КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

19 жовтня 2021 року

м. Київ

справа № 905/1728/14-908/4808/14

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Бенедисюка І.М. (головуючий), Львова Б.Ю., Селіваненка В.П.,

розглянувши матеріали касаційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

на ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 17.06.2021

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Мако-Трейдінг"

до товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

про стягнення 203 872 161,60 грн,

ВСТАНОВИВ :

Ухвалою Верховного Суду від 04.10.2021 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (далі - ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", скаржник) на ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 17.06.2021 у справі № 905/1728/14-908/4808/14, за обставин наявності судового рішення касаційної інстанції про відмову у відкритті касаційного провадження за зверненням цієї особи на зазначений вище судовий акт (ухвала Верховного Суду від 07.07.2021).

24.09.2021 ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" втретє звернулося через Східний апеляційний господарський суд до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою, у якій просить скасувати ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 17.06.2021 у цій справі, якою повернуто апеляційну скаргу Винніківської міської організації політичної партії Народний Рух України заявникові; направити вказану справу до Східного апеляційного господарського суду для продовження розгляду. Крім того, скаржник просить поновити строк на звернення з вказаною касаційною скаргою.

Дослідивши матеріали касаційної скарги ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги без розгляду з огляду на таке.

Колегією суддів встановлено, що ухвалою Верховного Суду від 07.07.2021 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" на зазначену ухвалу апеляційного господарського суду від 17.06.2021 у цій справі. Судовий акт касаційної інстанції мотивований тим, що касаційна скарга ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" є необґрунтованою, а зміст судового акта, який є предметом оскарження до касаційної інстанції, свідчить про правильне застосування судом апеляційної інстанції норм права, є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо їх застосування чи тлумачення. Вказане в силу частини другої статті 293 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) стало підставою для визнання касаційної скарги необґрунтованою та відмови у відкритті касаційного провадження.

Ухвалою Верховного Суду від 04.10.2021 повторно відмовлено ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на вказаний судовий акт апеляційного господарського суду від 17.06.2021 та зважаючи на імперативність вимог пункту 3 частини першої статті 293 ГПК України.

Крім того, колегія суддів звертає увагу скаржника, що у порушення вимог пункту 2 частини четвертої статті 290 та статті 291 ГПК України касаційна скарга містить цілий ряд недоліків, а саме: до касаційної скарги не додано документів, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документів, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до Закону України "Про судовий збір", заявником не надіслано іншим учасникам справи копії цієї скарги і доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Слід також відзначити, що зміст касаційної скарги зводиться до цитування окремих норм ГПК України та власного трактування законодавства України. Фактично скарга ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" зводиться до власного викладення обставин справи та до переоцінки доказів, що вже здійснено судом апеляційної інстанції.

З огляду на статус Верховного Суду та його повноваження зазначені у скарзі обставин не є підставою для відкриття касаційного провадження.

Зважаючи на процесуальну поведінку ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", Касаційний господарський суд вважає за необхідне звернути увагу на таке.

За період часу з червня 2021 по вересень 2021 року від ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", за підписом представника скаржника - адвоката Верещаги Т.В., до Верховного Суду тричі надходили касаційні скарги на один і той самий процесуальний документ апеляційної інстанцій.

За результатами розгляду даних касаційних скарг, Верховним Судом двічі вже відмовлено у відкритті касаційного провадження на підставі пункту 2 частини другої статті 293 ГПК України та на підставі пункту 3 частини першої статті 293 ГПК України.

Отже, можна зробити висновок, що всі дії ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", в інтересах якого діє його представник - адвокат Верещага Т.В., протягом тривалого часу взаємоузгоджені та спрямовані на затягування судового процесу шляхом подання численних безпідставних касаційних скарг на той самий процесуальний акт. При цьому скаржником свідомо ігнорується той факт, що ним повторно здійснювалося оскарження до касаційної інстанції ухвали апеляційного господарського суду від 17.06.2021, за якою касаційний суд вже прийняв відповідні рішення (від 07.07.2021 та від 04.10.2021) у даній справі.

А тому подання касаційної скарги втретє на той самий процесуальний документ явно спрямоване на затягування судового процесу.

За таких обставин чергове подання ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" касаційної скарги на ухвалу апеляційної господарського суду від 17.06.2021 у справі № 905/1728/14-908/4808/14 з численними недоліками, враховуючи попередню поведінку скаржника, Суд визнає зловживанням процесуальними правами, що спрямоване на свідоме, невиправдане затягування судового процесу, яке можна кваліфікувати через критерій відсутності серйозного законного інтересу, тобто легітимного прагнення до отримання певних переваг, передбачених процесуальним законом.

Правовідносини суду з кожним учасником процесу підпорядковані досягненню головної мети - ухваленню законного та обґрунтованого рішення, а також створенню особам, що беруть участь у справі, процесуальних умов для забезпечення захисту їх прав і так само прав та інтересів інших осіб.

Господарський процесуальний обов`язок сторони - це належна поведінка сторони в господарському судочинстві, що вимагається та забезпечується процесуальним законом, а також кореспондує суб`єктивному процесуальному праву суду.

Згідно з частиною першою статті 43 ГПК України учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню господарського судочинства, зокрема подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, спрямованих на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення (пункт 1 частини другої статті 43 ГПК України).

Частиною третьою статті 43 ГПК України визначено, що якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання.

Статтею 131 ГПК України передбачено, що заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу в сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству.

Враховуючи диспозитивність змісту статей 43, 131, 135 ГПК України, суд касаційної інстанції може вжити заходи процесуального примусу, шляхом накладення штрафу, не лише в процесі розгляду касаційної скарги, а й на стадії вирішення питання щодо відкриття касаційного провадження.

Так, Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що це - роль національних судів організовувати судові провадження таким чином, щоб вони були без затримок та ефективними (див. рішення Суду у справі Шульга проти України від 02.12.2010 № 16652/04), і запобігання неналежній та такій, що затягує справу, поведінці сторін у цивільному процесі є завданням саме державних органів (див. рішення названого Суду у справі Мусієнко проти України від 20.01.2011 № 26976/06).

Таким чином, Касаційний господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для застосування до ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" заходу процесуального примусу за зловживання процесуальними правами і, зважаючи на характер дій скаржника та обставини їх вчинення, застосовує захід у вигляді штрафу у розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 21 020 грн.

Керуючись статтями 43, 131, 135, 234, 290, 314 ГПК України, Касаційний господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1. Визнати подання касаційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" на ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 17.06.2021 зі справи № 905/1728/14-908/4808/14 зловживанням процесуальними правами.

2. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" на ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 17.06.2021 зі справи № 905/1728/14-908/4808/14 залишити без розгляду.

3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (87534, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Нахімова, буд. 116-А, код ЄДРПОУ 34093721) у дохід Державного бюджету України (стягувач - Державна судова адміністрація України, 01021, м. Київ, вул. Липська, 18/5, код ЄДРПОУ 26255795) за зловживання процесуальними правами штраф у розмірі 21 020 грн. (двадцяти однієї тисячі двадцяти грн.).

Ухвала є виконавчим документом, набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною, не може бути оскаржена та підлягає негайному виконанню.

Суддя І. Бенедисюк

Суддя Б. Львов

Суддя В. Селіваненко

Дата ухвалення рішення 19.10.2021
Зареєстровано 20.10.2021
Оприлюднено 21.10.2021

Судовий реєстр по справі 905/1728/14-908/4808/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 17.01.2022 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 23.12.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.12.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 07.12.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 29.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 24.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 09.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 09.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 19.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 06.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.09.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.09.2021 Східний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону