ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

"02" листопада 2021 р. Справа№ 910/4164/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Шаптали Є.Ю.

суддів: Куксова В.В.

Разіної Т.І.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса про відкликання апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20

за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса

на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021

у справі №910/4164/20 (суддя Привалов А.І.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Крим Дівелопмент

до 1) Акціонерного товариства Фондова біржа ПФТС ;

2) Товариства з обмеженою відповідальністю Інвінтум ;

3) Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фортіфай ;

4) Міністерства юстиції України;

треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідачів:

1) Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк ;

2) Приватне акціонерне товариство Альтана Капітал ;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю Фондова компанія Фаворит ;

про визнання недійсними протоколу аукціону та біржового контракту

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Крим Дівелопмент задоволено частково. Накладено арешт на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк . Зобов`язано депозитарну установу - Товариство з обмеженою відповідальністю Інвінтум , в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк , внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк , які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента. Накладено арешт на усе належне Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на праві власності рухоме, нерухоме майно, майнові права. Накладено арешт на кошти Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк , що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, в тому числі ті, які знаходяться на кореспондентському рахунку/рахунках в Національному банку України, в межах суми, яка стягується у зведеному виконавчому провадженні №59036926 та еквівалентна 169782217,75 доларів США. Накладено арешт на цінні папери, належні Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк та наявні на рахунках депонента Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в депозитарних установах України. Заборонено Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк здійснювати дії направлені на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, а також здійснювати будь-які дії направлені на зміну органів управління Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк . Заборонено Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав. В іншій частині вимог відмовлено.

Не погодившись із зазначеною ухвалою, Товариство з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на вказану ухвалу суду.

Відповідно до протокол передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових матеріалів) раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу)(складу суду) від 20.04.2021 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Попікова О.В., судді: Корсак С.А., Євсіков О.О.

Відповідно до протокол передачі судової справи (апеляційної скарги, заяви, картки додаткових матеріалів) раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу)(складу суду) від 20.04.2021 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Попікова О.В., судді: Корсак С.А., Владимиренко С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 залишено без руху; запропоновано Товариству з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали усунути недоліки.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.10.2021 заяву суддів Північного апеляційного господарського суду Попікової О.В., Корсака В.А., Владимиренко С.В. про самовідвід від розгляду справи №910/4164/20 задоволено; справу №910/4164/20 ухвалено передати для здійснення визначення складу судової колегії автоматизованою системою, відповідно до положень статті 32 ГПК України.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2021 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №910/4164/20.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.10.2021 для розгляду справи №910/4164/20 сформовано судову колегію у складі: головуючий суддя Шаптала Є.Ю., судді: Яковлєв М.Л., Куксов В.В.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2021 у зв`язку перебуванням судді Яковлєва М.Л., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), на лікарняному, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №910/4164/20.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.10.2021 для розгляду справи №910/4164/20 сформовано судову колегію у складі: головуючий суддя Шаптала Є.Ю., судді: Куксов В.В., Тищенко А.І.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 01.11.2021 у зв`язку перебуванням судді Тищенко А.І., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), на лікарняному, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №910/4164/20.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.11.2021 для розгляду справи №910/4164/20 сформовано судову колегію у складі: головуючий суддя Шаптала Є.Ю., судді: Куксов В.В., Разіна Т.І.

Порядок визначення/зміни складу господарського суду врегульовано ст. 32 Господарського процесуального кодексу України.

За змістом абз. 2 ч. 10 ст. 32 ГПК України якщо зі складу колегії суддів не може продовжувати розгляд справи суддя, який не є суддею-доповідачем у такій справі, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені цим Кодексом, заміна такого судді з ініціативи судді-доповідача за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду здійснюється Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою з числа резервних суддів.

У разі зміни складу суду на стадії підготовчого провадження розгляд справи починається спочатку, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. У разі зміни складу суду на стадії розгляду справи по суті суд повторно розпочинає розгляд справи по суті, крім випадку, коли суд ухвалить рішення про повторне проведення підготовчого провадження (ч. 14 ст. 32 ГПК України).

Згідно із ч.2 ст.281 ГПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи, клопотання та заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження у справі, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом апеляційної інстанції шляхом постановлення ухвал в порядку, визначеному цим Кодексом для постановлення ухвал суду першої інстанції.

Враховуючи вищевикладене, з метою здійснення подальшого розгляду апеляційної скарги визначеним складом суду, справа підлягає прийняттю до свого провадження.

28.10.2021 через відділ управління автоматизованого документообігу та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса надійшла заява про відкликання апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20, у якій заявник повідомляє про відкликання вказаної апеляційної скарги.

Колегія суддів, перевіривши матеріали справи, розглянувши подану заяву про відкликання апеляційної скарги, зазначає наступне.

Щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса про відкликання апеляційної скарги.

У поданій заяві заявник повідомляє про відкликання апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20, посилаючись на приписи ч. 3 ст. 266 Господарського процесуального кодексу України.

Судова колегія, розглянувши вказану заяву, дійшла до висновку про наявність підстав для задоволення відповідної заяви та повернення апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса , з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 260 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції, якщо до постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання.

Згідно з ч.3 ст. 266 Господарського процесуального кодексу України особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її до постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження.

Судовою колегією враховано, що ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.09.2021 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 залишено без руху та запропоновано скаржнику усунути недоліки, допущені ним при поданні апеляційної скарги.

Колегією суддів встановлено, що заява про відкликання апеляційної скарги, як і сама апеляційна скарга, підписана керівником Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса , докази на підтвердження чого додано скаржником (заявником), відомості про що перевірено судом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

З огляду на те, що заява про відкликання апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 подана до вирішення питання про відкриття апеляційного провадження у справі, судова колегія приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаної заяви та повернення цієї апеляційної скарги на підставі п. 2 ч. 5 ст. 260 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 234, 235, 264, 266, 281 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 прийняти до провадження колегією суддів у визначеному складі.

2. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса про відкликання апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20.

3. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса на ухвалу Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20 з доданими до неї документами повернути скаржнику.

4. Матеріали справи № 910/4164/20 повернути до господарського суду першої інстанції.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання суддями і може бути оскаржена до Верховного Суду в порядку та строки, передбачені ГПК України.

Головуючий суддя Є.Ю. Шаптала

Судді В.В. Куксов

Т.І. Разіна

Дата ухвалення рішення 02.11.2021
Зареєстровано 03.11.2021
Оприлюднено 03.11.2021

Судовий реєстр по справі 910/4164/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.10.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/4164/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону