ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"08" листопада 2021 р.м. Одеса Справа № 916/3342/21

Господарський суд Одеської області у складі судді Бездолі Ю.С.,

розглянувши матеріали позовної заяви вх.№3451/21

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю УКРГАЗДОБИЧ (02089, м. Київ, вул. Радистів, буд. 64, офіс 8, код ЄДРПОУ 41055889)

до відповідача: Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова Міністерства охорони здоров`я України (65084, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, буд. 85, код ЄДРПОУ 01982181)

про стягнення 215398,97 грн., -

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРГАЗДОБИЧ" звернулось до Господарського суду Одеської області з позовом до Державного закладу Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова Міністерства охорони здоров`я України про стягнення 215398,97 грн. заборгованості за спожиту електричну енергію.

Відповідно до ч.1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч. 1, 3, 5 ст. 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного або позовного провадження (загального або спрощеного). При цьому спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб ; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з ч.1 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

При цьому, частиною 4 статті 247 ГПК України визначено що у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи: 1) про банкрутство; 2) за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство; 3) у спорах, які виникають з корпоративних відносин, та спорах з правочинів щодо корпоративних прав (акцій); 4) у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 5) у спорах, що виникають з відносин, пов`язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції; 6) у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних такою посадовою особою юридичній особі її діями (бездіяльністю); 7) у спорах щодо приватизації державного чи комунального майна; 8) в яких ціна позову перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 9) інші вимоги, об`єднані з вимогами у спорах, вказаних у пунктах 3 - 8 цієї частини.

Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження, відповідно до ч. 1 ст. 250 ГПК України, суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд дійшов висновку про достатність поданих матеріалів для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі. Приймаючи до уваги ціну позову, а також враховуючи, що дана справа не відноситься до категорії справ, визначених ч.4 ст. 247 ГПК України, суд вважає необхідним розглядати справу №916/3342/21 у порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Водночас господарський суд вказує на наступне.

В шапці позовної заяви позивач зазначив АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (65031, Одеська обл., м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 Б , код ЄДРПОУ 00131713) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

Відповідно до ч.ч. 2,4 ст. 50 ГПК України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Дослідивши матеріали позовної заяви та доданих до неї документів, господарський суд визнає за необхідне залучити АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (65031, Одеська обл., м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 Б , код ЄДРПОУ 00131713) до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

Водночас, дослідивши матеріали позовної заяви та приймаючи до уваги, що за приписами ч.6 ст. 91 ГПК України якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу , господарський суд зобов`язує позивача надати суду для огляду у судовому засіданні оригінали всіх доданих позивачем в додатку до позовної заяви письмових доказів.

Суд звертає увагу учасників справи, що наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 №196 (з наступними змінами та доповненнями) затверджено Порядок роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду (Порядок), у пункті 2 розділу ІІ якого зазначено, що системою відеоконференцзв`язку є комплекс технічних засобів та програмного забезпечення (за посиланням на офіційному веб-порталі судової влади України vkz.court.gov.ua) або інші доступні суду та учасниками судового процесу засоби, що забезпечують проведення судових засідань в режимі відеоконференцзв`язку та відповідають вимогам законодавства. У розділах ІІ-ІV вказаного Порядку встановлено процедуру подання заяви про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, форму та зміст такої заяви, визначено механізм призначення та проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Керуючись ст.ст. 12, 50, 171, 176, 234, 235, 247, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №916/3342/21.

2.Розглядати справу №916/3342/21 в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

3.Судове засідання з розгляду справи по суті призначити на "30" листопада 2021 р. о 12:15. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань №4 (1 поверх), тел. 0(482)307-954.

4.Залучити АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (65031, Одеська обл., м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 Б , код ЄДРПОУ 00131713) до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

5.Викликати учасників справи у засідання суду.

6.Зобов`язати позивача до 30.11.2021 надіслати або вказати можливий термін надсилання оригіналів всіх поданих до суду в додатку до позовної заяви письмових доказів (для огляду суду).

7.Зобов`язати позивача завчасно надіслати залученій третій особі - акціонерному товариству ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (65031, Одеська обл., м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 Б , код ЄДРПОУ 00131713) копію позовної заяви та додані до неї документи, докази надіслання надати до суду.

8.Запропонувати відповідачу надати до суду відзив на позовну заяву з доказами направлення позивачу - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали та заперечення на відповідь на відзив (якщо така буде подана) - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

9.Запропонувати позивачу у строк протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов надати суду відповідь на відзив на позов, а також докази направлення відповіді на відзив відповідачам.

10.Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

11.Запропонувати залученій третій особі надати суду пояснення третьої особи в порядку ст. 179 ГПК України.

12.Запропонувати сторонам вжити можливих заходів до врегулювання спору мирним шляхом.

13.Повідомити учасників справи про наявність в Господарському суді Одеської області технічної можливості проведення судових засідань в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду відповідно до ч.ч. 4-5 ст. 197 ГПК України та Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 №196 (із змінами та доповненнями), а також у приміщенні суду згідно з ч.ч. 6-8 ст. 197 ГПК України.

14.Звернути увагу учасників справи при заявленні відповідного клопотання враховувати зазначену можливість проведення Господарським судом Одеської області судового засідання в режимі відеоконференції (як в приміщенні суду, так і поза межами приміщення суду) та повідомляти суд у разі відсутності можливості забезпечити явку представника у судове засідання про конкретні причини, які заважають прийняти участь в судовому засіданні за таких умов.

15.Повідомити учасників справи, що Господарський суд Одеської області забезпечує учасникам справи реалізацію їх процесуального права бути присутнім в судовому засіданні очно без обмежень із використанням засобів індивідуального захисту.

16.Роз`яснити учасникам справи про можливість дистанційно надавати суду всі необхідні документи в електронному вигляді на електронну адресу суду (з електронним цифровим підписом) через особистий кабінет в системі Електронний суд або поштою.

17.Повідомити учасників справи, що згідно з ч.ч.6-7 ст. 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки , реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку. Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Ухвала набирає чинності 08.11.2021 та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Суддя Ю.С. Бездоля

Дата ухвалення рішення 08.11.2021
Зареєстровано 10.11.2021
Оприлюднено 11.11.2021

Судовий реєстр по справі 916/3342/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 30.11.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.11.2021 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону