ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

25.11.2021м. ДніпроСправа № 904/6853/21

Суддя Фещенко Ю.В., розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом акціонерного товариства "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (01011, м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9; ідентифікаційний код 14305909)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Астера" (53207, м. Нікополь, вулиця 50-років НЗФ, будинок 74; ідентифікаційний код 38709835)

відповідача-2: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

про стягнення заборгованості за кредитним договором № 011/3147/518297 від 26.02.2019 у загальному розмірі 509 056 грн. 45 коп.

ВСТАНОВИВ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою, в якій просить суд солідарно стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Астера" (далі - відповідач-1) та ОСОБА_1 (далі - відповідач-2) заборгованість за кредитним договором № 011/3147/518297 від 26.02.2019 у загальному розмірі 509 056 грн. 45 коп.

Ціна позову складається з наступних сум:

- 353 569 грн. 21 коп. - заборгованість за сумою кредиту;

- 155 487 грн. 24 коп. - заборгованість за простроченими відсотками за користування кредитом.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем-1 умов кредитного договору № 011/3147/518297 від 26.02.2019 в частині повного та своєчасного повернення наданого кредиту. Так, відповідно до кредитного договору відповідачу-1 було надано не відновлювальну кредитну лінію з лімітом кредитування та із відповідним графіком погашення, проте останній за умовами кредитного договору свої зобов`язання належним чином не виконав, внаслідок чого у нього утворилась заборгованість перед позивачем у загальному розмірі 509 056 грн. 45 коп. Крім того, відповідно до договору поруки № 011/3147/518297/П від 26.02.2019 відповідач-2 поручився перед позивачем за виконання відповідачем-1 всіх своїх зобов`язань за кредитним договором № 011/3147/518297 від 26.02.2019.

Також, позивач просить суд стягнути з відповідачів на свою користь витрати по сплаті судового збору у сумі 7 635 грн. 85 коп.

Ухвалою суду від 03.08.2021, керуючись положеннями абзацу 2 частини 1, частин 6, 7 статті 176 Господарського процесуального кодексу України, у Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Нікопольської міської ради було витребувано інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 .

11.08.2021 до господарського суду повернулося рекомендоване повідомлення №4930016296017, відповідно до якого вказана ухвала суду від 03.08.2021 вручена представнику Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Нікопольської міської ради - 10.08.2021.

Крім того, у зв`язку з неотриманням відповіді на запитувану інформацію, судом було надіслано вказану ухвалу суду на електронну адресу Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Нікопольської міської ради (nikopol.admin@ukr.net; nim.nikopol@ukr.net).

У зв`язку з неотримання відповіді на вказану ухвалу суду судом було повторно витребувано інформацію у Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Нікопольської міської ради про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 , про що постановлено ухвалу від 29.10.2021.

Від Виконавчого комітету Нікопольської міської ради надійшов лист (вх. суду №54507/21 від 15.11.2021), у якому повідомлено про те, що ОСОБА_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 з 22.10.2019 по теперішній час.

Подана позовна заява відповідає вимогам, викладеним у статтях 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України. Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження відсутні.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи (частина 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно з частиною 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України малозначними справами є:

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до частини 1 статті 250 Господарського процесуального кодексу України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі. Частини друга - шоста статті 250 Господарського процесуального кодексу України не застосовуються, якщо відповідно до цього Кодексу справа підлягає розгляду тільки в порядку спрощеного провадження (частина 7 статті 250 Господарського процесуального кодексу України).

Частиною 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше; за клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи ціну позову, характер спірних правовідносин та предмет доказування у вказаному спорі, які вказують на незначну складність даної справи, а також враховуючи, що дана категорія справ згідно з нормами ГПК України не відноситься до тих, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, суд визнає дану справу малозначною та вважає за доцільне розглядати її за правилами спрощеного позовного провадження.

Враховуючи вказане, дана справа підлягає одноособовому розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.

У зв`язку з перебуванням судді у відсустці з 08.11.2021 по 24.11.2021 включно, дана ухвала постановляється після закінчення відпустки.

На підставі викладеного, керуючись статтями 12, 176, 234, 247, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами.

3. Відповідачам відповідно до частини 4 статті 176 Господарського процесуального кодексу України, надати заперечення проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, протягом 5 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

4. Запропонувати учасникам справи:

Відповідачам:

- протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі подати до суду відповідно до вимог статей 165, 178 ГПК України відзив на позовну заяву, а його копію з додатками надіслати усім учасникам справи;

- у 5-ти денний строк з дня отримання від позивача відповіді на відзив (за наявності) надати суду, а також усім учасникам справи заперечення з урахуванням вимог частин третьої - шостої статті 165 та статті 167 ГПК України.

Позивачу:

- у 5-ти денний строк з дня отримання відзиву на позов подати суду, а також усім учасникам справи відповідь на відзив з урахуванням вимог частин третьої - шостої статті 165 та статті 166 ГПК України.

Учасникам справи:

- при поданні заяв по суті справи надати суду докази на підтвердження дати отримання таких заяв від інших учасників для перевірки судом дотримання строку подачі відповідних заяв, а також докази надсилання на адресу інших учасників справи заяв, що подаються до суду.

5. Роз`яснити учасникам судового процесу, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-168 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані в строк, визначений в ухвалі; заяви і клопотання щодо процесуальних питань у справі подаються учасниками справи у письмовій формі (частина друга статті 169 ГПК України).

6. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

7. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку її функціонування.

8. Повідомити учасників справи про те, що інформація у цій справі доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 25.11.2021 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Ю.В. Фещенко

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Дата ухвалення рішення 25.11.2021
Зареєстровано 28.11.2021
Оприлюднено 28.11.2021

Судовий реєстр по справі 904/6853/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 13.01.2022 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 29.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.08.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону