КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

про відкриття касаційного провадження

15 листопада 2021 року

м. Київ

справа №640/17323/19

провадження №К/9901/34566/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача Єзерова А.А.,

суддів: Кравчука В.М., Стародуба О.П.,

перевіривши касаційну скаргу Громадської організації Стоп Корупції на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.08.2021 у справі № 640/17323/19 за позовом Громадської організації Стоп Корупції до Державної екологічної інспекції Столичного округу, Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг про визнання бездіяльності протиправною, зупинення діяльності,

у с т а н о в и в:

Громадська організація Стоп Корупції звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Державної екологічної інспекції Столичного округу, Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг , у якому просила:

- визнати протиправною бездіяльність Державної екологічної інспекції Столичного округу щодо неподання позову до суду про тимчасове зупинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг до моменту отримання висновку з оцінки впливу на довкілля;

- тимчасово зупинити діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг в частині будь-якого використання норкової ферми, що розташована за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Велика Каратуль, вул. Переяславська, 32, до моменту отримання Товариством з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг висновку з оцінки впливу на довкілля.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.05.2021 позовні вимоги було задоволено повністю.

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.08.2021 апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг та Державної екологічної інспекції Столичного округу - задоволено частково.

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.05.2021 - скасовано.

Прийнято нову постанову, якою у задоволенні позову Громадської організації Стоп Корупції до Державної екологічної інспекції Столичного округу, Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг про визнання бездіяльності протиправною, зупинення діяльності в частині позовних вимог про визнання протиправною бездіяльність Державної екологічної інспекції Столичного округу щодо неподання позову до суду про тимчасове зупинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг до моменту отримання висновку з оцінки впливу на довкілля - відмовлено.

Провадження в частині позовних вимог про тимчасове зупинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг в частині будь-якого використання норкової ферми, що розташована за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Велика Каратуль, вул. Переяславська, 32, до моменту отримання Товариством з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг висновку з оцінки впливу на довкілля - закрито.

Позивач із вказаним судовим рішенням суду апеляційної інстанції не погодився, тому звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції, натомість, залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Ухвалою Верховного Суду від 27.09.2021 касаційну скаргу залишено без руху, надано скаржнику строк на усунення недоліку касаційної скарги, а саме: надати суду платіжний документ, який підтверджує сплату судового збору в розмірі 7684 грн.

11.10.2021 та 18.10.2021 від Громадської організації Стоп Корупції надійшли заяви, до яких додане платіжне доручення про сплату судового збору за подання касаційної скарги у розмірі 7684 грн.

Отже, недоліки касаційної скарги усунуто у встановлений Судом строк.

Дослідивши зміст касаційної скарги Громадської організації Стоп Корупції , колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для відкриття касаційного провадження з огляду на таке.

Приписи пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України передбачають, що однією із основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Цей принцип конкретизований у положеннях частини першої статті 13 Кодексу адміністративного судочинства України (далі за текстом - КАС України) та частини першої статті 328 КАС України, згідно з якими учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Аналіз наведених норм права дає підстави для висновку, що особи, які беруть участь у справі, у разі, якщо не погоджуються із ухваленими судовими рішеннями після їхнього перегляду в апеляційному порядку, можуть реалізувати право на їхнє оскарження у касаційному порядку тільки у визначених законом випадках.

Тому розв`язуючи питання про прийнятність касаційної скарги, Верховний Суд має передусім з`ясувати, чи належить справа, що в ній подається касаційна скарга, за своїми ознаками до тих справ, судові рішення в яких можуть оскаржуватися у касаційному порядку.

Приписами пунктів 1-4 частини 4 статті 328 КАС України встановлено, що підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у частині першій цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно в таких випадках: 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; 2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; 3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; 4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених ч. 2 і 3 ст. 353 цього Кодексу.

Колегією суддів встановлено, що ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.10.2019 відкрито провадження у справі та ухвалено розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження.

При касаційному оскарженні судових рішень у справах незначної складності та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження необхідно наводити обґрунтування підстав для відкриття касаційного провадження відповідно до частини 4 статті 328 і частини 5 статті 328 КАС України.

Частиною третьою статті 125 Конституції України визначено конституційно-правовий статус Верховного Суду як найвищого суду в системі судоустрою України.

Тобто переглядаючи справу в касаційному порядку, Верховний Суд виконує функцію суду права , що розглядає спори, які мають найважливіше (найбільш принципове) значення для суспільства та держави.

Отже, завдання Верховного Суду як найвищої судової установи в Україні - це, насамперед, сформувати обґрунтовану правову позицію стосовно застосування всіма судами у їхній процесуальній діяльності конкретної норми матеріального права, або дотримання норми процесуального права, що була неправильно використана судом, і в такий спосіб скерувати судову практику задля єдиного та правильного правозастосування (вказати напрям, у якому слід здійснювати реалізацію матеріальної чи, відповідно, виконання процесуальної правової норми).

Навіть більше, забезпечення єдності судової практики є реалізацією принципу юридичної визначеності, що є одним з інтегративних складників верховенства права та гарантує розумну передбачуваність судового рішення. Крім того, саме така діяльність Верховного Суду забезпечує дотримання принципу рівності всіх громадян перед законом, який втілюється способом однакового застосування та/або виконання судом тієї самої норми закону в аналогічних справах щодо різних осіб.

Одним з механізмів забезпечення Верховним Судом єдності судової практики є можливість виняткового (екстраординарного) касаційного перегляду судових рішень, ухвалених у справах незначної складності та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження (крім справ, які відповідно до цього Кодексу розглядаються за правилами загального позовного провадження), у тому разі, якщо суд касаційної інстанції з`ясує, що: а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики; б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи; в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу; г) суд першої інстанції відніс справу до категорії справ незначної складності помилково.

Буквальне тлумачення положень зазначеної норми дає підстави для висновку про те, що процесуальний закон пов`язує можливість касаційного перегляду у справах незначної складності та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження тільки з тими юридичними фактами, вичерпний перелік яких викладений у підпунктах а , б , в та г пункту 2 частини п`ятої статті 328 КАС України. Водночас обов`язок доведення наявності таких виняткових обставин покладається на особу, яка звертається до суду з касаційною скаргою.

Позивач у касаційній скарзі наголошує на тому, що господарська діяльність з розведення норок, яку здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю Норкова ферма Вікінг у селі Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького району Київської області, в якому мешкають члени Громадської організації Стоп Корупції , істотно забруднює навколишнє природне середовище, чим грубо порушує їх права на життя, безпечне для життя і здоров`я довкілля.

Аналіз аргументів касаційної скарги у їхньому логічному взаємозв`язку з обставинами справи, встановленими в судовому рішенні суду апеляційної інстанції, дає підстави для висновку про наявність фактів, наведених у підпункті в пункту 2 частини п`ятої статті 328 КАС України, які б могли слугувати підставою для відкриття касаційного провадження у справі, розглянутої за правилами спрощеного позовного провадження, і Верховний Суд, як виняток, здійснить касаційний перегляд постанови суду апеляційної інстанції, ухваленої у цій справі.

Окрім того, скаржник у касаційній скарзі посилається на те, що суд апеляційної інстанції під час вирішення спору не врахував висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені в постанові від 11.12.2018 у справі № 910/8122/17. Також відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування положень Орхуської Конвенції в частині визначення моменту, з якого виникає право у природоохоронної організації звертатись з позовом до суду з метою захисту порушених екологічних прав людини та громадянина або з метою усунення порушень вимог екологічного законодавства.

У своїй касаційній скарзі заявник також наводить низку фактів неправильного застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права, які, на думку колегії суддів, потребують ретельної перевірки.

Згідно з вимогами частини третьої статті 334 КАС України в ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються, з-поміж іншого, підстава (підстави) відкриття касаційного провадження.

Підставою для відкриття касаційного провадження у цій справі є аргументи скаржника щодо неправильного застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права, а також наявність обставин, наведених у підпункті в пункту 2 частини п`ятої статті 328 КАС України.

Також колегія суддів зазначає, що відповідно до частини першої статті 329 КАС України касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Водночас частина друга статті 329 КАС України встановлює, що учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Передбачений зазначеною статтею строк на касаційне оскарження пропущений, оскільки оскаржене судове рішення суду апеляційної інстанції ухвалене 03.08.2021, а касаційна скарга подана 13.09.2021 (згідно з відтиском штемпеля оператора поштового зв`язку Укрпошта на конверті, у якому надійшла касаційна скарга).

У касаційній скарзі Громадська організація Стоп Корупції зазначає, що отримала постанову суду апеляційної інстанції 12.08.2021, а тому вважає вказану обставину поважною причиною для пропуску процесуального строку.

За наведених обставин та беручи до уваги надані на їхнє підтвердження докази, Верховний Суд дійшов висновку про поважність причин пропуску строку на касаційне оскарження судового рішення та про наявність підстав для його поновлення.

Керуючись положеннями пунктів 1, 3 частини четвертої статті 328 КАС України та підпункту в пункту 2 частини п`ятої статті 328 КАС України, Верховний Суд

у х в а л и в:

1. Клопотання Громадської організації Стоп Корупції про поновлення строку на касаційне оскарження задовольнити. Поновити Громадській організації Стоп Корупції строк на касаційне оскарження постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.08.2021 у справі № 640/17323/19.

2. Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Громадської організації Стоп Корупції на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.08.2021 у справі № 640/17323/19.

3. Витребувати із Окружного адміністративного суду міста Києва справу № 640/17323/19.

4. Надіслати особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття касаційного провадження разом з копією касаційної скарги.

5 . Встановити десятиденний строк з моменту отримання учасниками справи цієї ухвали для подання відзиву на касаційну скаргу. Роз`яснити, що до відзиву додаються докази надсилання (надання) його копій та долучених до нього документів іншим учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не може бути оскаржена.

Суддя-доповідач А.А. Єзеров

Суддя В.М. Кравчук

Суддя О.П. Стародуб

Дата ухвалення рішення 15.11.2021
Зареєстровано 16.11.2021
Оприлюднено 16.11.2021

Судовий реєстр по справі 640/17323/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.11.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 27.09.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 03.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 03.08.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 27.05.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону