ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Справа № 420/14003/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2021 року м. Одеса

У залі судових засідань №33

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Балан Я.В.,

при секретарі судового засідання - Галат В.І.,

за участю сторін:

представника позивача - Болгарчук І.І.,

представників відповідача - Маланін О.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, за правилами загального позовного провадження, адміністративну справу за позовною заявою Головного управління Держпраці в Одеській області до Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України про застосування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності,-

ВСТАНОВИВ:

До Одеського окружного адміністративного суду з позовною заявою звернулось Головне управління Держпраці в Одеській області до Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України про:

застосування заходів реагування у сфері державного нагляду до Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України шляхом зобов`язання Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України зупинити виконання наступних робіт, а саме: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; експлуатацію трансформаторних підстанцій ТП-654, ТП-821; роботи у діючих електроустановках напругою понад 1000 В та у зонах дії струму високої частоти,- які виконуються за адресою: вул. Маяцька дорога б.24, смт. Хлібодарське, Біляївський район, Одеська область, у зв`язку з загрозою життю та здоров`ю людей.

Адміністративний позов мотивовано наступним.

Головне управління Держпраці в Одеській області зазначило, що посадовими особами управління проведено перевірку Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України на предмет дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки та з питань виконання винесених на його адресу приписів.

Під час проведення перевірки Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України , було виявлено двадцять три порушення нормативно-правових актів з охорони праці, п`ять з яких створюють загрозу життю та здоров`ю людей, що є підставою для негайного застосування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ У СПРАВІ ТА КЛОПОТАННЯ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 15 грудня 2020 року, вищевказану позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито спрощене позовне провадження по справі без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 18 січня 2021 року, у задоволенні клопотання Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України про розгляд адміністративної справи №420/14003/20 у судовому засіданні з викликом сторін відмовлено.

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 11 лютого 2021 року, вирішено продовжити розгляд адміністративної справи №420/14003/20 за правилами загального позовного провадження.

01 квітня 2021 року, продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів.

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 23 квітня 2021 року, надано можливість Головному управлінню Держпраці в Одеській області приймати участь у судових засіданнях по адміністративній справі №420/14003/20 у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, з використанням власних технічних засобів системи відеоконференцзв`язку EasyCon .

06 травня 2021 року, закрито підготовче засідання по справі та призначено справу до судового розгляду суті.

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 02 червня 2021 року, провадження по адміністративній справі №420/14003/20 зупинено до одужання представника відповідача, адвоката Шестакової Юлії Дмитрівни.

17 серпня 2021 року, провадження по адміністративній справі №420/14003/20 поновлено, у зв`язку з усуненням обставин, що викликали його зупинення.

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 17 серпня 2021 року, провадження по адміністративній справі №420/14003/20 зупинено, у зв`язку зі зверненням обох сторін з клопотанням про надання їм часу для примирення.

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 11 жовтня 2021 року, провадження по адміністративній справі №420/14003/20 поновлено, у зв`язку з недосягненням примирення сторін.

Відповідачем відзиву на позовну заяву у встановлені судом строки до суду не надано. Між тим, у відповідності до частини 4 статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України, подання заяв по суті справи є правом учасників справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

У поясненнях (вх.№26209/21 від 24.05.2021р.) Головне управління Держпраці в Одеській області зазначило, що відповідно до отриманих від Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України документів та інформації, технічне обслуговування електрообладнання ТП 10/0,4 кВ №654 та №821, що належать Державному підприємству Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України , Приватне підприємство Енерго Парк проводити не має право.

Так, декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці Приватного підприємства Енерго Парк №756 від 28.10.2020 року, дозволяє виконувати роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м та зварювальні роботи, однак, вони не дозволяють виконувати роботи вказані у договорі.

Також, технічний звіт електричної лабораторії Товариства з обмеженою відповідальності Міжгалузевий центр охорони праці випробування електрообладнання №0869ЕЛ, виданий Державному підприємству Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України є доказом усунення лише одного порушення та не є підставою для зменшення обсягу застосування заходів реагування.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

Відповідно до наказу Головного управління Держпраці в Одеській області №1711 від 18.09.2019 року, у період з 02.10.2019 року по 08.10.2019 року, посадовими особами управління проведено планову перевірку Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України , за результатами якої складено Акт №15/14.5/02-1152 від 08.10.2019 року та винесено приписи №№15/14.5/02-1152-1802, 15/14.5/12-1152-1803, 15/14.3/03-1152-1804 від 08.10.2019 року (а.с.11-17).

Згідно наказу Головного управління Держпраці в Одеській області №2814 від 13.11.2020 року, у період з 16.11.2020 року по 17.11.2020 року, посадовими особами управління проведено позапланову перевірку Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України , з питань виконання приписів №№15/14.5/02-1152-1802, 15/14.5/12-1152-1803, 15/14.3/03-1152-1804 від 08.10.2019 року (а.с.18-19).

За результатами проведеної позапланової перевірки Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України , Головним управлінням Держпраці в Одеській області складено Акт №15/14.5/12-710 від 17.11.2020 року, в якому зафіксовано 23 порушення нормативно - правових актів з охорони праці та промислової безпеки, 5 з яких створюють загрозу життю та здоров`ю людей (а.с.20-25).

Зокрема, у порушення статей 13, 21 Закону України Про охорону праці №2694-ХІІ від 14.10.1992 року, Державним підприємством Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України : до початку виконання робіт підвищеної небезпеки не подані декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, за місцем їх виконання (роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра); не отримано дозвіл на експлуатацію електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000В (ТП-654, 821); відсутня декларація відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи у діючих електроустановках напругою понад 1000 В та у зонах дії струму високої частоти; не призначено відповідальну особу за електрогосподарство; не проведені профілактичні випробування та вимірювання електрообладнання та електромереж.

У зв`язку із тим, що порушення нормативно - правових актів з охорони праці та промислової безпеки створюють загрозу життю та здоров`ю людей, Головне управління Держпраці в Одеській області звернулось до суду з даною позовною заявою щодо застосування до Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

РЕЛЕВАНТНІ ДЖЕРЕЛА ПРАВА ТА ВИСНОВКИ СУДУ

За змістом статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначає Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності №877-V від 05.04.2007 року (далі - Закон №877-V), Законом України Про охорону праці №2694-ХІІ від 14.10.1992 року ( далі - Закон №2694-XII).

Відповідно до статті 4 Закону №2694-XII, державна політика в галузі охорони праці базується, у тому числі на принципах пріоритету життя і здоров`я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Статтею 6 Закону №2694-XII визначено, що умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Відповідно до статті 13 Закону №2694-XII, роботодавець зобов`язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов`язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються; впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин; організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров`я виробничих факторів; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці; здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці; організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці; вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

За приписами статті 21 Закону №2694-XII виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо, та технологічні процеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл). Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. На застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виробник або постачальник устаткування підвищеної небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов`язань на постачання. Одержання дозволу не вимагається у разі експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

У свою чергу, Законом №877-V встановлено, що державний нагляд (контроль) - це діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб`єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Заходами державного нагляду (контролю) - є планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону №877-V, підставами для здійснення позапланових заходів є, зокрема: перевірка виконання суб`єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).

Частиною 4 статті 4 Закону №877-V визначено, що виключно законами встановлюються органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності; види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю); повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг; вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності; спосіб та форми здійснення заходів здійснення державного нагляду (контролю); санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.

Частиною 1 статті 38 Закону №2694-ХІІ встановлено, що державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Відповідно до пункту 1 Положення Про Державну службу України з питань праці , затвердженого Кабінетом Міністрів України № 96 від 11.02.2015 року (далі - Положення №96), Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі - загальнообов`язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Держпраці у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства (пункт 2 Положення №96).

Правовими положеннями підпункту 6 пункту 4 Положення №96 визначено, що Держпраці відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.

Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи (пункт 7 Положення №96).

Процедуру проведення перевірок під час здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю встановлює Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, затверджене наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України №826 від 11 серпня 2011 року (далі - Положення).

Пунктом 1.4 Положення визначено, що загроза життю та здоров`ю працівників - виникнення умов, за яких подальше продовження виконання робіт або експлуатація об`єкта, машин і механізмів несе ризик спричинення внаслідок цих умов фізичної шкоди працівникові, в тому числі такої, яка може призвести до смертельних наслідків.

Згідно пункту 2.26 Положення, право заборони виконання робіт, виробництва виникає у разі виявлення під час перевірки порушень вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки, що створюють загрозу життю працівників; порушень вимог; відсутності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; непроведення у встановленому порядку та в терміни технічного огляду, випробування або експертного обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки; виникнення нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком, групового нещасного випадку.

У разі виявлення факту перевищення допустимих норм технологічного навантаження виробничого об`єкта (окремого виробництва, машин і механізмів) або якщо дійсний рівень технологічного навантаження створює загрозу життю працівників, уникнути чого можливо за рахунок його зниження, роботи такого об`єкта (виробництво, експлуатація машин і механізмів) можуть бути обмежені до допустимого безпечного рівня.

Так, частиною 7 статті 7 Закону №877-V встановлено, що на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п`яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб`єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом.

Частиною 5 статті 4 Закону № 877-V передбачено, що виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.

Відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання після призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення суб`єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень.

Отже повне або часткове зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання можливе лише за рішенням суду. При цьому передумовою прийняття такого рішення є встановлення факту (фактів) виконання робіт (надання послуг) суб`єктами господарювання та порушень вимог законодавства під час їх виконання, які створюють загрозу життю працюючих.

Поняття загроза життю та/або здоров`ю людини є оціночним поняттям та віднесено до сфери захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна, функція контролю (нагляду) за чим, зокрема, покладена на позивача, посадові особи якого володіють спеціальними знаннями у цій сфері.

Заборона виконання робіт та експлуатації певного об`єкту є крайнім заходом впливу і повинна застосовуватися у виключних випадках, коли виявлені порушення дійсно становлять реальну загрозу життю і здоров`ю людей, а усунення цих порушень вимагає вжиття саме таких заходів реагування.

Вирішуючи питання про наявність підстав для застосування до Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності, суд зазначає наступне.

Відповідно до Акту Головного управління Держпраці в Одеській області №15/14.5/12-710 від 17.11.2020 року, у порушення вимог статей 13, 21 Закону №2694-ХІІ, Державним підприємством Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України : до початку виконання робіт підвищеної небезпеки не подані декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, за місцем їх виконання (роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра); не отримано дозвіл на експлуатацію електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000В (ТП-654, ТП-821); відсутня декларація відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи у діючих електроустановках напругою понад 1000 В та у зонах дії струму високої частоти; не призначено відповідальну особу за електрогосподарство; не проведені профілактичні випробування та вимірювання електрообладнання та електромереж.

Станом на дату ухвалення даного рішення суду, порушення вимог статей 13, 21 Закону №2694-ХІІ щодо подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці за місцем їх виконання (роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри), отримання дозволу на експлуатацію електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000В (ТП-654, ТП-821) та декларації відповідності матеріально технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи у діючих електроустановках напругою понад 1000 В та у зонах дії струму високої частоти, Державним підприємством Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України - не усунуті.

Доказів протилежного матеріали справи не містять, однак відсутність відповідного дозволу та декларацій - суперечить нормам чинного законодавства.

Стосовно посилань Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України , що відповідно до договору технічного обслуговування №01-12-20 від 01.12.2020 року, технічне обслуговування електрообладнання ТП 10/04 кВ №654 та №652, розподільчих пристроїв 0,4 кВ та оперативних перемикань у мережах 10 Кв виконується Приватним підприємством ЕНЕРГО ПАРК , суд зауважує, що вищевказаним договором не передбачено технічне обслуговування ТП-821, яка також зазначена в акті перевірки №15/14.5/12-710 від 17.11.2020 року (а.с.52-53).

Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України №207 від 03.03.2020 року, внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.2011 року, та викладено пункт 9 порядку у наступній редакції: …для одержання дозволу роботодавець, виробник або постачальник подає особисто, через уповноважену ним особу або надсилає поштою до територіального органу Держпраці чи адміністратора центру надання адміністративних послуг у паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці, заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається: на виконання робіт підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки; на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки… .

Під час судового розгляду справи, представником відповідача вказувалося, що Державним підприємством Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України було отримано відповідний висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки суб`єкта господарювання, однак, суд зауважує, що отримання висновку є лише передумовою отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та не є беззаперечним фактом його отримання у майбутньому.

Суд зазначає, вжиття заходів реагування на порушення тих чи інших правил у сфері охорони праці слід оцінювати з урахуванням принципу пропорційності, що передбачає дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямовані такі заходи.

Водночас, існування (не усунення відповідачем) хоча б одного з порушень, встановлених позивачем, які загрожують життю та здоров`ю людей, вже є самостійною достатньою правовою підставою для застосування до нього заходів реагування.

За приписами частини 5 статті 242 КАС України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Аналогічна правова позиція щодо застосування зазначених норм права вже була висловлена Верховним Судом у постанові від 26.06.2018 року по справі №823/589/16.

Крім того, застосування відповідних заходів реагування є необхідним оперативним та превентивним способом впливу з метою усунення існування загрози життю та здоров`ю людей.

Таким чином, не має значення якою особою було допущено ці порушення, оскільки такий захід впливу застосовується контролюючим органом не з метою притягнення винних осіб до відповідальності, а виключно з метою уникнення заподіяння шкоди життю та здоров`ю людей, тобто має запобіжний характер.

Недодержання суб`єктами господарювання вимог у сфері охорони праці призводить до невиправданого ризику виникнення надзвичайних ситуацій та, відповідно, ризику завдання шкоди життю і здоров`ю населення.

Відповідно до 1 речення статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, право кожного на життя охороняється законом. Цей припис зобов`язує державу вживати належних заходів для захисту життя осіб, які знаходиться під її юрисдикцією. Слід зазначити, що це зобов`язання повинно тлумачитися як таке, що застосовується у контексті будь-якої діяльності, публічної чи ні, в якій право на життя може бути поставлене під сумнів.

Захід реагування має тимчасовий характер, період дії якого залежить безпосередньо від факту усунення відповідачем виявлених порушень.

Крім того, захід реагування має також спонукаючий характер, направлений на забезпечення вимог законодавства у сфері охорони праці.

Вказані висновки кореспондується з правовою позицією Верховного Суду, яка викладена у постанові від 05.12.2018 року по справі №826/13896/16.

Суд зауважує, що такий захід реагування як повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень - не є санкцією за порушення вимог законодавства з питань охорони праці, а є превентивним заходом, який спрямований на недопущення існування невиправданого ризику виникнення надзвичайних ситуацій та, відповідно, ризику завдання шкоди життю і здоров`ю працівників.

Аналогічна правова позиція Верховного Суду викладена у постанові від 08.04.2020 року по справі №420/3577/19.

При цьому, відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання після призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення суб`єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень.

Враховуючи вищевикладене, оскільки під час судового розгляду справи Державним підприємством Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України не доведено повне усунення порушень вимог законодавства з питань охорони праці, що у свою чергу створюють загрозу життю та здоров`ю людей, суд дійшов висновку про наявність підстав для застосування до відповідача про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю), шляхом зупинення виконання робіт.

Таким чином, на підставі статті 8 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно якої усі учасники адміністративного процесу є рівними та статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно якої розгляд і вирішення справ у адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, з`ясувавши обставини у справі, перевіривши всі доводи і заперечення сторін та надавши правову оцінку наданим доказам, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Головного управління Держпраці в Одеській області підлягають задоволенню.

Розподіл судових витрат.

Відповідно до частини 1 статті 143 Кодексу адміністративного судочинства України суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі.

Згідно статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень, з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

У даній справі відсутні витрати пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз, а тому, жодні витрати не підлягають стягненню.

Керуючись статтями 9, 14, 73-78, 90, 143, 173-183, 242-246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги Головного управління Держпраці в Одеській області (65044, м. Одеса, пр.-т. Шевченка 2, код ЄДРПОУ 39781624) до Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України (67667, Одеська область, Біляївський район, смт. Хлібодарське, вул. Маяцька дорога 24, код ЄДРПОУ 00724896) про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) до Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України шляхом зобов`язання Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України зупинити виконання наступних робіт, а саме: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; експлуатацію трансформаторних підстанцій ТП-654, ТП-821; роботи у діючих електроустановках напругою понад 1000 В та у зонах дії струму високої частоти,- які виконуються за адресою: вул. Маяцька дорога б.24, смт. Хлібодарське, Біляївський район, Одеська область, у зв`язку з загрозою життю та здоров`ю людей - задовольнити.

Застосувати до Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00724896) заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю), шляхом зобов`язання Державного підприємства Дослідне господарство Одеської державної станції Національної академії аграрних наук України зупинити виконання наступних робіт, а саме: робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; експлуатації трансформаторних підстанцій ТП-654, ТП-821; робіт у діючих електроустановках напругою понад 1000 В та у зонах дії струму високої частоти, які виконуються за адресою: вул. Маяцька дорога б.24, смт. Хлібодарське, Біляївський район, Одеська область, у зв`язку з загрозою життю та здоров`ю людей.

Рішення набирає законної сили згідно статті 255 КАС України - після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду згідно статті 295 КАС України подається до П`ятого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення.

Повне рішення складено та підписано 19 жовтня 2021 року.

Суддя Ярослава БАЛАН

Дата ухвалення рішення 19.10.2021
Зареєстровано 20.10.2021
Оприлюднено 21.10.2021

Судовий реєстр по справі 420/14003/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 19.10.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.10.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.08.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.08.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.06.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.04.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.02.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.01.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.12.2020 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 420/14003/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону