ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

08.11.2021Справа № 910/4164/20

Суддя Привалов А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні, за участю секретаря судового засідання Мазура В.М.,

заяву Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"

про скасування заходів забезпечення позову (в частині)

у справі № 910/4164/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент"

до 1) Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС";

2) товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ";

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія

"Фортіфай";

4) Міністерства юстиції України;

за участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: 1) Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний

промислово-інвестиційний банк";

2) Приватного акціонерне товариство "Альтана Капітал";

3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит";

про визнання недійсними протоколу аукціону та біржового контракту

Представників сторін :

від завника : Суденко Р.В., Яценко Є.О.;

від інших учасників справи: не з`явились.

УСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до 1) Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", 2) Приватного акціонерного товариства "Альтана Капітал", 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит", 4) товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ", в якому просить:

- визнати недійсним протокол аукціону на фондовій біржі - біржових торгів від 04.03.2020, в ході яких було продано прості бездокументарні іменні акції, номінальною вартістю 10 грн., у кількості 5080310373 штуки (99,7726% від загальної кількості), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000136329 , цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ: 00039002, скріплений печатками та підписами Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" та Приватного акціонерного товариства "Альтана Капітал" і Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит";

- визнати недійсним біржовий контракт, укладений між Приватним акціонерним товариством "Альтана Капітал" (в ролі покупця) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (в ролі продавця) з купівлі-продажу простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн., у кількості 5080310373 штуки (99,7726% від загальної кількості), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000136329 , цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ: 00039002.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням під час проведення біржових торгів з реалізації акцій ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", номінальною вартістю 10 грн., у кількості 5080310373 штуки (99,7726% від загальної кількості), Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2012 за № 1853, і ст. 61 Закону України "Про виконавче провадження" та як наслідок невідповідність укладеного між відповідачами біржового контракту положенням ч. 1 ст. 203 ЦК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.04.2020 відкрито провадження у справі та ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач звернувся до суду з заявою про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог, в якій просить суд:

- визнати незаконним аукціон на фондовій біржі - біржові торги від 04.03.2020, проведені Акціонерним товариством "Фондова біржа ПФТС", в ході яких було продано прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (код ЄДРПОУ 00039002);

- визнати недійсним біржовий контракт №813054, укладений 04.03.2020 між Міністерством юстиції України (в ролі продавця від імені якого діяло Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фортіфай" (в ролі покупця від імені якого діяло Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал") з продажу простих бездокументарних імених акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК";

- зобов`язати Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал" повернути прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" під контроль та розпорядження Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України в особі Міністерство юстиції України;

- зобов`язати депозитарну установу Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал" виконати депозитарну операцію списання простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", з рахунка у цінних паперах №401901-UA400003139 на рахунок у цінних паперах - депозитарний код рахунку у цінних паперах №404921-RU20005265 в депозитарній установі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ";

- зобов`язати депозитарну установу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ" виконати депозитарну операцію зарахування іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", на рахунок у цінних паперах - депозитарний код рахунку у цінних паперах №404921-RU20005265 в депозитарній установі - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ".

Оскільки заява позивача про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог була подана з дотриманням положень ст. 46 ГПК України, відтак прийнята судом до розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва закрито підготовче провадження у справі №910/4164/20 та призначено справу до судового розгляду по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2020 судове засідання у справі призначено на 11.02.2021.

03.02.2021 через канцелярію суду від позивача надійшла заява про забезпечення позову, в якій просив суд:

- накласти арешт на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (надалі - ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" /Банк) (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12);

- зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ" (код ЄДРПОУ 38511128, юридична адреса 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 Б , кабінет №79) внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка;

- зобов`язати депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента;

- зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30370711, юридична адреса: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г ) направити повідомлення разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії з зазначеними цінними паперами;

- зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ" (код ЄДРПОУ 38511128, юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 Б , кабінет №79) внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка та заборонити товариству з обмеженою відповідальністю ІНВІНТУМ (Код ЄДРПОУ 38511128) здійснювати будь-які облікові операції на рахунках депонентів в цінних паперах щодо простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, операції переведення прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі, тощо;

- накласти арешт на усе належне Банку на праві власності рухоме, нерухоме майно, майнові права;

- накласти арешт на кошти Банка, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, в тому числі ті, які знаходяться на кореспондентському рахунку/рахунках в Національному банку України в межах суми, яка стягується у зведеному виконавчому провадженні №59036926 та еквівалентна 169 782 217,75 доларів США;

- накласти арешт на цінні папери, належні Банку та наявні на рахунках депонента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 00039002) в депозитарних установах України;

- заборонити Банку здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, а також здійснювати будь-які дії направлені на зміну органів управління Банка;

- заборонити Банку здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належного йому на праві власності рухомого та нерухомого майна та відчужувати будь-яким способом все рухоме та нерухоме майно, цінні папери, а також майнові права, що належить йому на праві власності, у тому числі, але не виключно, за договорами купівлі продажу, міни, застави, дарування тощо.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Крим Дівелопмент задоволено частково, а саме:

- накладено арешт на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" ) (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12);

- зобов`язано депозитарну установу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ" (код ЄДРПОУ 38511128, юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 Б , кабінет №79), в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12), внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" ) (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12), які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента;

- накладено арешт на усе належне Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) на праві власності рухоме, нерухоме майно, майнові права;

- накладено арешт на кошти публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12), що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, в тому числі ті, які знаходяться на кореспондентському рахунку/рахунках в Національному банку України, в межах суми, яка стягується у зведеному виконавчому провадженні №59036926 та еквівалентна 169 782 217,75 доларів США;

- накладено арешт на цінні папери, належні публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) та наявні на рахунках депонента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) в депозитарних установах України;

- заборонено публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) здійснювати дії направлені на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, а також здійснювати будь-які дії направлені на зміну органів управління публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк ( (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12).

- заборонено Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав.

В іншій частині вимог заяви про забезпечення позову відмовлено.

09.08.2021 на адресу суду від третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" надійшло клопотання про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021.

Однак, судом встановлено, що на час надходження заяви Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" матеріали судової справи №910/4164/20 були відсутні в Господарському суді міста Києва, оскільки 15.02.2021 направлені до Північного апеляційного господарського суду, у зв`язку з надходженням апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Жиса" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.02.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.08.2021 відкладено вирішення питання про прийняття до розгляду заяви Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20, до повернення матеріалів справи № 910/4164/20 до Господарського суду міста Києва.

13.08.2021 через канцелярію суду від третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" надійшли додаткові доповнення до заяви про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021.

18.08.2021 матеріали судової справи № 910/4164/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.

26.08.2021 через канцелярію суду від третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" надійшли додаткові доповнення до заява про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2021 призначено судове засідання для розгляду клопотання Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" про скасування заходів забезпечення позову у справі №910/4164/20 на 02.09.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2021 клопотання Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" про скасування заходів забезпечення позову у справі №910/4164/20 на 02.09.2021.

25.10.2021 на адресу суду від третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" надійшло клопотання про скасування заходів забезпечення позову (в частині), вжитих ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021.

Однак, судом встановлено, що на час надходження заяви Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" матеріали судової справи №910/4164/20 відсутні в Господарському суді міста Києва, оскільки 13.09.2021 були направлені до Північного апеляційного господарського суду на запит № 910/4164/20/09.1-14/1637/21 від 25.08.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2021 відкладено вирішення питання про прийняття до розгляду заяви Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі №910/4164/20, до повернення матеріалів справи № 910/4164/20 до Господарського суду міста Києва.

04.11.2021 матеріали судової справи № 910/4164/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.

04.11.2021 через канцелярію суду від третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" надійшла заява про уточнення клопотання про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.2021 призначено судове засідання для розгляду клопотання Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" про скасування заходів забезпечення позову у справі №910/4164/20 на 08.11.2021.

05.11.2021 через канцелярію суду від позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю Крим Дівелопмент надійшли пояснення щодо клопотання Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" про скасування заходів забезпечення позову у справі №910/4164/20.

Присутній у судовому засіданні 08.11.2021 представник заявника - Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", підтримав клопотання про скасування заходів забезпечення позову в редакції доповнення до клопотання, поданого через канцелярію суду 04.11.2021.

Інші учасники справи правом на участь у судовому засіданні не скористались.

Суд розглянувши клопотання про скасування заходів забезпечення позову у справі № 910/4164/20, зазначає наступне.

Пунктом 1 ст. 145 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.

У п. 10 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26.12.2011 Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову зазначено, що оскільки забезпечення позову застосовується як гарантія задоволення законних вимог позивача, господарський суд не повинен скасовувати вжиті заходи до виконання рішення або зміни способу його виконання, за винятком випадків, коли потреба у забезпеченні позову з тих чи інших причин відпала або змінились певні обставини, що спричинили застосування заходів забезпечення позову, або забезпечення позову перешкоджає належному виконанню судового рішення.

Так, в обґрунтування поданого клопотання заявник зазначає про те, що змінилися фактичні обставини та підстави, з якими заявник пов`язував застосування таких заходів ,та у зв`язку з тим, що такі заходи перешкоджатимуть належному виконанню судового рішення прийнятого за результатом розгляду справи.

Заявник вказує, що накладення арешту та заборони вчинення підготовчих дій з реалізації всього майна, майнових прав та грошових коштів ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" безпосередньо впливає на можливість здійснення ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" банківської діяльності, на регулятивний капітал Банку. Заявник посилається на те, дія заходів забезпечення вже призвела до зменшення значень нормативів ліквідності, які встановлені Національним банком України.

При цьому, Національний банк України прийняв рішення від 11.05.2021 №181-рш/БТ Про віднесення Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний -промислово-інвестиційний банк до категорії проблемних , у зв`язку з порушенням ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" вимог пункту 5 Глави 4 розділу V Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368 (зі змінами), у частині недотримання нормативного значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) (далі - норматив ліквідності NSFR) з 01.04.2021.

Для виконання взятих на себе зобов`язань ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" необхідно мати можливість здійснити продаж нерухомого майна, на яке накладено арешт.

Заявник також зазначає процес відчуження будь-якого активу, наявного в ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" повинен розпочинатись з дій Банку щодо погодження відповідного продажу з Національним банком України.

Разом з тим, формулювання, які містяться в забороні, накладеній ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 викладені таким чином, що унеможливлюють вчинення будь-яких дій, що направлені на відчуження майна Банку. Сам факт погодження відчуження активів не є безпосередньо відчуженням цих активів, але є дією, яка направлена на укладення відповідного договору купівлі-продажу, з огляду на що вона заборона відповідно до вказаної вище ухвали.

Зазначає, що процес погодження укладення правочину щодо відчуження майна Банку є трудомістким процесом, який вимагає певний період часу та документальної підготовки. Проте у зв`язку з необґрунтованою дією заходів забезпечення (та у їх занадто розширених формулюваннях) Банк не в змозі розпочинати навіть підготовку щодо продажу майна, що, знову ж таки, порушує права Банку. Зокрема, враховуючи, що необхідно розпочинати підготовку до реалізації своїх активів (у формі ініціації процедури погодження продажу у Національного банку України) щодо всіх видів наявних у нього активів, які підлягають реалізації в цілях збереження нормативів діяльності банку в межах, встановлених законодавством України, просить скасувати заборону вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав, а також арешт в частині визначеного переліку нерухомого майна.

Дослідивши надані суду докази та враховуючи зміну певних обставин відносно фінансового становища ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" , що виникло, серед іншого, у зв`язку із застосуванням заходів забезпечення позову, суд вважає за необхідне клопотання Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" про скасування заходів забезпечення позову задовольнити частково щодо скасування арешту нерухомого майна та заборони вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належних Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на праві власності об`єктів нерухомого майна згідно визначеного переліку, у зв`язку з тим, що подальша дія заходів забезпечення в даній частині може призвести до неможливості підтримування належного фінансового стану банку та надмірних фінансових затрат, щодо утримання визначеного нерухомого майна.

При цьому, суд погоджується з доводами Товариства з обмеженою відповідальність Крим Дівелопмент та відхиляє твердження ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" щодо необхідності скасування заходів забезпечення позову з підстав необхідності здійснювати підготовку у вигляді погодження відчуження активів банку з Національним банком України у зв`язку з дією Постанови Правління Національного банку України від 25.02.2016 № 115/БТ Про погодження програми капіталізації ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" за результатами його діагностичного обстеження .

Так, Постановою Правління Національного банку України від 25.02.2016 № 115/БТ Про погодження програми капіталізації ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (далі - Постанова № 115/БТ) за результатами його діагностичного обстеження , серед іншого, було погоджено Програму капіталізації ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" у частині забезпечення виконання вимог Постанов Правління Національного банку України від 15.04.2015 року № 260 Про здійснення діагностичного обстеження банків та від 08.10.2015 року № 684/БТ Про результати діагностичного дослідження банків та зобов`язано ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" забезпечити виконання погодженої Національним банком України Програми капіталізації в повному обсязі та в установлені строки.

Також Постановою № 115/БТ з метою приведення діяльності ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" до вимог законодавства України, зниження ризиків у його діяльності та підтримання життєздатності ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" зобов`язано забезпечити виконання таких вимог:

здійснювати будь-яке відчуження активів ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" після погодження з Національним банком України;

здійснювати залучення коштів фізичних осіб за ставками, не вищими, ніж середньозважені по банківській системі за відповідними валютами та строками;

привести норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) до встановленого значення до 01 січня 2019 року;

привести норматив великих кредитних ризиків (Н8) до встановленого значення до 01 січня 2019 року;

привести ліміт довгої відкритої валютної позиції (Л13-1) до встановленого значення до 01 січня 2019 року.

привести ліміт короткої відкритої валютної позиції (ЛІ 3-2) до встановленого значення до 01 січня 2019 року;

забезпечити виконання інших обмежень у діяльності, встановлених постановою Правління Національного банку України від 15 лютого 2016 року №74/БТ Про віднесення Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк до категорії проблемних .

Тобто, вимоги до банку, введені Постановою №115/БТ, направлені на виконання плану капіталізації, приведення діяльності банку до вимог законодавства України та досягнення нормативів до встановлених значень у певний строк (до 01.01.2019 року).

Водночас, з наданих суду документів вбачається, що Правлінням Національного банку України було прийнято рішення № 456-рш/БТ від 07.09.2021 року Про визнання діяльності Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк такою, що відповідає законодавству України .

З наведеного слідує, що ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" станом на сьогоднішній день не відноситься до категорії проблемних, строк на виконання плану капіталізації, приведення нормативів до встановлених значень минув, а сама діяльність банку визнана такою, що відповідає законодавству України.

Законодавством України не встановлено повноважень Національного банку України запроваджувати безстрокові вимоги та обмеження щодо укладення банком правочинів за виключенням випадків, визначених законодавством. Зокрема, обмеження щодо здійснення операцій банку можуть бути застосовані як захід впливу за порушення банком законодавства (ст. 73 Закону України Про банки і банківську діяльність ), як припис, направлений на приведення діяльності банку у відповідність нормам законодавства при віднесенні банку до категорії проблемних (ст. 75 Закону України Про банки і банківську діяльність ), як захід, направлений на усунення ознак нестійкого фінансового стану банківської системи або обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни, які підтверджуються відповідним рішенням Ради з фінансової стабільності, повноваження якої визначаються указом Президента України (ст. 7-1 Закону України Про Національний банк України ).

Згідно ст. 63 Закону України Про Національний банк України Національний банк не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативними актами Національного банку.

У зв`язку з цим вимоги та обмеження щодо діяльності банку, в тому числі вимога щодо погодження з Національним банком України правочинів з відчуження банком своїх активів, не можуть застосовуватись та діяти поза межами встановлених законодавством підстав, процедур приведення діяльності банку у відповідність вимогам законодавства та бути безстроковими.

Отже, враховуючи наведене вище, вимога щодо необхідності погодження ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" будь-якого відчуження своїх активів, встановлена постановою НБУ №115/БТ, вичерпала свою дію фактом виконання відповідної постанови.

Дослідивши надані суду докази та враховуючи зміну певних обставин відносно фінансового становища ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" , що виникло, серед іншого, у зв`язку із застосуванням заходів забезпечення позову, суд вважає за необхідне клопотання Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк про скасування заходів забезпечення позову задовольнити частково.

При цьому, суд не вбачає з вищевказаних мотивів підстав для скасування заходів забезпечення в частині арешту та заборони на вчинення дій, направлених на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" іншого майна, окрім зазначеного у даній ухвалі переліку.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 145, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк задовольнити.

2. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2021 у справі № 910/4164/20, в частині:

- арешту на належні Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) на праві власності об`єкти нерухомого майна:

1) квартира № 81, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-Б;

2) квартира № 19, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-А;

3) квартира № 25, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-А;

4) квартира № 105, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-Б;

5) квартира № 2, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-А;

6) квартира № 82, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-Б;

7) квартира № 20, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-А;

8) квартира № 73, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-Б;

9) квартира № 27, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-А;

10) квартира № 104, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-Б.

та

- заборони Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово- інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належних Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на праві власності об`єктів нерухомого майна:

1) квартира № 81, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-Б;

2) квартира № 19, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-А;

3) квартира № 25, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-А;

4) квартира № 105, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-Б;

5) квартира № 2, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-А;

6) квартира № 82, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-Б;

7) квартира № 20, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-А;

8) квартира № 73, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-Б;

9) квартира № 27, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-А;

10) квартира № 104, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Черкаська 1-Б.

3. Згідно ч. 1 ст.235 Господарського процесуального кодексу України, дана ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення суддею та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано: 08.11.2021.

Суддя А.І. Привалов

Дата ухвалення рішення 08.11.2021
Зареєстровано 08.11.2021
Оприлюднено 09.11.2021

Судовий реєстр по справі 910/4164/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.01.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.10.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону