ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

707/2101/21

2/707/1045/21

Р І Ш Е Н Н Я

І м е н е м У к р а ї н и

24 листопада 2021 року м. Черкаси

Черкаський районний суд Черкаської області у складі:

головуючого судді Тептюка Є.П.

при секретарі Щербак-Стерниш Д.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом акціонерного товариства КРЕДОБАНК до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про солідарне стягнення заборгованості, -

в с т а н о в и в:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК" (Далі - АТ "КРЕДОБАНК" ) звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 , про солідарне стягнення боргу за договором кредиту з ціною позову 282723,87 грн., мотивуючи свої вимоги тим, що відповідно до кредитного договору №CL-179068 від 21.03.2019 року, укладеного між ПАТ Кредобанк , правонаступником якого є АТ "КРЕДОБАНК" та ОСОБА_1 , останній отримав кредит на загальну суму у розмірі 250000,00 грн., терміном до 20.03.2024 року, з ціллю використання: на поточні потреби.

Відповідно до пункту 4.2. Договору передбачено, що проценти за користування кредитом нараховуються щомісячно на суму заборгованості по кредиту за методом факт/360 , за ставкою визначеною п. 4.1. Договору, а саме 36,99% річних, з дня видачі кредиту до дня повернення кредиту в повному обсязі.

Позивач виконав умови договору належним чином, надавши відповідачу передбачену договором суму коштів, що підтверджується даними меморіальними ордерами про видачу коштів ОСОБА_1 ..

Відтак, банк свої зобов`язання за договором виконав у повному обсязі, проте позичальник в порушення умов договору свої зобов`язання не виконав, в зв`язку з чим станом на 28.05.2021 заборгованість ОСОБА_1 , перед АТ "КРЕДОБАНК" становить 282723,87 грн, з них 227933,53 грн. - заборгованість за тілом кредиту; 54790,34 грн - заборгованість за відсотками.

Відповідач в анкеті-заяві № CL-179068 зазначив інформацію про фактичні сімейні відносини із ОСОБА_2 яка підтвердила своїм підписом, що не заперечує проти отримання її чоловіком кредиту. Посилаючись на викладене просить суд стягнути солідарно із ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 , на користь АТ "КРЕДОБАНК" суму заборгованості за Кредитним договором № CL-179068 від 21.03.2019 у розмірі 282723,87 та судові витрати.

Позивач не заперечував проти винесення заочного рішення судом, у разі неявки відповідача.

Сторони в судове засідання не викликались відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України, проте в ухвалі про прийняття до розгляду та відкриття провадження від 09.09.2021 року відповідачам був наданий строк у 15 днів з дня отримання даної ухвали суду, на подачу відзиву на позовну заяву. Про розгляд даної справи відповідач повідомлявся належним чином, у встановлений законом порядок

18.10.2021 року на адресу суду надійшов відзив від ОСОБА_1 , в якому він повністю заперечив обставини, викладені в позовній заяві, вказавши, що позивач не повідомляв його про виниклу заборгованість, АТ "КРЕДОБАНК" не повідомив його у письмовий формі про затримку ним сплати частини споживчого кредиту та/або процентів із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення та надання відповідних строків для таких дій. Також відповідач вказав, що банком неправильно розрахована виникла заборгованість, а тому вказані розрахунки не є та не можуть бути достовірним доказом. Крім того, відповідач вказав, що ОСОБА_2 , не підписувала жодного договору поруки та доказів, що вказаний кредитний договір укладений в інтересах сім`ї позивачем не надано. Також позивач вказав, що витрати на правову допомогу не співмірні предмету спору.

22.10.2021 року на адресу суду надійшло письмове клопотання від позивача про розгляд справи за відсутності їх представника.

Суд, дослідивши наявні у справі докази, дійшов наступного висновку.

Перед укладенням кредитного договору, 20.03.2019 між АТ "КРЕДОБАНК" та ОСОБА_1 , було підписано Анкету-заяву № СL-179068 фізичної особи на отримання готівкового кредиту, в якій зазначено інформацію про фактичні сімейні відносини та про факт спільного проживання однією сім`єю ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 .

Відповідно до Анкети-заяви № СL-179068, ОСОБА_2 , підтверджує своїм підписом, що не заперечує проти отримання її чоловіком кредиту, ціль споживчий кредит та відповідно до паспорту мета отримання - поточні потреби, підписуючи дану анкету Відповідач-2 підтвердила правильність зазначеної інформації.

Відповідно до кредитного договору №CL-179068 від 21.03.2019 року, укладеного між ПАТ Кредобанк , правонаступником якого є АТ "КРЕДОБАНК" та ОСОБА_1 , останній отримав кредит на загальну суму у розмірі 250000,00 грн. терміном до 20.03.2024 року, з ціллю використання: на поточні потреби.

Відповідно до пункту 4.2. Договору передбачено, що проценти за користування кредитом нараховуються щомісячно на суму заборгованості по кредиту за методом факт/360 , за ставкою визначеною п. 4.1. Договору, а саме 36,99 % річних, з дня видачі кредиту до дня повернення кредиту в повному обсязі.

Відповідно до пункту 4.2. Договору передбачено, що проценти за користування кредитом нараховуються щомісячно на суму заборгованості по кредиту за методом факт/360 , за ставкою визначеною п. 4.1. Договору.

У відповідності до п. 6.1 та п. 6.2 Договору, позичальник зобов`язаний повернути банку кредит у повному обсязі в порядку і строки, передбачені кредитним договором. Погашення заборгованості здійснюється згідно Графіку платежів (Додаток №1 до Договору).

Банк свої зобов`язання за договором виконав у повному обсязі, видавши ОСОБА_1 , відповідно до даних меморіального ордеру №16054366 від 21.03.2019 року, кредитні кошти на загальну суму 250000,00грн.

Заборгованість по сумі основного боргу та нарахованим відсоткам за користування кредитом позичальником у встановлені строки сплачена не була.

29.04.2021 представник АТ "КРЕДОБАНК" направив Відповідачу-1 досудову вимогу щодо дострокового стягнення заборгованості.

Згідно з розрахунком заборгованості за договором кредиту № CL-179068 від 21.03.2019 року станом на 28.05.2021 сума боргу становить 282 723,87 грн, з них 227 933,53 грн. - заборгованість за тілом кредиту; 54 790,34 грн - заборгованість за відсотками.

Між сторонами склалися цивільно-правові відносини, що витікають з кредитного договору.

Відповідно до положень ст. 509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Підставами виникнення зобов`язань є договори та інші правочини.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

За змістом ст.ст. 626, 628 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (ч. 1 ст. 638 ЦК України).

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно з ч. 2 ст. 1056-1 ЦК України, розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів на дату укладення договору.

Згідно правил ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Таким чином, з ОСОБА_1 на користь АТ "КРЕДОБАНК" підлягає стягненню сума заборгованості за кредитним договором № CL-179068 від 21.03.2019 року в розмірі 282 723,87 грн, з них 227 933,53 грн. - заборгованість за тілом кредиту; 54 790,34 грн - заборгованість за відсотками. Вказані у відзиві доводи відповідача 1 про неправильність розрахунків спростовуються наявнимив матеріалах справи доказами, зокрема ним самим додано до відзиву розрахунок заборгованості за договором кредиту, в якому в графах: сума заборгованості (поточна) та сума заборгованості (прострочена) вказано суми, що відповідають заявленим позивачем.

Щодо позовних вимог в частині стягнення витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 28 272,38 грн., суд зауважує наступне.

Відповідно до положень ст. 133 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, зокрема, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно з ч. 2 та ч. 4 ст. 137 ЦПК України, за результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

При цьому, в постанові Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018 по справі №826/1216/16 визначено, що склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені.

Відповідно до вимог ст.ст. 12, 81 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

У матеріалах справи наявні Договір про надання правової допомоги, укладений 11.02.2019 року між АТ "КРЕДОБАНК" і Адвокатським об`єднанням БІЗНЕС і ПРАВО , Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ЧН №000531 від 30.11.2018 та Довіреність №11821 від 30.12.2020 року. Проте, будь-яких інших доказів на підтвердження існування та розміру понесення витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, до позовної заяви додано не було. Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, наданий позивачем, не є належним доказом фактичного понесення стороною таких витрат. А тому суд вважає необхідним відмовити у задоволенні цієї частини позовних вимог за необґрунтованістю.

При звернені до суду із вказаним цивільним позовом АТ "КРЕДОБАНК" було сплачено 4240,86 грн. судового збору.

Враховуючи наявність підстав для задоволення позову, на користь позивача з відповідача ОСОБА_1 підлягають стягненню судові витрати, відповідно до положень ст. 141 ЦПК України, в розмірі 4240,86 грн.

Щодо заявлених позовних вимог АТ "КРЕДОБАНК" до відповідача ОСОБА_2 , про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором № CL-179068 від 21.03.2019 року, то суд приходить до переконання, що у їх задоволенні необхідно відмовити, зважаючи на наступне.

Як вказує представник позивача в обґрунтування позовних вимог, 20.03.2019 року між АТ "КРЕДОБАНК" та ОСОБА_1 , було підписано Анкету-заяву № СL-179068 фізичної особи на отримання готівкового кредиту, в якій зазначено інформацію про фактичні сімейні відносини та про факт спільного проживання однією сім`єю ОСОБА_1 , із ОСОБА_2 . У вищевказаній Анкеті-заяві ОСОБА_2 , підтвердила своїм підписом, що не заперечує проти отримання її чоловіком кредиту. Тому, вбачають можливість застосувати до даного спору солідарним відповідачем іншого з подружжя: дружину ОСОБА_2 .

Як встановлено судом, договору поруки ОСОБА_2 , не підписувала, доказів того, що договір був укладений в інтересах сім`ї матеріали справи не містять, вказівка в анкеті-заяві про незаперечення проти отримання її чоловіком кредиту, не підтверджує, що ОСОБА_2 , погодилася взяти на себе солідарне зобов`язання перед АТ "КРЕДОБАНК" , а тому підстави для задоволення позову АТ "КРЕДОБАНК" у частині позовних вимог про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором з відповідача ОСОБА_2 , відсутні. Таким чином в задоволенні позовних вимог АТ "КРЕДОБАНК" до ОСОБА_2 , слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 12, 13, 77-81, 141, 263-265, 268 ЦПК України, суд

в и р і ш и в :

Позов АТ "КРЕДОБАНК" - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства КРЕДОБАНК (м.Львів, вул.Сахарова, 78, ЄДРПОУ 09807862) заборгованість за кредитним договором №CL-179068 від 21.03.2019 року у розмірі 282 723 (двісті вісімдесят дві тисячі сімсот двадцять три) гривні 87 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства КРЕДОБАНК (м.Львів, вул.Сахарова, 78, ЄДРПОУ 09807862) судові витрати по справі, що складаються із судового збору в сумі 4240 (чотири тисячі двісті сорок) гривень, 86 копійок.

В решті позовних вимог відмовити.

Ознайомитись з повним текстом судового рішення, в електронній формі, сторони можуть за веб-адресою Єдиного державного реєстру судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Апеляційні скарги на рішення можуть бути подані протягом 30 днів з дня його складення через суд першої інстанції до Черкаського апеляційного суду або безпосередньо до Черкаського апеляційного суду.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Позивач: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК" , місцезнаходження та реквізити: м.Львів, вул.Сахарова, 78, ЄДРПОУ 09807862

Відповідач 1: ОСОБА_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Відповідач 2: ОСОБА_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Суддя: Є. П. Тептюк

Дата ухвалення рішення 24.11.2021
Зареєстровано 26.11.2021
Оприлюднено 26.11.2021

Судовий реєстр по справі 707/2101/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.01.2022 Черкаський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 24.11.2021 Черкаський районний суд Черкаської області Цивільне
Ухвала від 09.09.2021 Черкаський районний суд Черкаської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону