РОМЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 585/1653/21

Номер провадження 2/585/751/21

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого судді - Євлах О.О.

за участі:

секретаря судового засідання - Безручко О.П.

представника позивачів - адвоката Власенкова Т.В.

представника відповідача Фонду Держмайна України- Хайновського О.О.

представника відповідача НААН України - Спиридонова А.С.

представника відповідачів ДП ДГ`Іскра ПС НААН та ДП ДГ АФ Надія`ІСГПС НААН - Сивенко В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни цивільну справу

за позовом

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

до

Фонду державного майна України, Національної академії аграрних наук України, Державного підприємства Дослідне господарство Іскра Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України , Державного підприємства Дослідне господарство Агрофірам Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України ,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивачів: Товариство з обмеженою відповідальністю Агрфірма Довіра 2008 ,

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області

вимоги позову : про скасування запису в ЄДР об`єктів державної власності про балансоутримувачів державного майна та зобов`язання вчинити дії,-

негайно після закінчення судового розгляду, перебуваючи в нарадчій кімнаті, ухвалив рішення про наступне:

І. Стислий виклад позиції позивача та відповідача.

1. 15 червня 2021 року до суду звернулись позивачі з позовом до Фонду державного майна України, Національної академії аграрних наук України, Державного підприємства Дослідне господарство Іскра Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України , Державного підприємства Дослідне господарство Агрофірам Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні Позивачів: Товариство з обмеженою відповідальністю Агрфірма Довіра 2008 , Головне управління Держгеокадастру у Сумській області про скасування запису в ЄДР об`єктів державної власності про балансоутримувачів державного майна та зобов`язання вчинити дії.

2. Свої вимоги позивачі обґрунтовують тим, що вони є власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення: кадастровий номер № 5924187100:04:001:0055, № 5924187100:04:004:0068, № 5924187100:03:001:0213 та № 5924187100:04:003:0193, які перебувають на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області. В той же час Фондом державного майна України безпідставно та всупереч законодавству внесено інформацію до Єдиного реєстру об`єктів державної власності про землі, до складу яких входять вищевказані земельні ділянки позивачів які перебувають у приватній власності,що підтверджується даними у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. На їхню думку вищевказані дії порушують їх права як власників спірних земельних ділянок та створюють перешкоди у вільному розпорядженні майном у зв`язку з чим просять:Скасувати запис в Єдиному державному реєстрі об`єктів державної власності про балансоутримувачів державного майна, зокрема: про перебування на балансі Національної академії аграрних наук України та Державного підприємства Дослідне господарство Іскра Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 3111,3749 га, що знаходяться на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області. Скасувати запис в Єдиному державному реєстрі об`єктів державної власності про балансоутримувачів державного майна, зокрема: про перебування на балансі Національної академії аграрних наук України та Державного підприємства Дослідне господарство Агрофірма Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 3944,2297 га, що знаходяться на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області. Зобов`язати Фонд державного майна України вилучити записи з Єдиного державного реєстру обєктів державної власності про балансоутримувачів державного майна на зазначені земельні ділянки.

Крім того позивачі просять стягнути з відповідачів понесені ними судові витрати в повному обсязі.

3. 13.07.2021 року до суду надійшов відзив на позовну заяву від відповідача- національної академії аграрних наук України в якому позовні вимоги відповідач не визнав, просив долучити відзив до матеріалів справи та врахувати його під час ухвалення рішення у даній справі. В задоволенні заяви позивачів просив відмовити.

В своєму відзиві відповідач зазначив, що позовна заява позивачів грунтується на тому, що НААН України немає прав на розпорядження земельними ділянками, які знаходяться на території Перехрестівської сільської ради Роменського району. Проте НААН не погоджується з вищевказаним.

Право розпорядження земельною ділянкою визначають, як визнання за власником гарантованих законом можливостей здійснення дій спрямованих на встановлення правової належності та визначення юридичної долі земельної ділянки.

Згідно Статут НААН це самоврядна наукова організація, заснована на державній власності, що є державною організацією, створеною як неприбуткова державна бюджетна установа.

Постановою Президії ВР України від 29.07.1991 р. за НААН було закріплено всі основні фонди та інше державне майно, що знаходиться в розпорядженні її установ. Порядок володіння та використання їх визначається виключно Президією академії.

Крім того майновий комплекс НААН складається з усіх матеріальних та нематеріальних активів, які перебувають на балансі НААН і наукових та інших установ, підприємств та організацій. Що перебувають у її віданні, закріплені державою за НААН в безстрокове користування.

Земельні ділянки відносяться до нерухомості та є складовою майнового комплексу НААН, Статус якого регламентується як ЗК, так і спеціальним законодавством, яке, в свою чергу, визначає особливий статус підприємств та установ НААН.

Згідно статутів ДП ДГ Іскра та ДП ДГ`Агрофірма Надія , зазначено, що вказані Підприємства засновані на основі державної власності, перебувають у віданні Національної академії аграрних наук України, як органу управління державним майном. Крім того дані підприємства є державними комерційними унітарними підприємствами, що діють на основі державної форми власності, як самостійні суб`єкти господарювання. Економічною основою діяльності підприємств є державна власність. А тому згідно п.4.4. Статутів вилучення земельних ділянок підприємств може здійснюватися лише за згодою Президії НААН України відповідно до норм діючого законодавства.

Земля і майно, які знаходяться в розпорядженні установ та дослідних господарств НААН, мають спеціальний статус і не підлягають вилученню та передачі у комунальну і приватну власність.

Вилучення земельних ділянок НААН та національних галузевих академій може здійснюватися лише за згодою Президії Національної академії наук України та президій національних галузевих академій наук відповідно до ЗК України.

У відповідності до наказу Міністерства сільського господарства УРСР № 284 від 22.08.1984 р., після реорганізаційних процедур, відбувся поділ підприємства з правом правонаступництва в частині використання земельних ділянок та майна, які наразі і використовуються підприємствами на території Роменського району, а саме: ДП ДГ`Іскра та ДП ДГ Надія

При цьому, на виконання Закону України Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності був виданий наказ НААН № 103 від 15.04.1992 року, згідно якого було проведено закріплення за державними підприємствами земель. Будівель , споруд, обладнання, транспортних засобів, технічки та інших основних засобів станом на 01.01.1992 року, згідно бухгалтерських та статистичних звітів цих підприємств., які увійшли до загального складу державних підприємств НААН. Цим наказом також встановлено, що будь-яке вилучення земель для різних потреб здійснюється виключно з дозволу Президії НААН України.

Відповідно до пункту 7 розділу 10 Перехідні положення ЗК України, громадяни та юридичні особи, що одержали у власність або у тимчасове користування, в тому числі і на умовах оренди, земельні ділянки у розмірах, що були передбачені раніше діючим законодавством, зберігають права на ці ділянки.

Виготовлення технічної документації із землеустрою проводило ДП Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою , який знаходився у підпорядкуванні ГУ Держгеокадастру у Сумській області і через чисельні погоджувальні питання. Її виготовлення було завершено тільки в кінці 2012 року - на початку 2014 року.

На підставі розробленої технічної документації, земельним ділянкам, що використовуються підприємствами, були присвоєні кадастрові номери ( які містили відомості про розміри земельних ділянок за їх призначенням, тобто: рілля, пасовища, сіножаті, лісові насадження, землі зайняті під водою, чагарники, тощо), ці номери були занесені у Державний земельний кадастр України у 2013-2014 роках, а у 2017 році ці номери без згоди підприємств ГУ Держгеокадастром в Сумській області були видалені з Кадастру.

Зауважили, що ГУ Держгеокадастру у Сумській області, вважаючи земельні ділянки, які використовують державні підприємства вільними, приймає наказ № 432 від 09.08.2017 про включення всіх цих земельних ділянок, що знаходяться у постійному користуванні підприємств, до переліку земельних ділянок, права оренди на які можуть бути продані на земельних торгах(аукціоні), таким чином фактично вилучаючи їх, без отримання згоди президії НААН України, як органу управління державним майном та проводить розробку технічної документації землеустрою на ці земельні ділянки, що постановою Харківського апеляційного адміністративного суду визнано протиправним та скасовано.

Тобто, керівництво ГУ Держгеокадастру в Сумській області всупереч вимог спеціального законодавства було порушено процедуру вилучення земельних ділянок, які знаходяться в розпорядженні дослідних господарств НААН.

4. 20 липня 2021 року до суду надійшов відзив на позовну заяву від Фонду державного майна України, в якому, ознайомившись із вимогами позову, Фонд вважає, що пред`явлений позов є таким, що не підлягає задоволення.

Посилаючись на норми законів України Про управління об`єктами державної власності , Про Фонд державного майна України , ПКМ від 14.04.2004 р. № 467 Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об`єктів державної власності та від 30.11.2005 року № 1121 Про затвердження Методики проведення інвентаризації об`єктів державної власності єдиний реєстр об`єктів державної власності формується та ведеться Фондом з 2005 року згідно з наданою суб`єктами управління інформацією щодо об`єктів державної власності, зокрема нерухомого майна державних підприємств, установ, організацій та державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств. Тобто дії Фонду щодо внесення даних до Реєстру залежать від дій суб`єктів управління.

Згідно з даними, які надані НААН , з 2018 року в Реєстрі обліковується нерухоме державне майно. зокрема за класифікаційним угрупуванням: 3100.1- Землі сільськогосподарського призначення відповідно до класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду від 15.03.2006 року № 416, державний підприємств ДГ Надія Інститут сільського господарства Північного сходу НААН України (код ЄДРПОУ 00729639 та ДГ Іскра Інституту сільського господарства Північного сходу НААН (код ЄДРПОУ 04312009, суб`єкт управління Національна академія аграрних наук України.

Листами Фонду від 14.04.2021 року № 10-15-8392 та від 05.02.2021 № 10-15-2429 та від 06.05.2021 № 10-15-10261 надавалась інформація стосовно майна за вищевказаними місцезнаходженнями, окрім того було роз`яснено, що зміни до відомостей про окремі об`єкти державної власності, які не внесені до Реєстру, вносяться Фондорм після отримання від суб`єкта управління інформації, зокрема щодо виконання прийнятого відповідного управлінського рішення стосовно майна, згідно із вимогами вищевказаних нормативно-правових актів.

На сьогодні зміни щодо відомостей про майно Національною академією аграрних наук України до Фонду з метою внесення до Реєстру не надавались.

Зміна інформації, розміщеної та/або наданої органами, уповноваженими управляти об`єктами державної власності. Здійснюється не шляхом її скасування, а наданням такої інформації щодо об`єктів державної власності.

Скасування витягу з Єдиного реєстру об`єктів державної власності жодним чином не впливає на інформаційну частину відомостей, поданих органом управління.

Крім того Фонд зазначає, що згідно з висновками Великої Палати Верховного Суду України від 27.11.2019 у справі № 440/3716/18 Фонд держмайна уповноважений на ведення та зберігання даних у Єдиному реєстрі об`єктів державної власності, однак відомості, на підставі яких наповнюється Реєстр, подаються органами, що набули речових прав на об`єкти нерухомого майна державної власності.

Як вбачається із змісту позову, матеріалів справи, оскаржуючи витяг з Єдиного реєстру об`єктів державної власності, позивач фактично намагається утвердити своє речове право на нерухоме майно шляхом подальшої реєстрації у Єдиному реєстрі об`єктів державної власності та довести відсутність речових прав на це ж майно у третіх осіб.

Скасування витягу не захистить належним чином права позивача на спірне майно за наявності зареєстрованого права на це ж майно за третьою особою, адже витяг лише містить інформацію щодо майна та майнових прав, однак не є підставою їх виникнення. ( т.2 а.с.240)

5. 07.07.2021 року головне управління Держгеокадастру у Сумській області, як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог подало суду пояснення до позовних вимог згідно якого вважає позовну заяву позивачів такою, що підлягає задоволенню. При цьому зазначив, що земельні ділянки № 5924187100:04:001:0055, № 5924187100:04:004:0068, № 5924187100:03:001:0213 та № 5924187100:04:003:0193 надані у власність громадянами України із земель запасу державної власності сільськогосподарського призначення.

Крім того третя особа вказує на те, що відповідно до Акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельної ділянки від 16 червня 2017 року № 7-ДК/2/АП/09/01/-17 ДП ДГ Агрофірма`Надія та ДП ДГ Іскра користувалися земельними ділянками, що розташовані на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області без рішення уповноваженого органу про надання їх у користування та без правовстановлюючих документів. Тобто дані господарства використовують спірні земельні ділянки з порушенням вимог земельного законодавства , а саме самовільно використовують земельні ділянки

Посилаючись на норми ЗК України. Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень , право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації. Право користування земельною ділянкою надається на підставі рішення уповноваженого органу, яке щодо спірних земельних ділянок відносно відповідачів не приймалося.

Зазначає, що відповідачі не мали земельних ділянок у постійному користуванні, відповідні державні акти чи витяги з реєстру речових прав на право постійного користування відповідачами не оформлені, а земельні ділянки відведені Головним управлінням у власність ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 із земель державної власності сільськогосподарського призначення у межах повноважень та відповідно до законодавства, які з моменту внесення запису про право власності набули право власності на зазначені земельні ділянки. А, отже, у Фонду державного майна України не було підстав для внесення інформації про зазначені вище земельні ділянки до Єдиного реєстру об`єктів державної власності.(т.1 а.с.187-197)

6. 22.07.2021 року представника позивачів - адвокат Власенкова Т.В. подала суду відповідь на відзив НААН України. В відповіді на відзив зазначила, що у відповідачів- ННААН України, ДП ДГ Іскра та ДП ДГ Надія відсутні будь-які речові права а спірні земельні ділянки. Зокрема відсутність прав постійного користування та інших прав на спірні земельні ділянки у відповідачів підтверджується відсутністю державної реєстрації таких прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Спірні земельні ділянки ні НААН України ні ДП ДГ Іскра та ДП ДГ Надія не передавались, та відповідно права на них не реєструвались у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Земельні ділянки позивачів перебувають у приватній власності та відповідно не можуть бути включені до Єдиного державного реєстру об`єктів державної власності. Реєстр формується Фондом державного майна України. Формування Реєстру в частині нерухомого майна здійснюється на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Водночас у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні будь-які відомості про права Академії, ДП ДГ Іскра та ДП ДГ Надія щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 3111,3749 га загальною площею 3944,2297 га, що знаходяться на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, до масиву яких відносяться земельні ділянки Позивача. Тому , внесення відповідачами до Реєстру спірних відомостей відбулось з прямим порушенням ч.2 ст.12 Закону України Про управління об`єтами державної власності .

7. 22.07.2021 року представника позивачів - адвокат Власенкова Т.В. подала суду відповідь на відзив Фонду державного майна України. В відповіді на відзив зазначила, що ФДМУ уповноважений на здійснення контролю та поповнення даних Єдиного реєстру об`єктів державної власності. Внесення спірних записів в Єдиний реєстр об`єктів державної власності про балансоутримувачів державного майна,а саме про перебування на балансі НААН та ДП ДГ Іскра, а також ДП ДГ Надія земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що знаходяться на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, загальною площею 3111,3749 га та 3944,2297 га здійснено безпідставно та всупереч вимог Закону України Про управління об`єктами державної власності . Скасування спірних записів Єдиному реєстрі об`єктів державної власності про балансоутримувачів державного майна та зобов`язання ФДМУ на вчинення дій, щодо усунення допущених порушень, а саме вилучення відповідних записів належним чином захистить та відновить порушені права Позивачів, як власників земельних ділянок, що входять до складу вищевказаного масиву земель.

8. 28.07.2021 року представник ДП ДГ Іскра та ДП ДГ Надія - адвокат Сивенко В.М. подав суду відзив на позовну заяву в якому зазначив, що у даному випадку відсутні підстави для подання позивачем даного позову, оскільки відсутній факт порушення, невизнання або оспорювання його суб`єктивного права - права власності на земельні ділянки з боку НААН та ДП Іскра ДП Надія , оскільки право власності на земельні ділянки, що належать позивачам не оспорюється ні НААН ні ДП ДГ Іскра , а також ДП ДГ Надія, відсутні будь-які перешкоди у користуванні та розпорядженні зазначеними земельними ділянками, відсутні факти зайняття Підприємствами вказаних земельних ділянок, чи інших перешкод, які чиняться Підприємствами позивачам, у використані земельних ділянок.

Посилання позивачів на те, що записи в Єдиному державному реєстрі об`єктів державної власності про балансоутримувачів державного майна порушують їх права як власників земельних ділянок, оскільки, звертаючи на них увагу, потенційні орендарі відмовляються пролонгувати та укладати договори оренди є безпідставними та спростовуються наявними в матеріалах справи Договорами оренди землі та додатковими договорами до них. Із вказаних договорів та додаткових угод до них вбачається, що договори оренди землі укладені з ТОВ Агрофірма Довіра 2008 та діють до 2030 року. Більше того, із витягів з Єдиного реєстру об`єктів державної власності ні третім особам, ні позивачам не можливо встановити, що саме їх земельні ділянки, входять до складу тих ділянок, що знаходиться на балансі Підприємств та включені до ЄДР об`єктів державної власності відповідно до витягів.

Крім того представник відповідача, звертає увагу на те, що позовні вимоги стосуються земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають на балансі ДП ДГ Іскра, а також ДП ДГ АФ Надія. Загальною площею 3111,3749 га та 3944,2297 га відповідно. В той же час площа земельних ділянок, що належать позивачам становить лише 8 га.

Крім того ДП ДГ Іскра, а також ДП ДГ АФ Надія не погодились з розміром судових витрав, які позивачі просять стягнути на їх користь. Представник відповідача вважав, що витрати на правничу допомогу у розмірі 20000,00 гривень є явно завищеними з урахуванням характеру та складності справи.

ІІ. Заяви (клопотання) учасників справи.

9. В судовому засіданні представник позивачів - адвокат Власенкова Т.В. позовні вимоги підтримала та просила їх задовольнити в повному обсязі.

В судовому засіданні представник Фонду Державного майна України Хайновський О.О. протии позову заперечував та просив в його задоволенні відмовити.

В судовому засіданні представник відповідача НААН України- Спиридонова А.С. позовні вимоги позивачів не визнав. Просив в задоволенні позовних вимог позивачів відмовити.

В судовому засіданні представник відповідачів ДП ЖГ Іскра ПС НААН та ДП ДГ Надія ІСГПС НААН Сивенко В.М. позовні вимоги позивачів не визнав, з підстав викладених у відзиві на позовну заяву. В задоволенні позовних вимог просив відмовити.

В судове засідання представник третьої особи Головного управління Держгеокадастру не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

В судове засідання представник третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Довіра 2008 не з`явився. Про день і час розгляду повідомлений. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не наддав.

ІІІ. Інші процесуальні дії у справі.

10. Ухвалою суду від 16 червня 2021 року (а. с.т.1 а.с.140) було постановлено розглядати справу за правилами загального позовного провадження.

11. Ухвалою суду від 11 серпня 2021 року підготовче провадження у справі закрито, справу призначено до розгляду в судовому засіданні.

ІV. Фактичні обставини, встановлені Судом, та зміст спірних правовідносин.

12. Судом встановлено, що між ТОВ АГРОФІРМА ДОВІРА2008 та ОСОБА_4 укладений договір оренди землі б/н від 19.12.2018 р. (кадастровий номер земельної ділянки № 5924187100:04:003:0193) та додатковий договір до Договору оренди землі б/н від 19.12.2018 року. (т.1 а.с.16-26)

13. 25.01.2019 р між ТОВ АГРОФІРМА ДОВІРА2008 та ОСОБА_2 укладено договір оренди землі б/н (кадастровий номер земельної ділянки № 5924187100:04:004:0068) та додатковий договір до Договору оренди землі б/н від 07.09.2020 року. (т.1 а.с.27- 37)

14. 09.01.2019 р. між ТОВ АГРОФІРМА ДОВІРА2008 та ОСОБА_3 укладено договір оренди землі б/н (кадастровий номер земельної ділянки № 5924187100:03:001:0213).(т.1 а.с.38-41)

15. 28.01.2020 р. між ТОВ АГРОФІРМА ДОВІРА2008 та ОСОБА_1 укладено договір оренди землі б/н від (кадастровий номер земельної ділянки№ 5924187100:04:001:0055) та додатковий договір до Договору оренди землі б/н від 19.02.2020 року. (т.1 а.с.42-52).

16. Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 204000600 від 13.03.2020 р. внесено інформацію про державну реєстрацію іншого речового права на земельну ділянку 5924187100:04:001:0055 на підставі договору оренди землі б/н виданого 28.01.2020 року, додаткового договору б/н від 28.01.2020 р. укладеного ОСОБА_1 та ТОВ Агрофірма Довіра 2008 . (т.1 а.с.53-54).

17. Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 153376416 від 22.01.2019 рвнесено інформацію про державну реєстрацію іншого речового права на земельну ділянку 5924187100:03:001:0213 на підставі договору оренди землі б/н виданого 09.01.2019 року укладеного ОСОБА_3 та ТОВ Агрофірма Довіра 2008 . (т.1 а.с.55-56).

18. Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 223956840 від 15.09.2020 р. внесено інформацію про державну реєстрацію іншого речового права на земельну ділянку 5924187100:04:004:0068 на підставі договору оренди землі б/н виданого 25.01.2019 року та додаткового договору від 07.09.2020 року, укладеного ОСОБА_2 та ТОВ Агрофірма Довіра 2008 . (т.1 а.с.57-58).

19. Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 204083152 від 13,03.2020 р. внесено інформацію про державну реєстрацію іншого речового права на земельну ділянку 5924187100:04:003:0193 на підставі договору оренди землі б/н виданого 19.12.2018 року та додаткової угоди від 06.11.2019 року, укладеного ОСОБА_4 та ТОВ Агрофірма Довіра 2008 . (т.1 а.с.59-60).

20. Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборонвідчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 255780961 від 08.05.2021 р. земельна ділянка за кадастровим номером 5924187100:04:003:0193 зареєстрована на праві приватної власності за власником- ОСОБА_4 , передана в оренду на підставі договору оренди землі від 19.12.2018 р. ТОВ АФ Довіра2008 . (т.1 а.с.61-62).

21. Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 255780816 від 08.05.2021 р. земельна ділянка за кадастровим номером 5924187100:04:004:0068 зареєстрована на праві приватної власності за власником- ОСОБА_2 , передана в оренду на підставі договору оренди землі від 25.01.2019 р. та додаткового договору ТОВ АФ Довіра2008 . (т.1 а.с.63-64).

22. Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 255780703 від 08.05.2021 р. земельна ділянка за кадастровим номером 5924187100:04:001:0055 зареєстрована на праві приватної власності за власником- ОСОБА_1 , передана в оренду на підставі договору оренди землі від 28.01.2020 р. та додаткового договору від 28.01.2020 року ТОВ АФ Довіра2008 . (т.1 а.с.65-66).

23. Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 255780107 від 08.05.2021 р. земельна ділянка за кадастровим номером 5924187100:03:001:0213 зареєстрована на праві приватної власності за власником- ОСОБА_3 , передана в оренду на підставі договору оренди землі від 09.01.2019 р. ТОВ АФ Довіра2008 . (т.1 а.с.67-68).

24. Згідно висновку експерта № 313/02-2021 від 22.02.2021 р. земельні ділянки № 5924187100:04:001:0055, № 5924187100:04:004:0068, № 5924187100:03:001:0213 та № 5924187100:04:003:0193 в площині повністю накладаються на земельні ділянки 5924187100:04:001:0021, 5924187100:04:003:0094, 5924187100:04:004:0011, 5924187100:03:001:0091 відповідно, земельні ділянки № 5924187100:04:001:0055, № 5924187100:04:004:0068, № 5924187100:03:001:0213 та № 5924187100:04:003:0193 перетинають межі територій, які сформовані за технічною документацією із землеустрою по інвентаризації земель та складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки Державному підприємству Дослідне господарство Іскра НААН на території Перехерстівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського району сумської області та складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки державному підприємству Державного підприємства Дослідне господарство Агрофірам Надія НААН України на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського району Сумської області. (т.1 а.с.69-108)

25. Наказом № 18-23309/16-19-СГ від 28.12.2019 р. надано земельну ділянку 5924187100:04:001:0055 у власність ОСОБА_1 . (т.1 а.с.109)

26. Наказом 18- 9556/16-18-СГ від 04.12.2018 р. надано земельну ділянку 5924187100:04:003:0193 у власність ОСОБА_4 .(т.1 а.с.110)

27. Наказом від 14.12.2018 р надано земельну ділянку 5924187100:03:001:0213 у власність ОСОБА_3 . (т.1 а.с.111).

28. Наказом № 18-38/16-19-СГ від 03.01.2019 р надано земельну ділянку 5924187100:04:004:0068 у власність ОСОБА_2 .(т.1 а.с.112).

29. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру об`єктів державної власності про юридичну особу код ЄДРПОУ00729639 за ДП ДГ Іскра НААН зареєстровані землі сільськогосподарського призначення, що розташовані на території с.Перехрестівка та с.Пустовійтівка Роменського району сумської області. (т.1 а.с.115).

30. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру об`єктів державної власності про 28. юридичну особу код ЄДРПОУ04312009 за ДП ДГ Агрофірма Надія Інституту с/г Північного Сходу НААН зареєстровані землі сільськогосподарського призначення, що розташовані на території с.Перехрестівка та с.Пустовійтівка Роменського району Сумської області. (т.1 а.с.116).

31. Згідно розпорядження голови Роменської районної державної адміністрації Сумської області Про надання дозволу державному підприємству Дослідне господарство Надія національної академії аграрних наук України на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки на території роменського району від 05.08.2011 р. надано дозвіл на виготовлення техдокументації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право постійного користування на земельні ділянки загальною площею 3944,2297 га для дослідних і навчальних цілей за межами населеного пункту на території Перехрестівської сільської ради Роменського району. ( т.1 а.с.175).

32. Згідно довідки відділу держкомзему у Роменському районі Сумської області від 31.10.2011 р. № 100 в постійному користуванні державного підприємства Дослідне господарство агрофірма Надія НААН України на території Перехрестівської сільської ради Роменського району знаходиться земля 3944,2297 га . (т.1 а.с.176)

33. Згідно довідки відділу держкомзему у Роменському районі Сумської області від 16.01.2016 р. № 8-28-0.1-26/2-16 в користуванні державного підприємства Дослідне господарство агрофірма Надія НААН України знаходиться 4119,2048 га земель. (т.1 а.с.177)

34. Згідно довідки відділу держкомзему у Роменському районі Сумської області від 23.01.2017 р. № 8-28-0.2-54/2-17 в користуванні державного підприємства Дослідне господарство агрофірма Надія знаходиться 4082,3121 га земель . (т.1 а.с.178)

35. Згідно розпорядження Роменської районної державної адміністрації Сумської області від 29.06.2011 року № 455 надано дозвіл ДП Дослідне господарство Іскра Сумського інституту агропромислового виробництва НААН України на виготовлення техдокументації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право постійного користування на земельні ділянки загальною площею 3109,6749 га для дослідних і навчальних цілей за межами населеного пункту на території Перехрестівської сільської ради Роменського району та Пустовійтівської сільської ради Роменського району. ( т.1 а.с.179).

36. Згідно довідки відділу держкомзему у Роменському районі Сумської області від 17.09.2010 р. № 384 в у користуванні державного підприємства Дослідне господарство агрофірма Іскра території Перехрестівської сільської ради Роменського району знаходиться 2941,6749 га земель . (т.1 а.с.180)

37. Згідно довідки відділу держкомзему у Роменському районі Сумської області від 15.01.2016 р. № 8-28-0.1-20/2-16 в користуванні державного підприємства Дослідне господарство агрофірма Іскра знаходиться 3111,3749 га земель з яких на території Перехрестівської сільської ради 2941,6749 га та на території Пустовійтівської сільської ради 169,7 га. (т.1 а.с.181)

38. Згідно довідки відділу держкомзему у Роменському районі Сумської області від 23.01.2017 р. № 8-28-0.2-55/2-17 в постійному користуванні державного підприємства Дослідне господарство агрофірма Іскра знаходиться 3111,3749 га земель, з яких на території Перехрестівської сільської ради 2941,6749 га та на території Пустовійтівської сільської ради 169,7 га. (т.1 а.с.182)

39. Згідно акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки від 16 червня 2017 року № 7-ДК/2/АП/09/01/-17 ДП ДГ Іскра Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України (площею 2638 га ) та ДП ДГ АФ Надія Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України (площею 3294,0 га), самовільно зайнято земельні ділянки, що є порушенням вимог статті 211 Земельного кодексу України . Спосіб використання вказаних земель з боку ДП ДГ Іскра та ДП ДГ Надія призвів до зниження родючості грунтів. (т.1 а.с.198-206)

40. В судовому засіданні досліджено : Інформацію про державне майно, яке знаходиться на балансі установ, державних підприємств та організацій Національної академії аграрних наук України станом на 01.01.2018 р.; інформацію стосовно державного майна, щодо якого прийняті управлінські рішення з 01.01.2017 року до 01.01.2018 року.; інформацію про зміни у відомостях про державні підприємства, їх об`єднання, установи та організації НААН з 01.10.2017 року по 01.01.2018 року. ( т.2 а.с.208-213).

V. Норми права

41. Згідно вимог ч.1 ст. 10 ЦПК України суд при розгляді справи керується верховенством права. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, що прямо передбачено у статті 8 Конституції України.

Згідно з частиною першою статті 1 ЦК України цивільні відносини засновані на засадах юридичної рівності, вольного волевиявлення та майнової самостійності їх учасників. Основні засади цивільного законодавства визначені у статті 3 ЦК України. Свобода договору є однією із загальних засад цивільного законодавства, що передбачено у пункті 3 частини першої статті 3 ЦК України. Одним із основоположних принципів цивільного судочинства є справедливість, добросовісність та розумність, що передбачено у пункті 6 частини першої статті 3 ЦК України. Тобто дії учасників цивільних правовідносин мають відповідати певному стандарту поведінки та характеризуватися чесністю, відкритістю та повагою до інтересів іншої сторони чи сторін договору.

Згідно ст.ст. 15, 16 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ст. 12 ЦПК України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Статтею 76 ЦПК України визначено, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору (ч. 1 ст. 95 ЦПК України).

Відповідно до вимог ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За правилами ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до статті 125 ЗК України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Право власності є непорушним.

Частиною першою статті 321 ЦК України передбачено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Частиною першою статті 317 ЦК України передбачено, що власникові належать права володіння, користування та розпорядженням своїм майном.

Статтею 319 ЦК України визначено, що власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов`язків власник зобов`язаний додержуватися моральних засад суспільства. Власність зобов`язує. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. Особливості здійснення права власності на культурні цінності встановлюються законом.

Частиною першою статті 320 ЦК України передбачено, що власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом.

Власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном (частина перша статті 391 ЦК України).

Відповідно до ст.12 Закону України Про управління об`єтами державної власності , 1.Єдиний реєстр об`єктів державної власності (далі - Реєстр) є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме майно, у тому числі передане в оренду (лізинг), концесію або заставу, державних підприємств, установ та організацій, а також про корпоративні права держави та державне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських структур.

2. Реєстр формується Фондом державного майна України за участю центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, у сфері статистики, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, Антимонопольного комітету України, інших уповноважених органів управління, а також Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на єдиних методологічних засадах, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Формування Реєстру в частині нерухомого майна здійснюється на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманих зазначеними в абзаці першому цієї частини органами відповідно до законодавства.

3. При зміні керівника об`єкта державної власності передача майна від одного керівника до іншого здійснюється на підставі акта приймання-передачі.

5. Користувачами Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни. Доступ до даних Реєстру здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі шляхом оприлюднення у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

6. Фінансування витрат на формування та ведення Реєстру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

VІ. Оцінка Суду.

42. Враховуючи вищевикладене, на основі повно та всебічно з`ясованих обставин справи, оцінивши належність, допустимість, а також достатність наданих доказів у їх сукупності, встановивши правовідносини, суд приходить до висновку, що позов підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що за позивачами зареєстровано право власності на чотири земельні ділянки площею 2,0 га кожна, які знаходяться на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області. Зазначені земельні ділянки перебувають в єдиному масиві земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 3111,3749 га та 3944,2297 га відповідно, балансоутримувачем якої згідно Реєстру обєктів державної власності значиться Національної академії аграрних наук України, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ІСКРА" ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ" та ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО АГРОФІРМА "НАДІЯ" ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ" .

Враховуючи, що земельні ділянки позивачів занесені до Реєстру обєктів державної власності за інформацією, яка надана Національною академією аграрних наук України, Державним підприємством Дослідне господарство Іскра Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України та Державним підприємством Дослідне господарство Агрофірма Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України , які не мали жодних правових підстав на подання такої інформації, оскільки не мають речового права на ці земельні ділянки, то суд приходить до висновку, що права позивачів порушені і позов в частині скасування записів Єдиному державному реєстрі об`єктів державної власності про балансоутримувачів державного майна підлячгає задоволенню сааме на площу земельної джілянки, яка належить на праві власності позивачам.

Скасування записів в Єдиному державному реєстрі об`єктів державної власності про балансоутримувачів державного майна на решту площі земельної ділянки, балансотримувачем якої значиться Національної академії аграрних наук України, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ІСКРА" ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ" та ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО АГРОФІРМА "НАДІЯ" ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ" , речове право на які за відповідачами також не зареєстроване, задоволенню не підлягає, оскільки позивачам не належить на праві власності ця частина земельної ділянки. Відтак, відсутнє порушення прав позивачів в цій частині.

Позов в частині зобов`язання Фонд державного майна України вилучити записи з Єдиного державного реєстру обєктів державної власності про балансоутримувачів державного майна зокрема: про перебування на балансі Національної академії аграрних наук України та Державного підприємства Дослідне господарство Іскра Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 3111,3749 га, що знаходяться на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області та про перебування на балансі Національної академії аграрних наук України та Державного підприємства Дослідне господарство Агрофірма Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 3944,2297 га, що знаходяться на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до Закону України Про управління об`єктами державної власності , Про Фонд державного майна України , ПКМ від 14.04.2004 р. № 467 Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об`єктів державної власності та від 30.11.2005 року № 1121 Про затвердження Методики проведення інвентаризації об`єктів державної власності єдиний реєстр об`єктів державної власності формується та ведеться Фондом держмайна України згідно з наданою суб`єктами управління інформацією щодо об`єктів державної власності. Тобто, чинні нормативні акти, які регулюють порядок ведення Реєстру об`єктів державної власності не передбачають внесення Фондом держмайна України змін до Реєстру за рішенням суду.

Крім того, задоволення вимоги про скасування записів в Реєстрі об`єктів державної власності на земельні ділянки, що належать на праві власності позивачам, робить такі записи не чинними, що повною мірою захищає права позивачів.

VІІ. Розподіл судових витрат між сторонами.

43. За змістом статті 141 ЦПК судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

В зв`язку із частковим задоволенням позову (а саме: по одній позовній вимозі на кожного позивача із чотирьох заявлених кожним), то з відповідачів на користь позивачів підлягають стягненню в рівних частках 908,00 грн. витрат зі сплати судового збору (тобто по 227,00 грн. з кожного відповідача на користь кожного позивача у справі), які сплачені позивачами при подачі позову до суду.

Вимога про стягнення витрат за проведення експертного дослідження №313/02-2021 від 22.02.2021р. у розмірі 35108,05 грн., копія якого додана до матеріалів справи, задоволенню не підлягає, оскільки такий зроблений не на замовлення позивачів, а третьої особи,- ТОВ Агрофіма Довіра 2008 та це дослідження було використано в іншій справі, що з`ясовано в ході судового розгляду цієї справи.

Вимога про стягнення витрат на правову допомогу в розмірі 20000 грн. підлягає розгляду окремо, оскільки позивачі зазначили в позовній заяві, що докази розміру судових витрат будуть надані в порядку ч.8ст.141 ЦПК України. Оскільки, до судових дебатів такі докази позивачами не надані, то вони мають право надати відповідну заяву про розгляд доказів понесених витрат на првову допомогу, протягом пяти днів з моменту ухвалення рішення суду. За результатом розгляду наданих доказів, суд вправі постановити додаткове рішення в частині вирішення питання обгрунтованості витрат на правову допомогу.

З цих підстав,

керуючись статтями 2 , 5 , 10-13 , 18 , 81 ,141, 258-259 , 263-265 , 280-283 Цивільного процесуального кодексу України , Суд, -

У Х В А Л И В :

Позов ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 до Фонду державного майна України, Національної академії аграрних наук України, Державного підприємства Дослідне господарство Іскра Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України , Державного підприємства Дослідне господарство Агрофірам Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивачів: Товариство з обмеженою відповідальністю Агрфірма Довіра 2008 , Головне управління Держгеокадастру у Сумській області про скасування запису в ЄДР об`єктів державної власності про балансоутримувачів державного майна та зобов`язання вчинити дії,- задовольнити частково.

Скасувати запис в Єдиному державному реєстрі об`єктів державної власності про балансоутримувачів державного майна, зокрема: про перебування на балансі Національної академії аграрних наук України та Державного підприємства Дослідне господарство Іскра Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 4,0 га, що знаходяться на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області.

Скасувати запис в Єдиному державному реєстрі об`єктів державної власності про балансоутримувачів державного майна, зокрема: про перебування на балансі Національної академії аграрних наук України та Державного підприємства Дослідне господарство Агрофірма Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 4,0 га, що знаходяться на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області.

В решті позову відмовити.

Стягнути з Фонду державного майна України, Національної академії аграрних наук України, Державного підприємства Дослідне господарство Іскра Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України , Державного підприємства Дослідне господарство Агрофірам Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України на користь ОСОБА_1 , в рівних частках 908,00 грн. (по 227,00 грн. з кожного відповідача) судових витрат понесених зі сплати судового збору.

Стягнути з Фонду державного майна України, Національної академії аграрних наук України, Державного підприємства Дослідне господарство Іскра Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України , Державного підприємства Дослідне господарство Агрофірам Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України на користь ОСОБА_2 , в рівних частках 908,00 грн. (по 227,00 грн. з кожного відповідача) судових витрат понесених зі сплати судового збору.

Стягнути з Фонду державного майна України, Національної академії аграрних наук України, Державного підприємства Дослідне господарство Іскра Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України , Державного підприємства Дослідне господарство Агрофірам Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України на користь ОСОБА_3 , в рівних частках 908,00 грн. (по 227,00 грн. з кожного відповідача) судових витрат понесених зі сплати судового збору.

Стягнути з Фонду державного майна України, Національної академії аграрних наук України, Державного підприємства Дослідне господарство Іскра Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України , Державного підприємства Дослідне господарство Агрофірам Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України на користь ОСОБА_4 , в рівних частках 908,00 грн. (по 227,00 грн. з кожного відповідача) судових витрат понесених зі сплати судового збору.

Учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, - у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення - якщо така адреса відсутня.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

До дня початку функціонування єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Роменський міськрайонний суд Сумської області.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня підписання судового рішення .

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Повне рішення складено 19 листопада 2021 року.

Позивач: ОСОБА_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Позивач: ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Позивач: ОСОБА_3 , місце проживання: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Позивач: ОСОБА_4 , місце проживання АДРЕСА_4 РНОКПП НОМЕР_4 .

Представник позивачів- адвокат Власенкова Тетяна Василівна, місцезнаходження: 40016 м.Суми, вул.Прокоф`єва,38/3 каб.№9

Відповідач: Фонд державного майна України,01133, м.Київ, вул.Генерала Алмазова,18/9, ІКЮО 00032945.

Відповідач:Національна академія аграрних наук України, 01010, м.Київ, вул.Суворова,9, ІКЮО 00024360.

Відповідач:Державне підприємство Дослідне господарство Іскра Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України , 42074, Сумська область, Роменський район, с.Кашпури, вулиця Нова,6, ІКЮО 04312009.

Відповідач: Державне підприємство Дослідне господарство Агрофірам Надія Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України , 42073, Сумська область, Роменський район, с.Перехрестівка, вул.Соборна,63, ІКЮО 00729639.

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні Позивачів: Товариство з обмеженою відповідальністю Агрфірма Довіра 2008 , Сумська область, Роменський район, с.Коровинці, вул.Київська,113, ІКЮО 35742251.

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні Позивачів: Головне управління Держгеокадастру у Сумській області, Сумська область, м.Суми, вул.Герасима Кондратьєва,25, ІКЮО 39765885.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ О. О. Євлах

Дата ухвалення рішення 09.11.2021
Зареєстровано 25.11.2021
Оприлюднено 25.11.2021

Судовий реєстр по справі 585/1653/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.01.2022 Сумський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 11.01.2022 Сумський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 09.11.2021 Роменський міськрайонний суд Сумської області Цивільне
Рішення від 09.11.2021 Роменський міськрайонний суд Сумської області Цивільне
Ухвала від 08.11.2021 Роменський міськрайонний суд Сумської області Цивільне
Ухвала від 26.10.2021 Роменський міськрайонний суд Сумської області Цивільне
Ухвала від 27.09.2021 Роменський міськрайонний суд Сумської області Цивільне
Ухвала від 11.08.2021 Роменський міськрайонний суд Сумської області Цивільне
Ухвала від 16.06.2021 Роменський міськрайонний суд Сумської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону