ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"23" листопада 2021 р.м. Одеса Справа № 916/1023/21

Господарський суд Одеської області у складі колегії суддів: головуючий суддя Бездоля Ю.С., судді Желєзна С.П., Гут С.Ф.

при секретарі судового засідання : Кожухарь Є.І.

розглянувши у підготовчому засіданні позовну заяву ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

до відповідачів:

1. ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 )

2.Акціонерного товариства "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТЮАРТ" (01024, м. Київ, вул. Богомольця Академіка, буд. 7/14, приміщення 182, кімн. 3, код ЄДРПОУ 43770676)

3 товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕТЕХНО" (65014, Одеська обл., м. Одеса, вул. Маразліївська, буд. 1/20, код ЄДРПОУ 43058939)

про визначення розміру частки в статутному капіталі та витребування з чужого незаконного володіння, -

за участю учасників справи:

від позивача: Касьян О.В., адвокат, діє на підставі ордеру

від відповідача-1: Сакали М.Я., адвокат, діє на підставі ордеру

від відповідача-2: не з`явився

від відповідача-3: Сакали М.Я., адвокат, діє на підставі ордеру

ВСТАНОВИВ:

Справа №916/1023/21 призначена до розгляду у підготовчому засіданні на 23.11.2021 о 14:10.

23.11.2021 за вх.№31485/21 до суду від позивача надійшла відповідь на відзив, яка судом у протокольній формі прийнята до розгляду та додаткові документи, які судом залучено судом до матеріалів справи.

23.11.2021 за вх.№31483/21 до суду від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить суд витребувати у Головного управління Пенсійного Фонду України в Одеській області звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Форма №Д4 (місячна) ТОВ "ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ" код ЄДРПОУ 41739063 за вересень 2019; витребувати у Головного управління Пенсійного Фонду України в Одеській області звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Форма №Д4 (місячна) ТОВ "ЦЕТЕХНО" код ЄДРПОУ 43058939 за жовтень 2019. В обґрунтування поданого клопотання позивач посилається на те, що витребувана інформація може підтвердити чи спростувати факти, які мають важливе значення для вирішення даної справи, зокрема, про тих осіб, які працювали у ТОВ "ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ" код ЄДРПОУ 41739063 у вересні 2019 та ТОВ "ЦЕТЕХНО" код ЄДРПОУ 43058939 у жовтні 2019.

У підготовчому засіданні 23.11.2021 судом у протокольній формі, відмовлено у задоволенні клопотання позивача про витребування доказів за вх.№31483/21, у зв`язку з тим, що вказана інформація не входить до предмету доказування у даній справі та відсутні підстави, передбачені ГПК України, для його задоволення.

Згідно з ч.1 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч.2 ст. 177 ГПК України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Згідно з ч.3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Приймаючи до уваги необхідність належної підготовки справи до розгляду, суд вважає за необхідне відповідно до ч.3 ст. 177 ГПК України з власної ініціативи продовжити строк підготовчого провадження у справі №916/1023/21 на 30 днів.

Відповідно до ч.2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд, серед іншого, з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; вирішує заяви та клопотання учасників справи; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Згідно з ч.2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Суд визнав необхідним відкласти підготовче засідання у справі №916/1023/21 та забезпечити учасникам справи реалізацію належних їм процесуальних прав на вчинення дій на етапі підготовчого провадження.

Суд звертає увагу учасників справи, що наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 №196 (з наступними змінами та доповненнями) затверджено Порядок роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду (Порядок), у пункті 2 розділу ІІ якого зазначено, що системою відеоконференцзв`язку є комплекс технічних засобів та програмного забезпечення (за посиланням на офіційному веб-порталі судової влади України vkz.court.gov.ua) або інші доступні суду та учасниками судового процесу засоби, що забезпечують проведення судових засідань в режимі відеоконференцзв`язку та відповідають вимогам законодавства. У розділах ІІ-ІV вказаного Порядку встановлено процедуру подання заяви про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, форму та зміст такої заяви, визначено механізм призначення та проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Керуючись ст.ст. 120, 177, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Продовжити строк підготовчого провадження у справі №916/1023/21 на 30 днів.

2.Відкласти підготовче засідання по справі №916/1023/21 на "14" грудня 2021 р. о 15:00. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань № 4ВКЗ (1 поверх), тел. 0(482)307-954.

3.Викликати сторін у підготовче засідання, яке відбудеться 14.12.2021 о 15:00.

4.Забезпечити участь представника позивача у підготовчому засіданні у справі №916/1023/21, призначеному на 14.12.2021 о 15:00 в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EаsyCon" (https://easycon.com.ua/).

5.Роз`яснити учасникам справи про можливість дистанційно надавати суду всі необхідні документи в електронному вигляді на електронну адресу суду (з електронним цифровим підписом) через особистий кабінет в системі "Електронний суд" або поштою.

Ухвала набирає чинності в порядку ст. 235 ГПК України та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Повну ухвалу складено 24.11.2021.

Головуючий суддя Ю.С. Бездоля

Суддя С.П. Желєзна

Суддя С.Ф. Гут

Дата ухвалення рішення 23.11.2021
Зареєстровано 25.11.2021
Оприлюднено 25.11.2021

Судовий реєстр по справі 916/1023/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.12.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.11.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 03.11.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.10.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.10.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 06.10.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.09.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 18.08.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.08.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 09.08.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 05.08.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону