ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

26.11.2021м. ДніпроСправа № 904/4790/21 (904/6511/17)

За позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код ЄДРПОУ 14360570)

до товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, код ЄДРПОУ 33546549)

про стягнення заборгованості у розмірі 646542014,22 грн. за договором про надання кредиту у вигляді поновленої кредитної лінії

в межах справи №904/4790/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Імме" (49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код 33808671)

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549)

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

Без участі (виклику) представників сторін;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, в якому просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТОФИС" заборгованість за кредитним договором № 07/30/К від 17.04.2007, в розмірі 646 542 014,22 грн., з яких:

- 607 189 487,23 грн. - заборгованість за кредитом;

- 39 352 526,99 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом.

Крім того, позивач просить розірвати кредитний договір №07/30/К від 17.04.2007 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТОФИС" та Публічним акціонерним товариством комерційний банк "ПРИВАТБАНК".

Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що за змістом п. А.5 Договору в редакції від 23.09.2016, зобов`язання позичальника забезпечуються: Договором застави № 09/01/К/DZ від 28.03.20196 року, Договором іпотеки № 07/30/К/ДЗ1 від 23.09.2016 та Договором іпотеки №07/30/К/ДЗ2 від 23.09.2016.

Договір іпотеки № 07/30/К/ДЗ1 від 23.09.2016 укладений між ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ТОВ "ПРИВАТОФІС" в забезпечення виконання останнім своїх зобов`язань за кредитним договором № 07/30/К від 17.04.2007.

Пунктом 7 договору іпотеки №07/30/К/ДЗ1 передбачено, що іпотекодавець (ТОВ "ПРИВАТОФІС") надав в іпотеку належні йому майнові права на нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця в майбутньому у вигляді: нежитлових будівель літ. "А", літ. "Б" загальною площею 17 206,7 кв.м, які знаходяться за адресою: м.Київ, пр-т 40 річчя Жовтня, буд.70. Право набуття у власність в майбутньому іпотекодавцем зазначеного нерухомого майна підтверджується Договором про наміри " б/н від 26.08.2016.

Договір іпотеки № 07/30/К/ДЗ2 від 23.09.2016 укладений між ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ТОВ "ПРИВАТОФІС" в забезпечення виконання останнім своїх зобов`язань за кредитним договором № 07/30/К від 17.04.2007.

Пунктом 7 договору іпотеки №07/30/К/ДЗ2 передбачено, що іпотекодавець (ТОВ "ПРИВАТОФІС") надав в іпотеку належні йому майнові права на нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця в майбутньому у вигляді: нежитлових будівель - виробничого корпусу загальною площею 3 689,2 кв.м, який знаходяться за адресою: місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 104-А. Право набуття у власність в майбутньому іпотекодавцем зазначеного нерухомого майна підтверджується Договором про наміри " б/н від 15.08.2016.

Договори іпотеки № 07/30/К/ДЗ1 від 23.09.2016 та № 07/30/К/ДЗ2 від 23.09.2016 не були нотаріально посвідчені.

У відповідності до п. 2.2.1. Договору в редакції від 01.10.2010, позичальник зобов`язаний використовувати кредит на цілі, зазначені у п. 1.12. договору, яким визначено, що банк при наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати позичальнику кредит у формі згідно п. А.1 з лімітом та на цілі, зазначені у п. А.2 договору.

За змістом п. А.2 договору в редакції від 23.09.2016, кредит надається на поповнення обігових коштів.

23.09.2016 на підставі договору про внесення змін від 23.09.2016 до Кредитного договору № 07/30/К, яким збільшено ліміт кредитування відповідача, на поточний рахунок ТОВ "ПРИВАТОФІС" № 26003050003143 було перераховано транш у розмірі 605 805 080,80 грн.

Як вбачається з виписки по поточному рахунку ТОВ "ПРИВАТОФІС" №26003050003143 та підтверджується платіжним дорученням, грошові кошти отримані відповідачем на підставі кредитного договору №07/30/К цього ж дня перераховані на погашення заборгованості за договорами поруки CONTRACT OF GUARANTEE № CY03CP/1р-1 від 01.09.2016 та CONTRACT OF GUARANTEE № CY03CP/1р-2 від 01.09.2016.

Позивач зазначає, що відповідачем порушено вимоги п.2.2.1. договору, оскільки отримані грошові кошти використані не за призначенням.

Крім того, в порушення вимог пункту 2.2.7 та 2.2.8 договору відповідачем не надано фінансову звітність ані до 20-го жовтня 2016 року, ані до 20-го січня 2017 року, а також не було проінформовано банк про цільове використання кредитних коштів, отриманих на підставі договору про внесення змін від 23.09.2016 до Кредитного договору №07/30/К від 17.04.2007.

Пунктом 2.3.2. договору в редакції від 01.10.2010 року, передбачено, що при порушенні позичальником будь-якого з зобов`язань, передбачених умовами цього договору, у тому числі при порушенні цільового використання кредиту, банк має право змінити умови договору - вимагати від позичальника дострокового повернення кредиту, сплати процентів за його користування, виконання інших зобов`язань по договору у повному обсязі шляхом направлення повідомлення. При цьому згідно статей 212, 611, 651 ЦК України по зобов`язанням, строки виконання яких не настали, строки вважаються такими, що настали у вказану в повідомленні дату. У вказану дату позичальник зобов`язується повернути банку суму кредиту у повному обсязі, проценти за фактичний строк його користування, повністю виконати інші зобов`язання по договору.

26.05.2017 позивачем направлено на адресу ТОВ "ПРИВАТОФІС" письмове повідомлення кредитора, яким ПАТ КБ "Приватбанк" встановив інший термін повернення кредиту та вимагав сплатити заборгованість у 7-денний строк з моменту пред`явлення вимоги пред`явлення вимоги за даним повідомленням, але не пізніше 06.06.2017 року.

Однак, відповідачем обов`язок щодо повернення кредиту та нарахованих відсотків у вказаний строк не виконано.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.2017 у справі №904/6511/17 призначена судова експертиза, ухвалою від тієї ж дати провадження у справі зупинено та справу надіслано до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

24.04.2018 справа № 904/6511/17 повернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з висновком експерта, в якому зазначено, що за результатами експертного дослідження та в обсязі наданих документів не надається за можливе встановити ініціатора переказу грошових коштів (ТОВ «ПРИВАТОФИС» або ПАТ КБ «Приватбанк» ) в розмірі 605 805 080,80 грн. з поточного рахунку ТОВ «ПРИВАТОФИС» №26003050003143, який відбувся 23.09.2016 року з причин наведених у дослідницькій частині висновку. В результаті проведеного дослідження документально підтвердити відповідно платіжного доручення №G0924L00F2 від 23.09.2016 (т.1 а.с. 99) чи меморіального ордеру №G0924L00F2 від 23.09.2016 (т.1 а.с. 241), що містяться в матеріалах справи, здійснений переказ коштів (списання) в розмірі 605 805 080,80 грн. з поточного рахунку ТОВ «Приватофис» не надається за можливе. Встановлення достовірності даних, що містяться у документах, та проведення оцінки наданих матеріалів щодо фактичного здійснення господарських операцій, не відноситься до компетенції експерта. За результатами проведеного експертного дослідження встановлено невідповідність наданих на дослідження меморіальних ордерів та платіжних доручень, результати дослідження яких впливають на висновки по першому та другому питаннях. Встановлення достовірності даних, що містяться у документах, та проведення оцінки наданих матеріалів щодо фактичного здійснення господарських операцій, не відноситься до компетенції експерта.

Ухвалою суду від 04.05.2018 поновлено провадження у справі, продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів до 04.06.2018 та справу призначено до розгляду в підготовчому судовому засіданні на 22.05.2018.

Позивач у судовому засіданні 22.05.2018 надав клопотання про призначення експертизи у справі в якому зазначив, що експертною установою (Дніпропетровським НДІСЕ) за наслідками проведення експертизи надано висновки з яких вбачається, що на підставі наданих сторонами доказів неможливо надати однозначних висновків на поставлені питання, і разом з цим, повідомлено, що встановлення достовірних даних, які містяться в документах знаходиться поза межами компетенції експерта. З огляду на зазначене, позивач пояснив, що експертний висновок Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз не має жодного доказового значення для даної справи, оскільки не надає об`єктивної можливості встановити будь - які обставини, які мали б значення для розгляду справи по суті.

На підставі викладено позивач просить призначити судову експертизу, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса.

У судовому засіданні 22.05.2018 оголошувалась перерва до 30.05.2018.

Ухвалою суду від 30.05.2018 призначено у справі судову економічну експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Бокаріуса.

08.06.2018р. на адресу суду надійшла апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТОФИС" на ухвалу від 30.05.2018 про призначення експертизи та зупинення провадження у справі.

16.07.2018 справа №904/6511/17 повернулась з Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім.Бокаріуса та 16.07.2018 вона направлена на адресу Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.09.2018 ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 30.05.2018 у справі №904/6511/17 залишено без змін.

17.09.2018 матеріали справи №904/6511/17 направлено до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса для проведення експертизи призначеної ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.05.2018.

15.07.2019 від Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса надійшли висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №14567 та справа № 904/6511/17.

Ухвалою від 24.07.2019 поновлено провадження у справі та розгляд справи призначено на 06.08.2019.

У судовому засіданні 06.08.2019 оголошено перерву до 07.08.2019.

06.08.2019 (після судового засідання) позивач надав до суду заяву про забезпечення позову, в якій просить накласти арешт та заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, державним реєстраторам, а також будь-яким іншим суб`єктам, які наділені владними повноваженнями щодо здійснення реєстраційних дій, в тому числі нотаріусам, проводити будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо майна, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю ПРИВАТОФИС на праві приватної власності.

Зазначена заява обґрунтована тим, що як вбачається з виписки по поточному рахунку ТОВ ПРИВАТОФИС №26003050003143 та підтверджується платіжним дорученням, грошові кошти отримані відповідачем на підставі кредитного договору №07/30/К цього ж дня перераховані на погашення заборгованості за договорами поруки договорами поруки CONTRACT OF GUARANTEE №CY03CP/1р-1 від 01.09.2016 та CONTRACT OF GUARANTEE №CY03CP/1р-2 від 01.09.2016.

Позивач зазначає, що відповідачем порушено вимоги п. 2.2.1. договору, оскільки отримані грошові кошти використані не за призначенням.

Крім того, в порушення вимог пункту 2.2.7 та 2.2.8 договору відповідачем не надано фінансову звітність ані до 20-го жовтня 2016 року, ані до 20-го січня 2017 року, а також не було проінформовано банк про цільове використання кредитних коштів, отриманих на підставі договору про внесення змін від 23.09.2016 до Кредитного договору №07/30/К від 17.04.2007.

Позивач вважає, що вказані порушення є суттєвими, оскільки позбавляють його можливості аналізувати кредитоспроможність ТОВ ПРИВАТОФИС , про що зазначено у п. 2.3.3 договору, а також свідчать про необхідність застосування заходів забезпечення позову задля уникнення будь-яких спроб відповідача унеможливити або ускладнити виконання судового рішення у даній справі.

07.08.2019 відповідач надав до суду заяву про відвід, в якій просить відвести суддю Назаренко Н.Г. від розгляду даної справи.

Ухвалою від 07.08.2019 зупинено провадження у справі №904/6511/17 до вирішення питання про відвід судді Назаренко Н.Г. суддею, який не входить до складу суду, що розглядає дану справу.

Відповідно до розпорядження №1283 від 08.08.2019 здійснено повторний автоматизований розподіл матеріалів справи № 904/6511/17 та заяву про відвід передано для розгляду судді Новіковій Р.Г.

Ухвалою від 09.08.2019 відмовлено в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТОФИС" від 06.08.2019 про відвід судді Назаренко Н.Г. у справі № 904/6511/17.

Супровідним листом від 13.08.2019 справу №904/6511/17 повернуто судді Назаренко Н.Г.

У зв`язку з надходження апеляційної скарги, 18.08.2019 справу №904/6511/17 направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

Ухвалою від 23.10.2019 апеляційне провадження по апеляційній скарзі ТОВ "Тайлон" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 30.05.2018 №904/6511/17 закрито.

13.12.2019 справа №904/6511/17 повернулась до Господарського суду Дніпропетровської області.

У зв`язку з надходженням запиту, 16.12.2019 справу №904/6511/17 передано до Центрального апеляційного господарського суду для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Ухвалою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 16.01.2020 відмовлено ТОВ "Зернопоставка-М" у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.07.2018 у справі №904/6511/17.

03.02.2020 справа №904/6511/17 повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

У зв`язку з надходженням запиту, 04.02.2020 справу №904/6511/17 передано до Центрального апеляційного господарського суду для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Ухвалою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 19.02.2020 відмовлено ТОВ "Елара" у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.07.2018 у справі №904/6511/17.

05.03.2020 справа №904/6511/17 повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою від 06.03.2020 поновлено провадження у справі та підготовче засідання призначено на 23.03.2020.

10.03.2020 на адресу суду надійшов запит від Центрального апеляційного господарського суду про витребування з господарського суду Дніпропетровської область справи №904/6511/17 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТОФИС", м.Дніпро про стягнення заборгованості у розмірі 646542014,22 грн. за договором про надання кредиту у вигляді поновленої кредитної лінії.

У зв`язку з надходженням запиту, 13.03.2020 справу №904/6511/17 передано до Центрального апеляційного господарського суду для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Ухвалою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 02.04.2020 відмовлено ТОВ "Комунальне обслуговування ломів" у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.07.2018 у справі №904/6511/17.

29.04.2020 справа №904/6511/17 повернулась до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою від 04.05.2020 поновлено провадження у справі та підготовче засідання призначено на 19.05.2020.

12.05.2020 на адресу суду надійшов запит від Центрального апеляційного господарського суду про витребування з господарського суду Дніпропетровської область справи №904/6511/17 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТОФИС", м.Дніпро про стягнення заборгованості у розмірі 646542014,22 грн. за договором про надання кредиту у вигляді поновленої кредитної лінії.

Ухвалою від 13.05.2020 зупинено провадження у справі №904/6511/17 до повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області та справу №904/6511/17 направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

Ухвалою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 17.06.2020 відмовлено ТОВ "Тайлон" у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.07.2018 у справі №904/6511/17.

08.07.2020 справа №904/6511/17 повернулась до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою від 14.07.2020 поновлено підготовче провадження у справі № 904/6511/17, підготовче засідання призначено на 04.08.2020.

28.07.2020 на адресу суду надійшов запит від Центрального апеляційного господарського суду про витребування з господарського суду Дніпропетровської область справи №904/6511/17 для подальшого направлення ло Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

У зв`язку з перебуванням судді Назаренко Н.Г. у відпустці, відповідно до розпорядження №776 від 29.07.2020, призначено повторний автоматичний розподіл справи та справу №904/6511/17 передано судді Крижному О.М. для зупинення провадження у справі.

Ухвалою від 29.07.2020 зупинено провадження у справі №904/6511/17 до повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою від 08.09.2020 справу №904/6511/17 відмовлено Науково-виробничому товариству з обмеженою відповідальністю "Океанмаш" у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.07.2018 у справі №904/6511/17.

28.09.2020 справа №904/6511/17 повернулась до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою від 30.09.2020 поновлено провадження у справі та підготовче засідання призначено на 12.10.2020.

06.10.2020 на адресу суду надійшов запит від Центрального апеляційного господарського суду про витребування з Господарського суду Дніпропетровської область справи №904/6511/17 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТОФИС", м.Дніпро про стягнення заборгованості у розмірі 646542014,22 грн. за договором про надання кредиту у вигляді поновленої кредитної лінії.

Ухвалою від 07.10.2020 зупинено провадження у справі №904/6511/17 до повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області.

Справу №904/6511/17 направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

Ухвалою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 19.10.2020 відмовлено ТОВ "Канделла" у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.07.2018 у справі №904/6511/17.

06.11.2020 справа №904/6511/17 повернулась на адресу суду.

09.11.2020 поновлено провадження у справі та призначено підготовче засідання на 23.11.2020.

16.11.2020 на адресу суду надійшов запит від Центрального апеляційного господарського суду про витребування з Господарського суду Дніпропетровської область справи №904/6511/17 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТОФИС", м.Дніпро про стягнення заборгованості у розмірі 646542014,22 грн. за договором про надання кредиту у вигляді поновленої кредитної лінії.

Ухвалою від 17.11.2020 зупинено провадження у справі №904/6511/17 до повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області. Справу №904/6511/17 направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

Ухвалою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 01.12.2020 у справі №904/6511/17 відмовлено ТОВ "ОПФ" у відкритті касаційного провадження.

15.12.2020 справа повернулась до Господарського суду Дніпропетровської області.

21.12.2020 поновлено провадження у справі та призначено підготовче засідання на 13.01.2021.

29.12.2020 на адресу суду надійшов запит від Центрального апеляційного господарського суду про витребування з Господарського суду Дніпропетровської область справи №904/6511/17 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТОФИС", м.Дніпро про стягнення заборгованості у розмірі 646 542 014,22 грн. за договором про надання кредиту у вигляді поновленої кредитної лінії.

Ухвалою від 29.12.2020 зупинено провадження у справі №904/6511/17 до повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 01.02.2021 відмовлено ТОВ "Фрілайн" у відкритті касаційного провадження також ухвалою від тієї ж дати відмовлено ТОВ "ОПФ" у відкритті касаційного провадження.

16.02.2021 справа №904/6511/17 повернулась до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою від 22.02.2021 поновлено підготовче провадження у справі №904/6511/17. Справу призначено до розгляду в підготовчому засіданні на 10.03.2021.

Ухвалою суду від 03.03.2021 зупинено провадження у справі №904/6511/17 до повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 21.04.2021 поновлено підготовче провадження у справі №904/6511/17. Справу призначено до розгляду в підготовчому засіданні на 12.05.21.

29.04.2021 на адресу суду надійшов запит від Центрального апеляційного господарського суду про витребування з Господарського суду Дніпропетровської область справи №904/6511/17 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИВАТОФИС", м.Дніпро про стягнення заборгованості у розмірі 646542014,22 грн. за договором про надання кредиту у вигляді поновленої кредитної лінії.

Ухвалою від 29.04.2021 зупинено провадження у справі №904/6511/17 до повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області. Справу №904/6511/17 направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08.06.2021 відмовлено ТОВ "Люкс-Офіс" у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.07.2018 у справі №904/6511/17.

29.06.2021 справу №904/6511/17 повернуто до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.07.2021 поновлено провадження у справі №904/6511/17 для передачі її матеріалів в межах справи №904/4790/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ІММЕ" (49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код 33808671) до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) про визнання банкрутом. Вирішено передати матеріали справи №904/6511/17 для розгляду спору по суті в межах справи №904/4790/21 про банкрутство за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ІММЕ" (49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код 33808671) до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) про визнання банкрутом.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду №937 від 08.07.2021 на підставі пункту 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматизований розподіл справи №904/6511/17.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 08.07.2021 справу № 904/6511/17 передано на розгляд судді Первушину Ю.Ю.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.07.2021 справу №904/6511/17 за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д; ідентифікаційний код 14360570) до товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) про стягнення заборгованості у розмірі 646 542 014,22 грн. за договором про надання кредиту у вигляді поновленої кредитної лінії прийнято до свого провадження для розгляду у межах справи про банкрутство №904/4790/21. Призначено підготовче засідання на 19.08.2021.

Відповідач у підготовче судове засідання 19.08.2021 не з`явився, явку свого повноваженого представника не забезпечив, відомостей про причини неявки до суду не надав.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.2021 відкладено підготовче судове засідання на 09.09.2021.

08.09.2021 до відділу канцелярії суду позивачем подано додаткові пояснення (вх.№43806/21 від 08.09.2021).

У підготовчому судовому засіданні 09.09.2021 судом заслухано пояснення представника позивача з приводу заявлених позовних вимог.

Відповідач у підготовче судове засідання 09.09.2021 не з`явився, явку свого повноваженого представника не забезпечив, відомостей про причини неявки до суду не надав. Про дату та час проведення підготовчого судового засідання відповідач повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №4930016624618, яке міститься в матеріалах справи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2021 закрито підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 28.09.2021.

28.09.2021 до відділу канцелярії суду представником ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" подано письмові пояснення (вх. №46844/21 від 28.09.2021).

За результатами судового засідання, що відбулось 28.09.2021 судом оголошено перерву до 06.10.2021.

За результатами судового засідання, що відбулось 06.10.2021 судом оголошено перерву до 05.11.2021.

05.11.2021 до відділу канцелярії суду представником позивача подано доповнення (вх.№53105/21) до додаткових пояснень АТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 07.09.2021.

Відповідач у судове засідання 05.11.2021 не з`явився, явку свого повноваженого представника не забезпечив, проте надав до відділу канцелярії суду заяву (вх.№52979/21), за змістом якої останній зазначає, що представник ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" Целік В.В. на даний час перебуває на лікуванні та самоізоляції у зв`язку з виявленою коронавірусною інфекцією (SARS-CoV-2). Також, інший представник відповідача - Новотоцьких А.В. приймає участь у судовому засіданні поза межами Дніпропетровської області. На підставі наведеного, відповідач просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.11.2021 відкладено судове засідання на 23.11.2021.

У судовому засіданні 23.11.2021 Позивачем подано заяву про відвід судді Первушина Ю.Ю. (вх. №2409/21) у справі №904/4790/21 (904/6511/17).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.2021 заяву Позивача від 23.11.2021 (вх.№2409/21) про відвід судді Первушина Ю.Ю. від розгляду справи №904/4790/21 (904/6511/17) визнано необґрунтованою та відмовлено у її задоволенні.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.2021 задоволено заяву судді Первушина Ю.Ю. про самовідвід від розгляду справи №904/4790/21(6511/17) за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код ЄДРПОУ 14360570) до товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, код ЄДРПОУ 33546549) про стягнення заборгованості у розмірі 646542014,22 грн. за договором про надання кредиту у вигляді поновленої кредитної лінії. Вирішено передати справу №904/4790/21(6511/17) для здійснення повторного автоматизованого розподілу.

Як вбачається з матеріалів справи, судом при виготовлені тексту ухвали від 23.11.2021 допущено описку у її резолютивній частині, а саме помилково зазначено номер справи: "№904/4790/21(6511/17)", тоді як необхідно було зазначити дійсний номер справи: "№904/4790/21(904/6511/17)".

Зі змісту статті 243 Господарського процесуального кодексу України вбачається, що описка - це зроблена судом механічна (мимовільна, випадкова) граматична помилка в рішенні, яка допущена під час його письмово-вербального викладу (помилка у правописі, у розділових знаках тощо). Описки - це помилки, зумовлені неправильним написанням слів, цифр тощо (пропуск літери, цифри, їх перестановка тощо). Виправленню підлягають лише ті описки, які мають істотний характер. До таких належить написання прізвищ та імен, адрес, найменувань спірного майна, зазначення дат та строків. Не є описками граматичні помилки, які не спотворюють текст судового рішення та не призводять до його неправильного сприймання: неправильне розташування розділових знаків, невірні відмінки слів, застосування русизмів та діалектизмів тощо.

Частинами 1 та 2 статті 243 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд може з власної ініціативи або за заявою учасників справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки чи арифметичні помилки. Питання про внесення виправлень вирішується без повідомлення учасників справи, про що постановляється ухвала.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку про необхідність виправлення описки, допущеної у резолютивній частині ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 23.112021 по справі №904/4790/21(904/6511/17).

Керуючись статтями 232, 234, 235, 243 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Виправити описку, допущену у резолютивній частині ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.2021 по справі №904/4790/21(904/6511/17).

2. Викласти перший та другий абзаци резолютивної частини ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.2021 по справі №904/4790/21(904/6511/17) в наступній редакції:

"Задовольнити заяву судді Первушина Ю.Ю. про самовідвід від розгляду справи №904/4790/21(904/6511/17) за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код ЄДРПОУ 14360570) до товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, код ЄДРПОУ 33546549) про стягнення заборгованості у розмірі 646542014,22 грн. за договором про надання кредиту у вигляді поновленої кредитної лінії.

Передати справу №904/4790/21(904/6511/17) для здійснення повторного автоматизованого розподілу.".

Ухвала набирає законної сили - 26.11.2021 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.Ю. Первушин

Дата ухвалення рішення 26.11.2021
Зареєстровано 28.11.2021
Оприлюднено 29.11.2021

Судовий реєстр по справі 904/4790/21 (904/6511/17)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 05.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.08.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.07.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону