ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"03" листопада 2021 р. м. Київ Справа № 911/2881/21

Господарський суд Київської області у складі судді Христенко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЙО Україна , Київська обл.,

Бориспільський р-н, с. Чубинське

до Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія Консалдінг-Інвест ,

Київська обл., м. Ірпінь, смт Гостомель

про стягнення 1 386 640,09 грн

представники:

від позивача: Кочеров М.В. - адвокат, ордер серія КС № 063942 від 02.11.2021;

від відповідача: Ковальов С.С. - адвокат, ордер серія ЧК № 170661 від 27.01.2021.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

В провадженні господарського суду Київської області перебуває справа №911/2881/21 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЙО Україна до Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія Консалдінг-Інвест про стягнення 1 386 640,09 гривень.

В обґрунтування заявлених вимог, позивач послався на порушення відповідачем умов Договору поставки № 2019/220 від 20.02.2019, а саме своєчасної оплати отриманого відповідачем товару.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.10.2021 відкрито провадження у справі № 911/2881/21 та призначено підготовче засідання на 03.11.2021.

28.10.2021 через канцелярію суду від позивача надійшла заява вих. № 2510/21 від 25.10.2021 (вх. № суду 24954/21) про збільшення позовних вимог, в якій позивач просить стягнути з відповідача більшу суму основної заборгованості - 1 267 056,35 грн.

В підготовчому засіданні 03.11.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЙО Україна та Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія Консалдінг-Інвест надійшла на затвердження мирова угода від 02.11.2021, підписана повноважними представниками позивача і відповідача та скріплена печаткою відповідача.

Крім того, в судовому засіданні 03.11.2021 представником позивача надана заява вих. б/н від 02.11.2021 про відмову від частини позовних вимог щодо стягнення з відповідача пені в розмірі 92 699,06 грн та 3 % річних в розмірі 73 336,59 грн.

Частиною сьомою статті 46 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з частиною четвертою статті 185 ГПК України, ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статями 191, 192 цього Кодексу.

Відповідно до статті 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі. Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо: умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Відповідно до статті 193 ГПК України, виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України Про виконавче провадження . У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Судом встановлено, що мирова угода стосується лише прав і обов`язків сторін щодо предмета позову і при цьому не суперечить закону та не порушує чиїх-небудь прав та охоронюваних законом інтересів, підписана уповноваженими представниками сторін.

Також зі змісту поданої мирової угоди вбачається, що наслідки затвердження мирової угоди сторонам по справі відомі та зрозумілі.

Пунктом 7 частини першої статті 231 ГПК України передбачено, що господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Таким чином, враховуючи, що мирова угода відповідає фактичним матеріалам і обставинам справи, не суперечить вимогам законодавства України та не порушує прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб, суд затверджує її в наданій сторонами редакції.

Приписами п. 4 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.

Господарський суд, розглянувши заяву позивача вих. б/н від 02.11.2021 про відмову від частини позовних вимог щодо стягнення з відповідача пені в розмірі 92 699,06 грн та 3% річних в розмірі 73 36,59 грн, визнавши, що вона не суперечить вимогам чинного законодавства та не порушує чиїх-небудь прав і охоронюваних законом інтересів, приймає відмову позивача від позову в частині стягнення 92 699,06 грн пені та 73 336,59 грн 3 % річних і вважає за необхідне закрити провадження у справі в цій частині.

Згідно з частиною четвертою статті 231 ГПК України, при закритті провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Питання розподілу судових витрат вирішено сторонами у мировій угоді, а відтак не потребує вирішення господарським судом.

Керуючись статтями 46, 192-193, 231, 234, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити мирову угоду у справі № 911/2881/21, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю БЕЙО Україна та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія Консалдінг-Інвест , в наданій сторонами редакції:

МИРОВА УГОДА

по господарській справі № 911/2881/21,

за позовом про стягнення заборгованості в сумі

за договором поставки № 2019/220 від 20.02.2019 року

м. Київ 02 листопада 2021 р.

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю БЕЙО УКРАЇНА (код ЄРПОУ 35390512, місцезнаходження: 08321, Київська область, Бориспільський район, село Чубинське, вулиця Бориспільська, будинок 40, 42), в особі Кочерова Михайла Вікторовича, представника, адвоката, що діє на підставі договору про надання правової (правничої) допомоги від 05.07.2021 р. та ордеру серії КС № 063942 від 02.11.2021 р., з однієї Сторони,

та

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія Консалдінг- Інвест (код ЄДРПОУ 39220431, місцезнаходження: 08289, Київська обл., смт. Гостомель, вул. Остромирська, будинок 34), в особі директора Семерина Дениса Віталійовича, що діє на підставі Статуту з іншої Сторони, який також іменується Відповідач, та які надалі разом іменуються Сторони, й які є учасниками справи № 911/2881/21, що знаходиться у провадженні Господарського суду Київської області, керуючись ст. 192 ГПК України, з метою врегулювання наявного між ними спору, вирішили укласти Мирову угоду на таких умовах:

1. Сторони підтверджують, та Відповідач визнає, що станом на день судового розгляду спору сума існуючої перед Позивачем заборгованості за Договором поставки № 2019/220 від 20.02.2019 року складає: 1267056,35 (один мільйон двісті шістдесят сім тисяч п`ятдесят шість гривень тридцять п`ять копійок) гривень.

2. Відповідач також визнає свій обов`язок по відшкодуванню Позивачеві 100 %, суми сплаченого судового збору Позивачем при поданні позову до суду по справі № 911/2881/21.

3. Здійснення Відповідачем оплати належних, за умовами цієї мирової угоди, до сплати сум здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на поточний рахунок Позивача в установі банку за наступними банківськими реквізитами: IBAN: НОМЕР_1 , МФО 380731, в АТ Дойче Банк ДБУ .

4. Відповідач зобов`язується погасити визнану за умовами цієї мирової угоди заборгованість перед Позивачем в наступному порядку:

4.1. Сума основного боргу в розмірі 1267056,35 (один мільйон двісті шістдесят сім тисяч

п`ятдесят шість гривень тридцять п`ять копійок) гривень перераховується Відповідачем на банківський рахунок Позивача до 31 травня 2023 року.

4.2. Сума судового збору в розмірі 23069,60 (двадцять три тисячі шістдесят дев`ять гривень шістдесят копійок) гривень, перераховується Відповідачем на банківський рахунок Позивача позначений в п. 3 цієї Мирової угоди, не пізніше 5 робочих днів після затвердження судом даної мирової угоди.

5. У випадку зміни банківських реквізитів Позивача, визначених п. 3 цієї Мирової Угоди, Позивач повідомляє про це Відповідача шляхом надіслання цінного листа за юридичною адресою Відповідача, а також на електронну адресу позначену Відповідачем в розділі реквізити в даній мировій угоді.

6. В разі порушення або неналежного виконання Відповідачем умов п. 3 цієї мирової угоди, в т.ч. в разі несвоєчасної або не в повному обсязі оплати Відповідачеві суми основного боргу в розмірі 1267056,35 (один мільйон двісті шістдесят сім тисяч п`ятдесят шість гривень тридцять п`ять копійок) гривень та/або суми/судового збору в розмірі 23069,60 (двадцять три тисячі шістдесят дев`ять гривень шістдесят копійок) гривень та/або будь-якої частини, - для Відповідача настають несприятливі наслідки у вигляді негайного примусового стягнення на користь Позивача основного боргу в розмірі 1267056,35 (один мільйон двісті шістдесят сім тисяч п`ятдесят шість гривень тридцять п`ять копійок) гривень та 100% сплаченої Позивачем суми судового збору, у розмірі 23069,60 (двадцять три тисячі шістдесят дев`ять гривень шістдесят копійок) гривень.

7. Позивач гарантує, що за умови належного, своєчасного та в повному обсязі виконання Відповідачем умов цієї мирової угоди, не матиме жодних майнових претензій до Відповідача у зв`язку із обставинами, які є предметом розгляду в справі №911/2881/21.

8. Відповідно до ст. 4 ЗУ Про виконавче провадження , після укладення даної мирової угоди - Позивач в подальшому іменується - Стягувач , а Відповідач - Боржник .

9. У випадку невиконання або неналежного, несвоєчасного або не в повному обсязі виконання Відповідачем умов цієї Мирової угоди, Ухвала Господарського суду Київської області, якою буде затверджена дана Мирова угода, як виконавчий документ, може бути негайно пред`явлена Позивачем до примусового виконання в органи державної виконавчої служби або до приватного виконавця в порядку визначеному чинним законодавством.

10. У випадку якщо внаслідок невиконання або неналежного, несвоєчасного або не в повному обсязі, виконання Відповідачем умов цієї Мирової угоди, Позивач пред`являє її, як виконавчий документ до примусового виконання, із банківських рахунків Відповідача в порядку виконання судових рішень (ухвал) списується у безспірному порядку вся сума заборгованості Відповідача перед Позивачем у розмірі 1267056,35 (один мільйон двісті шістдесят сім тисяч п`ятдесят шість гривень тридцять п`ять копійок) гривень та 100% сплаченої Позивачем суми судового збору, у розмірі 23069,60 (двадцять три тисячі шістдесят дев`ять гривень шістдесят копійок) гривень.

11. У разі відсутності у Боржника коштів на банківських рахунках, достатніх для задоволення вимог Стягувана, стягнення відповідно до Закону України Про виконавче провадження невідкладно звертається також на належне Боржнику інше майно (у тому числі нерухоме майно, основні засоби, майбутній врожай, майно Боржника, що перебуває в інших осіб), крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення.

12. Сторони підтверджують, що вищевказані умови мирової угоди відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають дійсним інтересам сторін. Дана мирова угода укладається Сторонами при повному розумінні своїх прав та обов`язків, й наслідки укладення мирової угоди, в т.ч передбачені ст.ст. 192, 193 ГПК України, Сторонам зрозумілі.

13. Відповідач і Позивач заявляють, що ані в процесі укладення і підписання даної мирової угоди, ані в процесі виконання її умов не були й не будуть і не можуть бути порушені права будь яких третіх осіб, в тому числі й держави.

14. Крім наслідків, які передбачені вище та незалежно від таких наслідків, Відповідач, якщо він прострочить сплату будь-якої частини (траншу) із суми основного боргу, на вимогу Позивача зобов`язаний буде сплатити суму 1 267 056,35 (один мільйон двісті шістдесят сім тисяч п`ятдесят шість гривень тридцять п`ять копійок) гривень з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також сорок процентів річних від простроченої суми, а також пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день порушення строку сплати.

15. Мирова угода складена в трьох автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін і для Господарського суду Київської області.

16. Мирова угода набуває чинності з моменту її затвердження Господарським судом Київської області і діє до повного виконання зобов`язань, передбачених цією мировою угодою.

Підписи та реквізити Сторін

Відповідач:Позивач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ КОНСАЛДІНГ-ІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ 39220431Товариство з обмеженою відповідальністю БЕЙО УКРАЇНА код ЄРПОУ 35390512 адреса: 08289, Київська область, смт. Гостомель, вул. Остромирська, 34. р/р НОМЕР_2 , у АТ КБ ПРИВАТБАНК , МФО 305299. ІПН 392204326578адреса: 08321, Київська область, Бориспільський район, село Чубинське, вулиця Бориспільська, будинок 40, 42 Витяг з реєстру платників ПДВ 2126574500370

Директор Представник, адвокат

(печатка, підпис) Семерин Д.В. (підпис) Кочеров М.В.

2. Провадження у справі № 911/2881/21 закрити.

3. Ухвала господарського суду від 03.11.2021 є виконавчим документом згідно з пунктом 2 частини першої статті 3 Закону України Про виконавче провадження .

4. Стягувачем за ухвалою господарського суду Київської області від 03.11.2021 є позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю БЕЙО УКРАЇНА (08321, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул.. Бориспільська, буд. 40, 42, код ЄДРПОУ 35390512)

5. Боржником за ухвалою господарського суду Київської області від 03.11.2021 є відповідач - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ КОНСАЛДІНГ-ІНВЕСТ" (08289, Київська область, смт Гостомель, вул. Остромирська, 34, код ЄДРПОУ 39220431)

6. Строк пред`явлення ухвали господарського суду Київської області у справі №911/2881/21 до виконання, до 03.11.2024.

7. Копію ухвали направити сторонам у справі.

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Ухвалу підписано - 09.11.2021.

Суддя О.О. Христенко

Дата ухвалення рішення 03.11.2021
Зареєстровано 10.11.2021
Оприлюднено 10.11.2021

Судовий реєстр по справі 911/2881/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.11.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 05.10.2021 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 911/2881/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону