ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

26 листопада 2021 року справа № 580/9919/21

м. Черкаси

Суддею Черкаського окружного адміністративного суду Трофімовою Л.В. перевірено матеріали адміністративної справи № 580/9919/21

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНС-ТРАНСБУДСЕРВІС (провулок Корнійчука, 17, офіс 5, м. Черкаси, 18015, код ЄДРПОУ 38161784)

до Головного управління ДПС у Черкаській області (вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси, 18002, код Код ЄДРПОУ ВП 44131663)

про визнання протиправним та скасування індивідуального акта, прийнято ухвалу.

23.11.2021 вх. 46277/21 адвокат - представник позивача Черниш О.В., звернувшись до Черкаського окружного адміністративного суду, просить: визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення від 20.09.2021 форми ПС №7203/2300070110 про збільшення грошового зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 310013 грн.

Додатково представник позивача просить стягнути на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача судові витрати, проте доказ сплати судового збору та інших витрат не надає.

Відповідно до частини 1 статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя після одержання позовної заяви з`ясовує чи подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161 цього Кодексу; належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності; позов подано у строк, установлений законом (якщо адміністративний позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними); чи немає інших підстав для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Вивчивши матеріали позовної заяви, варто зазначити, що вона не відповідає вимогам статті 160, 161 КАС України, тому повинна бути залишена без руху для усунення недоліків, з огляду на таке. Позивачем не зазначено у позові про порушення яких прав чи інтересів йдеться у контексті прийняття оскаржуваного акта ненормативного характеру.

Великою Палатою Верховного Суду у справі №640/7310/19 (ЄДРСР 94394125) зазначено: особа, яка вважає, що порушені її права, свободи чи інтереси, і яка у зв`язку із цим звертається за їх захистом до адміністративного суду, має зазначити в позовній заяві: хто, який саме суб`єкт владних повноважень порушив її права чи інтереси, яким чином, якими діями (рішенням, бездіяльністю) відбулося втручання в її права, які саме права були порушені, чи належать вони позивачу, які обставини про це свідчать. Закон не передбачає вимог щодо обсягу, повноти чи слушності доводів позовної заяви, але приписує щонайменше сформулювати суть (зміст) порушення, яким чином воно негативно позначилось на правах особи, яка звертається з позовом, яким чином може бути відновлено порушене право. Зміст та обсяг порушеного права та викладення обставин, якими воно підтверджується, в кожному конкретному випадку можуть різнитися, але принаймні на рівні формулювання викладу їх змісту мають бути достатніми, щоб визначити предмет спору, його юрисдикційну належність, характер вимог, часові межі події порушення, нормативне регулювання спірних відносин, а також обставини, за яких можна ухвалити одне з обов`язкових процесуальних рішень, пов`язаних із визнанням позовної заяви прийнятною/неприйнятною.

Відповідно до частини 2 статті 45 КАС України з урахуванням конкретних обставин справи суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню адміністративного судочинства, зокрема: вчинення дій, що спрямовані на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи; вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями; подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, що має очевидно штучний характер; необґрунтоване або штучне об`єднання позовних вимог.

Верховний Суд у справі № 909/243/18 акцентував увагу на відмінностях між поняттями предмет спору та предмет позову : предметом позову є безпосередньо матеріально-правова вимога позивача до відповідача, щодо якої особа звертається до суду за захистом своїх прав чи інтересів, а предметом спору є об`єкт спірних правовідносин, матеріально-правовий об`єкт, з приводу якого виник правовий конфлікт між позивачем і відповідачем.

До заяви про визнання індивідуального акта протиправним додається також оригінал або копія оспорюваного акта (частина 7 статті 161 КАС України) - в установленому порядку оспорюваний акт не надано.

До позовної заяви додаються її копії, а також копії доданих до позовної заяви документів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків, визначених частиною другою статті 161 КАС України. Позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

Відповідно до вимог ДСТУ (згідно з наказом ДП Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості від 01.07.2020 № 144 з 01.09.2021 набрав чинності національний стандарт ДСТУ 4163:2020 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ) у разі, коли документ містить більше десяти додатків, складають опис, а у відмітці про наявність додатків зазначають (Додатки: згідно з описом на … арк). Представником позивача не додано жодного додатку до позовної заяви.

Відмітку про наявність додатків (п.5.21 ДСТУ 4163:2020), повну назву яких наводять переважним чином у тексті супровідного листа, оформлюють після тексту листа перед підписом. Якщо документ має додатки, повні назви яких не наведено у тексті документа, то ці назви потрібно зазначити у відмітці про наявність додатків, із зазначенням кількості аркушів у кожному додатку та кількості їх примірників. Якщо до документа додають інший документ, що має додатки, то відмітку про наявність додатків оформлюють як у прикладі (Додаток: лист Укрдержархіву від 20.09.2013 № 595/04-12 і додаток до нього, всього на 20 арк. в 1 прим). Якщо додатки зброшуровано, то кількість їх аркушів не зазначають, проте надані папери у якості додатків складені без опису у коробки, про які у позовній заяві не йдеться та кількість таких коробів не зазначена як і не зазначена кількість документів та/або аркушів паперів як доказів - копій первинних документів не вказана, самі додатки 1-8 не зазначені.

Кодексом адміністративного судочинства України (частини 4, 5 статті 94) передбачено, що копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено у порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, що знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Відповідно до абз. 3 п. 56.18 ст.56 Податкового кодексу України процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору. У позові не зазначено чи надано заперечення та/або чи використано процедуру адміністративного узгодження грошових зобов`язань. Верховний Суд у постанові у справі № 640/20468/18 вказав на необхідність звертати увагу не лише на визначені в нормативних приписах відповідних статей загальні темпоральні характеристики умов реалізації права на судовий захист - строк звернення та момент обчислення його початку, а й природу спірних правовідносин з приводу захисту прав, свобод та інтересів, щодо яких особа звертається до суду, позаяк встановлені строки звернення до адміністративного суду мають сприяти уникненню ситуації правової невизначеності щодо статусу рішень, дій (бездіяльності) суб`єкта владних повноважень. Пунктом 56.19 ст. 56 Кодексу №2755 передбачено, що у разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов`язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження.

Відповідно до ч. ч. 1-2 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, що необхідно сплатити (доплатити).

Відповідно до ч. 3 ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства України, до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону. Згідно з ч. 2 ст. 132 Кодексу адміністративного судочинства України, розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначаються Законом України Про судовий збір від 08.07.2011 № 3674-VI (надалі - Закон № 3674). Частиною 2 ст. 4 Закону №3674-VI визначено, що за подання до адміністративного суду адміністративного позову: майнового характеру, що подано юридичною особою належить сплатити 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Законом України Про Державний бюджет України на 2021 рік встановлено розмір прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб з 1 січня - 2270 грн. Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору в гривнях ( https://adm.ck.court.gov.ua/sud2370/gromadyanam/tax/ ): отримувач коштів ГУК у Черк.обл./тг м.Черкаси/22030101 , код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37930566 , банк отримувача Казначейство України (ел. адм. подат.) , код банку отримувача (МФО)899998 , рахунок отримувача UA528999980313131206084023759 , код класифікації доходів бюджету 22030101, призначення платежу *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку у паспорті); судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Черкаський окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа). Під час заповнення платіжного документа у графі код платника платником судового збору - юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, платником - фізичною особою - РНОКПП - за відсутності у зв`язку з релігійними переконаннями, зазначаються паспортні дані.

Відповідно до частини 1 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Керуючись статтями 2, 6-16, 19, 160, 161, 169, 241, 294 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

Позовну заяву за позовом товариства з обмеженою відповідальністю АЛЬЯНС-ТРАНСБУДСЕРВІС до Головного управління ДПС у Черкаській області про визнання протиправним та скасування індивідуального акта залишити без руху.

Надати позивачеві для усунення вказаних вище недоліків позовної заяви п`ять днів з моменту отримання копії даної ухвали.

Позивачем вказані недоліки можуть бути усунуті шляхом надання: оформлення позовної заяви відповідно до вимог статті 161 КАС України та оформлення додатків відповідно до ДСТУ 4163:2020, засвідчених в установленому порядку копій доданих документів до позову із наданням бухгалтерської, фінансової і податкової звітності та стану розрахунків з бюджетом з ПДВ, повідомлення про використання досудової процедури адміністративного узгодження грошових зобов`язань; оригіналу або копії оспорюваного акта; обґрунтування змісту і характеру порушеного права; доказу (оригінал платіжного доручення) сплати судового збору у сумі 4650.20 грн. У разі невиконання вимог, зазначених в ухвалі, позовна заява буде повернута позивачеві.

Копію ухвали надіслати позивачеві. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та не оскаржується.

Суддя Лариса ТРОФІМОВА

Дата ухвалення рішення 26.11.2021
Зареєстровано 28.11.2021
Оприлюднено 29.11.2021

Судовий реєстр по справі 580/9919/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.12.2021 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.11.2021 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону