ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

Справа №639/4407/21

Провадження №1-кс/639/2027/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2021 року м. Харків

Суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участю: секретаря судового засідання - Рибалко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові заяву представника Акціонерного товариства МЕГАБАНК адвоката Дребот Ірини Анатоліївни про відвід слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова Мілова Д.В. від участі у розгляді справи №639/4407/21 (провадження №1-кс/639/1988/21), -

в с т а н о в и в:

05.11.2021 року на розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Гіцелєва П.О., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Харківської обласної прокуратури Коновалюком Д.С., подане у кримінальному провадженні №12021220500000258 від 22.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ , код ЄДРПОУ: 22868414, МФО: 320371, адреса: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67.

Згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, 05.11.2021 року вказана справа розподілена до провадження слідчого судді Мілова Д.В.

09.11.2021 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова надійшла заява представника АТ МЕГАБАНК адвоката Дребот І.А. про відвід слідчого судді Мілова Д.В. від участі у розгляді справи №639/4407/21 (провадження №1-кс/639/1988/21), який обґрунтовано тим, що у АТ МЕГАБАНК наявні сумніви щодо неупередженості цього слідчого судді при розгляді справи.

Заява про відвід обґрунтована тим, що 04 листопада 2021 року о 12:00 год. та о 12:30 год. слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова Міловим Д.В. задоволено 2 клопотання старшого слідчого слідчої групи ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області Гіцелєва П.О., погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури Коновалюком Д.С., по кримінальному провадженню №12021220500000258 від 22.06.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні головного офісу АТ МЕГАБАНК , з можливістю вилучення оригіналів банківських документів.

Вказані клопотання слідчим суддею Міловим Д.В. задоволено всупереч тому, що представником АТ МЕГАБАНК заявою від 03.11.2021 року повідомлено, що ухвалою Харківського апеляційного суду по справі № 639/287/20 від 25.10.2021 року скасовано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.05.2021 року про арешт майна, з підстав закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019221430000469 від 25.11.2019 року.

Так як суд апеляційної інстанції дійшов такого правового висновку щодо всіх дій, вчинених в межах кримінального провадження №42019221430000469 від 25.11.2019 року, що свідчить і про незаконне виділення з його матеріалів кримінального провадження №12021220500000258 від 22.06.2021 року, АТ МЕГАБАНК невідкладно повідомив про це слідчого суддю з метою попередження прийняття явно незаконних рішень, припинення допущення порушень норм процесуального права під час здійснення правосуддя, проте вказані істотні обставини жодним чином не вплинули на прийняття слідчим суддею рішення.

Представником АТ МЕГАБАНК Дребот О.І. зазначається, що слідчий суддя Мілов Д.В. вже має власну сформовану стійку позицію з приводу усіх питань, які порушуватимуться органами досудового розслідування в межах цих кримінальних проваджень, та не зможе забезпечити об`єктивний і всебічний розгляд, у зв`язку з чим АТ МЕГАБАНК заявляє відвід слідчому судді.

Факт недовіри слідчому судді додатково підтверджується й тим, що АТ МЕГАБАНК звернулось до Вищої ради правосуддя з дисциплінарною скаргою на дії судді Мілова Д.В.

Представник АТ МЕГАБАНК Дребот І.А. на адресу суду надала заяву, в якій просить розглянути заяву про відвід без її участі, доводи цієї заяви вона підтримує та просить задовольнити заяву про відвід слідчого судді.

Слідчий суддя Мілов Д.В. у судовому засіданні участі не приймав, надав заяву про проведення розгляду по справі за його відсутності.

Дослідивши матеріали судової справи та оцінивши доводи заявленого відводу, суддя приходить до висновку, що заява про відвід слідчого судді задоволенню не підлягає, з огляду на таке.

Обставини, які виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні викладені у статтях 75, 76 Кримінального процесуального кодексу України, та їх перелік є вичерпним.

Відповідно до положень ст. 75 КПК України, слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні:

1) якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, близьким родичем чи членом сім`ї слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, заявника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача;

2) якщо він брав участь у цьому провадженні як свідок, експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробації, перекладач, слідчий, прокурор, захисник або представник ;

3) якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім`ї заінтересовані в результатах провадження;

4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості;

5) у випадку порушення встановленого частиною третьою статті 35 цього Кодексу порядку визначення слідчого судді, судді для розгляду справи.

У складі суду, що здійснює судове провадження, не можуть бути особи, які є родичами між собою.

Згідно з ч. 5 ст. 80 КПК України, відвід повинен бути вмотивованим.

Європейський суд з прав людини у пункті 66 рішення по справі Мироненко і Мартенко проти України від 10 грудня 2009 року (заява № 4785/02) вказує, що згідно з усталеною практикою Суду, наявність безсторонності має визначатися, для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції, за допомогою суб`єктивного та об`єктивного критеріїв. За суб`єктивним критерієм оцінюється особисте переконання та поведінка конкретного судді, тобто чи виявляв суддя упередженість або безсторонність у даній справі. Відповідно до об`єктивного критерію визначається, серед інших аспектів, чи забезпечував суд як такий та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності (див., зокрема, рішення у справах "Фей проти Австрії" (Fey v. Austria), рішення від 24 лютого 1993 року, серія A, N 255, с. 12, п. 27, 28 і 30, та "Веттштайн проти Швейцарії" (Wettstein v. Switzerland), заява N 33958/96, п. 42, ЄСПЛ 2000-XII). У кожній окремій справі слід визначити, чи мають стосунки, що розглядаються, таку природу та ступінь, що свідчать про те, що суд не є безстороннім (див. рішення у справі "Пуллар проти Сполученого Королівства" (Pullar v. the United Kingdom), рішення від 10 червня 1996 року, Reports 1996-III, с. 794, п. 38).

Особиста безсторонність суду презумується, поки не надано доказів протилежного (рішення у справі Веттштайн проти Швейцарії , п. 43).

Будь-яких обставин, які б викликали обґрунтовані сумніви в неупередженості слідчого судді Мілова Д.В. при розгляді справи №639/4407/21 (провадження №1-кс/639/1988/21), не встановлено.

Сам по собі факт незгоди представника АТ МЕГАБАНК з процесуальними рішеннями слідчого судді Мілова Д.В., які приймались ним при розгляді інших клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів, не є правовою підставою для відводу слідчого судді та не є обставиною, яка викликає сумнів у його неупередженості .

Згідно з рішенням Ради суддів України від 08 червня 2017 року №34 (в редакції рішення РСУ від 01.03.2019 року №13), наявність скарги щодо судді у провадженні Вищої ради правосуддя не породжує конфлікту інтересів у діяльності судді щодо розгляду конкретної судової справи.

Таким чином, подання представником АТ МЕГАБАНК адвокатом Дребот І.А. скарги до Вищої ради правосуддя не є правовою підставою для відводу слідчого судді Мілова Д.В.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 81 КПК України, за наявності підстав, передбачених статтями 75-79 цього Кодексу, слідчий суддя, суддя, присяжний, прокурор, слідчий, дізнавач, захисник, представник, експерт, представник персоналу органу пробації, спеціаліст, перекладач, секретар судового засідання зобов`язані заявити самовідвід.

За цими ж підставами їм може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи , крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Під час дослідження матеріалів судової справи №639/4407/21 (провадження №1-кс/639/1982/21) встановлено, що стороною обвинувачення подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ (код ЄДРПОУ 22868414).

Таким чином, АТ МЕГАБАНК не є учасником провадження №1-кс/639/1988/21 та не є особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, тобто судове рішення по цій справі безпосередньо не стосується прав та законних інтересів юридичної особи АТ МЕГАБАНК .

Враховуючи вищевикладене, заява представника АТ МЕГАБАНК Дребот І.А. про відвід судді Жовтневого районного суду м. Харкова Мілова Д.В. не містить чітких та конкретних підстав, що могли б свідчити про упередженість чи необ`єктивність вказаного судді при розгляді справи, а ґрунтується на власних доводах та припущеннях заявника, які об`єктивно не підтверджені, у зв`язку з чим у задоволенні цієї заяви необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 75, 76, 80, 81, 369 - 372, 376 КПК України, суддя, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні заяви представника акціонерного товариства МЕГАБАНК адвоката Дребот І.А. від 09.11.2021 про відвід слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова Мілова Д.В. від участі у розгляді справи №639/4407/21 (провадження №1-кс/639/1988/21) - відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, відповідно до положень ч. 3 ст. 309 КПК України.

Повний текст ухвали складено та оголошено 18.11.2021 року.

Суддя В.О. Курило

Дата ухвалення рішення 16.11.2021
Зареєстровано 19.11.2021
Оприлюднено 22.11.2021

Судовий реєстр по справі 639/4407/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.11.2021 Жовтневий районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 25.11.2021 Жовтневий районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 19.11.2021 Жовтневий районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 16.11.2021 Жовтневий районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 16.11.2021 Жовтневий районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 16.11.2021 Жовтневий районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 16.11.2021 Жовтневий районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 16.11.2021 Жовтневий районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 16.11.2021 Жовтневий районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 16.11.2021 Жовтневий районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 16.11.2021 Жовтневий районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 16.11.2021 Жовтневий районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 16.11.2021 Жовтневий районний суд м.Харкова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону