ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.10.2021 Справа №607/19125/21 провадження № 1-кс/607/6282/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Воробель Н.П., при секретарі Комар Р.В., за участі прокурора Жука І.О., захисника Калашникова Є.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури Жука І.О. у кримінальному провадженні № 120212110400001375 від 07 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, щодо:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, народився у м. Києві, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зі слів проживає у незареєстрованому шлюбі, має неповнолітню дитину, не працює, раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

встановила:

прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строком на два місяці дію покладених на ОСОБА_1 обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/роботи.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за таких обставин: директором ТОВ Ювента Інжиніринг /ЄДРПОУ 38497837, юридична адреса: вул. Мечнікова, буд. 4/1 оф. 18-Б м. Київ/ 09.10.2019 наказом № 4-к призначено ОСОБА_1 .

Згідно з пункту 3.1 розділу 3 Статуту ТОВ Ювента Інжиніринг органами Товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган; Згідно з пункту 3.40 розділу 3 Статуту у Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган - Директор; Згідно з пункту 3.41 розділу 3 Статуту директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства; згідно з пункту 3.42 розділу 3 Статуту до компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Відповідно до п. 8.7.1 Статуту виконавчим органом Товариства є Директор. Директор має повне право здійснювати всі дії щодо діяльності та справ Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Учасника Товариства. Учасник Товариства може винести рішення про передачу частини повноважень, що належать йому, до компетенції виконавчого органу Товариства. Директор звітує Учасникам Товариства і організовує виконання їх рішень.

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої директором ТОВ Ювента Інжиніринг , директор зобов`язаний: очолювати виробничі процеси і контролювати результати діяльності ТОВ; встановлювати взаємовигідні умови співпраці з партнерами та іншими контрагентами; володіти актуальною інформацією про стан справ на виробництві; тримати на особистому контролі роботу служб постачання, збуту і маркетингу; очолювати роботу за претензіями споживачів і забезпечувати кваліфіковані відповіді на пред`явлені позови або порушення договору; виступати головним координатором виробничої діяльності підприємства, забезпечувати дієву та ефективну взаємозамінність співробітників; відстежувати хід виконання відповідними службами поставлених завдань і в процесі виконання при необхідності їх коригувати; брати участь в маркетингових заходах; проводити аналіз звітів з продажу; здійснювати загальне керівництво по розробці та впровадженню заходів для стягнення простроченої заборгованості; організовувати навчання персоналу новим методам продажів і світовій практиці; стежити за чітким дотриманням встановленої цінової політики на підприємстві; впроваджувати програми, здатні позитивно вплинути на просування продукції; очолювати робочу групу по розробці бюджету ТОВ; контролювати здійснення стратегічного і тактичного планування на підприємстві; займатися підбором кадрів, оцінювати ефективність роботи служб і підрозділів ТОВ; затверджувати посадові інструкції, інші внутрішні документи; забезпечувати персоналу сприятливий моральний клімат; виконувати окремі доручення вищого керівництва; не порушувати трудовий розпорядок, прийнятий в ТОВ.

Так, 02 жовтня 2019 року між комунальним підприємством Тернопільської міської ради Тернопільський міський стадіон /ЄДРПОУ 23590837, юридична та фактична адреса: проспект Степана Бандери, 15, м. Тернопіль/ в особі директора ОСОБА_2 /замовник робіт/ та директором ТОВ ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ /ЄДРПОУ 38497837, юридична адреса: вул. Мечнікова, буд. 4/1 оф. 18-Б м. Київ/ ОСОБА_3 /генпідрядник/ укладено договір № 1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Згідно договору підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації / і при потребі зі змінами, внесеними до неї/, що виготовлена на об`єкт Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а в м. Тернополі , а замовник прийняти і оплатити такі роботи.

Загальна сума цього договору становить 307 998 857,14 /триста сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч вісімсот п`ятдесят сім гривень 14 коп./, в тому числі ПДВ - 51 333 142,86 грн., включаючи 30 000 000 /тридцять мільйонів/ гривень в т.ч. ПДВ за рахунок спів фінансування державного бюджету та 277 998 857,14, в т.ч. ПДВ за рахунок місцевого бюджету.

Сума бюджетних асигнувань на 2019 рік складає 33 000 000,00 грн., з яких 3 000 000,00 грн. за рахунок місцевого бюджету та 30 000 000,00 грн. за рахунок співфінансування з державного бюджету, але в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок Замовника /п.3.1.1 договору №1 від 02.10.2019/.

Оплата виконаних проектних робіт, згідно п.4.1., здійснюється на підставі підписаних актів виконаних робіт/здачі-приймання та довідки про вартість виконаних будівельних робіт протягом п`яти робочих днів після підписання Сторонами вказаного акту.

Оплата будівельно-монтажних робіт, відповідно до п.4.2. Договору, за наявності бюджетного фінансування, здійснюється на підставі підписаних актів виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт протягом п`яти робочих днів після підписання Сторонами вказаного акту та довідки.

Згідно п 3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. Договірна ціна зазначена у відповідності до чинних діючих національних стандартів в будівництві. п. 3.3. Договірна ціна робіт динамічна та розраховується відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013. п. 3.4 Договірна ціна є динамічною на весь термін виконання робіт та може уточнюватися в наступних випадках:

- Замовник змінить в процесі будівельних робіт проектні рішення, що мають наслідком зміну Ямку та обсягу робіт доручених Підряднику та вартісних показників;

- в процесі будівельних робіт виникають відмінності обсягів окремих видів та умов виконання робіт, які Сторони не змогли передбачити при узгодженні ціни договору;

- відбулося введення нових законодавчих та нормативних актів, що впливають на вартість робіт.

Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2021 включно, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань /п.10.1 договору №1 від 02.10.2019/.

До виконання робіт з будівництва багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а у м. Тернополі ТОВ Ювента Інжиніринг було залучено ряд субпідрядних організацій, що відповідає п.2.3 договору №1 від 02.10.2019.

Зокрема, 19 грудня 2019 року генпідрядником ТОВ Ювента Інжиніринг , в особі директора ОСОБА_1 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та підрядника ТОВ БУДРЕМСЕРВІС , в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту з іншого боку, уклали договір підряду №008-ПБ.

Згідно п 1.1 розділу 1 Договору підряду, підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, виконати роботи на об`єкті Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а у м.Тернополі відповідно завданню Генпідрядника та в обумовлений цим договором термін. Генпідрядник зобов`язується прийняти готовий /закінчений/ результат роботи Підрядника і сплатити вартість виконаних робіт.

Згідно п 6.1 розділу 6 /ціна договору та порядок розрахунків/ Договору, вартість виконання робіт за договором визначається кошторисною документацією у додатку №1 і складає 16 329 329,80 грн. Кошторисна документація на виконання робіт /Додаток №1/ за даним договором є твердою. П.6.7 розділу 6 Договору генпідрядник здійснює протягом 10 банківських днів оплату після підписання Актів за формою КБ-2в та довідки про вартість фактично виконаних будівельно-монтажних робіт за формою КБ-3 за умови надання повного пакету документів. Генпідрядник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими при прийманні готового /закінченого/ результату Роботи, до їх усунення.

Згідно п 14.1 розділу 14 /термін дії договору/ Договору, цей договір вважається укладений і набирає чинності з дати його підписання сторонами та скріплення печатками сторін і діє до 31 грудня 2020 року. Проте, в будь якому разі до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань за цим Договором.

Також, 01 листопада 2019 року ТОВ Ювента Інжиніринг , в особі директора ОСОБА_1 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ФОП ОСОБА_5 , що діє на підставі Свідоцтва держреєстрації з іншого боку, уклали договір №012-ПС.

Згідно п 1.1 розділу 1 Договору у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов`язується надати послуги по об`єкту Замовника: Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а у м. Тернополі , а саме: - вивіз ґрунту. Замовник зобов`язується виплачувати Виконавцю встановлену цим договором винагороду після здачі робіт на підставі Акту виконаних робіт, підписаних сторонами.

Згідно п 2.1 розділу 2 Договору виконавець зобов`язується виконати роботу до 31.12.2019 з правом дострокового виконання.

Згідно п 3.1 розділу 3 Договору: здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актами виконаних робіт протягом п`яти діб з моменту надання послуг.

Згідно умов договору підряду 008-ПБ від 19 грудня 2019 року підрядником ТОВ БУДРЕМСЕРВІС виконано роботи із /шифр Е5-74-6/ Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0м? згідно поточної ціни одиниці 2 461,01 грн. на загальну суму 3 455 258,04 грн. /витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд.год/.

За результатами виконання робіт із Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м , 19 грудня 2019 року підрядником ТОВ БУДРЕМСЕРВІС , в особі директора ОСОБА_4 складено акти №001-12/СП приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 16 329 329,80 грн., та надав для погодження генпідряднику /ТОВ Ювента Інжиніринг в особі директора ОСОБА_1 , який відповідно вказаний акт погодив, підписавши його та засвідчив печаткою підприємства.

Окрім цього, згідно умов договору 012-ПС від 01 листопада 2019 року виконавцем ФОП ОСОБА_5 виконано роботи із /шифр С311-20/ Перевезення ґрунту до 20 км в кількості 6 417,0 т, згідно поточної ціни одиниці 113,95 грн. на загальну суму 731 217,15 грн. /витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд.год./.

За результатами виконання робіт із Перевезення ґрунту до 20 км , в грудні 2019 року /точної дати досудовим розслідуванням не встановлено/ виконавцем ФОП ОСОБА_5 складено акт №001-12/СП приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року на загальну суму 931 748,40 грн., та надав для погодження генпідряднику /ТОВ Ювента Інжиніринг в особі директора ОСОБА_1 , який відповідно вказаний акт погодив, підписавши його та засвідчив печаткою підприємства.

Під час виконання робіт ТОВ Ювента Інжиніринг робіт на вказаному об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_1 який згідно з Статуту ТОВ Ювента Інжиніринг наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою та згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України Про запобігання корупції є суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, які виділені на виконання робіт на Об`єкті, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_1 , розуміючи, що роботи із Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0м? загальною вартістю 3 455 258,04 грн., виконані підрядними організаціями, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 003-12 за грудень 2019 року /далі Акт № 003-12/, із зазначеними неправдивими відомостями, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ Ювента Інжиніринг .

Зокрема, в Акт № 003-12 за грудень 2019 року внесено відомості, щодо вартості виконаних робіт, а саме: у акті форми КБ-2в №001-12/СП за грудень 2019, ТОВ Будремсервіс /Субпідрядник/ виконав роботи шифр Е5-74-6 Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0м? згідно поточної ціни одиниці 2 461,01 грн. на загальну суму 3 455 258,04 грн. /витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд.год/, а в акті ф.КБ-2в №003-12 за грудень 2019 року ТОВ Ювента Інжиніринг /Генпідрядник/ вказані роботи шифр Е5-74-6 Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0м? відобразив згідно поточної ціни одиниці 2 608,80 грн. на загальну суму 3 662 755,20 грн. /витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд.год./ знаючи, що фактично вказані роботи виконані підрядною організацією по нищій ціні.

Продовжуючи реалізовувати вказаний умисел, ОСОБА_1 , розуміючи, що роботи із Перевезення ґрунту до 20 км в кількості 6 417,0 т. загальною вартістю 731 217,15 грн., виконані підрядними організаціями, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 004-12 за грудень 2019 року /далі Акт № 004-12/, із зазначеними неправдивими відомостями, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ Ювента Інжиніринг .

Зокрема, в Акт № 004-12 за грудень 2019 року внесено відомості, щодо вартості виконаних робіт, а саме: та акті форми КБ-2в №001-12/СП за грудень 2019 ФОП ОСОБА_5 /Субпідрядник/ виконав роботи шифр С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км в кількості 6 417,0 т, згідно поточної ціни одиниці 113,95 грн. на загальну суму 731 217,15 грн. /витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд.год./, а в акті ф.КБ-2в №004-12 за грудень 2019 ТОВ Ювента Інжиніринг /Генпідрядник/ вказані роботи шифр С311-20 Перевезення ґрунту до 20км в кількості 6 417,0 т, відобразив згідно поточної ціни одиниці 121,00 грн. на загальну суму 776 457,00 грн. /витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд.год./ про придбання матеріалів, а саме: пісок природній /С1421-9552001/ в кількості 4 782,0 м 3 знаючи, що фактично вказані роботи виконані виконавцем по нищій ціні.

В результаті, на підставі внесення недостовірних відомостей в Акти №003-12 за грудень 2019 року та № 004-12 за грудень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями, які погоджено інженерами технічного нагляду ТОВ Технагляд+ та затверджені /підписані/ представником КП Тернопільський міський стадіон, Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, на підставі поданих платіжних доручень №1,2 від 03.12.2019, №1,5 від 21.12.2019, №6,7 від 24.12.2019 були перераховані грошові кошти ТОВ Ювента Інжиніринг в сумі, зазначеній у Акті № 003-12 за грудень 2019 року 23 671 517,22 гривень та Акті № 004-12 за грудень 2019 року, 5 064 325,75 гривень, в результаті чого Комунальному підприємству Тернопрільської міської ради спричинено шкоду на суму 303 284,41 грн, що станом на грудень 2019 року становить 315 розмірів неподаткового мінімуму доходів громадян.

Окрім цього, згідно умов договору підряду 008-ПБ від 19 грудня 2019 року підрядником ТОВ БУДРЕМСЕРВІС виконано роботи із /шифр Е5-74-6/ Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0м? згідно поточної ціни одиниці 2 461,01 грн. на загальну суму 3 455 258,04 грн. /витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд.год/.

За результатами виконання робіт із Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м , 19 грудня 2019 року підрядником ТОВ БУДРЕМСЕРВІС , в особі директора ОСОБА_4 складено акти №001-12/СП приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 16 329 329,80 грн., та надав для погодження генпідряднику /ТОВ Ювента Інжиніринг в особі директора ОСОБА_1 , який відповідно вказаний акт погодив, підписавши його та засвідчив печаткою підприємства.

Окрім цього, згідно умов договору 012-ПС від 01 листопада 2019 року виконавцем ФОП ОСОБА_5 виконано роботи із /шифр С311-20/ Перевезення ґрунту до 20 км в кількості 6 417,0 т, згідно поточної ціни одиниці 113,95 грн. на загальну суму 731 217,15 грн. /витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд.год./.

За результатами виконання робіт із Перевезення ґрунту до 20 км , в грудні 2019 року /точної дати досудовим розслідуванням не встановлено/ виконавцем ФОП ОСОБА_5 складено акт №001-12/СП приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року на загальну суму 931 748,40 грн., та надав для погодження генпідряднику /ТОВ Ювента Інжиніринг в особі директора ОСОБА_1 , який відповідно вказаний акт погодив, підписавши його та засвідчив печаткою підприємства.

Під час виконання робіт ТОВ Ювента Інжиніринг робіт на вказаному об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_1 який згідно з Статуту ТОВ Ювента Інжиніринг наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою та згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України Про запобігання корупції є суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_1 , розуміючи, що роботи із Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0м? загальною вартістю 3 455 258,04 грн., виконані підрядними організаціями, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 003-12 за грудень 2019 року /далі Акт № 003-12/, із зазначеними неправдивими відомостями, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ Ювента Інжиніринг .

Зокрема, в Акт № 003-12 за грудень 2019 року внесено відомості, щодо вартості виконаних робіт, а саме: у акті форми КБ-2в №001-12/СП за грудень 2019, ТОВ Будремсервіс /Субпідрядник/ виконав роботи шифр Е5-74-6 Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0м? згідно поточної ціни одиниці 2 461,01 грн. на загальну суму 3 455 258,04 грн. /витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд.год/, а в акті ф.КБ-2в №003-12 за грудень 2019 року ТОВ Ювента Інжиніринг /Генпідрядник/ вказані роботи шифр Е5-74-6 Улаштування буроін`єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м в кількості 1 404,0м? відобразив згідно поточної ціни одиниці 2 608,80 грн. на загальну суму 3 662 755,20 грн. /витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд.год./ знаючи, що фактично вказані роботи виконані підрядною організацією по нищій ціні.

Продовжуючи реалізовувати вказаний умисел, ОСОБА_1 , розуміючи, що роботи із Перевезення ґрунту до 20 км в кількості 6 417,0 т. загальною вартістю 731 217,15 грн., виконані підрядними організаціями, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 004-12 за грудень 2019 року /далі Акт № 004-12/, із зазначеними неправдивими відомостями, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ Ювента Інжиніринг .

Зокрема, в Акт № 004-12 за грудень 2019 року внесено відомості, щодо вартості виконаних робіт, а саме: та акті форми КБ-2в №001-12/СП за грудень 2019 ФОП ОСОБА_5 /Субпідрядник/ виконав роботи шифр С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км в кількості 6 417,0 т, згідно поточної ціни одиниці 113,95 грн. на загальну суму 731 217,15 грн. /витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд.год./, а в акті ф.КБ-2в №004-12 за грудень 2019 ТОВ Ювента Інжиніринг /Генпідрядник/ вказані роботи шифр С311-20 Перевезення ґрунту до 20км в кількості 6 417,0 т, відобразив згідно поточної ціни одиниці 121,00 грн. на загальну суму 776 457,00 грн. /витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд.год./.про придбання матеріалів, а саме: пісок природній /С1421-9552001/ в кількості 4 782,0 м 3 знаючи, що фактично вказані роботи виконані виконавцем по нищій ціні.

В результаті, на підставі внесення недостовірних відомостей в Акти №003-12 за грудень 2019 року та № 004-12 за грудень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями, які погоджений інженерами технічного нагляду ТОВ Технагляд+ та затверджені /підписані/ представником КП Тернопільський міський стадіон, Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, на підставі поданих платіжних доручень №1,2 від 03.12.2019, №1,5 від 21.12.2019, №6,7 від 24.12.2019 були перераховані грошові кошти ТОВ Ювента Інжиніринг в сумі, зазначеній у Акті № 003-12 за грудень 2019 року 23 671 517,22 гривень та Акті № 004-12 за грудень 2019 року, 5 064 325,75 гривень, в результаті чого Комунальному підприємству Тернопрільської міської ради спричинено шкоду на суму 303 284,41 грн, що станом на грудень 2019 року становить 315 розмірів неподаткового мінімуму доходів громадян.

Окрім цього, під час виконання ТОВ Ювента Інжиніринг робіт на вказаному об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_1 , який згідно з Статуту ТОВ Ювента Інжиніринг наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою та згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України Про запобігання корупції є суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, які виділені на виконання робіт на об`єкті, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_1 , розуміючи, що пісок природній в кількості 4 782,0 м 3 не закуплявся та не поставлявся відповідно до умов договору, повторно, керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 004-12 за грудень 2019 року /далі Акт № 004-12/, із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності матеріалів та виконання робіт, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ Ювента Інжиніринг .

Зокрема, в Акт № 004-12 за грудень 2019 року внесено відомості про придбання матеріалів, а саме: пісок природній /С1421-9552001/ в кількості 4 782,0 м 3 знаючи, що фактично вказаний пісок не закуплявся та не поставлявся.

В результаті, на підставі Акту № 004-12 за грудень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо придбання піску природнього в кількості 4 782,0 м 3 , який погоджений інженерами технічного нагляду ТОВ Технагляд+ та затверджений /підписаний/ представником КП Тернопільський міський стадіон, Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, на підставі поданих платіжних доручень №6,7 від 24.12.2019 були перераховані грошові кошти ТОВ Ювента Інжиніринг в сумі, зазначеній у Акті № 004-12 за грудень 2019 року, 5 064 325,75 гривень, в результаті чого КП Тернопільської міської ради спричинено шкоду на суму 1 873013,76 грн., що станом на грудень 2019 року становить 1 950 розмірів неподаткового мінімуму доходів громадян.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання ТОВ Ювента Інжиніринг робіт на вказаному об`єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_1 який згідно з Статуту ТОВ Ювента Інжиніринг наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою та згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України Про запобігання корупції є суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_1 , розуміючи що пісок природній в кількості 4 782,0 м 3 не закуплявся та не поставлявся відповідно умовам Договору, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 004-12 за грудень 2019 року /далі Акт № 004-12/, із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності матеріалів та виконання робіт, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ Ювента Інжиніринг .

Зокрема, в Акт № 004-12 за грудень 2019 року внесено відомості про придбання матеріалів, а саме: пісок природній /С1421-9552001/ в кількості 4 782,0 м 3 знаючи, що фактично вказаний пісок не закуплявся та не поставлявся.

В результаті, на підставі Акту № 004-12 за грудень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо придбання піску природнього в кількості 4 782,0 м 3 , який погоджений інженерами технічного нагляду ТОВ Технагляд+ та затверджений /підписаний/ представником КП Тернопільський міський стадіон, Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, на підставі поданих платіжних доручень №6,7 від 24.12.2019 були перераховані грошові кошти ТОВ Ювента Інжиніринг в сумі, зазначеній у Акті № 004-12 за грудень 2019 року, 5 064 325,75 гривень, в результаті чого КП Тернопільської міської ради спричинено шкоду на суму 1 873013,76 грн., що станом на грудень 2019 року становить 1 950 розмірів неподаткового мінімуму доходів громадян.

Ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у виді тримання під ватрою із визначенням застави та ряду обов`язків, котрі на нього будуть покладені у випадку її сплати. Застава була сплачена. Строк дії обов`язків закінчується 29 жовтня 2021 року.

13 жовтня 2021 року стороні захисту повідомлено про те, що зібраних доказів достатньо для складення обвинувального акту, а також про право ознайомитись з матеріалами досудового розслідування.

Прокурор вважає, що слід продовжити дію покладених на ОСОБА_1 обов`язків, оскільки триває процедура ознайомлення із матеріалами кримінального провадження стороною захисту.

Ризики, встановлені щодо ОСОБА_1 , продовжують існувати та ними є: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконний вплив на свідків у даному кримінальному провадженні; знищення, переховування чи спотворення документів, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав і просив задовольнити з підстав, наведених у ньому. Пояснив, що матеріали кримінального провадження складають приблизно шість томів. До ознайомлення із ними, сторона захисту ще не приступала.

Адвокат Калашников Є.В., позицію якого розділив його підзахисний ОСОБА_1 , у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання прокурора, пославшись на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання прокурора з додатками, слідчий суддя дійшла до наступного висновку:

постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури Жука І.О. від 07 жовтня 2021 року з кримінального провадження № 12019210010003481 від 04 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, виділено матеріали досудового розслідування щодо підозрюваного ОСОБА_1 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та внесено про таке рішення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120212110400001375 від 07 жовтня 2021 року.

Досудове розслідування у вказаному виділеному кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області.

27 вересня 2021 року ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 30 червня 2021 року. Згідно цього повідомлення він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, вчинене повторно, а також ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.

Ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 13 жовтня 2021 року /справа № 607/16054/21/ до ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, котрі мали б покладатись на нього у разі її внесення, а саме: з`являтись за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи .

Заставу було внесено.

13 жовтня 2021 року ОСОБА_1 та його захиснику - адвокату Калашникову Є.В., вручено повідомлення про завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Як встановлено у судовому засіданні із пояснень учасників, сторона захисту ще не завершила процес ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

У свою чергу, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу та відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе наявності обставин, які виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою, а саме: котрі свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; котрі перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

На думку слідчого судді, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується зокрема долученими до клопотання доказами, а саме: висновком аналітичного дослідження №18/19-00-08-00-16/38497837 від 24 червня 2021 року; висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 411/21-22 від 14 травня 2021 року; договором поставки № 38497837 від 01 грудня 2019 року, укладеним між ТОВ ЛЕКОРА ІНВЕСТ та ТОВ "ЮВЕНТА ІНЖИНІРІНГ" ; платіжним дорученням № 98 від 27 грудня 2019 року; рахунком фактурою № 1001 від 27 грудня 2019 року; видатковими накладними від 20, 21, 23, 24 грудня 2019 року №№ PH-007994, PH-007995, PH-008022, PH-008061; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/120-21/6575-ПЧ від 25 червня 2021 року; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 728/21-22 від 29 червня 2021 року; висновком експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи № 746/21-22 від 24 червня 2021 року; довідкою участі спеціаліста управління Західного офісу Дераудитслужби в Тернопільській області, щодо надання консультації під час досудового розслідування кримінального провадження від 04 червня 2021 року; актом контрольних обмірів та обстежень обсягів робіт будівництва багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а в м. Тернополі за грудень 2019 року; розрахунком завищення вартості виконаних робіт з будівництва багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а в м. Тернополі, виконаних ТОВ Ювента Інжиніринг за грудень 2019 року; довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року; актами №№ 003-12, 004-12, 001-12/СН приймання виконаних робіт за грудень 2019 року; висновком експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи № 914/926/20-22 від 22 лютого 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 10 червня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 14 квітня 2021 року та 29 червня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 29 червня 2021 року; протоколом огляду від 27 листопада 2020 року; договором № 012-ПС від 01 листопада 2019 року; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-21/6162-ПЧ від 18 червня 2021 року.

Зробивши висновок про обґрунтованість підозри, слідчий суддя зважає на позицію Європейського суду з прав людини, відображену у п. 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі Нечипорук і Йонкало проти України /заява N 42310/04/, відповідно до якої термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення .

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що існують факти та інформація, котрі є досить вагомими для того аби переконати об`єктивного спостерігача в тому, що він міг вчинити правопорушення, за якими йому оголошено підозру.

Також, за результатами розгляду клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено наявність обставин, які свідчать про продовження існування частини заявлених ризиків, а саме те, що ОСОБА_1 може:

-переховуватись від органів досудового розслідування та суду, який обумовлений тяжкістю покарання, яке загрожує йому у випадку визнання винуватим, і полягає виключно у позбавленні волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна. Існування вказаного ризику підтверджується також і попередньою поведінкою ОСОБА_1 , тобто тим фактом, що 16 липня 2021 року він уже був оголошений в розшук постановою слідчого;

-незаконно впливати на свідків, який обумовлений тим, що йому відомі ці особи, що дає підозрюваному можливість, а тяжкість покарання - мотив, впливати на цих осіб з метою схилити до показань, які були б вигідні йому, а не відображали фактичні обставини справи. При цьому, доказове значення показання цих осіб матимуть лише ті, що отриманні під час судового розгляду чи в порядку ст. 225 КПК України.

Щодо ризику знищити чи спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , то він, на даний момент, припинив своє існування у зв`язку із стадією, на якій зараз перебуває кримінальне провадження.

Також прокурором не доведено існування ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином .

Закінчити досудове розслідування до закінчення дії ухвали, якою ОСОБА_1 встановлено обов`язки, неможливо з огляду на те, що триває процес відкриття матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, вагомості доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкості покарання, що загрожує йому у випадку визнання винуватим згідно підозри, з врахуванням відомостей про особу ОСОБА_1 , наведених у вступній частині ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, застосованих до підозрюваного.

Щодо строку, на який такі обов`язки слід продовжити, то з огляду, знову ж таки, на стадію досудового розслідування та об`єм матеріалів кримінального провадження, він повинен скласти один місяць.

З огляду на викладене, заперечення сторони захисту щодо безпідставності клопотання прокурора не заслуговують на увагу.

З наведеного, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання прокурора - задовольнити частково.

Продовжити до 26 листопада 2021 року включно строк дії, покладених на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

-не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/роботи.

Копію ухвали вручити/надіслати учасникам після її проголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. П. Воробель

Дата ухвалення рішення 26.10.2021
Зареєстровано 03.11.2021
Оприлюднено 03.11.2021

Судовий реєстр по справі 607/19125/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.10.2021 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2021 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Кримінальне
Ухвала від 26.10.2021 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Кримінальне
Ухвала від 25.10.2021 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону