МОСТИСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Єдиний унікальний номер: 448/1224/21

Провадження № 2/448/598/21

Р І Ш Е Н Н Я

І м е н е м У к р а ї н и

(повний текст)

18.11.2021 року м.Мостиська

Мостиський районний суд Львівської області в складі:

головуючого судді Білоуса Ю.Б.,

за участю секретаря судового засідання Тхір О.Т.,

сторони:

позивач АТ АКБ "ЛЬВІВ"

відповідач ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Мостиська цивільну справу за позовом Акціонерного товариства Акціонерно-Комерційного банку Львів до ОСОБА_1 , про: стягнення кредитної заборгованості,

учасники справи:

представник позивача АТ АКБ "ЛЬВІВ" - не з`явився,

відповідач не з`явилися, (заява)

в с т а н о в и в:

І. Короткий виклад позовних вимог:

Акціонерне товариство Акціонерно-Комерційного банку Львів (далі Позивач), звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 (далі Відповідача) з вимогою про стягнення заборгованості за кредитним договором №08160/120/2020 від 03.01.2020 року в розмірі 47 180,28 грн., що складається з: 33 837,02 грн. - сума заборгованості за кредитом; 13 343,26 грн. - сума заборгованості за відсотками; а також 2 270 грн. в повернення судового збору.

Стверджує, що згідно умов зазначеного вище Договору позивач зобов`язався надати позичальнику ОСОБА_1 кредит на суму 40 000 грн. зі сплатою 48% річних за користування кредитом, на строк до 02.01.2023 року. Вказує, що прийняті на себе зобов`язання щодо видачі кредиту банк виконав в повному обсязі, що підтверджується меморіальним ордером №29189 від 03.01.2020 року.

Зазначає, що свої зобов`язання перед Позивачем за кредитним договором Відповідач ОСОБА_1 виконує неналежним чином, в результаті чого у нього утворилася заборгованість, що підтверджується розрахунком.

Свої вимоги Позивач обґрунтовує невиконанням Відповідачем належним чином взятих на себе зобов`язань, визначених кредитним договором.

ІІ. Позиція учасників справи:

Представник Позивача в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій позовні вимоги підтримав в повному обсязі, просив суд їх задоволити та здійснювати розгляд справи у його відсутності.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій визнав позовні вимоги та просить суд справу розглядати у його відсутності.

ІІІ. Процесуальні дії у справі:

Ухвалою суду від 20.10.2021 року постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі та проведення розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) осіб.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини справи, суд приходить до висновку, що позов слід задовольнити, з таких підстав.

ІV. Обставини справи, встановлені судом:

03.01.2020 року між АТ АКБ "ЛЬВІВ" та ОСОБА_1 , було укладено Кредитний договір №08160/120/2020, згідно якого позивач зобов`язався надати позичальнику кредит на суму 40 000 грн., зі сплатою 48% річних за користування кредитом, на строк до 02.01.2023 року.

Встановлено, що Позивач свої зобов`язання за кредитним договором виконав у повному обсязі, а саме: надав Відповідачу кредит у розмірі, встановленому кредитним договором, що підтверджується меморіальним ордером №29189 від 03.01.2020 року.

Відповідач взяв на себе зобов`язання повернути суму кредиту та процентів відповідно до умов кредитного договору.

Суд зазначає, що у відповідності до ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

З метою мирного врегулювання спору та на виконання умов Договору, Позивачем було направлено лист-вимогу Відповідачу ОСОБА_1 від 02.07.2020 року за реєстровим №557/0-14 з проханням погасити протерміновану заборгованість, однак вказана вимога залишилась без відповідного реагування зі сторони Відповідача.

Як вбачається з матеріалів справи, Відповідач неналежним чином виконує зобов`язання за кредитним договором, у зв`язку з чим у нього утворилася заборгованість, що підтверджується розрахунком.

Доказів про те, що Відповідач задовольнив вимоги банку про дострокове повернення коштів матеріали справи не містять і такі Відповідачем не долучались.

Зважаючи на те, що умови кредитного договору не виконуються, Позивач набув права вимагати від позичальника погашення заборгованості за кредитним договором в судовому порядку.

Згідно розрахунку заборгованості, який перевірений та прийнятий судом як такий, що зроблений фахово у відповідності до умов договору, загальний розмір заборгованості за кредитним договором станом на 21.09.2021 року становить 47 180, 28 грн., з яких 33 837,02 грн. - сума заборгованості за кредитом; 13 343,26 грн. - сума заборгованості за відсотками.

Випискою з ЄДРПОУ та банківською ліцензією підтверджується, що Позивач є юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку та має право на здійснення банківських операцій.

Свого розрахунку заборгованості, Відповідач суду не надав.

В той же час, як вбачається із поданої до суду заяви, Відповідач ОСОБА_1 позовні вимоги визнав в повному обсязі, просив судове засідання проводити без його участі.

V. Застосоване судом національне та міжнародне законодавство:

Відповідно до ст.11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є договори.

Оскільки сторони уклали договір, вони набули взаємних прав та обов`язків.

Частиною 1 статті 1049 ЦК України передбачено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, встановленому договором.

У відповідності до статті 1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до ст.625 ЦК України.

Частина 1 статті 1054 ЦК України визначає, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

У відповідності до ч.2 ст.1054 ЦК України до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 Глави 71 ЦК України, тобто положення про договір позики. Згідно ч.2 ст.1050 ЦК України якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 цього Кодексу.

Відповідно до ст.ст. 525, 526, 530 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, при чому зобов`язання має виконуватись належним чином і у встановлений строк відповідно до умов договору.

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов`язання або розірвання договору, зміна умов договору, сплата неустойки чи відшкодування збитків.

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст.610 ЦК України). Одним із видів порушення зобов`язання є прострочення невиконання зобов`язання в обумовлений сторонами строк.

Відповідно до ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив виконання зобов`язання, якщо він не приступив до його виконання або не виконав зобов`язання у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно ст.4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Частиною 1 статті 13 ЦПК України передбачено, що суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи. Кожна сторона повинна довести обставин, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, що врегульовано частиною 3 ст.12 ЦПК України.

Згідно з ч.1 ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до положень ч.ч. 1,2 ст.77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно з ч.ч.1, 5, 6 ст.81 ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Приписами п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків … має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Зокрема, у п.33 рішення ЄСПЛ від 19.02.2009 року у справі Христов проти України суд зазначив, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване ч.1 ст.6 Конвенції, слід тлумачити в контексті преамбули Конвенції, яка, зокрема, проголошує верховенство права як складову частину спільної спадщини Договірних держав.

У п.26 рішення ЄСПЛ у справі Надточій проти України та п.23 рішення ЄСПЛ у справі Гурепка проти України наголошується на принципі рівності сторін - одному із складників ширшої компетенції справедливого судового розгляду, який передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість відстоювати свою позицію у справі в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище порівняно з опонентом.

VI. Висновки суду:

Відповідно до ст.263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеному цим Кодексом.

При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони гуртуються. Міра, до якої суд має виконати обв`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (Справа "Серявін та інші проти України" № 4909/04 §58 ЄСПЛ, від 10 лютого 2010 року).

Надані Позивачем докази, суд визнає належними і допустимими, також достовірними і достатніми, оскільки ці докази містять у собі інформацію щодо предмета позовних вимог, вони логічно пов`язані з тими обставинами, які підтверджують наявність підстав для стягнення з Відповідача заборгованості.

Будь-яких доказів, які б спростували проведений Позивачем розрахунок заборгованості за вказаним кредитним договором Відповідачем суду не представлено.

На час розгляду справи в суді Відповідач простроченої кредитної заборгованості не погасив.

В свою чергу Відповідачем не надано в судове засідання доказів, які б підтверджували хоча б часткове належне виконання ним зобов`язань взятих перед банківською установою, які б спростовували суму заборгованості перед Позивачем та позовні вимоги взагалі.

Крім цього, Відповідач визнав позовні вимоги, що підтверджується його заявою (одержану та зареєстровану канцелярією суду за вх. №5872 від 18.11.2021 року).

Одним із принципів цивільного судочинства є змагальність сторін, відповідно до якого кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи, і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, та відповідно, несе ризик настання наслідків, пов`язаний із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Ураховуючи принцип пропорційності між застосованим заходом та переслідуваною метою, якою є захист порушених прав заявника в аспекті статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримуючись загальних засад цивільного законодавства, таких як справедливість, добросовісність та розумність, та на забезпечення виконання завдань цивільного судочинства щодо ефективного захисту порушених, невизнаних прав та інтересів, з огляду на наведені положення закону, виходячи із меж заявлених позовних вимог та враховуючи встановлені судом обставини справи, зокрема визнання позову Відповідачем, суд приходить до висновку, що є правові підстави для задоволення позову в повному обсязі та стягнення з Відповідача в користь Позивача суму боргу за кредитним договором у розмірі 47 180,28 гривень, тобто в межах заявлених позовних вимог.

VII. Судові витрати:

За змістом статті 141 ЦПК судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Згідно меморіального ордеру №560739 від 16 вересня 2021 року Позивачем було сплачено 2270,00 грн. судового збору.

По справі Позивачем заявлено вимогу про стягнення заборгованості в розмірі 47 180,28 гривень, котра була задоволена в повному обсязі, а тому у зв`язку із задоволенням позову на користь Позивача підлягає стягненню з Відповідача судовий збір у розмірі 2270,00 грн.

Керуючись ст.ст.12, 13, 76-81, 141, 247, 258, 259, 264, 265, 268, 274 ЦПК України, суд -

у х в а л и в:

Позов Акціонерного товариства Акціонерно-Комерційного банку Львів до ОСОБА_1 , про: стягнення заборгованості, - задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь Акціонерного товариства Акціонерно-Комерційного банку Львів (79008, м.Львів, вул. Сербська, 1, ЄДРПОУ 09801546) заборгованість в сумі 47 180 (сорок сім тисяч сто вісімдесят) гривень 28 коп. за кредитним договором №08160/120/2020 від 03.01.2020 року.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь Акціонерного товариства Акціонерно-Комерційного банку Львів (79008, м.Львів, вул. Сербська, 1, ЄДРПОУ: 09801546), - 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) гривень 00 коп. судового збору.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Львівського апеляційного суду.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Відомості щодо учасників справи:

Позивач: Акціонерне товариство Акціонерно-Комерційного банку Львів , місцезнаходження: м.Львів, вул. Сербська, 1, код ЄДРПОУ: 09801546, МФО: 325268;

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Повний текст судового рішення складено 23.11.2021року.

Суддя Юрій БІЛОУС

Рішення суду набрало законної сили ______ __________20___ року

Суддя Юрій БІЛОУС

Дата ухвалення рішення 18.11.2021
Зареєстровано 24.11.2021
Оприлюднено 25.11.2021

Судовий реєстр по справі 448/1224/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 18.11.2021 Мостиський районний суд Львівської області Цивільне
Рішення від 18.11.2021 Мостиський районний суд Львівської області Цивільне
Ухвала від 20.10.2021 Мостиський районний суд Львівської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону