ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 420/18355/21

УХВАЛА

21 жовтня 2021 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Вовченко О.А., розглянувши матеріали позовної заяви виробничо-комерційного підприємства ТАУРУС товариства з обмеженою відповідальністю до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області, про визнання протиправним та скасування наказу в частині, зобов`язання вчинити дії,-

В С Т А Н О В И В:

До Одеського окружного адміністративного суду 04 жовтня 2021 року надійшла позовна заява виробничо-комерційного підприємства ТАУРУС товариства з обмеженою відповідальністю до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області, в якій позивач просить суд:

1. Визнати протиправним та скасувати наказ Державної архітектурно-будівельної інспекції України №11-Л від 28.02.2019 року в частині анулювання ліцензії №2013047332 на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, видану виробничо-комерційному підприємству ТАУРУС товариству з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ: 13926294) згідно наказу №5-Л від 31.01.2018 року;

2. Зобов`язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України внести відомості до Реєстру виданих ліцензій про скасування анулювання ліцензії №2013047332 на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, видану виробничо-комерційному підприємству ТАУРУС товариству з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ: 13926294) згідно наказу №5-Л від 31.01.2018 року.

Ухвалою від 05 жовтня 2021 року позов виробничо-комерційного підприємства ТАУРУС товариства з обмеженою відповідальністю залишено без руху, встановлено позивачу 10-денний строк на усунення недоліків позовної заяви та роз`яснено, що виявлені недоліки повинні бути усунені, шляхом надання до суду належним чином засвідчених копій доказів на підтвердження зазначених у позовній заяві доказів звернення у строки, визначені ст.122 КАС України чи належним чином обґрунтованого клопотання про поновлення строку звернення до адміністративного суду.

До суду від представника позивача за вх. №56999/21 надійшла заява про поновлення строку звернення до суду, в якій позивач зазначає, що оскаржуваного наказу не отримував, про анулювання ліцензій дізнався у вересні 2021 з сайту https://e-construction.gov.ua/ , а зі змістом оскаржуваного наказу дізнався на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України https://dabi.gov.ua/ в розділі Публічна інформація - накази у її текстовій кеш-версії.

Щодо вказаних доводів суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Отже, строк звернення до адміністративного суду - це проміжок часу після виникнення спору в публічно-правових відносинах, протягом якого особа має право звернутися до адміністративного суду із заявою за вирішенням цього спору і захистом своїх прав, свобод чи інтересів. Початок перебігу строку звернення до суду починається з часу, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Поважними причинами визнаються лише ті обставини, які були об`єктивно непереборними, тобто не залежать від волевиявлення особи, що звернулась з адміністративним позовом, пов`язані з дійсно істотними обставинами, перешкодами чи труднощами, що унеможливили своєчасне звернення до суду. Такі обставини мають бути підтверджені відповідними та належними доказами.

За загальним правилом перебіг строку на звернення до адміністративного суду починається від дня виникнення права на звернення з позовом, тобто, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Порівняльний аналіз термінів дізнався та повинен дізнатися дає підстави для висновку про презумпцію можливості та обов`язку особи знати про стан своїх прав. Незнання про порушення через байдужість до своїх прав або небажання дізнатися не є поважною причиною пропуску строку звернення до суду.

Вказані висновки узгоджуються з висновками, наведеними Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 24 лютого 2021 року по справі №9901/141/20.

Предметом розгляду даної справи є наказ Державної архітектурно-будівельної інспекції України №11-Л від 28.02.2019 року в частині анулювання ліцензії №2013047332 на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, видану виробничо-комерційному підприємству ТАУРУС товариству з обмеженою відповідальністю.

При цьому, згідно ч.18 ст.16 Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності орган ліцензування вносить інформацію щодо рішення про анулювання ліцензії до ліцензійного реєстру, а також оприлюднює його на офіційному веб-сайті наступного робочого дня після його прийняття ; інформує ліцензіата щодо рішення про анулювання ліцензії повністю або частково протягом п`яти календарних днів шляхом направлення йому рекомендованого листа.

Отже, враховуючи вказану норму, посилання позивача на те, що оскаржуваний наказ він отримав саме із сайту Державної архітектурно-будівельної інспекції України, тобто суб`єкта ліцензування на час виникнення спірних правовідносин, суддя вважає, що він був оприлюднений відповідачем не пізніше 01.03.2019.

Тобто, починаючи з 01.03.2019 позивач мав реальну можливість дізнатись про оскаржуваний наказ, а відтак і про порушення своїх прав щодо його прийняття.

Отже, позивач пропустив строк звернення до суду з цим позовом, не навівши при цьому поважних та об`єктивних причин пропуску вказаного строку.

Згідно з ч.1 ст.123 КАС України у разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку.

Також суддя зазначає наступне.

Відповідно до п.9 ч.1 ст.4 КАС України відповідач - суб`єкт владних повноважень, а у випадках, визначених законом, й інші особи, до яких звернена вимога позивача.

Частиною 3 статті 46 КАС України визначено, що відповідачем в адміністративній справі є суб`єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 4 КАС України суб`єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб`єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг.

Позивач просить суд зобов`язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України внести відомості до Реєстру виданих ліцензій про скасування анулювання ліцензії №2013047332 на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, видану виробничо-комерційному підприємству ТАУРУС товариству з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ: 13926294) згідно наказу №5-Л від 31.01.2018 року.

Водночас, постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2020 №1340 постановлено утворити Державну інспекцію архітектури та містобудування України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду та ліквідувати Державну інспекцію містобудування та Державну сервісну службу містобудування.

При цьому, відповідно до п.3 Положення про Державну інспекцію архітектури та містобудування України, затвердженого вказаною постановою, основним завданням ДІАМ є реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а саме: ліцензування видів господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та здійснення контролю за додержанням суб`єктами господарювання ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Однак, Державну інспекцію архітектури та містобудування України позивач в якості учасника справ не зазначає.

Відтак, приймаючи до уваги вищевикладене, застосовуючи аналогію закону згідно ст.7 КАС України суд вважає за необхідне продовжити позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви.

Виявлені недоліки повинні бути усунені, шляхом надання до суду належним чином обґрунтованої заяви про поновлення строку звернення до суду.

Суддя роз`яснює, що відповідно до п.3 Розділу VI Прикінцеві положення КАС України під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення. Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином.

Керуючись ст.ст. 160, 161, 169 КАС України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Продовжити позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви виробничо-комерційного підприємства ТАУРУС товариства з обмеженою відповідальністю до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області, про визнання протиправним та скасування наказу в частині, зобов`язання вчинити дії.

Встановити позивачу 10-денний строк для усунення недоліків позовної заяви з дня отримання копії ухвали.

У разі невиконання вимог цієї ухвали позовна заява буде вважатись неподаною і буде повернута заявникові.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.А. Вовченко

Дата ухвалення рішення 21.10.2021
Оприлюднено 25.10.2021

Судовий реєстр по справі 420/18355/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.07.2022 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.06.2022 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.06.2022 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.04.2022 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.02.2022 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 13.01.2022 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.12.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.12.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.12.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.10.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.10.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.10.2021 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 420/18355/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону