ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про самовідвід судді

25.11.2021м. ДніпроСправа № 904/4790/21 (910/22310/17)

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549)

до Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д; ідентифікаційний код 14360570)

про стягнення 554 596,87 грн.

в межах справи №904/4790/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Імме" (49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код 33808671)

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549)

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Рустамової З.Р.

Від представників учасників справи:

від позивача: Кузьменко Володимир Сергійович, ордер АЕ №1105397 від 23.11.2021.

від відповідача: Труфанова Олена Сергіївна, довіреність №4532-К-Н-О від 13.10.2020.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

12.12.2017 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю Приватофис , яке змінило своє найменування на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" , з вимогами до Акціонерного товариства Комерційного банку Приватбанк про стягнення заборгованості зі сплати орендної плати за Договором оренди приміщення від 01.12.2016 у розмірі 554596,87 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2017 (суддя Пінчук В.І.) порушено провадження у справі №910/22310/17, розгляд справи призначено на 18.01.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2018 постановлено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, судове засідання призначено на 08.02.2018.

23.01.2018 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, який суд долучив до матеріалів справи.

05.02.2018 до Господарського суду міста Києва від позивача надійшла відповідь на відзив, яку суд долучив до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2018 постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 15.03.2018, встановлено учасникам справи строки для подання заяв по суті справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.04.2018 зупинено провадження у справі №910/22310/17 до набрання законної сили судовим рішенням у справі №904/6511/17.

16.08.2021 до Господарського суду міста Києва від позивача надійшло клопотання про поновлення провадження у справі №910/22310/17 та передачу матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області для розгляду в межах справи №904/4790/21 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю МОНТАНА-ЕСТЕЙТ .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2021 відмовлено у задоволенні клопотання позивача про поновлення провадження у справі №910/22310/17.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 24.09.2021 №05-23/1763/21 призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/22310/17 у зв`язку з припиненням повноважень судді Пінчука В.І.

Внаслідок проведеного повторного автоматизованого розподілу справу №910/22310/17 передано на розгляд судді Спичаку О.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2021 прийнято до свого провадження справу №910/22310/17 суддею Спичак О.М. Поновлено провадження у справі №910/22310/17. Вирішено справу №910/22310/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю МОНТАНА-ЕСТЕЙТ до Акціонерного товариства Комерційного банку Приватбанк про стягнення 554596,87 грн. передати за підсудністю до Господарського суду Дніпропетровської області для розгляду в межах справи №904/4790/21 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю МОНТАНА-ЕСТЕЙТ .

03.11.2021 справа №910/22310/17 надійшла на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 03.11.2021 справу №904/4790/21 (910/22310/17) передано на розгляд судді Первушину Ю.Ю.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.11.2021 прийнято справу №904/4790/21(910/22310/17) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) до Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д; ідентифікаційний код 14360570) про стягнення 554 596,87 грн. для розгляду у межах справи про банкрутство №904/4790/21. Здійснено заміну найменування відповідача-1: з Товариства з обмеженою відповідальністю "Приватофис" на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (ідентифікаційний код 33546549). Призначено розгляд справи в підготовчому судовому засіданні на 25.11.2021.

25.11.2021 до відділу канцелярії суду від відповідача надійшли заперечення на АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (вх. №56520/21) на відповідь ТОВ "Приватофис" на відзив АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

У судовому засіданні 25.11.2021 Відповідачем подано заяву про відвід судді Первушина Ю.Ю. (вх. №2427/21) у справі 904/4790/21(910/22310/17).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.11.21 заяву Відповідача від 25.11.2021 (вх.№2427/21) про відвід судді Первушина Ю.Ю. від розгляду справи №904/4790/21(910/22310/17) визнано необґрунтованою та відмовлено у її задоволенні.

Водночас, як встановлюють Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюцією 2006/23 Економічної і Соціальної Ради ООН від 27.07.2006, об`єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов`язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й в усіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття. Суддя заявляє самовідвід від участі в розгляді справи в тому випадку, якщо для нього не є можливим винесення об`єктивного рішення у справі, або в тому випадку, коли у стороннього спостерігача могли б виникнути сумніви в неупередженості судді.

На виконання положень статті 9 Конституції України та статті 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини суд застосовує практику Європейського Суду з прав людини.

У відповідності до статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, гарантовано, що кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

В пункті 66 рішення Європейського суду з прав людини від 10.12.2009 у справі "Мироненко і Мартиненко проти України" (заява №4785/02) зазначено, що згідно з усталеною практикою Суду, наявність безсторонності має визначатися, для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції, за допомогою суб`єктивного та об`єктивного критеріїв. За суб`єктивним критерієм оцінюється особисте переконання та поведінка конкретного судді, тобто чи виявляв суддя упередженість або безсторонність у даній справі. Відповідно до об`єктивного критерію визначається, серед інших аспектів, чи забезпечував суд як такий та його склад відсутність будь-яких сумнівів у його безсторонності (рішення у справах "Фей проти Австрії" (Fey v. Austria), рішення від 24 лютого 1993 року, серія A, №255, с. 12, п. 27, 28 і 30, та "Веттштайн проти Швейцарії" (Wettstein v. Switzerland), заява №33958/96, п. 42, ЄСПЛ 2000-XII).

У рішення по справі "Фельдман проти України", №76556/01 та №38779/04, від 08.04.2010, Європейським судом з прав людини зазначено, що з метою вирішення, чи може суд вважатися "безстороннім" у розумінні цього положення мають бути застосовано два критерії: перший полягає у намаганні визначити особисте переконання певного судді у конкретній справі, а другий - у з`ясуванні того, чи забезпечував суддя достатні гарантії для виключення будь-якого розумного сумніву з цього приводу.

Отже, з численної практики Європейського суду з прав людини вбачається, що суддя заявляє самовідвід від участі в розгляді справи навіть тоді, коли у стороннього спостерігача лише могли б виникнути сумніви в неупередженості судді.

Відповідно до частини 1 статті 38 Господарського процесуального кодексу України з підстав, зазначених у статтях 35, 36 і 37 цього Кодексу, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов`язані заявити самовідвід.

Частиною 3 статті 38 Господарського процесуального кодексу України визначено, що Відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Самовідвід може бути заявлений не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Після спливу вказаного строку заявляти відвід (самовідвід) дозволяється лише у виняткових випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) заявнику не могло бути відомо до спливу вказаного строку, але не пізніше двох днів з дня, коли заявник дізнався про таку підставу.

Враховуючи, що при розгляді заяви про визнання кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у справі №904/4790/21 вже надавалась оцінка щодо розміру кредиторських вимог за Кредитним договором укладеним між АТ КБ "ПРИВАТБАНК" та Боржником №08/104/к, а також заявам Банку про припинення зобов`язання зарахуванням від 17.12.2008, з метою усунення будь-яких можливих сумнівів учасників справи щодо об`єктивності та неупередженості судді, забезпечення довіри до судової влади України, суд у складі судді Первушина Ю.Ю. вважає за необхідне заявити самовідвід від розгляду справи №904/4790/21(910/22310/17).

Відповідно до статті 39 Господарського процесуального кодексу України питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі.

З огляду на викладене, самовідвід судді Первушин Ю.Ю. від розгляду справи №904/4790/21(910/22310/17) підлягає задоволенню, а матеріали справи переданню для вирішення питання про повторний автоматичний розподіл справи.

Керуючись статтями 35, 38, 39, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву судді Первушина Ю.Ю. про самовідвід від розгляду справи №904/4790/21(910/22310/17) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) до Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д; ідентифікаційний код 14360570) про стягнення заборгованості стягнення 554 596,87 грн.

Передати справу №904/4790/21(910/22310/17) для здійснення повторного автоматизованого розподілу.

Ухвала набирає законної сили 25.11.2021 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду відповідно до приписів статті 255 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.Ю. Первушин

Дата ухвалення рішення 25.11.2021
Зареєстровано 25.11.2021
Оприлюднено 26.11.2021

Судовий реєстр по справі 904/4790/21 (910/22310/17)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону