БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 939/2118/21

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

15 листопада 2021 рокуБородянський районний суд

Київської області в складі: головуючої судді - Герасименко М.М.,

за участі секретаря - Рассказової М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Бородянка цивільну справу за позовом Акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк Конкорд до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з вказаним позовом, мотивуючи свої вимоги тим, що 12 вересня 2019 року між АТ "АКБ "КОНКОРД" та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 60.06.000680 про надання кредитних коштів шляхом безготівкового зарахування кредитних коштів на картковий рахунок у розмірі 20000 грн, терміном з 12 вересня 2019 року по 11 вересня 2021 року, зі сплатою мінімального щомісячного платежу, який включає сплату процентів у розмірі 45% річних. 12 вересня 2019 року ОСОБА_1 особисто підписав та подав до банку підписані ним документи - заяву про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки/договір платіжної картки № 92.06.012765, заяву про надання кредиту/кредитний договір № 60.06.000680, графік платежів/розрахунок сукупної вартості кредиту та реальної процентної ставки за обраним видом кредиту, паспорт споживчого кредиту. Підписавши заяву про надання кредиту/кредитний договір та приєднавшись до публічного договору, відповідач підтвердив ознайомлення та згоду з умовами публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ "АКБ "КОНКОРД" на умовах зазначених у публічному договорі та на офіційному сайті банку, а також підтвердив ознайомлення та згоду з тарифами позивача та погоджується з ними. Згідно умов кредитного договору АТ "АКБ "КОНКОРД" 12 вересня 2019 року надав, шляхом перерахування кредитних коштів на картковий рахунок, ОСОБА_1 суму кредиту (овердрафту) з кредитним лімітом 20000 грн, строком на 24 місяці, під 45% річних. Протягом терміну з 12 вересня 2019 року по 11 серпня 2021 року включно, ліміт кредитних коштів було використано відповідачем у повному обсязі. У зв`язку з неналежним виконанням взятих на себе зобов`язань за кредитним договором, станом на 11 серпня 2021 року загальна заборгованість ОСОБА_1 за кредитом становить 32759,08 грн. Просив стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором у розмірі 32759,08 грн та судові витрати.

Ухвалою суду від 22 вересня 2021 року відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження та призначено судовий розгляд на 21 жовтня 2021 року, про що відповідача повідомлено через оголошення на офіційному веб-сайті Судової влади України, яке було розміщене 23 вересня 2021 року, а також, шляхом направлення відповідачу судової повістки за зареєстрованим місцем його проживання.

21 жовтня 2021 року в зв`язку з неявкою відповідача розгляд справи було відкладено на 15 листопада 2021 року, про що відповідача повідомлено через оголошення на офіційному веб-сайті Судової влади України, яке було розміщене 21 жовтня 2021 року, а також, шляхом направлення відповідачу судової повістки за зареєстрованим місцем його проживання.

У судовому засідання представник позивача АТ "АКБ "КОНКОРД" - Каукалова І.А. позов підтримала, просила його задовольнити, проти заочного розгляду справи не заперечувала.

Відповідач ОСОБА_1 у судове засідання повторно не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, відзив на позов не надав.

На підставі наявних у справі доказів, суд ухвалює рішення про заочний розгляд справи, що відповідає положенням ст. 280 ЦПК України.

Дослідивши наявні у справі докази, суд приходить до висновку, що висунуті позовні вимоги підлягають частковому задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що на підставі заяви про надання кредиту, поданої відповідачем 12 вересня 2019 року, між АТ "АКБ "КОНКОРД" та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 60.06.000680 про надання кредитних коштів шляхом безготівкового зарахування кредитних коштів на картковий рахунок у розмірі 20000 грн, строком кредитування на 24 місяці з 12 вересня 2019 року по 11 вересня 2021 року, зі сплатою мінімального щомісячного платежу, який включає сплату процентів у розмірі 45% річних. З підписанням відповідної заяви, відповідач підтвердив, що він ознайомився з тарифами банку та умовами договору, які знаходяться на офіційному сайті банку, погоджується з ними та зобов`язується виконувати. Крім того підтвердив, що за умови підписання ним цієї заяви про надання кредиту, підписання та скріплення печаткою зі сторони банку на надання кредиту, що разом вважається акцептом банку, ця заява разом з графіком платежів/розрахунку сукупної вартості кредиту та реальної процентної ставки, публічним договором та тарифами банку складають кредитний договір (а.с. 11-26, 27, 28, 29).

Також, 12 вересня 2019 року сторони підписали паспорт споживчого кредиту InJoy Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит, згідно якого процентна ставка за вказаним кредитним договором є фіксованою та складає 45% річних, розмір платежів за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов`язкових для укладання договору становить 4%+5 грн від суми отриманого кредиту готівкою в межах України. У разі прострочення виконання та/або невиконання зобов`язань за договором про споживчий кредит позичальник має сплатити банку санкції за порушення зобов`язань за кредитом в розмірі 7,6%+10 грн на місяць від щоденних залишків простроченої заборгованості по кредиту та процентну ставку, яка застосовується при невиконанні зобов`язання щодо повернення кредиту та процентів у розмірі 91,2% річних на прострочений платіж по кредиту/нарахованим процентам (а.с. 30).

На підставі заяви про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки, 12 вересня 2019 року ОСОБА_1 отримав в АТ "АКБ "КОНКОРД" платіжну картку (а.с. 27).

Відповідач умови зазначеного кредитного договору належним чином не виконував і станом на 11 серпня 2021 року його заборгованість до стягнення, згідно розрахунку позивача, становить 32759,08 грн та складається з: 20008,00 грн - заборгованість за кредитом, 7760,49 грн - заборгованість за відсотками, 4494,39 грн - плата за супроводження простроченої заборгованості, 496,20 грн - санкції за порушення строків погашення заборгованості (а.с. 31, 38-47).

Відповідно до ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства (стаття 628 ЦК України).

Згідно з ч. 1 ст. 633 ЦК України публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов`язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв`язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).

Частиною першою статті 634 ЦК України встановлено, що договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Згідно зі ст. 638 ЦК України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша кредитна установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики (ч. 1 ст. 1048 ЦК України).

У підписаному сторонами паспорті споживчого кредиту InJoy зазначена фіксована процентна ставка в розмірі 45% річних та штрафні санкції, які застосовуються банком у разі прострочення виконання та /або невиконання зобов`язань за договором про споживчий кредит позичальником у розмірі 7,6%+10 грн на місяць від щоденних залишків простроченої заборгованості по кредиту та процентну ставку, яка застосовується при невиконанні зобов`язання щодо повернення кредиту та процентів у розмірі 91,2% річних на прострочений платіж по кредиту/нарахованим процентам.

Разом з тим, позивач просить стягнути з відповідача плату за супроводження простроченої заборгованості в розмірі 4494,39 гривні. Обґрунтовуючи право вимоги в цій частині, в тому числі її розмір і порядок нарахування, крім самого розрахунку кредитної заборгованості за договором від 12 вересня 2019 року, позивач посилався на публічний договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ "АКБ "КОНКОРД" та тарифи.

При цьому матеріали справи не містять підтверджень, що саме цей публічний договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ "АКБ "КОНКОРД" розумів відповідач та ознайомився і погодився з ним, підписуючи заяву про надання кредиту, а також те, що вказаний договір на момент отримання відповідачем кредитних коштів взагалі містив умови, зокрема щодо сплати коштів за супроводження простроченої заборгованості, їх розмір та порядок нарахування.

Судом встановлено, що заява про надання кредиту/кредитний договір № 60.06.000680, заява про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки/договір платіжної картки № 92.06.012765, графік платежів/розрахунок сукупної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки за обраним видом кредиту, паспорт споживчого кредиту InJoy , підписані відповідачем 12 вересня 2019 року, не містять погоджених позичальником умов розміру вартості послуги за супроводження простроченої заборгованості (а.с. 27-30).

У зв`язку з відсутністю у підписаних відповідачем документах домовленості сторін про сплату за супроводження простроченої заборгованості, суд вважає, що при укладенні договору сторони не обумовили в письмовому вигляді умови кредитування, а саме розмір та порядок нарахування оплати послуги за супроводження простроченої заборгованості.

З урахуванням основних засад цивільного законодавства та необхідності особливого захисту споживача у кредитних правовідносинах, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 03 липня 2019 року в справі № 342/180/17 зауважила, що пересічний споживач банківських послуг з урахуванням звичайного рівня освіти та правової обізнаності, не може ефективно здійснити свої права бути проінформованим про умови кредитування за конкретним кредитним договором, який укладений у вигляді заяви про надання кредиту та умов та правил надання банківських послуг, оскільки умови та правила надання банківських послуг це значний за обсягом документ, що стосується усіх аспектів надання банківських послуг та потребує як значного часу, так і відповідної фахової підготовки для розуміння цих правил тим більше співвідносно з конкретним видом кредитного договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Частиною 6 статті 81 ЦПК України встановлено, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

За таких обставин, без надання підтверджень про конкретні запропоновані відповідачу умови публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб і тарифів банку, відсутність у підписаних відповідачем документах домовленості сторін про сплату за супроводження простроченої заборгованості, наданий банком публічний договір не може розцінюватися як стандартна (типова) форма, що встановлена до укладеного з відповідачем кредитного договору, оскільки достовірно не підтверджує вказаних обставин.

Відтак вимоги позивача про стягнення з відповідача плати за супроводження простроченої заборгованості суд вважає необґрунтованими, а тому позов у цій частині задоволенню не підлягає.

Однак, враховуючи що фактично отримані та використані відповідачем кошти й визначені договором відсотки за користування ними в добровільному порядку позивачу не повернуті, суд, частково задовольняючи позовні вимоги, вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_1 на користь АТ "АКБ "КОНКОРД" заборгованість за кредитним договором № 60.06.000680 в розмірі 28264,69 грн, яка складається з: 20008,00 грн - заборгованість за кредитом, 7760,49 грн - заборгованість за відсотками, 496,20 грн - санкції за порушення строків погашення заборгованості.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України з відповідача необхідно стягнути на користь позивача на відшкодування витрат по сплаті судового збору 2270 грн.

Керуючись ст. 526, 530, 626, 628, 633, 634, 638, 1046-1056 ЦК України, ст. 10-13, 81, 141, 259, 263-265, 268, 279, 280-283 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк Конкорд до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , на користь Акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк Конкорд ( НОМЕР_2 в АТ "АКБ "КОНКОРД" , код ЄДРПОУ 34514392, МФО 307350) заборгованість за кредитним договором № 60.06.000680 від 12 вересня 2019 року в розмірі 28264 (двадцять вісім тисяч двісті шістдесят чотири) гривні 69 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк Конкорд на відшкодування витрат по сплаті судового збору 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) гривень.

У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

На рішення суду може бути подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Повне рішення суду складено 16 листопада 2021 року.

СуддяМ.Герасименко

Дата ухвалення рішення 16.11.2021
Зареєстровано 17.11.2021
Оприлюднено 17.11.2021

Судовий реєстр по справі 939/2118/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 16.11.2021 Бородянський районний суд Київської області Цивільне
Рішення від 15.11.2021 Бородянський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 26.10.2021 Бородянський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 18.10.2021 Бородянський районний суд Київської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону