СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

Справа № 712/11395/20

Провадження № 1- кс/712/5579/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., при секретарі Тітовій О.І., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області Гребенюка Є., погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури Штомпелем М.А. про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області Гребенюка Є.А., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Штомпелем М.А. про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання обґрунтовується тим, що за даними досудового розслідування ОСОБА_1 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю Дорожньо будівельне управління , тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, в період часу з 03.11.2016 по 28.12.2016, умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою з директором приватного підприємства Черкаси - Інтерстрой (ЄРДПОУ 38646241) ОСОБА_2 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 , тобто групою осіб, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце у ході досудового розслідування не було встановлено, привласнила чуже майно - кошти місцевого бюджету, на загальну суму 119 956 грн. за наступних обставин.

24 жовтня 2016 року між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, в особі заступника директора департаменту - голови тендерного комітету ОСОБА_4 (Замовник 1), Департаментом житлово - комунального комплексу Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_5 (Замовник 2) та приватним підприємством Черкаси - Інтерстрой , в особі директора ОСОБА_2 (Підрядник) укладено договір № 351 (в подальшому Договір).

Відповідно до п. 1.1 розділу 1 Предмет Договору вищевказаного Договору, Підрядник зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту вулиці Небесної Сотні (від бульв. Шевченка до вул. Благовісної) в м. Черкаси, за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №№1-3 Договору, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.

Відповідно до п. 2.1 розділу 2 Якість робіт Договору, якість виконаних робіт повинна відповідати встановленим державним нормам,; стандартам будівництва України - ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, а також проектній документації на виконання робіт за Договором.

Розділом 4 Порядок здійснення оплати Договору визначено, що протягом 5 (п`яти) банківських днів, з моменту підписання Сторонами Договору, згідно постанови КМУ від 23.04.2014 № 2117, Замовник 2 перераховує Підряднику аванс у розмірі 50 % (п`ятдесяти відсотків) від ціни Договору, наведеної в п. 3.1 Договору, який Підрядник зобов`язується використати на придбання та постачання необхідних на виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів протягом 3 (трьох) місяців х моменту отримання цього авансу, з наданням актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, але не пізніше 20 грудня 2016 року. Остаточний розрахунок за виконані роботи здійснюється на умовах відстрочки платежу до 30 (тридцяти) банківських днів з моменту і на підставі підписаних Замовником і Підрядником актів виконаних робіт за формою №КБ-2в, №КБ-3.

Відповідно до п.п. 5.1-5.6 Розділу 5 Порядок та строк виконання робіт Договору, Підрядник зобов`язаний розпочати роботи за Договором протягом З (трьох) календарних днів з моменту отримання від Замовника 2 документів, передбачених п. 6.1.1 Договору, та завершити виконання робіт до 20 грудня 2016 року. Здавання й приймання робіт, після закінчення їх виконання, здійснюється відповідно до чинного законодавства України і оформлюється актом здавання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3). Перелік документів, що оформлюється при здаванні робіт має відповідати будівельним нормам і правилам та іншим нормативним документам з будівництва, які діють на території України. Робота приймається Замовником 2, разом із 2 (двома) комплектами виконавчої документації, складеної Підрядником. Після закінчення виконання робіт. Підрядник готує акт виконаних робіт (форму КБ-2в) у трьох примірниках, викликає на Об`єкт уповноважених представників Замовника 2, здає їм обсяги виконаних робіт. Уповноважені представники Замовника 2 перевіряють відповідність фактично виконаних робіт з обсягами, зазначеними у Проекті, виконавчій документації та у акті форми КБ-2в і підписують його в частині фактично виконаних обсягів робіт та наданої виконавчої документації. Після подання Замовнику довідок форми № КБ-2, № КБ-3, останній розглядає їх протягом 3 (трьох) робочих днів, погоджуючись з ними або повертаючи Підряднику із мотивованими зауваженнями.

Відповідно до п. 6.3 розділу 6 Права та обов`язки Сторін Договору, Підрядник зобов`язаний на свій ризик, власними силами виконували усі роботи в обсязі і в терміни, передбачені Договором. Забезпечити при виконанні робіт їх якість,, яка має відповідати вимогам, встановленим розділом 2 Договору. Нести повну відповідальність за обсяги, якість та вартість виконаних робіт.

Крім того, на виконання умов договору №351 від 24.10.2016, використовуючи надані законом повноваження директор приватного підприємства Черкаси - Інтерстрой ОСОБА_2 (Генеральний підрядник) уклав договір субпідряду № 146 від 03.11.2016 з товариством з обмеженою відповідальністю Дорожньо - будівельне управління , в особі директора ОСОБА_1 (Субпідрядник), відповідно до якого Субпідрядник зобов`язується виконати, в порядку та на умовах визначених Договором, роботи на об`єкті Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні (від бульв. Шевченка до вул. Благовісної) в м. Черкаси , за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатку № 1 до Договору № 351 від 24 жовтня 2016 року, який є його невід`ємною частиною, а також згідно проектно - кошторисної документації на виконання цих робіт, а Генеральний підрядник, в порядку та на умовах визначених Договором, зобов`язується прийняти роботи, передбачені Договором № 351 від 24.10.2016.

В подальшому, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ Дорожньо - будівельне управління , тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з директором приватного підприємства Черкаси - Інтерстрой ОСОБА_2 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 , який відповідно до договору № 80 про надання послуг на здійснення технічного нагляду від 20.12.2016, здійснював технічний нагляд за будівництвом об`єкту: Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні (від бульв. Шевченка до вул. Благовісної) в м. Черкаси , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт,. які передбачені договором № 351 від 24.10.2016 та додатками до договору, що є його невід`ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів у галузі містобудівної діяльності, п. п. 1.1, 2.1 Договору від 24.10.2016 № 351, 20.12.2016 склала та видала офіційний документ - Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року (форми КБ-2в) на загальну суму 1 900 000, 00 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, та який завірила власним підписом та печаткою ТОВ Дорожньо - будівельне управління , чим надала документу статусу офіційного, та погодивши з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 , який відповідно до договору № 80 про надання послуг на здійснення технічного нагляду від 20.12.2016, здійснював технічний нагляд за будівництвом вказаного вище об`єкту, передала вказаний акт директору приватного підприємства Черкаси - Інтерстрой ОСОБА_2 .

Після підписання директором приватного підприємства Черкаси - Інтерстрой ОСОБА_2 Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 (форми КБ-2в) від 20.12.2016, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, вказаний офіційний документ був переданий до Департаменту житлово - комунального комплексу Черкаської міської ради, для перерахування коштів місцевого бюджету.

Відповідно до висновку експерта № 595/17-23/971/19-23 від 29.03.2019, проведеною судовою будівельно-технічною експертизою встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні (від бульв. Шевченка до вул. Благовісної) в м. Черкаси , не відповідають обсягам та вартості робіт та використаних матеріалів, що зазначені в звітній документації, а саме акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року. Загалом експертом встановлено, що завищення вартості фактично виконаних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні (від бульв. Шевченка до вул. Благовісної) в м. Черкаси становить 119 956 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ Дорожньо будівельне управління , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором приватного підприємства Черкаси - Інтерстрой ОСОБА_2 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року (форми КБ-2в), привласнила чуже майно - кошти місцевого бюджету на загальну суму 119 956 грн., чим спричинила матеріальної шкоди охоронюваним громадським інтересам в особі департаменту житлово - комунального комплексу Черкаської міської ради на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме - привласнення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Вона ж, будучи директором ТОВ Дорожньо - будівельне управління , тобто будучи службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з директором приватного підприємства Черкаси - Інтерстрой ОСОБА_2 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 , який відповідно до договору № 80 про надання послуг на здійснення технічного нагляду від 20.12.2016, здійснював технічний нагляд за будівництвом об`єкту: Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні (від бульв. Шевченка до вул. Благовісної) в м. Черкаси , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором № 351 від 24.10.2016 та додатками до договору, що є його невід`ємними частинами, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів у галузі містобудівної діяльності, п. п. 1.1, 2.1 Договору від 24.10.2016 № 351, 20.12.2016 склала та видала офіційний документ - Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року (форми КБ-2в) на загальну суму 1 900 000, 00 грн., до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, та який завірила власним підписом та печаткою ТОВ Дорожньо - будівельне управління , чим надала документу статусу офіційного, та погодивши з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 , який відповідно до договору № 80 про надання послуг на здійснення технічного нагляду від 20.12.2016, здійснював технічний нагляд за будівництвом вказаного вище об`єкту, передала вказаний акт директору приватного підприємства Черкаси - Інтерстрой ОСОБА_2 .

Після підписання директором приватного підприємства Черкаси - Інтерстрой ОСОБА_2 Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 (форми КБ-2в) від 20.12.2016, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, вказаний офіційний документ був переданий до Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, для перерахування коштів місцевого бюджету.

Відповідно до висновку експерта № 595/17-23/971/19-23 від 29.03.2019, проведеною судовою будівельно-технічною експертизою встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні (від бульв. Шевченка до вул. Благовісної) в м. Черкаси , не відповідають обсягам та вартості робіт та використаних матеріалів, що зазначені в звітній документації, а саме акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року. Загалом експертом встановлено, що завищення вартості фактично виконаних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт вулиці Небесної Сотні (від бульв. Шевченка до вул. Благовісної) в м. Черкаси становить 119 956 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ Дорожньо будівельне управління , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором приватного підприємства Черкаси - Інтерстрой ОСОБА_2 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року (форми КБ-2в), привласнила чуже майно - кошти місцевого бюджету на загальну суму 119 956 грн., чим спричинила матеріальної шкоди охоронюваним громадським інтересам в особі департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинення за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий у клопотанні зазначає, що наразі виникла необхідність у обранні міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки остання вчинила тяжкий злочин, за який законодавством передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та існує велика ймовірність того, що ОСОБА_1 буде ухилятись від слідства та суду з метою уникнення притягнення її до кримінальної відповідальності, враховуючи факти, що вона умисно ухиляється від правоохоронних органів.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити місце знаходження підозрюваної ОСОБА_1 не являється можливим, оскільки за місцем свого проживання та реєстрації вона відсутня.

Місце знаходження ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час не відоме, лише встановлено, що остання 07.10.2019 перетнула Державний кордон в терміналі D у міжнародному аеропорту Бориспіль та по даний час на територію України не повернулась.

Вище зазначене свідчить про те, що ОСОБА_1 вже умисно переховується від органів досудового розслідування та суду і може вчинити інше, нове кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, а також з метою припинення її злочинної діяльності та забезпечення запобіганню вищезазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно неї тому, слідчий звернувся з указаним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені в клопотанні вимоги підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, 12020251010001375 від 26.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

26.03.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Постановою старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Гребенюка Є. від 08.04.2020 року досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено. Підозрювану ОСОБА_1 оголошено у розшук.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 188 КПК України Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане:1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Так, до теперішнього часу місцезнаходження підозрюваної не встановлено. Така поведінка підозрюваної свідчить про її намагання та реальну здатність переховуватись від органів досудового розслідування та перешкоджати кримінальному провадженню.

Системний аналіз обставин кримінального провадження, даних про підозрювану, актуальність ризиків передбачених ч.1ст.177 КПК України свідчить про наявність підстав для застосування до підозрюваної більш суворого запобіжного заходу.

Беручи до уваги обґрунтованість підозри, тяжкість кримінального правопорушення, поведінку підозрюваної, вважаю обґрунтованими наявність підстав стверджувати, що ОСОБА_1 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, буде й надалі переховуватися від органів досудового розслідування та перешкоджати кримінальному провадженню.

При цьому слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_1 оголошено в державний розшук.

За таких обставин, вважаю що доводи слідчого є обґрунтованими, а надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_1 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу є виправданим та необхідним заходом для досягнення мети і завдань кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.176 - 178, 183, ч. 2 ст. 187, 189, 190, 191, 372 КПК України, - -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт Чорнобай Черкаської області, громадянки України, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 - з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно останньої.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Визначити строк дії ухвали протягом шести місяців з дати її постановлення, тобто до 21.10.2022 року включно, але в рамках строків досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12020251010001375.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Є. Токова

Дата ухвалення рішення 21.10.2021
Зареєстровано 23.10.2021
Оприлюднено 23.10.2021

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону