ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

17 листопада 2021 року м. Дніпросправа № 160/7345/20

Третій апеляційний адміністративний суд

у складі колегії суддів: головуючого - судді Мельника В.В. (доповідач),

суддів: Чепурнова Д.В., Сафронової С.В.,

за участю секретаря судового засідання Трошиної А.С.,

розглянувши у відкритому

судовому засіданні в м. Дніпро

апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області

на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20 січня 2021 року (головуючий суддя - Турова О.М.) в адміністративній справі

за позовом Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області

до Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення

про стягнення податкового боргу, -

ВСТАНОВИВ:

Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (далі - Позивач) звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовом до Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення (далі - Відповідач), в якому просило стягнути податковий борг з Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення (ЄДРПОУ 36207821) на користь держави в сумі 17595582,84 грн. шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, що обслуговують такого платника податків.

В обґрунтування адміністративного позову Позивач, зокрема, зазначив про те що, в інтегрованих картках платника податків Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення обліковується податковий борг з податку на прибуток у загальному розмірі 17595582,84грн., який виник у зв`язку із несплатою відповідачем грошових зобов`язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні №0005941409 від 06.03.2018року у сумі 12565112,50 грн., яке відповідачем оскаржено не було, а отже, визначене ним грошове зобов`язання є узгодженим, а також нарахованої контролюючим органом відповідно до вимог п.п.129.1.1 ст.129 Податкового кодексу України пені на суму боргу минулих років у розмірі 5030865,13грн. На наявний у Відповідача податковий борг позивачем в порядку ст.59 Податкового кодексу України виставлено податкову вимогу про сплату боргу від 03.03.2015року №916-25. Станом на час звернення до суду податковий борг Відповідачем не погашений і не списаний, тому, на думку Позивача, наявні підстави для стягнення вказаного податково боргу у судовому порядку.

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20 січня 2021 року по справі №160/7345/20 в задоволенні адміністративного позову Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області до Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення про стягнення податкового боргу - відмовлено (а.с. 87-93).

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, Позивач оскаржив його в апеляційному порядку (а.с. 99-103).

В апеляційній скарзі Позивач, із посиланням на порушення судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи, просить скасувати рішення суду першої інстанції та прийняте нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Вимоги апеляційної скарги мотивовано, зокрема, тим, що судом першої інстанції не взято до уваги тих обставин, що у спорах за позовом податкового орагну про стягненн з платника податку податкового боргу встановленню та дослідженню підлягає факт узгодженості грошового зобов`язання, зокрема факт оскарження платником податку у передбаченому Кодексом порядку (адміністративному та/або судовому) податкового повідомлення-рішення, яким контролюючим органом визначене грошове зобов`язання, чи є останнє узгодженим з огляду на наявність (відсутність) процедури оскарження, факт сплати/несплати платником податку узгодженого грошового зобов`язання, протягом строків, визначених законодавством, факт направлення та вручення платнику контролюючим органом податкової вимоги. Так, Відповідачем не надано доказів оскарження будь-якого з рішень податкового органу, що стосуються справи №160/7345/20, а отже податкове повідомлення-рішення є чинним та узгодженим. Більш того, Відповідачем не надано доказів оскарження податкової вимоги, яка є підставою для звернення до суду із позовною заявою про стягнення податкового боргу з Відповідача, тому, на думку Позивача, наявні всі передбачені чинним законодавством підстави для стягнення податкового боргу у даній справі.

Крім того, в апеляційній скарзі Позивач просить суд замінити сторону по справі в порядку правонаступництва, а саме: Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 43145015) на Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ ВП 44118658).

Згідно зі ст. 52 КАС України, у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії судового процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов`язкові для особи, яку він замінив.

Розглянувши вказане клопотання, колегія суддів порадившись на місці ухвалила допустити заміну відповідача - Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 43145015) на його правонаступника Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ ВП 44118658).

Відповідач, який був належним чином сповіщений про місце, дату та час розгляду справи в судове засідання своїх представників не направив, про причини неявки суд не сповістив.

За таких обставин, колегія суддів, з урахуванням думки представника Позивача, ухвалила розглянути справу без участі представників учасників справи, які не з`явились.

17 листопада 2021 року у судовому засіданні представник Позивача вимоги апеляційної скарги підтримав у повному обсязі.

Заслухавши пояснення представника Позивача, проаналізувавши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи в їх сукупності, проаналізувавши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права в межах апеляційної скарги, колегія суддів дійшла таких висновків.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 36207821) є юридичною особою, зареєстрованою 12.11.2008 про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис номер 12241020000044694.

13.11.2008 Відповідача взято на облік контролюючим органом ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Лівобережне управління, Лівобережна ДПІ (Індустріальний р-н м. Дніпра).

Станом на 02 липня 2020 року в інтегрованих картках платника податків ДП "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" обліковувався податковий борг з податку на прибуток у загальному розмірі 17595582,84 грн., з яких: 12565112,50 грн. за податковим повідомленням-рішенням №0005941409 від 06.03.2018; 5030865,13 грн. - пеня (а.с. 11-13).

Позивачем було сформовано та направлено Відповідачу засобами поштового зв`язку податкову вимогу від 03.03.2015 №916-25 (а.с. 15).

У зв`язку із несплатою Відповідачем вказаної суми податкового боргу Позивач звернувся до суду із позовом у даній справі.

Приймаючи рішення по суті заявлених позовних вимог, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що оскільки податкове повідомленням-рішенням форми Р №0005941409 від 06.03.2018року, винесене на підставі акта перевірки №770/22-05/36207821 від 14.05.2015року, не може вважатися законною підставою для виникнення у відповідача податкового боргу, тому податковий борг з податку на прибуток та пеня, нарахована контролюючим органом на визначені цим податковим повідомленням-рішенням грошові зобов`язання, стягненню не підлягає

Колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції з огляду на таке.

Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - ПК України) податковий борг - це сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПК України.

Пунктом 57.3 статті 57 ПК України встановлено, що у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов`язання платник податків зобов`язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 робочих днів, наступних за днем такого узгодження.

Згідно з п. 59.1 статті 59 ПК України, у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків.

Податкова вимога не надсилається (не вручається), а заходи, спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків. Строк давності, визначений пунктом 102.4 статті 102 цього Кодексу для стягнення податкового боргу, у такому випадку розпочинається не раніше дня виникнення податкового боргу у сумі, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 59.3 статті 59 ПК України, податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов`язання.

Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення податкового боргу та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов`язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Згідно з п. 59.5 статті 59 ПК України, у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

З матеріалів справи встановлено, що податковий борг Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення з податку на прибуток у загальному розмірі 17595582,84 грн. виник у зв`язку із несплатою останнім грошових зобов`язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні №0005941409 від 06.03.2018 року у сумі 12565112,50 грн., а також пені, яка нарахована контролюючим органом на суму боргу минулих років, у розмірі 5030865,13 грн.

При цьому, податкове повідомлення-рішення №0005941409 від 06.03.2018 року, яким збільшено суму грошового зобов`язання Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення за платежем податок на прибуток приватних підприємств на загальну суму 12565112,50 грн., в тому числі за податковим зобов`язанням - 10052090,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями - 2513022,50 грн. винесено ГУ ДФС у Дніпропетровській області згідно з п.п.54.3.2 п.54.3 ст.54 ПК України на підставі акта перевірки від 14.05.2015 року №770/22-05/36207821, про що безпосередньо зазначено у цьому податковому повідомленні-рішенні.

Так, Актом від 14.05.2015року №770/22-05/36207821 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фінансово-господарської діяльності з питань дотримання вимог податкового законодавства України ДП "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 36207821) по взаємовідносинам із підприємствами за весь період діяльності, зокрема, встановлено порушення Відповідачем вимог, визначених пп. 14.1.27, п. 14.1.36 ст. 14, п. 135.1 п. 135.2 п.п.135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст.137, пп. 138.1.1 п. 138.1, п. 138.2, п.п. 138.10.2, п.п. 138.10.3, п.п. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138, п.п.139.119, п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України, в результаті чого останнім занижено податок на прибуток всього на суму 10052090 грн., у тому числі: у 2 кварталі 2012 року на суму 1651875 грн., у 3 кварталі 2012 року на суму 1674519 грн., у 4 кварталі 2012 року на суму 1307361 грн., у 2013 року на суму 4017656 грн., у 2014 року на суму 1400679 грн. (а.с. 16-26)

В подальшому, на підставі акта перевірки №770/22-05/36207821 від 14.05.2015 року позивачем 06.03.2018 року сформовано податкове повідомлення-рішення форми Р №0005941409 від 06.03.2018 року, яким згідно з п.п.54.3.2 п. 54.3 ст. 54 та п.123.1 ст.123 розд. 2 Податкового кодексу України збільшено суму грошового зобов`язання відповідача за платежем податок на прибуток приватних підприємств (11021000) у сумі 12565112,50грн., з яких 10052090,00 грн. за податковим зобов`язанням та 2513022,50 грн. - за штрафними (фінансовими) санкціями (а.с. 28).

Вказане податкове повідомлення-рішення направлено на податкову адресу Відповідача, проте поштове відправлення, яким воно надсилалося, було повернуто до контролюючого органу у зв`язку із відсутністю адресата за вказаною адресою з відповідною відміткою відділення поштового зв`язку від 13.03.2018 року.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що ДП "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" , не погодившись з діями контролюючого органу щодо проведення вищевказаної перевірки та складеним за її результатами актом, ще до винесення контролюючим органом податкового повідомлення-рішення форми Р №0005941409 від 06.03.2018року, оскаржило такі дії у судовому порядку.

Так, постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 13 серпня 2015 року у справі №804/8185/15 адміністративний позов Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення до Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії було задоволено.

Визнано протиправними дії Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що виразились у встановленні та відображенні у висновках Акту перевірки від 14.05.2015 року № 770/22-05/36207821 порушень ДП "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" вимог: п.п. 14.1.27, п.14.1.36 ст.14; п.135.1, п.135.2, п.п.135.5.4 п.135.5 ст.135; п.137.10 ст.13; п.п.138.1.1 п.138.1, п.138.2,п.п.138.10.2, п.п.138.10.3, п.п.138.10.4 п.138.10 ст.138; п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами і доповненнями, в результаті чого занижено податок на прибуток всього на суму 10052090 грн.

Визнано протиправними дії Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що виразились у встановленні та відображенні у висновках Акту перевірки від 14.05.2015 року № 770/22-05/36207821 факту нереальності здійснення господарських операцій ДП "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" , а саме відсутність об`єктів оподаткування та неможливість реального здійснення ДП "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" операцій по ланцюгу: ТОВ Інтер-корпорейшен (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ "ПРОМКОР" (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОН" (код ЄДРПОУ 37134482), ТОВ "СІРІУС ОПТ" (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ Днепротехноком (код ЄДРПОУ 38530554), ТОВ "КРЕАТА" (код ЄДРПОУ 36980930), ПП "ДНІПРОТЕХЕНЕРГОБУД" (код ЄДРПОУ 36826300), ТОВ "БК ДНІПРОБУДПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 34916334), ПП "ОПТМЕТПРОМТОРГ" (код ЄДРПОУ 36826269), ТОВ "ВІЗЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 37211692), ТОВ "УКРПРОМБУД-ІНЖИНИРІНГ" (код ЄДРПОУ 35607414), ТОВ "БІЗНЕСПРОМ ТК" (код ЄДРПОУ 36962424), ТОВ "РАНТЬЄ-ДНЄПР" (код ЄДРПОУ 34775972), ДП "ДНІПРООПТБАКАЛІЯ" (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ ЮКК Апріорі (код ЄДРПОУ 33557110) - ДП "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" на загальну суму 10725461,00 грн.

Визнано протиправними дії Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що виразились у встановленні та відображенні у висновках Акту перевірки від 14.05.2015 року № 770/22-05/36207821 факту нереальності здійснення господарський відносин ДП "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" , а саме встановлено відсутність об`єктів оподаткування та неможливість реального здійснення ДП "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" операцій по ланцюгу постачання: ДПП Кривбаспромводопостачання (код ЄДРПОУ 00191017) на загальну суму 10842930,00 грн.

Зобов`язано Лівобережну об`єднану державну податкову інспекцію м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області головного управління ДФС у Дніпропетровській області внести відповідні зміни до Акту перевірки від 14.05.2015 року № 770/22-05/36207821 щодо вилучення інформації, що виразились у встановленні та відображенні у висновках Акту перевірки від 14.05.2015 року № 770/22-05/36207821 порушень ДП "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" вимог: п.п. 14.1.27, п.14.1.36 ст.14; п.135.1, п.135.2, п.п.135.5.4 п.135.5 ст.135; п.137.10 ст.13; п.п.138.1.1 п.138.1, п.138.2,п.п.138.10.2, п.п.138.10.3, п.п.138.10.4 п.138.10 ст.138; п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010року №2755-VI (із змінами і доповненнями), в результаті чого занижено податок на прибуток всього на суму 10052090 грн.; зміни щодо вилучення інформації про відсутність об`єктів оподаткування та неможливість реального здійснення ДП Дніпромшзбагачення операцій по ланцюгу: ТОВ Інтер-корпорейшен (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ "ПРОМКОР" (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОН" (код ЄДРПОУ 37134482), ТОВ "СІРІУС ОПТ" (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ Днепротехноком (код ЄДРПОУ 38530554), ТОВ "КРЕАТА" (код ЄДРПОУ 36980930), ПП "ДНІПРОТЕХЕНЕРГОБУД" (код ЄДРПОУ 36826300), ТОВ "БК ДНІПРОБУДПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 34916334), ПП "ОПТМЕТПРОМТОРГ" (код ЄДРПОУ 36826269), ТОВ "ВІЗЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 37211692), ТОВ "УКРПРОМБУД-ІНЖИНИРІНГ" (код ЄДРПОУ 35607414), ТОВ "БІЗНЕСПРОМ ТК" (код ЄДРПОУ 36962424), ТОВ "РАНТЬЄ-ДНЄПР" (код ЄДРПОУ 34775972), ДП "ДНІПРООПТБАКАЛІЯ" (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ ЮКК Апріорі (код ЄДРПОУ 33557110), ДПП Кривбаспромводопостачання (код ЄДРПОУ 00191017).

Визнано протиправними дії Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо внесення змін до АС Співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів , бази АС Аудит , АС Податковий блок на підставі вказаного акта перевірки та зобов`язано Лівобережну об`єднану державну податкову інспекцію м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області відновити в АІС Податковий блок , АС Аудит , АС Співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів показники податкової звітності Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення , відкореговані на підставі Акту перевірки від 14.05.2015 року №770/22-05/36207821.

Заборонено Лівобережній об`єднаній державній податковій інспекції м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області головного управління ДФС у Дніпропетровській області використовувати інформацію, відображену в акті від 14.05.2015 року № 770/22-05/36207821 Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ДП "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 36207821) з питань дотримання вимог податкового законодавства, у тому числі розміщувати інформацію у базах даних Лівобережної ОДПІ головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Стягнуто з Державного бюджету України на користь Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення (код ЄДРПОУ 36207821) судові витрати у сумі 73 (сімдесят три) гривні 8 копійок.

Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 11 листопада 2015 року у справі №804/8185/15 апеляційну скаргу Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області задоволено частково, постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 13 серпня 2015 року у справі №804/8185/15 за позовом Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення до Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії скасовано та ухвалено нову постанову, якою позов Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення до Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії - задоволено частково.

Визнано противоправними дії Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області з проведення документальної позапланової невиїзної перевірки фінансово-господарської діяльності з питань дотримання вимог податкового законодавства України Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення по взаємовідносинам із підприємствами за весь період діяльності на підставі наказу Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області №503 від 27.04.2015 року Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення .

Визнано протиправними дії відповідача щодо внесення до АІС Податковий блок інформації про результати перевірки Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення .

В іншій частині позовних вимог Дочірньому підприємству Дніпромашзбагачення відмовлено.

Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у справі №804/8185/15 набрала законної сили 11.11.2015 року.

Як слідує з постанови Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду у справі №804/8185/15 від 11.11.2015 року, яка набрала законної сили, судом апеляційної інстанції було встановлено, що Лівобережною об`єднаною державною податковою інспекцію м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області на виконання постанови старшого слідчого СВ ФР Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 24.03.2015 року про призначення по кримінальному провадженню №32014040040000020 позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ДП "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" з питань дотримання вимог податкового законодавства за весь період діяльності по взаємовідносинах з ДПП Кривбаспромводопостачання (код ЄДРПОУ 00191017), КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" (код ЄДРПОУ 34621490), ТОВ Інтер-корпорейшен (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ "ПРОМКОР" (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ "СІРІУС ОПТ" (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОН" (код ЄДРПОУ 37134482), ТОВ Днепротехноком (код ЄДРПОУ 38530554), ТОВ "КРЕАТА" (код ЄДРПОУ 36980930), ПП "ДНІПРОТЕХЕНЕРГОБУД" (код ЄДРПОУ 36826300), ТОВ "БК ДНІПРОБУДПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 34916334), ПП "ОПТМЕТПРОМТОРГ" (код ЄДРПОУ 36826269), ТОВ "ВІЗЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 37211692), ТОВ "УКРПРОМБУД-ІНЖИНИРІНГ" (код ЄДРПОУ 35607414), ТОВ "БІЗНЕСПРОМ ТК" (код ЄДРПОУ 36962424), ТОВ Фінансова компанія Альянс , ТОВ Фуд-Сервіс Дніпро , ТОВ Гарт , ТОВ ТераКолсалтінг , ТОВ "РАНТЬЄ-ДНЄПР" (код ЄДРПОУ 34775972), ТОВ Д.К.О. , ТОВ Інвестбудпроект , ТОВ Регіонінвестгруп , ТОВ Агора 2007 , ПП Палісса Тревел , ДП "ДНІПРООПТБАКАЛІЯ" (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ ЮКК Апріорі (код ЄДРПОУ 33557110), ТОВ Вебиресс Дніпро , ТОВ Тулс , ПП Цесія , ТОВ Макроплаза , ТОВ Рантьє на підставі п.п.78.1.11 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України, прийнято наказ № 503 від 27.04.2015 року Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення та проведено перевірку, за результатами якої було складено Акт перевірки від 14.05.2015 року № 770/22-05/36207821.

При цьому, у вказаній справі суд апеляційної інстанції вказав про те, що враховуючи приписи п.78.4 ст.78 Податкового кодексу України право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки, а так як відповідачем було порушено порядок проведення документальної позапланової невиїзної перевірки, то ці обставини є підставою для визнання противоправними дій відповідача з проведення документальної позапланової невиїзної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства.

Як вбачається з матеріалів справи №804/8185/15, в повідомленні від 27.04.2015 року №24 про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки, відсутній запис про одержання копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Інші докази одержання ДП "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки в матеріалах справи відсутні та не надано контролюючим органом до суду апеляційної інстанції.

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів у справі №804/8185/15 дійшла висновку про наявність підстав для виходу за межі позовних вимог та визнання противоправними дій контролюючого органу з проведення документальної позапланової невиїзної перевірки фінансово-господарської діяльності з питань дотримання вимог податкового законодавства України Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення по взаємовідносинам із підприємствами за весь період діяльності на підставі наказу Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м.Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області № 503 від 27.04.2015 року Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення .

Відповідно до ч.4 ст.78 КАС України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, суд першої інстанції у даній справі правильно вказав про те, що обставина незаконності дій Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області з проведення документальної позапланової невиїзної перевірки фінансово-господарської діяльності з питань дотримання вимог податкового законодавства України Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення по взаємовідносинам із підприємствами за весь період діяльності на підставі наказу Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області № 503 від 27.04.2015 року Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки Дочірнього підприємства Дніпромашзбагачення є такою, що не підлягає доказуванню під час розгляду справи №160/7345/20 та підтверджена постановою суду, яка набрала законної сили, у спорі між тими ж самими сторонами.

Як зазначено у пункту 86.1 статті 86 Податкового кодексу України результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Згідно з пунктом 86.10 статті 86 Податкового кодексу України в акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов`язань платника.

Пунктом 86.8 статті 86 Податкового кодексу України встановлено, що податкове повідомлення-рішення приймається керівником контролюючого органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень (за результатами фактичної перевірки - з дня реєстрації (надходження) акта такої перевірки до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків), а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

З аналізу наведеного слідує те, що здійснення перевірки є необхідною передумовою для винесення податкових повідомлень-рішень у разі встановлення контролюючим органом порушень податкового та іншого законодавства, дотримання якого контролюється податковими органами, тому за відсутності проведеної перевірки як юридичного факту у контролюючого органу відсутня компетенція на винесення податкового повідомлення-рішення.

Проаналізувавши вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку про те, що проведення контролюючим органом перевірки з порушенням порядку її проведення зумовлює те, що акт такої перевірки з викладеними у ньому висновками, є доказом, здобутим з порушенням закону, й не має юридичної значимості, а тому прийняте на його підставі податкове повідомлення-рішення не може бути визнане правомірним та створювати для платника податків обов`язок зі сплати відповідних грошових зобов`язань.

За наведених обставин, податкове повідомлення-рішення від 06.03.2018 року №0005941409 не може вважатися законною підставою для виникнення у Відповідача податкового боргу через несплату визначених ним грошових зобов`язань.

Крім того, суд апеляційної інстанції звертає увагу на те, що відповідно до Розрахунку пені по ДП "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" , який надано Позивачем до суду та який міститься в матеріалах справи, Відповідачу нараховано пеню на суму боргу - 12564717,71 грн. за період 14.05.2015 року по 06.03.2018 року у розмірі 5030865,13 грн.

Відповідно до наданої до суду Позивачем копії зворотного боку ІКП ДП "ДНІПРОМАШЗБАГАЧЕННЯ" по податку на прибуток пеня була нарахована на суму грошового зобов`язання, визначеного податковим повідомленням-рішенням форми Р №0005941409 від 06.03.2018 року, з 06.03.2018 року по 14.05.2015 року на Акт про результати перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства №770/22-05/36207821 від 14.05.2015 року (а.с. 13).

Водночас, зважаючи на викладені вище обставини, згідно з якими податкове повідомленням-рішенням форми Р №0005941409 від 06.03.2018 року, винесене на підставі акта перевірки №770/22-05/36207821 від 14.05.2015р., не може вважатися законною підставою для виникнення у відповідача податкового боргу, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про те, що пеня, нарахована контролюючим органом на визначені цим податковим повідомленням-рішенням грошові зобов`язання також не підлягає стягненню.

Підсумовуючи вищенаведене, колегія суддів дійшла погоджується з висновком суду першої інстанції стосовно того, що в межах спірних правовідносин відсутні підстави для стягнення з Відповідача на користь держави податкового боргу в сумі 17595582,84 грн. шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, що обслуговують такого платника податків.

Європейський суд з прав людини вказав, що пункт перший статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними, залежно від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи (PRONINA v. UKRAINE, № 63566/00, § 23, ЄСПЛ, від 18 липня 2006 року).

Суд враховує й те, що згідно п. 41 висновку №11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Ради Європи щодо якості судових рішень обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов`язку може змінюватися залежно від характеру рішення. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах. З тим, щоб дотриматися принципу справедливого суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя справді дослідив усі основні питання, винесені на його розгляд.

За даних обставин колегія суддів вважає, що суд першої інстанції під час розгляду даної справи об`єктивно, повно, всебічно дослідив обставини, які мають суттєве значення для вирішення справи, застосував до правовідносин, які виникли між сторонами у справі, норми права які регулюють саме ці правовідносини, зроблені судом першої інстанції висновки відповідають фактичним обставинам справи та підтверджуються належними письмовими доказами, які зібрані та досліджені судом під час розгляду даної адміністративної справи, рішення суду першої інстанції у даній справі про відмову в задоволенні адміністративного позову прийнято без порушення норм процесуального та матеріального права, і тому рішення суду першої інстанції у даній адміністративній справі від 20 січня 2021 року скасуванню не підлягає.

Керуючись статтями 243, 310, 316, 321, 322, 325, 328, 329 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області - залишити без задоволення .

Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20 січня 2021 року по справі №160/7345/20 - залишити без змін.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня її проголошення.

У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

В повному обсязі постанова складена 24 листопада 2021 року.

Головуючий - суддя В.В. Мельник

суддя Д.В. Чепурнов

суддя С.В. Сафронова

Дата ухвалення рішення 17.11.2021
Зареєстровано 26.11.2021
Оприлюднено 29.11.2021

Судовий реєстр по справі 160/7345/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.12.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 17.11.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 17.11.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.08.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.08.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.08.2021 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 20.01.2021 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 20.01.2021 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.12.2020 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.09.2020 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.07.2020 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону