ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

"02" листопада 2021 р. Справа№ 910/4164/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Шаптали Є.Ю.

суддів: Куксова В.В.

Разіної Т.І.

розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк про відмову від апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20

за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк

на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021

у справі №910/4164/20 (суддя Привалов А.І.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Крим Дівелопмент

до 1) Акціонерного товариства Фондова біржа ПФТС ;

2) Товариства з обмеженою відповідальністю Інвінтум ;

3) Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фортіфай ;

4) Міністерства юстиції України;

треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідачів:

1) Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк ;

2) Приватне акціонерне товариство Альтана Капітал ;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю Фондова компанія Фаворит ;

про визнання недійсними протоколу аукціону та біржового контракту

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Крим Дівелопмент задоволено частково. Накладено арешт на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк . Зобов`язано депозитарну установу - Товариство з обмеженою відповідальністю Інвінтум , в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк , внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк , які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента. Накладено арешт на усе належне Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на праві власності рухоме, нерухоме майно, майнові права. Накладено арешт на кошти Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк , що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, в тому числі ті, які знаходяться на кореспондентському рахунку/рахунках в Національному банку України, в межах суми, яка стягується у зведеному виконавчому провадженні №59036926 та еквівалентна 169782217,75 доларів США. Накладено арешт на цінні папери, належні Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та наявні на рахунках депонента Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в депозитарних установах України. Заборонено Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк здійснювати дії направлені на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, а також здійснювати будь-які дії направлені на зміну органів управління Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк . Заборонено Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав. В іншій частині вимог відмовлено.

Не погодившись із вказаною ухвалою, Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на вказану ухвалу суду.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.02.2021 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Попікова О.В., судді: Євсіков О.О., Демидова А.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 зокрема відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.10.2021 заяву суддів Північного апеляційного господарського суду Попікової О.В., Корсака В.А., Владимиренко С.В. про самовідвід від розгляду справи №910/4164/20 задоволено; справу №910/4164/20 ухвалено передати для здійснення визначення складу судової колегії автоматизованою системою, відповідно до положень статті 32 ГПК України.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2021 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №910/4164/20.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.10.2021 для розгляду справи №910/4164/20 сформовано судову колегію у складі: головуючий суддя Шаптала Є.Ю., судді: Яковлєв М.Л., Куксов В.В.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2021 у зв`язку перебуванням судді Яковлєва М.Л., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), на лікарняному, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №910/4164/20.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.10.2021 для розгляду справи №910/4164/20 сформовано судову колегію у складі: головуючий суддя Шаптала Є.Ю., судді: Куксов В.В., Тищенко А.І.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 01.11.2021 у зв`язку перебуванням судді Тищенко А.І., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), на лікарняному, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №910/4164/20.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.11.2021 для розгляду справи №910/4164/20 сформовано судову колегію у складі: головуючий суддя Шаптала Є.Ю., судді: Куксов В.В., Разіна Т.І.

Порядок визначення/зміни складу господарського суду врегульовано ст. 32 Господарського процесуального кодексу України.

За змістом абз. 2 ч. 10 ст. 32 ГПК України якщо зі складу колегії суддів не може продовжувати розгляд справи суддя, який не є суддею-доповідачем у такій справі, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені цим Кодексом, заміна такого судді з ініціативи судді-доповідача за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду здійснюється Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою з числа резервних суддів.

У разі зміни складу суду на стадії підготовчого провадження розгляд справи починається спочатку, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. У разі зміни складу суду на стадії розгляду справи по суті суд повторно розпочинає розгляд справи по суті, крім випадку, коли суд ухвалить рішення про повторне проведення підготовчого провадження (ч. 14 ст. 32 ГПК України).

Згідно із ч.2 ст.281 ГПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи, клопотання та заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження у справі, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом апеляційної інстанції шляхом постановлення ухвал в порядку, визначеному цим Кодексом для постановлення ухвал суду першої інстанції.

Враховуючи вищевикладене, з метою здійснення подальшого розгляду апеляційної скарги визначеним складом суду, справа підлягає прийняттю до свого провадження.

01.10.2021 через відділ управління автоматизованого документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса надійшла заява про приєднання до апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021, у якій заявник просить прийняти вказану заяву та залучити Товариство з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса до участі у справі №910/4164/20.

27.10.2021 через відділ управління автоматизованого документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк надійшла заява про відмову від апеляційної скарги, у якій заявник просить прийняти відмову Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк від апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 та апеляційне провадження за вказаною апеляційною скаргою закрити.

28.10.2021 через відділ управління автоматизованого документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса надійшла заява про відкликання заяви про приєднання до апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у даній справі, у якій заявник повідомляє про відкликання вказаної заяви.

Колегія суддів, перевіривши матеріали справи, розглянувши подану заяву про відмову від апеляційної скарги, зазначає наступне.

Щодо заяви Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк про відмову від апеляційної скарги.

У поданій заяві заявник просить прийняти відмову Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк від апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 та апеляційне провадження за вказаною апеляційною скаргою закрити, посилаючись на приписи ч. 4 ст. 266 та ст.264 Господарського процесуального кодексу України та вказуючи, що дане клопотання заявлене у зв`язку з частковим скасуванням забезпечення позову судом першої інстанції, який виніс ухвалу від 04.02.2021 про забезпечення позову.

Судова колегія, розглянувши вказану заяву, дійшла до висновку про її задоволення, прийняття даної відмови та відповідно закриття апеляційного провадження, з наступних підстав.

Положеннями частини 4 статті 266 ГПК України встановлено, що особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї, а інша сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині до закінчення апеляційного провадження. У разі відмови від апеляційної скарги суд, за відсутності заперечень інших осіб, які приєдналися до апеляційної скарги, постановляє ухвалу про закриття апеляційного провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 264 ГПК України суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо після відкриття апеляційного провадження особа, яка подала апеляційну скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги, за винятком випадків, коли є заперечення інших осіб, які приєдналися до апеляційної скарги.

Суд апеляційної інстанції має право не приймати відмову від скарги або її відкликання з підстав, визначених у частині п`ятій статті 191 цього Кодексу (ч.6 ст.166 ГПК України).

Згідно з ч.5 ст.191 ГПК України суд не приймає відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Матеріали справи не містять доказів того, що подана скаржником заява про відмову від апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 порушує права та охоронювані законом інтереси інших осіб, або суперечить чинному законодавству.

Заявник зазначив, що наслідки відмови від апеляційної скарги йому відомі.

Суд апеляційної інстанції зазначає, що заява підписана керівником (головою правління) Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк , відомості про що перевірено судом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Заперечень проти задоволення такої заяви від інших учасників справи до суду не надходило.

Враховуючи наведене та відсутність заперечень проти прийняття відмови від апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк , колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для прийняття відмови Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк від апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 264 ГПК України суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо після відкриття апеляційного провадження особа, яка подала апеляційну скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги, за винятком випадків, коли є заперечення інших осіб, які приєдналися до апеляційної скарги.

Отже, апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 підлягає закриттю.

Разом з цим, колегія суддів звертає увагу на положення ч. 5 ст. 266 ГПК України, якими встановлено, що у разі закриття апеляційного провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги на судове рішення повторне оскарження цього рішення особою, яка відмовилася від скарги, не допускається.

Заяви ТОВ "Телерадіокомпанія "Жиса" про приєднання до апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 та про відкликання заяви про приєднання до апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у даній справі колегією суддів не розглядались, у зв`язку із задоволенням заяви Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк про відмову від апеляційної скарги.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 234, 235, 264, 266, 281 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 прийняти до провадження колегією суддів у визначеному складі.

2. Задовольнити заяву Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк про відмову від апеляційної скарги.

3. Прийняти відмову Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк від апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20.

4. Закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20.

5. Матеріали справи № 910/4164/20 повернути до господарського суду першої інстанції.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання суддями і може бути оскаржена до Верховного Суду в порядку та строки, передбачені ГПК України.

Головуючий суддя Є.Ю. Шаптала

Судді В.В. Куксов

Т.І. Разіна

Дата ухвалення рішення 02.11.2021
Зареєстровано 03.11.2021
Оприлюднено 03.11.2021

Судовий реєстр по справі 910/4164/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.01.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.10.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/4164/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону