактичного планування на підприємстві; займатися підбором кадрів, оцінювати ефективність роботи служб і підрозділів ТОВ; затверджувати посадові інструкції, інші внутрішні документи; забезпечувати персоналу сприятливий моральний клімат; виконувати окремі доручення вищого керівництва; не порушувати трудовий розпорядок, прийнятий в ТОВ. 02 жовтня 2019 року між комунальним підприємством Тернопільської міської ради Тернопільський міський стадіон (ЄДРПОУ 23590837, юридична та фактична адреса: проспект Степана Бандери, 15, м. Тернопіль) в особі директора ОСОБА_2 (замовник робіт) та директором ТОВ ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ (ЄДРПОУ 38497837, юридична адреса: вул. Мечнікова, буд. 4/1 оф. 18-Б м. Київ) ОСОБА_3 (генпідрядник) укладено договір № 1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Згідно з договорогом підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а в м. Тернополі , а замовник прийняти і оплатити такі роботи. Загальна сума цього договору становить 307 998 857,14 (триста сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч вісімсот п`ятдесят сім гривень 14 коп.), в тому числі ПДВ - 51 333 142,86 грн., включаючи 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, в тому числі ПДВ за рахунок співфінансування державного бюджету та 277 998 857,14, в тому числі ПДВ за рахунок місцевого бюджету. Сума бюджетних асигнувань на 2019 рік складає 33 000 000,00 грн, з яких 3 000 000,00 грн за рахунок місцевого бюджету та 30 000 000,00 грн за рахунок співфінансування з державного бюджету, але в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок Замовника (п.3.1.1 договору №1 від 02 жовтня 2019 року). Оплата виконаних проектних робіт, згідно з п. 4.1. здійснюється на підставі підписаних актів виконаних робіт/здачі-приймання та довідки про вартість виконаних будівельних робіт протягом п`яти робочих днів після підписання Сторонами вказаного акту. Оплата будівельно-монтажних робіт, відповідно до п. 4.2. договору, за наявності бюджетного фінансування, здійснюється на підставі підписаних актів виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт протягом п`яти робочих днів після підписання Сторонами вказаного акту та довідки. Згідно п 3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. Договірна ціна зазначена у відповідності до чинних діючих національних стандартів в будівництві, п. 3.3. Договірна ціна робіт динамічна та розраховується відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, п. 3.4 Договірна ціна є динамічною на весь термін виконання робіт та може уточнюватися в наступних випадках: замовник змінить в процесі будівельних робіт проектні рішення, що мають наслідком зміну Ямку та обсягу робіт доручених Підряднику та вартісних показників; в процесі будівельних робіт виникають відмінності обсягів окремих видів та умов виконання робіт, які Сторони не змогли передбачити при узгодженні ціни договору; відбулося введення нових законодавчих та нормативних актів, що впливають на вартість робіт. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31 грудня 2021 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань (п. 10.1 договору №1 від 02 жовтня 2019 року). До виконання робіт з будівництва багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а у м. Тернополі ТОВ Ювента Інжиніринг було залучено ряд субпідрядних організацій, що відповідає п. 2.3 договору №1 від 02 жовтня 2019 року. Зокрема, 19 грудня 2019 року генпідрядник ТОВ Ювента Інжиніринг , в особі директора ОСОБА_1 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та підрядник ТОВ БУДРЕМСЕРВІС , в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту з іншого боку, уклали договір підряду №008-ПБ. Згідно з п. 1.1 розділу 1 Договору підряду підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, виконати роботи на об`єкті Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а у м. Тернополі відповідно завдань Генпідрядника та в обумовлений цим договором термін. Генпідрядник зобов`язується прийняти готовий (закінчений) результат роботи Підрядника і сплатити вартість виконаних робіт. Згідно п. 6.1 розділу 6 (ціна договору та порядок розрахунків) Договору вартість виконання робіт за договором визначається кошторисною документацією у додатку №1 і складає 16 329 329,80 грн. Кошторисна документація на виконання робіт (Додаток №1) за даним договором є твердою. У пункті 6.7 розділу 6 Договору зазначено, що генпідрядник здійснює протягом 10 банківських днів оплату після підписання Актів за формою КБ-2в та довідки про вартість фактично виконаних будівельно-монтажних робіт за формою КБ-3 за умови надання повного пакету документів. Генпідрядник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими при прийманні готового (закінченого) результату Роботи, до їх усунення. Згідно з п. 14.1 розділу 14 (термін дії договору) Договору, цей договір вважається укладений і набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до 31 грудня 2020 року. Проте, в будь-якому разі до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань за цим Договором. Також, 01 листопада 2019 року ТОВ Ювента Інжиніринг , в особі директора ОСОБА_1 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ФОП ОСОБА_5 , що діє на підставі Свідоцтва держреєстрації з іншого боку, уклали договір №012-ПС. Згідно з п. 1.1 розділу 1 Договору у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов`язується надати послуги по об`єкту Замовника: Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а у м. Тернополі , а саме: вивіз ґрунту. Замовник зобов`язується виплачувати Виконавцю встановлену цим договором винагороду після здачі робіт на підставі Акту виконаних робіт, підписаних сторонами. Згідно з п. 2.1 розділу 2 Договору виконавець зобов`язується виконати роботу до 31 грудня 2019 року з правом дострокового виконання. Згідно з п. 3.1 розділу 3 Договору: здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актами виконаних робіт протягом п`яти діб з моменту надання послуг. Згідно умов договору підряду 008-ПБ від 19 грудня 2019 року підрядником ТОВ БУДРЕМСЕРВІС виконано роботи із (шифр Е5-74-6) Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0м? згідно поточної ціни одиниці 2 461,01 грн. на загальну суму 3 455 258,04 грн. (витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд. год). За результатами виконання робіт із Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м , 19 грудня 2019 року підрядником ТОВ БУДРЕМСЕРВІС , в особі директора ОСОБА_4 складено акти №001- 12/СП приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 16 329 329,80 грн., та надано для погодження генпідряднику (ТОВ Ювента Інжиніринг в особі директора ОСОБА_1 , який відповідно вказаний акт погодив, підписавши його та засвідчивши печаткою підприємства. Окрім цього, згідно умов договору 012-ПС від 01 листопада 2019 року виконавцем ФОП ОСОБА_5 виконано роботи із (шифр С311-20) Перевезення ґрунту до 20 км в кількості 6 417,0 т, згідно із поточною ціною одиниці 113,95 грн. на загальну суму 731 217,15 грн. (витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд. год.). За результатами виконання робіт із Перевезення ґрунту до 20 км , в грудні 2019 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) виконавцем ФОП ОСОБА_5 складено акт №001-12/СП приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року на загальну суму 931 748,40 грн., та надав для погодження генпідряднику (ТОВ Ювента Інжиніринг в особі директора ОСОБА_1 , який відповідно вказаний акт погодив, підписавши його та засвідчивши печаткою підприємства. Під час виконання робіт ТОВ Ювента Інжиніринг робіт на вказаному об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_1 , який згідно з Статуту ТОВ Ювента Інжиніринг наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою та згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України Про запобігання корупції є суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, які виділені на виконання робіт на Об`єкті, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах. Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_1 , розуміючи, що роботи із Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0м? загальною вартістю 3 455 258,04 грн., виконані підрядними організаціями, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 003-12 за грудень 2019 року (далі Акт № 003-12), із зазначеними неправдивими відомостями, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ Ювента Інжиніринг . Зокрема, в Акт № 003-12 за грудень 2019 року внесено відомості щодо вартості виконаних робіт, а саме: у акті форми КБ-2в №001-12/СП за грудень 2019 року, ТОВ Будремсервіс (Субпідрядник) виконав роботи шифр Е5-74-6 Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0м? згідно з поточною ціною одиниці 2 461,01 грн. на загальну суму 3 455 258,04 грн. (витрати труда робітників будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд. год), а в акті ф.КБ-2в №003-12 за грудень 2019 року ТОВ Ювента Інжиніринг (Генпідрядник) вказані роботи шифр Е5-74-6 Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0м? відобразив згідно поточною ціною одиниці 2 608,80 грн. на загальну суму 3 662 755,20 грн. (витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд. год.) знаючи, що фактично вказані роботи виконані підрядною організацією по нищій ціні. Продовжуючи реалізовувати вказаний умисел, ОСОБА_1 , розуміючи, що роботи із Перевезення ґрунту до 20 км в кількості 6 417,0 т. загальною вартістю 731 217,15 грн., виконані підрядними організаціями, керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 004-12 за грудень 2019 року (далі Акт № 004-12), із зазначеними неправдивими відомостями, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ Ювента Інжиніринг . Зокрема, в Акт № 004-12 за грудень 2019 року внесено відомості щодо вартості виконаних робіт, а саме: в акті форми КБ-2в №001-12/СП за грудень 2019 ФОП ОСОБА_5 (Субпідрядник) виконав роботи шифр С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км в кількості 6 417,0 т, згідно поточною ціною одиниці 113,95 грн. на загальну суму 731 217,15 грн. (витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд. год.), а в акті ф.КБ-2в №004-12 за грудень 2019 ТОВ Ювента Інжиніринг (Генпідрядник) вказані роботи шифр С311-20 Перевезення ґрунту до 20км в кількості 6 417,0 т, відобразив згідно поточною ціною одиниці 121,00 грн. на загальну суму 776 457,00 грн. (витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд. год.) про придбання матеріалів, а саме: пісок природній (С1421- 9552001) в кількості 4 782,0 м 3 знаючи, що фактично вказані роботи виконані виконавцем по нищій ціні. В результаті, на підставі внесення недостовірних відомостей в Акти №003-12 за грудень 2019 року та № 004-12 за грудень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями, які погоджені інженерами технічного нагляду ТОВ Технагляд+ та затверджені (підписані) представником КП Тернопільський міський стадіон, Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, на підставі поданих платіжних доручень №1,2 від 03 грудня 2019 року, №1,5 від 21 грудня 2019 року, №6,7 від 24 грудня 2019 року були перераховані грошові кошти ТОВ Ювента Інжиніринг в сумі, зазначеній у Акті № 003-12 за грудень 2019 року 23 671 517,22 гривень та Акті № 004-12 за грудень 2019 року, 5 064 325,75 гривень, в результаті чого Комунальному підприємству Тернопільської міської ради спричинено шкоду на суму 303 284,41 грн., що станом на грудень 2019 року становить 315 розмірів неподаткового мінімуму доходів громадян. Окрім цього, згідно з умовами договору підряду 008-ПБ від 19 грудня 2019 року підрядником ТОВ БУДРЕМСЕРВІС виконано роботи із (шифр Е5-74-6) Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0 м? згідно поточної ціни одиниці 2 461,01 грн. на загальну суму 3 455 258,04 грн. (витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд. год.). За результатами виконання робіт із Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м , 19 грудня 2019 року підрядником ТОВ БУДРЕМСЕРВІС , в особі директора ОСОБА_4 складено акти №001 - 12/СП приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 16 329 329,80 грн., та надав для погодження генпідряднику (ТОВ Ювента Інжиніринг в особі директора ОСОБА_1 , який відповідно вказаний акт погодив, підписавши його та засвідчив печаткою підприємства. Окрім цього, згідно з умовами договору 012-ПС від 01 листопада 2019 року виконавцем ФОП ОСОБА_5 виконано роботи із (шифр С311-20) Перевезення ґрунту до 20 км в кількості 6 417,0 т, згідно з поточною ціною одиниці 113,95 грн. на загальну суму 731 217,15 грн. (витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд. год.). За результатами виконання робіт із Перевезення ґрунту до 20 км , в грудні 2019 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) виконавцем ФОП ОСОБА_5 складено акт №001-12/СП приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року на загальну суму 931 748,40 грн., та надав для погодження генпідряднику (ТОВ Ювента Інжиніринг в особі директора ОСОБА_1 , який відповідно вказаний акт погодив, підписавши його та засвідчив печаткою підприємства. Під час виконання робіт ТОВ Ювента Інжиніринг робіт на вказаному об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_1 , який згідно з Статуту ТОВ Ювента Інжиніринг наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою та згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України Про запобігання корупції є суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу. Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_1 , розуміючи, що роботи із Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0м? загальною вартістю 3 455 258,04 грн., виконані підрядними організаціями, керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 003-12 за грудень 2019 року (далі Акт № 003-12), із зазначеними неправдивими відомостями, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ Ювента Інжиніринг . Зокрема, в Акт № 003-12 за грудень 2019 року внесено відомості, щодо вартості виконаних робіт, а саме: у акті форми КБ-2в №001-12/СП за грудень 2019 року, ТОВ Будремсервіс (Субпідрядник) виконав роботи шифр Е5-74-6 Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0м? згідно поточної ціни одиниці 2 461,01 грн. на загальну суму 3 455 258,04 грн. (витрати труда робітників будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд. год), а в акті ф.КБ-2в №003-12 за грудень 2019 року ТОВ Ювента Інжиніринг (Генпідрядник) вказані роботи шифр Е5-74-6 Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0м? відобразив згідно поточної ціни одиниці 2 608,80 грн. на загальну суму 3 662 755,20 грн. (витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд. год.) знаючи, що фактично вказані роботи виконані підрядною організацією по нищій ціні. Продовжуючи реалізовувати вказаний умисел, ОСОБА_1 , розуміючи, що роботи із Перевезення ґрунту до 20 км в кількості 6 417,0 т. загальною вартістю 731 217,15 грн., виконані підрядними організаціями, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 004-12 за грудень 2019 року (далі Акт № 004-12), із зазначеними неправдивими відомостями, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ Ювента Інжиніринг . Зокрема, в Акт № 004-12 за грудень 2019 року внесено відомості, щодо вартості виконаних робіт, а саме: та акті форми КБ-2в №001-12/СП за грудень 2019 ФОП ОСОБА_5 (Субпідрядник) виконав роботи шифр С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км в кількості 6 417,0 т, згідно з поточною ціною одиниці 113,95 грн. на загальну суму 731 217,15 грн. (витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд. год.), а в акті ф.КБ-2в №004-12 за грудень 2019 ТОВ Ювента Інжиніринг (Генпідрядник) вказані роботи шифр С311-20 Перевезення ґрунту до 20км в кількості 6 417,0 т, відобразив згідно поточної ціни одиниці 121,00 грн. на загальну суму 776 457,00 грн. (витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд .год.).про придбання матеріалів, а саме: пісок природній (С1421- 9552001) в кількості 4 782,0 м 3 знаючи, що фактично вказані роботи виконані виконавцем по нищій ціні. В результаті, на підставі внесення недостовірних відомостей в Акти №003-12 за грудень 2019 року та № 004-12 за грудень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями, які погоджений інженерами технічного нагляду ТОВ Технагляд+ та затверджені (підписані) представником КП Тернопільський міський стадіон, Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, на підставі поданих платіжних доручень №1,2 від 03 грудня 2019 року, №1,5 від 21 грудня 2019 року, №6,7 від 24 грудня 2019 року були перераховані грошові кошти ТОВ Ювента Інжиніринг в сумі, зазначеній у Акті № 003-12 за грудень 2019 року 23 671 517,22 гривень та Акті № 004-12 за грудень 2019 року, 5 064 325,75 гривень, в результаті чого Комунальному підприємству Тернопільської міської ради спричинено шкоду на суму 303 284,41 грн., що станом на грудень 2019 року становить 315 розмірів неподаткового мінімуму доходів громадян. Окрім цього, під час виконання ТОВ Ювента Інжиніринг робіт на вказаному об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_1 ,який згідно з Статуту ТОВ Ювента Інжиніринг наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою та згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України Про запобігання корупції є суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, які виділені на виконання робіт на Об`єкті, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах. Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_1 розуміючи, що пісок природній в кількості 4 782,0 м 3 не закуплявся та не поставлявся відповідно умовам Договору, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 004-12 за грудень 2019 року (далі Акт № 004-12), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності матеріалів та виконання робіт, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ Ювента Інжиніринг . Зокрема, в Акт № 004-12 за грудень 2019 року внесено відомості про придбання матеріалів, а саме: пісок природній (С1421-9552001) в кількості 4 782,0 м 3 знаючи, що фактично вказаний пісок не закуплявся та не поставлявся. В результаті, на підставі Акту № 004-12 за грудень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо придбання піску природнього в кількості 4 782,0 м 3 , який погоджений інженерами технічного нагляду ТОВ Технагляд+ та затверджений (підписаний) представником КП Тернопільський міський стадіон, Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, на підставі поданих платіжних доручень №6,7 від 24 грудня 2019 року були перераховані грошові кошти ТОВ Ювента Інжиніринг в сумі, зазначеній у Акті № 004-12 за грудень 2019 року, 5 064 325,75 гривень, в результаті чого КП Тернопрільської міської ради спричинено шкоду на суму 1 873 013,76 грн., що станом на грудень 2019 року становить 1 950 розмірів неподаткового мінімуму доходів громадян. Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання ТОВ Ювента Інжиніринг робіт на вказаному об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_1 , який згідно з Статуту ТОВ Ювента Інжиніринг наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою та згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України Про запобігання корупції є суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу. Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_1 , розуміючи що пісок природній в кількості 4 782,0 м 3 не закуплявся та не поставлявся відповідно умовам Договору, керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 004-12 за грудень 2019 року (далі Акт № 004-12), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності матеріалів та виконання робіт, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ Ювента Інжиніринг . Зокрема, в Акт № 004-12 за грудень 2019 року внесено відомості про придбання матеріалів, а саме: пісок природній (С1421-9552001) в кількості 4 782,0 м 3 знаючи, що фактично вказаний пісок не закуплявся та не поставлявся. В результаті, на підставі Акту № 004-12 за грудень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо придбання піску природнього в кількості 4 782,0 м 3 , який погоджений інженерами технічного нагляду ТОВ Технагляд+ та затверджений (підписаний) представником КП Тернопільський міський стадіон, Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, на підставі поданих платіжних доручень №6,7 від 24 грудня 2019 року були перераховані грошові кошти ТОВ Ювента Інжиніринг в сумі, зазначеній у Акті № 004-12 за грудень 2019 року, 5 064 325,75 гривень, в результаті чого КП Тернопільської міської ради спричинено шкоду на суму 1 873 013,76 грн., що станом на грудень 2019 року становить 1 950 розмірів неподаткового мінімуму доходів громадян.

У зв`язку із вищенаведеним 30 червня 2021 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто видача завідомо неправдивого офіційного документа, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно та в особливо великих розмірах.

На думку слідчого, підозра ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, обґрунтовується зібраними матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_1 слідчий зазначає забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; знищити, сховати чи спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий вказує, що підставою обрання підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді тримання під вартою є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4, ч. 5 ст.191 КК України, а також встановлено обставини, які виправдовують даний запобіжний захід та підтверджують зазначені вище ризики. На переконання слідчого, жоден інший запобіжних захід, відмінний від тримання під вартою, нівелювати вказаних ризиків не може.

Зазначає, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Підозрюваний ОСОБА_1 на виклик слідчого для проведення слідчих та процесуальних дій, а саме вручення підозри та допиту в якості підозрюваного не прибув, причини неявки не повідомив, його місцезнаходження не відоме. У зв`язку із цим 16 липня 2021 року підозрюваного ОСОБА_1 оголошено в розшук. На даний час, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та тяжкість покарання, з метою уникнення покарання, ОСОБА_1 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Також ОСОБА_1 може впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні та інших осіб, з метою дачі ними неправдивих показань з приводу укладених договорів щодо виконання робіт на зазначеному об`єкті, які на даний час у кримінальному провадження ще не допитані, а також знищити, сховати чи спотворити документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, з метою уникнення покарання у вказаному кримінальному провадженні. Окрім цього, підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме скласти завідомо неправдиві офіційні документи, такі як: договори відповідального зберігання, товарно-транспортні накладні, акти коригування та інші з метою уникнення кримінальної відповідальності. Вказані обставини, на думку слідчого, в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків та неможливість застосування до ОСОБА_1 більш м`яких запобіжних заходів, не пов`язаних із триманням під вартою.

Також у клопотанні зазначено, що 19 вересня 2021 року ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/16054/21 (провадження № 1-кс/607/5308/2021) до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, визначений в розмірі 681 000,00 гривень для внесення на депозитний рахунок ТУ ДСА України у Тернопільській області, проте станом на 25 вересня 2021 року документ, що підтверджує внесення коштів на відповідний рахунок, не надано. Таким чином, ОСОБА_1 , у встановленому законом порядку, не виконав вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.

Окрім цього, підозрюваному ОСОБА_1 19.09.2021 було вручено повістки про виклик для проведення слідчих дій на 22.09.2021 для виконання обов`язку, передбаченого ч. 5 ст.194 КПК України, а саме: здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон. А також на 24.09.2021 для участі у проведенні слідчої дії допит підозрюваного. Однак, підозрюваний ОСОБА_1 21.09.2021 направив органу досудового розслідування клопотання про відкладення слідчих дій, мотивуючи неможливість вчасного прибуття фінансовою неспроможністю, та просив відкласти визначені слідчі дії на 24.09.2021. Однак, для проведення слідчих дій 24.09.2021 не прибув та в телефонному режимі повідомив, що для проведення слідчих дій зможе прибути 27.09.2021 о 10:00 год.

Посилаючись на наведене та вимоги ч. 6 ст.182 КПК України та п. 1 ч. 2 ст. 183 КПК України слідчий вважає, що наявні передбачені законом підстави для зміни ОСОБА_1 запобіжного заходу на тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, пояснив, що заставу, визначену слідчим суддею, ОСОБА_1 у 5-денний строк не сплатив, що є підставою звернення з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ризики, зазначені у клопотанні, є обгрунтованими. З цих підстав просив змінити застосований щодо ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням застави в розмірі 2 176 298, 17 грн.

Захисник - адвокат Калашников Є.В. у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Зазначив, що підозра ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України, не обгрунтована, що підтверджується висновком експерта № 2309/21-1 від 23.09.21р., а ризики, зазначені у клопотанні, відсутні та прокурором у судовому засіданні не доведені. З цих підстав просив застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний підтримав думку захисника та заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003481 від 04 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

30 червня 2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах; видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.

Повідомлення про підозру надіслано ОСОБА_1 засобами поштового зв`язку відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ч. 1 ст. 135 КПК України.

Постановою від 16 липня 2021 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було оголошено в розшук у зв`язку із тим, що підозрюваний переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме. У зв`язку із цим досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003481 зупинено.

Як убачається із ухвали слідчого судді від 19 вересня 2021 року (справа №607/16054/21), наявної в Єдиному державному реєстрі судових рішень, 09 вересня 2021 року постановою слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Біль А.М. досудове розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення слідчих дій, кримінальне провадження за № 12019210010003481 від 04 грудня 2019 року відновлено.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09 вересня 2021 року надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

10 вересня 2021 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено у зв`язку із розшуком підозрюваного.

18 вересня 2021 року постановою слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Вакіряка В.П. досудове розслідування, у зв`язку з встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 , кримінальне провадження за № 12019210010003481 від 04 грудня 2019 року відновлено.

Відповідно до повідомлення старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Ляховича А. від 19 вересня 2021 року, на виконання вищевказаної ухвали 18 вересня 2021 року о 18 год. 25 хв. в м. Дніпрі Дніпропетровської області було затримано підозрюваного ОСОБА_1 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19 вересня 2021 року щодо ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, із визначенням застави у сумі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 681 000 (шістсот вісімдесят одну тисячу) гривень. У разі внесення вказаної застави на ОСОБА_1 покладено так обов`язки: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати органу досудового розслідування на зберігання закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон; носити електронний засіб контролю.

21 вересня 2021 року підозрюваний ОСОБА_1 звернувся до слідчого СУ ГУНП а Тернопільській області Ляховича А.І., прокурора у кримінальному провадженні та слідчого судді із заявою щодо неможливості сплати застави, у якій повідомив, що в силу матеріального становища не в змозі сплатити визначений судом розмір застави та у разі звернення до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу просив застосувати щодо нього домашній арешт у нічну пору доби. Крім цього вказав, що зобов`язується виконувати покладені на нього обов`язки.

27 вересня 2021 року ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, вчинених повторно; видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.

Згідно з ч. 6 ст.182 КПК України підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений не виконав обов`язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання. У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які: 1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; 2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

На думку слідчого судді, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком аналітичного дослідження №18/19-00-08-00-16/38497837 від 24 червня 2021 року; висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №411/21-22 від 14 травня 2021 року; договором поставки № 38497837 від 01 грудня 2019 року, укладеним між ТОВ ЛЕКОРА ІНВЕСТ та ТОВ "ЮВЕНТА ІНЖИНІРІНГ" ; платіжним дорученням №98 від 27 грудня 2019 року, рахунком фактурою №1001 від 27 грудня 2019 року, видатковими накладними від грудня 2019 року; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-21/6575-ПЧ від 25 червня 2021 року; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №728/21-22 від 29 червня 2021 року; висновком експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №746/21-22 від 24 червня 2021 року; довідкою участі спеціаліста управління Західного офісу Дераудитслужби в Тернопільській області, щодо надання консультації під час досудового розслідування кримінального провадження від 04 червня 2021 року; висновком експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №914/926/20-22 від 22 лютого 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 , директора ТОВ Будремсервіс від 10 червня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , директора ТОВ Лекора Інвест від 14 квітня 2021 року та 29 червня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , директора ТОВ Ювента Інжиніринг від 29 червня 2021 року; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-21/6162-ПЧ від 18 червня 2021 року.

З урахуванням сукупності зазначених доказів, на думку слідчого судді, наданий стороною захисту висновок експерта № 2309/21-1 від 23.09.21р., обгрунтованості підозри ОСОБА_1 не спростовує.

На даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті. Суд не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини особи у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відтак, зважаючи наявність долучених до клопотання доказів у їх сукупності, слідчий суддя вважає, що підозра ОСОБА_1 є обгрунтованою.

Окрім наявної обґрунтованої підозри, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України .

Так, враховуючи характер кримінальних правопорушень, зокрема передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, які в силу ст. 12 КК України є тяжкими, корупційними, тяжкість покарання, яке загрожує особі у випадку визнання підозрюваного винним, одне з яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, слідчий суддя приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та зазначені слідчим в клопотанні, що зокрема, що підозрюваний може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; знищити, сховати чи спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Висновок про наявність зазначених ризиків обумовлюється тим, що ОСОБА_1 , усвідомлюючи міру покарання, яке загрожує йому у випадку визнання його винуватим, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності. Також ОСОБА_1 може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки доказове значення показання свідків матимуть лише ті, які отримані під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України. Крім цього, на даний час органом досудового розслідування проведено не всі слідчі дії, необхідні у кримінальному провадженні, а тому наявний ризик того, що підозрюваний може знищити, сховати чи спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

З урахуванням зазначених обставин у їх сукупності, доводи захисту зазначених висновків слідчого судді про наявність указаних ризиків не спростовують.

Також, слідчим суддею враховано стан здоров`я ОСОБА_1 , його вік, міцність соціальних зв`язків, а саме, те, що він розлучений, має зареєстроване місце проживання, має на утриманні неповнолітню дитину, не працює, раніше не судимий, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, вагомість доказів його вини.

Відповідно до ч.1 ст. 183 КПК України , усталеної практики Європейського суду з прав людини (напр. рішення ЄСПЛ від 06 квітня 2000 року у справі Лабіта проти Італії , рішенні ЄСПЛ від 30 квітня 2013 року у справі Тимошенко проти України , рішення ЄСПЛ від 04 травня 2006 року у справі Амбрушкевич проти Польщі ), особиста свобода повинна бути правилом, а позбавлення свободи до рішення суду - суворим винятком. Суд неодноразово зазначав, що тяжкість обвинувачення не може сама по собі бути виправданням тримання під вартою.

Тому, враховуючи встановлені ризики, обставини, передбачені ст. 178 КПК України , особу підозрюваного, беручи до уваги, що ОСОБА_1 заперечує факт ухилення від явки до слідчого, він дійсно подавав клопотання про відкладення слідчих дій, однак 27.09.2021р. прибув до слідчого, отримав повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, та був допитаний у якості підозрюваного, а також, враховуючи, що під час розгляду слідчим суддею 29.09.2021р. клопотання про застосування щодо ОСОБА_1 запобіжного заходу було встановлено, що повідомлення про підозру від 30.06.2021р. та постанова слідчого від 16 липня 2021 року про оголошення ОСОБА_1 в розшук повернуті без вручення за закінченням встановленого зберігання, що свідчить про недоведеність факту умисного переховування ОСОБА_1 від досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором не доведено, що більш м`який запобіжний захід, аніж тримання під вартою, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Про можливість застосування альтернативного запобіжного заходу свідчить і клопотання прокурора про визначення - застави в розмірі 2 176 298,17 грн.

З урахуванням майнового стану підозрюваного, з приводу якого прокурор жодних доказів не надав, а підозрюваний у судовому засіданні зазначав, що його фінансовий стан на даний час є нестабільним та не цілком задовільним, що унеможливило внесення застави в розмірі 681000 грн. на підставі ухвали слідчого судді від 19.09.2021р., враховуючи вік підозрюваного, сімейний стан, наявність у нього неповнолітньої дитини, тяжкість покарання, обставини кримінального правопорушення, переконливості наявних ризиків, слідчий суддя вважає, що забезпечити належну поведінку ОСОБА_1 та запобігти вищевикладеним ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, може запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби, а тому вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково та змінити ОСОБА_1 запобіжний захід на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби, а в задоволенні клопотання сторони захисту - відмовити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст. ст. 177, 178, 193, 194, 200, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби.

Заборонити ОСОБА_1 залишати житло за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 22 год. по 06 год.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати органу досудового розслідування на зберігання закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон; носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали встановити до 23 год. 59 хв. 30 жовтня 2021 року.

У задоволенні клопотання захисника та підозрюваного про застосування щодо ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання - відмовити.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення, а ОСОБА_1 зобов`язується прибути до місця свого проживання.

Копію ухвали направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора в даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити/надіслати підозрюваному ОСОБА_1 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н . М . Сташків

Дата ухвалення рішення 04.10.2021
Зареєстровано 14.10.2021
Оприлюднено 14.10.2021

Судовий реєстр по справі 607/17241/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.10.2021 Тернопільський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 07.10.2021 Тернопільський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 04.10.2021 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Кримінальне
Ухвала від 04.10.2021 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Кримінальне
Ухвала від 01.10.2021 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону