ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2021 Справа № 904/7087/21

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Кеся Н.Б.

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ОБІО", м.Житомир

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДАЙМОНД ВЕЛС", м.Дніпро

про повернення суми попередньої оплати за неотриманий товар

Представники сторін в судове засідання не викликались

СУД ВСТАНОВИВ:

1.Короткий зміст позовних вимог

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБІО" (далі-Позивач) 05.08.2021 звернулося з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДАЙМОНД ВЕЛС" (далі-Відповідач), в якому просить суд стягнути з Відповідача на свою користь суму перерахованої попередньої оплати за товар, який не переданий Позивачу в розмірі 15000,00 грн та суму судових витрат за подання цієї позовної заяви в розмірі 2379,00 грн.

В обґрунтування позову Позивач посилається на неналежне виконання Відповідачем договірних зобов`язань.

2. Процесуальні питання, вирішені судом

12.08.2021 ухвалою суду прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Відповідач заперечень щодо розгляду справи в порядку прощеного позовного провадження не подав. Ухвала суду двічі направлялася на адресу Відповідача, згідно з довідками поштової установи поштові відправлення на адресу Відповідача поштовою установою повернуто до суду 20.09.2021 та 02.11.2021 з посиланням на закінчення терміну зберігання (арк.с. 35-36, 46-49).

Ухвала суду від 12.08.2021 про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі надіслана Відповідачу в установленому порядку на адресу, вказану у спеціальному витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, який наявний в матеріалах справи (арк.с. 18).

Також ухвала суду була оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень, доступ до якого є вільним, цілодобовим і безкоштовним.

Пунктом 99 Правил надання поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №270 від 05.03.2009, передбачено, що рекомендовані поштові відправлення з позначкою "Судова повістка", які не були вручені під час доставки, повторні повідомлення про надходження реєстрованих поштових відправлень під час доставки за зазначеною адресою або під час вручення в об`єкті поштового зв`язку вручаються адресату.

У разі відсутності адресата до абонентської поштової скриньки адресата вкладається повідомлення про надходження зазначеного рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення.

За змістом пункту 116 зазначених Правил у разі неможливості вручення одержувачам поштові відправлення, внутрішні поштові перекази зберігаються об`єктом поштового зв`язку місця призначення. Не вручені з поважних причин рекомендовані листи з позначкою "Судова повістка" повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через п`ять календарних днів з дня надходження листа до об`єкта поштового зв`язку місця призначення із зазначенням причини невручення.

Відповідно до пункту 117 Правил поштові відправлення повертаються об`єктом поштового зв`язку відправнику у разі закінчення встановленого строку зберігання.

Відповідно до п. 5 частини шостої статті 242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

З огляду на наведене, суд вважає, що Відповідач вважається повідомленим про відкриття провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження, оскільки судом було виконано всі покладені на нього обов`язки з повідомлення про розгляд справи.

Справу розглянуто без виклику сторін та у розумні строки, які були необхідні для вирішення спору по суті, враховуючи необхідність отримання поштових повідомлень від поштової установи.

3. Позиції інших учасників справи

Заперечення проти позову від Відповідача не надійшли.

4. Обставини, встановлені судом під час розгляду справи по суті

Позивач подав до позову не підписаний Відповідачем рахунок-фактуру №СФ-0000004 від 04 березня 2021 року (арк.с. 11), в якому зазначений товар - шина 5.00-8 10PR EDT PREMIUM TTF, в кількості 10000 шт, на загальну суму 15000.00 грн з ПВД. Одержувачем та платником товару зазначено Позивача.

На підставі зазначеного рахунку-фактури №СФ-0000004 від 04.03.2021 Позивачем було оплачено 15000,00 грн, що підтверджується платіжними дорученням №8188 від 11.03.2021 (арк.с. 13), в призначенні платежу якого зазначено: оплата за шини згідно рахунку №4 від 04.03.2021.

Позивач на адресу Відповідача направив лист-вимогу від 02.06.2021 вих.№509/08 та від 18.06.2021 вих.№614/08 (арк.с. 5), в якому Позивач просить Відповідача передати товар (шина 5.00-8 10PR EDT PREMIUM TTF) в строк до 14.06.2021 року включно та повернути кошти проведеної попередньої оплати за товар в розмірі 15000,00 грн на рахунок ТОВ "ОБІО" в строк до 14.06.2021 року включно.

Позивач на адресу Відповідача направив лист-вимогу від 18.06.2021 вих.№614/08 (арк.с. 6), в якому Позивач просить Відповідача передати товар (шина 5.00-8 10PR EDT PREMIUM TTF) в строк до 30.06.2021 року включно та повернути кошти проведеної попередньої оплати за товар в розмірі 15000,00 грн на рахунок ТОВ "ОБІО" в строк до 30.06.2021 року включно.

Договір поставки окремим письмовим документом між Позивачем та Відповідачем не укладався.

Під час розгляду справи Відповідач належних та допустимих доказів поставки товару не надав.

5. Норми права та мотиви, з яких виходить господарський суд при прийнятті рішення

Пунктом 1 частини першої статті 208 ЦК України встановлено, що правочини між юридичними особами належить вчиняти у письмовій формі.

Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою (ч.ч.1, 2 статті 207 ЦК України).

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що між Позивачем та Відповідачем відсутній обмін документами, які б свідчили про укладення між ними правочину про поставку товару.

Відповідно до ч.1 статті 11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують права та обов`язки.

Відповідно до ст.1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про:

1) повернення виконаного за недійсним правочином;

2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння;

3) повернення виконаного однією із сторін у зобов`язанні;

4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Статтею 1213 ЦК України визначено, що набувач зобов`язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі. У разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте майно відшкодовується його вартість, яка визначається на момент розгляду судом справи про повернення майна.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що у справі доводиться наявність юридичного факту, який має правові наслідки, встановлені статтею 1212 ЦК України. Так, безпідставне отримання Відповідачем грошових коштів від Позивача доводиться матеріалами справи, не спростовані Відповідачем, у зв`язку з цим отримані Відповідачем кошти підлягають поверненню.

6. Висновки господарського суду за результатами вирішення спору

Враховуючи наведені норми права та матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги є обґрунтованими та підтвердженими належними доказами, тому позовні вимоги підлягають задоволенню.

За результатами вирішення спору судові витрати щодо судового збору у справі покладаються на Відповідача відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

В И Р І Ш И В:

Позов товариства з обмеженою відповідальністю "ОБІО" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДАЙМОНД ВЕЛС" задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ДАЙМОНД ВЕЛС" (49000, м.Дніпро, провулок Лікарняний, буд. 14 А, код ЄДРПОУ 43396613) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ОБІО" (10025, м.Житомир, вул.Промислова, 6, код ЄДРПОУ 32828660) суму перерахованої попередньої оплати за товар, який не переданий Позивачу в розмірі 15000,00 грн та суму судових витрат за подання цієї позовної заяви в розмірі 2270,00 грн.

Повернути товариству з обмеженою відповідальністю "ОБІО" (10025, м.Житомир, вул.Промислова, 6, код ЄДРПОУ 32828660) з Державного бюджету України 109,00 (сто дев`ять грн 00 коп.) грн надмірно сплачений судовий збір, про що видати ухвалу суду за зверненням останнього.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 17.11.2021

Суддя Н.Б. Кеся

Дата ухвалення рішення 17.11.2021
Зареєстровано 18.11.2021
Оприлюднено 19.11.2021

Судовий реєстр по справі 904/7087/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 13.12.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 17.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.08.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.08.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону