УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 308/4153/21

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.11.2021 місто Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючої судді - Сарай А.І.,

за участю секретаря судового засідання - Козак А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Ужгороді у порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін цивільну справу за позовною заявою акціонерного товариства акціонерно-комерційного банку Львів до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

В С Т А Н О В И В:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ" звернулося в суд з позовною заявою до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Позов мотивовано тим, що 29.05.2020 року між акціонерним товариством акціонерно-комерційний банк Львів та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 09968/105/2020, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у сумі 106900,22 грн. з терміном повернення до 28.05.2023 року та зі сплатою 48 % річних.

Зазначає, що 29.05.2020 року, з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором, між позивачем та ОСОБА_2 (поручитель) було укладено договір поруки № 09968/105/2019/Р-1, згідно з яким поручитель зобов`язався перед позивачем відповідати за належне, своєчасне і повне виконання усіх зобов`язань позичальника за кредитним договором, поручитель та позичальник несуть солідарну відповідальність перед кредитором.

Зауважує, що прийняті на себе зобов`язання за кредитним договором банк виконав у повному обсязі, надавши позичальнику кредит на суму, що зазначена в п. 1.3 кредитного договору. Факт отримання кредиту підтверджується меморіальним ордером № 692892 від 29.05.2020 року та меморіальним ордером № 692794 від 29.05.2020 року.

Зобов`язання позичальником не виконуються, щомісячні платежі не сплачуються. У зв`язку з тим, що позичальник систематично не виконує взяті на себе зобов`язання за кредитним договором у визначені кредитним договором терміни, позивач набув право вимагати дострокового повернення кредиту, процентів, комісій та інших платежів за кредитним договором.

Звертає увагу, що відповідачам направлялися листи з вимогою погасити заборгованість за кредитним договором, однак дані вимоги залишилася без відповідного реагування зі сторони відповідачів.

Наведені обставини підтверджують факт неналежного виконання відповідачами зобов`язань за кредитним договором та договором поруки, що дає право на стягнення заборгованості за кредитом з відповідачів.

Вказує, що станом на 30.03.2021 року заборгованість відповідачів за кредитним договором складає 143970,08 грн., з яких: сума заборгованості за кредитом у розмірі 105542,86 грн.; сума заборгованості за відсотками у розмірі 38427,22 грн.

Враховуючи викладене, просить суд ухвалити рішення про солідарне стягнення з відповідачів на користь АТ АКБ "ЛЬВІВ" заборгованості за кредитним договором № 09968/105/2020 від 29.05.2020 року в розмірі 143970,08 грн., а також витрати, понесені по сплаті судового збору в розмірі 2270 грн.

Ухвалою судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 15.07.2021 року прийнято до розгляду та відкрито провадження у цивільній справі за вказаною позовною заявою. Постановлено розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін. Копію ухвали про відкриття провадження у справі разом з копією позовної заяви та копіями доданих до неї матеріалів надіслано учасникам справи.

Представник позивача у судове засідання не з`явився, при цьому надіслав до суду клопотання, згідно з яким просить судовий розгляд проводити без участі позивача за наявними у справі матеріалами, позов задовольнити повністю, зазначивши, що проти заочного розгляду справи та ухвалення заочного рішення не заперечує.

Відповідачі у судове засідання повторно не з`явилися, хоча про час і місце судового розгляду повідомлялася належним чином шляхом надіслання судових повісток про виклик рекомендованими поштовими відправленнями, про причини неявки не повідомлено, відзив на позов не подано, клопотань про відкладення справи до суду не надходило.

За приписами ч. ч. 1, 2, 8 ст. 279 ЦПК України розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі. Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться. При розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи.

У відповідності до ч. 4 ст. 223 ЦПК України у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Відтак, суд розглядає справу відповідно до ч. 4 ст. 223 ЦПК України заочно, оскільки проти цього не заперечує представник позивача.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані докази, виходячи з їх належності та допустимості, суд дійшов висновку, що позов слід задовольнити повністю, виходячи з наступного.

Судом встановлено та підтверджується матеріалами справи, що 29.05.2020 року між акціонерним товариством акціонерно-комерційний банк Львів та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 09968/105/2020, згідно з п. п. 1.1, 1.2 якого банк зобов`язується надати у власність позичальника грошові кошти у розмірі та на умовах, обумовлених кредитним договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит і сплатити проценти за користування кредитом, кредит надається на рефінансування заборгованості позичальника за кредитним договором № 07145/105/2019 віл 08.08.2019 року та № 07971/105/2019 від 06.12.2019 року.

Відповідно до п. 1.3 кредитного договору кредит надається у сумі 106900,22 грн., з умовою повернення в термін до 28.05.2023 року, в порядку та відповідно до умов кредитного договору, а згідно з п. 3.2 договору за користування кредитом позичальник сплачує банку 48 % річних.

Факт одержання кредиту підтверджується меморіальним ордером № 692892 від 29.05.2020 року та меморіальним ордером № 692794 від 29.05.2020 року.

З метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором між банком, позичальником та ОСОБА_2 29.05.2020 року укладено договір поруки № 09968/105/2020/Р-1, згідно з яким поручитель зобов`язався перед позивачем відповідати за належне, своєчасне і повне виконання усіх зобов`язань позичальника за кредитним договором (п. 1.2 договору поруки).

Відповідно до п. 2.2 договору поруки поручитель та позичальник несуть солідарну відповідальність перед кредитором, а згідно з п. 2.3 договору поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і позичальник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків.

Згідно з п. 2.1 договору поруки поручитель приймає на себе зобов`язання у випадку невиконання чи неналежного виконання позичальником зобов`язань перед кредитором в терміни і згідно з умовами, передбаченими кредитним договором, погасити заборгованість в сумі наданого кредиту по кредитному договору, нараховані по сумі наданого кредиту відсотки, неустойку (штраф, пеню), передбачені умовами кредитного договору, а також інші боргові зобов`язання, що випливають з умов кредитного договору.

Відповідач ОСОБА_1 свої зобов`язання за кредитним договором належним чином не виконав, внаслідок чого згідно з наданим позивачем розрахунком заборгованості станом на 30.03.2021 року допустив заборгованість у розмірі 143970,08 грн., з яких: сума заборгованості за кредитом у розмірі 105542,86 грн.; сума заборгованості за відсотками у розмірі 38427,22 грн.

Матеріалами справи встановлено, що відповідачам направлялися листи з вимогою погасити заборгованість за кредитним договором, однак дані вимоги залишилися без реагування, що підтверджується копіями листів-вимог № 1109/0-14 від 07.12.2020 року та № 1109/0-14/1 від 07.12.2020 року, копіями рекомендованих повідомлень про вручення поштових відправлень.

Пунктом 2.3.2 кредитного договору передбачено, що банк має право вимагати дострокового повернення кредиту, процентів, комісій та інших платежів за кредитним договором, у разі несвоєчасної сплати процентів та/або не повернення суми кредиту (частини кредиту).

Згідно з п. 2.4 кредитного договору у випадку прийняття банком рішення щодо вимоги про дострокове повернення кредиту, сплату процентів, комісій та інших платежів, з підстав, обумовлених кредитним договором, банк письмово повідомляє про це позичальника. В такому випадку, позичальник зобов`язаний впродовж 30 календарних днів з моменту отримання письмової вимоги банку повністю повернути суму кредиту та сплатити проценти на день повернення.

Відповідно до п. 2.5 договору поруки у випадку невиконання чи неналежного виконання позичальником своїх зобов`язань в цілому чи в будь-якій його частині перед кредитором по кредитному договору, кредитор має право пред`явити вимогу до поручителя про погашення поручителем заборгованості в об`ємі боргових зобов`язань позичальника перед кредитором, що обумовлені кредитним договором.

Пунктом 3.1 договору поруки передбачено, що за невиконання або неналежне виконання поручителем своїх обов`язків по цьому договору, кредитор вправі вимагати від поручителя відшкодування завданих йому збитків та, крім того, сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в цей період, за кожен день прострочення.

Згідно п. 3.6 кредитного договору позичальник сплачує проценти щомісяця до дня повернення кредиту, але не пізніше останнього робочого дня місяця, за який нараховані проценти.

За умовами п. 5.1 кредитного договору позичальник зобов`язаний повернути банку кредит у повному обсязі в порядку і терміни, передбачені кредитним договором та/або додатками до нього. Повернення суми кредиту, сплата нарахованих процентів здійснюється за ануїтетною схемою згідно з додатком 1, що є невід`ємною частиною кредитного договору (п. 5.2 кредитного договору).

Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України).

Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматись від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно зі ст. ст. 525, 526, 530 ЦК України зобов`язання повинні виконуватися належним чином і в термін передбачений договором, одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається, боржник не звільняється від відповідальності за невиконання грошового зобов`язання.

Відповідно до змісту ст. ст. 610, 612 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом.

Статтею 629 ЦПК України визначено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Статтею 1048 ЦК України регламентовано право позикодавця на одержання від позичальника, якщо інше не встановлено договором або законом, процентів від суми позики, розмір і порядок одержання яких встановлюються договором.

За положеннями ч. 1 ст. 1049 ЦК України, які застосовуються до відносин за кредитним договором, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

За приписами ст. 1050 ЦК України якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 ЦК України.

У відповідності до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

Згідно зі ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Враховуючи вищенаведене та встановлені обставини справи, які свідчать про те, що відповідачі належним чином не виконали свої зобов`язання за кредитним договором, внаслідок чого виникла заборгованість, суд приходить до висновку про наявність підстав для стягнення з них солідарно на користь банку заборгованості за кредитним договором № 09968/105/2020 від 29.05.2020 року в розмірі 143970,08 грн.

У відповідності до ч. 1 ст. 141 ЦПК України з відповідачів належить стягнути понесені позивачем та документально підтверджені судові витрати у розмірі 2270 грн. сплаченого судового збору, а саме з кожного по 1135 грн.

Керуючись ст. ст. 11, 509, 512, 514, 525, 526, 530, 553, 554, 610, 612, 629, 1048-1050, 1054 ЦК України, ст. ст. 13, 76, 81, 89, 141, 223, 258, 263-265, 273, 279, 280-284, 289, 354, 355 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Позовну заяву акціонерного товариства акціонерно-комерційного банку Львів до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь акціонерного товариства акціонерно-комерційного банку Львів заборгованість за кредитним договором № 09968/105/2020 від 29.05.2020 року в розмірі 143970 (сто сорок три тисячі дев`ятсот сімдесят) гривень 08 коп., з яких: 105542,86 грн. - сума заборгованості за кредитом; 38427,22 грн. - сума заборгованості за відсотками.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства акціонерно-комерційного банку Львів судовий збір у розмірі 1135 (одна тисяча сто тридцять п`ять) гривень.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь акціонерного товариства акціонерно-комерційного банку Львів судовий збір у розмірі 1135 (одна тисяча сто тридцять п`ять) гривень.

Позивач: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ" , код ЄДРПОУ 09801546, що знаходиться за адресою: вул. Сербська, 1, м. Львів.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Відповідач: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду.

Повний текст рішення складено 16 листопада 2021 року.

Головуюча А.І. Сарай

Дата ухвалення рішення 16.11.2021
Зареєстровано 23.11.2021
Оприлюднено 24.11.2021

Судовий реєстр по справі 308/4153/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 16.11.2021 Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області Цивільне
Ухвала від 16.11.2021 Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області Цивільне
Ухвала від 15.07.2021 Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону