Ухвала
від 12.10.2021 по справі 757/52776/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52776/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 представника власника майна ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ" про скасування арешту майна, керуючись ст. ст. 99,170-174 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, посилаючись на наступні факти та обставини.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/44333/21-к клопотання прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадження № 12020100000000829 від 19.08.2020 року задоволено та накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у готівковій або безготівковій формі, в тому числі цінності, які знаходяться на розрахункових рахунках належних ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» із забороною відчужувати, розпорядження чи користування, відкритих у банківських установах.

Проте, як зазначено в клопотанні адвокатом, висновки слідчого судді про наявність підстав для арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» не відповідають фактичним обставинам справи, не ґрунтуються на положеннях КПК України та усталеній практиці Європейського суду з прав людини. Згідно ухвали слідчого судді арешт накладено з метою забезпечення зберігання речових доказів в кримінальному провадженні. Проте, сам по собі факт визнання тих чи інших предметів, речей, документів (тощо), речовими доказами в кримінальному провадженні не може тягнути за собою їх арешт,за відсутності інших підстав, імперативно визначених ст. 170 КПК України. Водночас, органом досудового розслідування не доведена можливість використання як доказів арештованих грошових коштів та не вказано, які саме сліди кримінального правопорушення містять на собі безпосередньо грошові кошти. В порушення вимог ч.5 ст.131 КПК України, до матеріалів клопотання прокурором не додано жодного доказу, який би міг підтверджувати, що грошові кошти, які знаходяться у власності Товариства, зокрема на рахунках у банківських установах, станом на дату звернення із клопотанням про накладення арешту є тими самими коштами, що були перераховані 23.07.2015 року та в подальшому «RIORDAN LIMITED» на рахунки ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», які і є ніби то об`єктом злочинного посягання.

Вказане свідчить про відсутність такої сукупності підстав та розумних підозр для того, аби вважати перелічене вище майно речовим доказом у розумінні статті 98 КПК України, тоді як сам факт визнання вказаного майна речовим доказом лише на тій єдиній підставі, що воно нібито було набуто Товариством у зв`язку із шахрайськими діями ОСОБА_6 , не є достатньою підставою (ч.3 ст.170 КПК України) вважати, що вказані грошові кошти володіють критеріями речового доказу (ч.3 ст.170 КПК України), тобто є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження (ст.98 КПК України).

Заслухавши пояснення адвоката в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000829, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що в період часу з 2015 року по 2020 рік службові особи ТОВ КУА « ГАЛУА ІНВЕСТ » (код ЄДРПОУ 35000863), ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32960774) та ТОВ «ЛІКЕРІЯ» (код ЄДРПОУ 42137815) шахрайським шляхом, а саме у ході залучення іноземної компанії «RIORDAN LIMITED» до інвестування будівництва, заволоділи коштами цієї іноземної компанії, спричинивши шкоду в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/44333/21-к клопотання прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадження № 12020100000000829 від 19.08.2020 року задоволено та накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у готівковій або безготівковій формі, в тому числі цінності, які знаходяться на розрахункових рахунках належних ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» із забороною відчужувати, розпорядження чи користування, відкритих у банківських установах.

Згідно з п. 18 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2021, арешт на безготівкові грошові кошти на рахунку ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» накладено з метою забезпечення зберігання речових доказів в кримінальному провадженні.

Будь-яких інших правових підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження в вищевказаній ухвалі не наведено.

Статтею 84 КПК України імперативно передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя погоджується з доводами клопотання адвоката, що грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку не підпадають під визначення речових доказів в даному кримінальному провадженні, оскільки не доведено що грошові кошти, які знаходяться на рахунках товариства на час постановлення ухвали є грошовими коштами, отриманими в результаті шахрайських дій. Належними та допустимими речовими доказами в даному випадку могли б бути документи про рух коштів, отримані в установленому законом порядку ( ст.ст. 160, 162 КПК України).

Отже, в умовах реалізації сторонами конституційного принципу змагальності і свободи в наданні ними суду своїх доказів, слідчим суддею вставлені фактичні дані для висновку про відсутність у справі обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, оскільки ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» не є юридичною особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, співробітники товариства не є підозрюваними в кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення арешту на рахунки товариства з підстав визначених ч. ч. 4, 5, 6 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Скаксувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2021 у справі № 757/44333/21-к на грошові кошти та цінності, які знаходяться на:

банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, які належать ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863);

банківських рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкриті в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647), юр.адреса; 04070, місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5 літ. А, які належать ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863);

банківських рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкриті в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, які належать ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863);

банківських рахунках № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863);

банківських рахунках № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 , відкриті в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 39037656, МФО 339038), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9, які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863);

банківських рахунках № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , та № НОМЕР_51 , відкриті в ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код ЄДРПОУ 24214088), юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-а, які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення12.10.2021
Оприлюднено02.02.2023

Судовий реєстр по справі —757/52776/21-к

Ухвала від 12.10.2021

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Бортницька В. В.

Ухвала від 12.10.2021

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Бортницька В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні