КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про заміну стягувача у виконавчому провадженні

25 листопада 2021 року м.Київ № 320/13982/21

Суддя Київського окружного адміністративного суду Лисенко В.І., розглянувши у порядку письмового провадження заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Приватні Інвестиції"", зацікавлені особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК", ОСОБА_1 , про заміну стягувача у виконавчому провадженні,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Приватні Інвестиції"", в якій просить суд:

- замінити стягувача у виконавчому провадженні №62056764 по виконанню виконавчого напису №338 від 27.01.2020, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Личук Т.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором № 2497/7159ЕСLКВ36Т11 від 15.04.2016 з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства КРЕДОБАНК , що складається з: суми заборгованості за кредитом - 27604,47 грн; суми заборгованості за відсотками - 4 889,92 грн; суми заборгованості за комісією - 21714,00 грн; суми плати, що здійснена стягувачем за вчинення виконавчого напису, а всього 54208,39 грн, з акціонерного товариства КРЕДОБАНК на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія Приватні Інвестиції ".

Ухвалою суду від 08.11.2021 призначено до розгляду у судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Приватні Інвестиції" про заміну сторони виконавчого провадження в адміністративній справі. Також, цією ухвалою витребувано від у приватного виконавця виконавчого округу Київської області Говорова П.В. належним чином засвідчені копії матеріалів виконавчого провадження №62056764 з примусового виконання виконавчого напису нотаріуса №338 від 27.01.2020.

У судове засідання, призначене на 08.11.2021, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ"", АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК" та боржник ОСОБА_1 у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином та своєчасно.

Відповідно до частини другої статті 379 Кодексу адміністративного судочинства України, суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного виконавця або заінтересованої особи, які звернулися з поданням (заявою), та учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

Відтак, суд здійснив розгляд заяви ТОВ "Фінансова Компанія "Приватні Інвестиції"" у порядку письмового провадження, у відповідності до вимог ч.9 ст. 205 КАС України.

Розглянувши вказану заяву та матеріали справи, суд зазначає наступне.

Відповідно до статі 1 статті 1 Закону України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 №1404-VIII (далі - Закон №1404) виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій, визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Пунктом 3 частини першої статті 3 Закону №1404 визначено, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів як, зокрема, виконавчих написів нотаріусів.

Частиною п`ятою статті 15 Закону №1404 передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Вказаній нормі матеріального права кореспондують певні положення Кодексу адміністративного судочинства України.

Так, згідно з частиною першою статті 379 Кодексу адміністративного судочинства України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Велика Палата Верховного Суду сформувала правовий висновок (викладений в постанові від 16.01.2019 у справі №826/7941/117) про те, що нормами Цивільного процесуального кодексу України та Господарського процесуального кодексу України встановлено судовий контроль за виконанням рішень, ухвалених судами в порядку цивільного та господарського судочинства. Судовий контроль за виконанням рішень інших органів покладено законодавством на адміністративні суди. Питання правомірності заміни сторони у виконавчому провадженні є, по суті, превентивним судовим контролем у відповідному виконавчому провадженні, це питання повинно вирішуватися в порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до частини 5 статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Отже, підставою для заміни сторони у виконавчому провадженні є її вибуття та підтвердження обставин правонаступництва.

З матеріалів справи вбачається, що постановою приватного виконавця виконавчого округу Київської області Говорова П.В. від 13.05.2020 відкрито виконавче провадження №62056764 з виконання виконавчого напису №338, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Личук Т.В. від 27.01.2020 про стягнення заборгованості з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства "КРЕДОБАНК" за кредитним договором №2497/7159ЕСLKВ36Т11 від 15.04.2016 на загальну суму 54208,39 грн.

Стягувачем за вказаним виконавчим провадженням є АТ "КРЕДОБАНК", а боржником ОСОБА_1 .

На підставі наказу Міністерства юстиції України №528/5 від 12.02.2021 діяльність приватного виконавця Говорова П.В. припинено.

У зв`язку з чим, виконавче провадження №62056764 передано на виконання приватному виконавцю виконавчого округу Київської області Валявському О.А., що підтверджується відомостями Автоматизованої системи виконавчого провадження.

Також, судом встановлено, що 25.06.2021 між АТ "КРЕДОБАНК" та ТОВ "Фінансова Компанія "Приватні Інвестиції" укладено Договір факторингу із відступленням прав грошової вимоги за кредитними договорами №250621/1, у відповідності до умов якого права вимоги за кредитним договором №2497/7159ЕСLKВ36Т11 від 15.04.2016 з усіма додатками та додатковими угодами, що укладений між АТ "КРЕДОБАНК" та ОСОБА_1 перейшли до нового кредитора, а саме - ТОВ "Фінансова Компанія "Приватні Інвестиції".

Отже, право вимоги за Кредитним договором повністю перейшли до ТОВ "Фінансова Компанія "Приватні Інвестиції".

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.514 ЦК України).

Згідно з частиною першою статті 517 ЦК України первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Аналіз викладених норм дає підстави вважати, що права первісного кредитора відповідно до вимог ЦК України можуть бути передані новому кредиторові.

Таким чином, ТОВ "Фінансова Компанія "Приватні Інвестиції" є правонаступником сторони (стягувача) у виконавчому провадженні №62056764 з примусового виконання виконавчого напису №338 від 27.01.2020, а саме стягувача - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК".

Враховуючи викладене, суд вважає, що необхідно замінити сторону виконавчого провадження №62056764 з примусового виконання виконавчого напису №338 від 27.01.2020, а саме АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК" на ТОВ "Фінансова Компанія "Приватні Інвестиції".

Керуючись статтями 243, 248, 379 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Приватні Інвестиції" про заміну сторони у виконавчому провадженні.

Замінити стягувача АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК" (ЄДРПОУ - 09807862) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія Приватні Інвестиції " (код ЄДРПОУ - 37356981) у виконавчому провадженні №62056764 по виконанню виконавчого напису №338 від 27.01.2020, вчиненого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Івано-Франківської області Личук Т.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором №2497/7159ЕСLKВ36Т11 від 15.04.2016 з ОСОБА_1 (код РНОКПП - НОМЕР_1 ) на користь акціонерного товариства КРЕДОБАНК у загальному розмірі 54208,39 грн.

Надіслати (вручити, надати) копію ухвали суду учасникам справи, заінтересованим особам та приватному виконавцю виконавчого округу Київської області Валявському О.А.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня проголошення (підписання) ухвали.

Суддя Лисенко В.І.

Дата ухвалення рішення 25.11.2021
Зареєстровано 28.11.2021
Оприлюднено 28.11.2021

Судовий реєстр по справі 320/13982/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.11.2021 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.11.2021 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону