ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про відмову у відкритті провадження

"02" листопада 2021 р.м. Одеса Справа № 916/3279/21

Господарський суд Одеської області у складі судді Невінгловської Ю.М., розглянувши матеріали позовної заяви (вх. ГСОО № 3388/21)

за позовом: Державного підприємства Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою (65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 34, код ЄДРПОУ 00702995);

до відповідачів: 1) Першого Малиновського відділу державного виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (65076, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 42);

2) державного виконавця Першого Малиновського відділу державного виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Теличко Наталії Борисівни (65076, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 42);

3) державного виконавця Першого Малиновського відділу державного виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Антонюка Максима Анатолійовича (65076, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 42);

про визнання дій та бездіяльності незаконними, зняття арешту та скасування постанови

ВСТАНОВИВ

28.10.2021 року ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" звернулося до Господарського суду Одеської області з позовною заявою (вх. ГСОО № 3388/21) до Першого Малиновського відділу державного виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), державного виконавця Теличко Наталії Борисівни та державного виконавця Антонюка Максима Анатолійовича, в якій просить суд:

1) Визнати факт незаконних дій стосовно арешту коштів на розрахунковому рахунку у ПАТ МТБ БАНК , в АТ КБ ПРИВАТ БАНК 1 80 329,26 грн. (сто вісімдесят тисяч триста двадцять дев`ять гривень 26 копійок) та 3837,30 грн.(три тисячі вісімсот тридцять сім гривень 30 копійок) та 3837,30 грн. (три тисячі вісімсот тридцять сім гривень 30 копійок);

2) Зобов`язати вчинити певні дії, зняти незаконні арешти коштів з банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 - ПАТ МТБ БАНК , НОМЕР_2 - АТ КБ ПРИВАТ БАНК ;

3) Скасувати Постанову Першого Малиновського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 15.04.2021 р. ВП 65164048 по СФГ КАПСАМУН про відкриття виконавчого провадження, Постанову Першого Малиновського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 15.04.2021 р. ВП 65164048 по СФГ КАПСАМУН про розмір мінімальних витрат виконавчого провадження, Постанову Першого Малиновського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 15.04.2021 р. ВП 65164048 но СФГ КАПСАМУН про стягнення виконавчого збору;

4) На підставі того що ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ" сплатило всі кошти без документів, притягнути до відповідальності державних виконавців Першого Малиновського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Теличко Наталію Борисівну та Антонюка Максима Анатолійовича.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що по виконавчим провадженням №65164048, №65164214, №63757852 ним, як боржником сплачено всі грошові кошти та виконано судові рішення, однак державними виконавцями виконавчі провадження не закінчено та не знято арешти з банківських рахунків позивача.

Розглянувши матеріали позовної заяви, суд дійшов до висновку про відмову у відкритті провадження у справі на підставі пункту 1 частини 1 статті 175 Господарського процесуального кодексу України, з огляду на таке.

В силу ст.124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст.4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Зазначене право на звернення до суду може бути реалізоване у визначеному процесуальним законом порядку, оскільки воно зумовлене дотриманням процесуальної форми, передбаченої для цього чинним законодавством, а також встановленими ним передумовами для звернення до суду.

Як вбачається з позовної заяви, позовні вимоги Державного підприємства Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою направлені на визнання протиправною бездіяльність Першого Малиновського відділу державного виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та державних виконавців щодо зняття арешту з банківських рахунків позивача та визнання протиправними інших дій державних виконавців, а також притягнення службових осіб до відповідальності.

Тобто фактично спір у даній справі виник внаслідок незгоди позивача з діями та бездіяльністю державних виконавців, вчиненими в рамках виконавчих проваджень.

Статтею 55 Конституції України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

У рішенні від 14 грудня 2011 року №19-рп/2011 Конституційний Суд України встановив, що положення ч. 2 ст. 55 Конституції України необхідно розуміти так, що конституційне право на оскарження в суді будь-яких рішень, дій чи бездіяльності всіх органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб гарантовано кожному; реалізація цього права забезпечується у відповідному виді судочинства і в порядку, визначеному процесуальним законом. Таким чином, конституційне право особи на звернення до суду кореспондується з її обов`язком дотримуватися встановлених процесуальним законом механізмів (процедур).

Згідно з ч. 1 ст. 74 Закону України "Про виконавче провадження" рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.

Положеннями ст.ст.339, 340 ГПК України визначено, що сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду зі скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні права. Скарга подається до суду, який розглянув справу як суд першої інстанції.

Розгляд господарськими судами скарг у порядку ст. 339 ГПК України є однією з форм судового контролю щодо виконання рішень, ухвал, постанов, а виконання рішення, ухвали постанови господарського суду є невід`ємною частиною судового процесу.

Боржник, як сторона виконавчого провадження, у разі незгоди з арештом, який накладений державним або приватним виконавцем під час примусового виконання судового рішення, не може пред`явити позов про зняття арешту з майна та бути позивачем за таким позовом, оскільки має право на оскарження дій державного виконавця в порядку, передбаченому розділом VI ГПК України. Така справа не підлягає розгляду в позовному провадженні.

Подібна правова позиція викладена в постанові КЦС ВС від 24 травня 2021 року у справі № 712/12136/18, постанові КЦС ВС від 24 червня 2021 року у справі № 127/11276/20, постанові КЦС ВС від 08 вересня 2021 року у справі № 369/3757/20, постанові ВП ВС від 02 жовтня 2019 року № 904/51/19.

Наведене у сукупності свідчить про те, що розгляд скарг у разі порушення прав сторони виконавчого провадження здійснюється в межах справи, в рамках якої прийнято рішення, з виконання якого і відкрито виконавче провадження, а не як окрема позовна вимога в рамках окремої судової справи.

Зважаючи на вищевикладене, суд доходить висновку, що у відкритті провадження у справі за позовною заявою Державного підприємства Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою (вх. ГСОО № 3388/21) слід відмовити на підставі п.1 ч.1 ст. 175 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 6 ст. 175 ГПК України, відмовляючи у відкритті провадження з підстави, встановленої пунктом 1 ч. 1 цієї статті, суд повинен роз`яснити заявнику, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд справи.

З урахуванням зазначеного суд роз`яснює позивачу, що заявлені ним вимоги підлягають розгляду за процедурою, визначеною розділом VI ГПК України Судовий контроль за виконанням судових рішень, шляхом подачі відповідної скарги в межах справи, в рамках якої прийнято рішення, з виконання якого відкрито виконавче провадження.

Керуючись п.п. 1 ч.1 ст.175, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.У відкритті провадження у справі за позовом Державного підприємства Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою (вх. ГСОО № 3388/21) про визнання дій та бездіяльності незаконними, зняття арешту та скасування постанови - відмовити.

2.Роз`яснити Державному підприємству Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою , що заявлені ним вимоги підлягають розгляду за процедурою, визначеною розділом VI ГПК України Судовий контроль за виконанням судових рішень, шляхом подачі відповідної скарги в межах справи, в рамках якої прийнято рішення, з виконання якого відкрито виконавче провадження .

Додаток : позовна заява (вх. ГСОО № 3388/21) з додатками на 88 арк.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст.235 ГПК України та може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її постановлення.

Суддя Ю.М. Невінгловська

Дата ухвалення рішення 02.11.2021
Зареєстровано 03.11.2021
Оприлюднено 03.11.2021

Судовий реєстр по справі 916/3279/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.12.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону