ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про повернення заяви про забезпечення позову

18.11.2021м. ДніпроСправа № 923/515/21

за позовом TOO UKRINVEST, м. Таллінн, Естонія

до відповідача-1: ОСОБА_1 , м. Дніпро

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Менеджмент технолоджіс", м. Дніпро

Третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_2 , м. Дніпро

Третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_3 , м. Дніпро

Третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ", м. Херсон

про визнання правочину недійсним та зобов`язання вчинити певні дії

Суддя Крижний О.М.

ВСТАНОВИВ:

TOO UKRINVEST звернулося до Господарського суду Херсонської області з позов до ОСОБА_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Менеджмент технолоджіс", в якому просить визнати недійсним договір, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_1 щодо відчуження 10% простих іменних акцій ПРАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ" та зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент технолоджіс" провести безумовну облікову операцію списання 25310 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих Приватним акціонерним товариством "Дніпровський термінал" з рахунку у цінних паперах № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 , та зарахувати їх на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі на ім`я ОСОБА_4 .

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 04.08.2021 направлено матеріали справи №923/515/21 за територіальною підсудністю до Господарського суду Дніпропетровської області.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 27.09.2021 ухвалу Господарського суду Херсонської області від 04.08.2021 у справі №923/515/21 залишено без змін.

Супровідним листом від 18.10.2021 матеріали справи №923/515/21 направлені до Господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу справ між суддями, справу №923/515/21 передано для розгляду судді Крижному О.М.

27.10.2021 від TOO UKRINVEST надійшла заява про забезпечення позову, в якій просило:

- накласти арешт на 25310 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих Приватним акціонерним товариством "Дніпровський термінал" (код ЄДРПОУ 32851024 (вид, тип і категорія цінних паперів: акції імені; прості, код ISN: UА4000100937, номінальна вартість однієї акції 100 гривень) які містяться на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_1 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 03.07.1993 в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Менеджмент технолоджіз" (код ЄДРПОУ 32987822, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30) до моменту вирішення спору по суті;

- заборонити Публічному акціонерному товариству "Національний депозитарій України" (код ЄДРПОУ 30370711, юридична адреса: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г) та всім іншим депозитарним установам, що здійснюють облік права власності на цінні папери емітентів; у депозитарній системі України, здійснювати операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо спірної частини простих іменних акцій приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 32851024, юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Перекопська, 169) у кількості 25310 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування загальною вартістю 2 531 000 гривень, що належать ОСОБА_1 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 03.07.1993;

- заборонити ОСОБА_1 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 03.07.1993 приймати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 32851024) в межах 25310 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих Приватним акціонерним товариством "Дніпровський термінал" (код ЄДРПОУ 32851024 (вид, тип і категорія цінних паперів: акції імені прості, код ISN UА4000100937, номінальна вартість однієї акції 100 гривень).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.10.2021 повернуто заяву про забезпечення позову, оскільки заявником не наведено обґрунтування необхідності вжиття заходу забезпечення позову, у вигляді заборони ОСОБА_1 приймати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ" в межах 25310 штук саме в аспекті предмету позову.

16.11.2021 від позивача знову надійшла заява про забезпечення позову з аналогічною прохальною частиною. Так, позивач просить:

- вжити заходи забезпечення позову, шляхом накладення арешту на 25310 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих Приватним акціонерним товариством "Дніпровський термінал" (код ЄДРПОУ 32851024 (вид, тип і категорія цінних паперів: акції імені; прості, код ISN: НОМЕР_4 , номінальна вартість однієї акції 100 гривень) які містяться на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_1 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 03.07.1993 в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Менеджмент технолоджіз" (код ЄДРПОУ 32987822, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30) до моменту вирішення спору по суті;

- заборонити Публічному акціонерному товариству "Національний депозитарій України" (код ЄДРПОУ 30370711, юридична адреса: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г) та всім іншим депозитарним установам, що здійснюють облік права власності на цінні папери емітентів; у депозитарній системі України, здійснювати операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо спірної частини простих іменних акцій приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 32851024, юридична адреса: 73000, м. Херсон, вул. Перекопська, 169) у кількості 25310 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування загальною вартістю 2 531 000 гривень, що належать ОСОБА_1 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 03.07.1993;

- заборонити ОСОБА_1 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 03.07.1993 приймати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 32851024) в межах 25310 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих Приватним акціонерним товариством "Дніпровський термінал" (код ЄДРПОУ 32851024 (вид, тип і категорія цінних паперів: акції імені прості, код ISN UА4000100937, номінальна вартість однієї акції 100 гривень).

Заява обґрунтована тим, що невжиття заявлених заходів забезпечення позову може призвести до неможливості та значного ускладнення виконання рішення суду, у разі задоволення позову, оскільки у разі подальшого відчуження спірних акцій заявник не зможе захистити своє порушене право у даному судовому процесі та буде вимушений звертатись із такими ж вимогами до нових власників, змінювати предмет позову та залучати до розгляду справи інших осіб, що в свою чергу призведе до того, що розгляд справи по суті буде затримано, а заявника буде позбавлено оперативного та вчасного захисту належних йому прав. Заявник вважає, що заявлені способи забезпечення позову співвідносяться з предметом позову, а отже існує конкретний зв`язок між: конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовних вимог, тож: такі заходи забезпечення позову спроможні забезпечити належне виконання судового рішення у разі задоволення позову.

Відповідно до ст.136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів якщо такий захист або поновлення не забезпечується заходами, зазначеними у пунктах 1-9 цієї частини (п.п.1,2,4, 10 ч.1 ст. 137 ГПК України).

Не допускається забезпечення позову у спорах, що виникають з корпоративних відносин, шляхом заборони здійснювати проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського товариства та приймати ними рішення, крім заборони приймати конкретні визначені судом рішення, які прямо стосуються предмета спору; Центральному депозитарію цінних паперів та депозитарній установі надавати емітенту реєстр власників іменних цінних паперів для проведення загальних зборів акціонерів; участі (реєстрації для участі) або неучасті акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства (ч.5 ст. 137 ГПК України).

Дослідивши заяву про забезпечення позову та додані матеріали, суд дійшов висновку про її повернення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 139 цього кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

Так, пунктами 3, 4, 7 частини 1 статті 139 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову повинна містити предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову; захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності, та інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

Так, предметом позову є визнання недійсним договору, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_1 щодо відчуження 10% простих іменних акцій приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ" та зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Менеджмент технолоджіс" провести безумовну облікову операцію списання 25310 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітованих Приватним акціонерним товариством "Дніпровський термінал" з рахунку у цінних паперах № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 , та зарахувати їх на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі на ім`я ОСОБА_4 .

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що TOO UKRINVEST належить 75930 акцій, номінальною вартістю 7 593 000,00 грн., що складає 30% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ".

Іншими власниками акцій приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ" є ОСОБА_3 , якому належить 88585 акцій, номінальною вартістю 8 858 500,00 гривень, що складає 35% статутного капіталу, ОСОБА_2 , якому належить 88585 акцій, номінальною вартістю 8 858 50.0,0,0 гривень, що складає 35% статутного капіталу.

28 лютого 2019 року членом правління TOO UKRINVEST Калев Райдйие було видано на ім`я ОСОБА_2 довіреність №1479, на підставі якої 20 березня 2019 року, між громадянкою України ОСОБА_1 (покупець) від імені якої на підставі договору доручення № 200319/01-БД від 20 березня 2019 року діяв її повірений Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Гарант-Інвест" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Укрінвест" (продавець) в особі уповноваженого представника Кракалова Анатолія Федоровича було укладено договір №200319/02-БВ купівлі-продажу цінних паперів.

22 березня 2019 року між громадянкою України ОСОБА_1 (покупець) представлена повіреним - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Оберіг" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Укрінвест" (продавець) в особі уповноваженого представника Кракалова Анатолія Федоровича, діючого на підставі довіреності № 1479 від 28.02.2019 року було укладено додаткову угоду до Договору № 200319/02-БВ від 20 березня 2019 року.

Договір № 200319/02-БВ купівлі-продажу цінних паперів від 20 березня 2019 року та додаткова угода до договору № 200319/02-БВ від 20 березня 2019 року на купівлю-продаж цінних паперів від 22 березня 2019 року фактично укладено між подружжям, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Позивач зазначає, що відповідно до довідки TOO UKRINVEST від 10 березня 2021 року учасниками (загальними зборами) TOO UKRINVEST не приймалося рішення про відчуження належних останнім акцій зареєстрованої в Україні компанії приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ". Усі угоди з акціями приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ" було здійснено без згоди та відома учасників (загальних зборів пайовиків) компанії ОСОБА_4 . Позивач стверджує, що представник TOO UKRINVEST Райдйие Калев не мав повноважень видавати довіреність на укладання договору купівлі-продажу цінних паперів без згоди учасників (загальних зборів пайовиків), надаючи таку довіреність останній діяв з перевищенням повноважень.

Так, згідно звіту про оцінку майна складеного ТОВ НВП "Фінансова та технічна експертиза" від 31 березня 2019 року вартість пакета акцій приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ" в розмірі 100 % статутного капіталу - становить 107600403 гривні. Вартість однієї акції приватного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ" в складі пакета в розмірі 100% статутного капіталу становить 425 (чотириста двадцять п`ять) гривень 13 копійок. Таким чином, вартість 25310 акцій дорівнює 10760040,03 грн.

Заявник, в даному випадку вбачає зловмисну домовленість між покупцем ОСОБА_1 та представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрінвест" Кракаловим Анатолієм Федоровичем, оскільки: ціна договору значно нижча за ринкову вартість цінних паперів (у понад 15 разів); строк оплати по додатковій угоді до договору до 25 грудня 2022 року, тобто аж через 4 роки після укладання договору купівлі-продажу цінних паперів; покупець ОСОБА_1 та представник продавця ОСОБА_2 є подружжям.

Відповідно до п.п.3, 4 ч. 1 ст. 139 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову повинна містити предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову; захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності.

Згідно з ч.4 ст. 139 Господарського процесуального кодексу України у заяві можуть бути зазначені кілька заходів забезпечення позову, що мають бути вжиті судом, із обґрунтуванням доцільності вжиття кожного з цих заходів.

Позивач одним із заходів забезпечення позову просить заборонити відповідачці приймати участь та голосувати на загальних зборах спірними акціями, оскільки відповідачка "може впливати на голосування на загальних зборах".

Суд звертає увагу, що повторно подана заява знову не містить обґрунтування необхідності застосування зазначеного заходу забезпечення позову (заборону приймати участь та голосувати на загальних зборах), у взаємозв`язку з предметом позову . Відсутнє обґрунтування яким саме чином відсутність даної заборони перешкодить виконати можливе рішення суду.

Дана обставина перешкоджає суду, з урахуванням принципів змагальності, оцінити необхідність застосування такого заходу забезпечення позову.

Також позивач просить накласти арешт на акції, оскільки "є всі підстави вважати, що відповідач - ОСОБА_1 під час розгляду справи може відчужити акції іншим особам, що зможе призвести до неможливості та значного ускладнення виконання рішення суду".

Суд звертає увагу, що виходячи з такого обґрунтування, необхідність арешту акцій ґрунтується на небезпеці відчуження акцій, при цьому інший захід, який просить вжити позивач (заборона відповідачці приймати участь та голосувати на загальних зборах спірними акціями), передбачає необхідність володіння акціями.

Суд звертає увагу, що у суду відсутні повноваження тлумачити, що саме мав на увазі заявник при такому формулювання заяви про забезпечення позову.

Отже, заява про забезпечення позову не відповідає вимогам п.4 ч.1 у взаємозв`язку з п.3 ч.1 ст.139 Господарського процесуального кодексу України.

З урахуванням викладеного, заява про забезпечення позову підлягає поверненню без розгляду.

При цьому суд вважає за необхідне роз`яснити заявникові, що повернення заяви про забезпечення позову не є порушенням права на справедливий судовий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду, оскільки не перешкоджає особі повторно звернутися з даною заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, які стали підставою для її повернення.

При повторному зверненні заявнику потрібно чітко сформулювати захід/заходи забезпечення позову, який просить вжити та обґрунтувати необхідність вжиття саме такого/таких заходу/заходів забезпечення позову у взаємозв`язку з предметом позову..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 139, 140 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву про забезпечення позову (вх.№54879/21 від 16.11.2021) - повернути заявнику.

Повернення заяви про забезпечення позову не перешкоджає повторному зверненню з нею до суду після усунення недоліків.

Додаток: заява про забезпечення позову з додатками на 26 арк., в т.ч. квитанція про сплату судового збору №0.0.232342152485.1 від 16.11.2021 на суму 1135,00 грн.

Суддя О.М. Крижний

Дата ухвалення рішення 18.11.2021
Зареєстровано 18.11.2021
Оприлюднено 18.11.2021

Судовий реєстр по справі 923/515/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.01.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.12.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 14.12.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 14.12.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 07.12.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 27.09.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.08.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.08.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.08.2021 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 14.07.2021 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 17.06.2021 Господарський суд Херсонської області Господарське
Ухвала від 18.05.2021 Господарський суд Херсонської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону