ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про відкриття спрощеного провадження

22 листопада 2021 року м. Київ№ 640/30496/21 Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Шевченко Н. М., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Довіра 2008 (вул. Київська, 113, с. Коровинці, Сумська обл.) до Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133) про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити дії,

У С Т А Н О В И В :

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Довіра 2008 до Фонду державного майна України про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити дії.

Згідно з приписами ст. ст. 160- 161 КАС України форма і зміст позовної заяви, додатки до неї та подані до неї документи дають підстави для відкриття провадження у справі.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 12 КАС України адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Ураховуючи вищевикладене, справа підлягає розгляду у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи.

Слід звернути увагу, що залучення Головного управління Держгеокадастру у Сумській області жодним чином не пояснюється позивачем, а вплив майбутнього рішення на права, інтереси або обов`язки згаданої особи не є очевидним, з огляду на що, відсутні підстави для залучення такого учасника справи.

Стосовно Національної академії аграрних наук України, Державного підприємство Дослідне господарство Іскра Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України та Державного підприємства Дослідне господарсько Агрофірма Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України , вплив рішення на їхні права простежується із мотивувальної частини позову, що дозволяє дійти до висновку про доцільність їх залучення в якості третіх осіб.

Керуючись статтями 12, 49, 159, 160, 161, 171, 256, 260, 261 Кодексу адміністративного судочинства України,

У Х В А Л И В :

1. Відкрити провадження в адміністративній справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

2. У залученні Головного управління Держгеокадастру у Сумській області в якості третьої особи відмовити.

3. Залучити в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет позову на стороні позивача Національну академію аграрних наук України (вул. Омеляновича-Павленка Михайла, 9, м. Київ, 01010, код ЄДРПОУ: 00024360).

4. Залучити в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет позову на стороні відповідача ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ІСКРА" ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ" (вул. Нова, 6, с. Кашпури, Сумська обл., код ЄДРПОУ: 04312009).

5. Залучити в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет позову на стороні відповідача Дослідне господарсько Агрофірма Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України (вул. Соборна, 63, с. Перехрестівка, Сумська обл., код ЄДРПОУ: 00729639).

6. Запропонувати відповідачу подати суду відзив на позовну заяву та всі докази, які наявні у відповідача протягом 15 днів з дати отримання ухвали про відкриття провадження у справі.

7. Запропонувати позивачу подати до суду відповідь на відзив протягом 5 днів з дати отримання відзиву на позовну заяву. Запропонувати відповідачу подати заперечення протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

8. Звернути увагу учасників справи, що письмові заяви, а саме, відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення повинні відповідати вимогам статей 162- 164 КАС України.

9. Попередити учасників справи:

- письмові докази, які подаються до суду мають бути оформлені відповідно до вимог ст. 94 КАС України, зокрема, вони подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, а якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема, учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення;

- у разі невиконання процесуальних обов`язків, зокрема, ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; або зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству суд, відповідно до ст. 149 КАС України може застосувати заходи процесуального примусу шляхом постановлення ухвали про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу в сумі від 0,3 до 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

10. Повідомити, що учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається на сторінці офіційного веб порталу судової влади України в мережі інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/sud2670/

11. Копію ухвали направити учасникам справи.

12. Відповідач може отримати копію позовної заяви з додатками в приміщенні Окружного адміністративного суду за адресою вул. Велика Васильківська 81А, м. Київ.

Суддя Н.М. Шевченко

Інформація про процесуальні права і обов`язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.ст. 44, 47 КАС України учасники справи мають рівні процесуальні права та обов`язки. Учасники справи зобов`язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки. Учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них. Учасники справи зобов`язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; 4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Учасник справи звільняється від обов`язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника). Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п`ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв`язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - початку першого судового засідання при первісному розгляді справи. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні. Відповідач, який не є суб`єктом владних повноважень, може пред`явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу.

Дата ухвалення рішення 22.11.2021
Зареєстровано 24.11.2021
Оприлюднено 25.11.2021

Судовий реєстр по справі 640/30496/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.11.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 01.11.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону