ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 909/678/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

18.11.2021 м. Івано-Франківськ

Господарський суд Івано-Франківської області у складі:

судді Рочняк О.В.

секретар судового засідання Михайлюк А.С.

розглянувши у попередньому засіданні справу

про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_1

АДРЕСА_1

за участю:

керуючий реструктуризацією боржника: ОСОБА_2 ;

боржник - ОСОБА_1 ;

кредитор - ОСОБА_3 ;

кредитор - ОСОБА_4 та представники: ОСОБА_5 , Тугай Іван Михайлович;

від кредитора - ОСОБА_6 : Бойчук Мирослав Йосипович;

від кредитора - ОСОБА_7 : ОСОБА_8

ВСТАНОВИВ: фізична особа ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Івано-Франківської області із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника фізичної особи.

Відповідно до ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 07.09.2021, суд відкрив провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ; ввів процедуру реструктуризації боргів щодо боржника; ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів фізичної особи; призначив керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Юрченко Ольгу Миколаївну; постановив оприлюднити на офіційному веб-сайті повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ; визначив дату проведення попереднього засідання - 25.10.2021.

Оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 оприлюднене на офіційному веб-сайті 07.09.2021.

Згідно з ч. 1 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства подання кредиторами грошових вимог до боржника та їх розгляд керуючим реструктуризацією здійснюються в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб.

За приписами ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Частиною 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

У встановлений Кодексом України з процедур банкрутства строк до Господарського суду Івано-Франківської області надійшли заяви від таких кредиторів:

- 23.09.2021 від АТ "Ідея Банк" надійшла заява б/н від 08.09.2021 (вх.№16051/21) з грошовими вимогами до боржника 243 763 грн 88 коп.;

- 28.09.2021 від ОСОБА_9 надійшла заява б/н від 27.09.2021 (вх.№16381/21) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 4 803 389 грн 42 коп.;

- 29.09.2021 від ОСОБА_3 надійшла заява б/н від 28.09.2021 (вх.№16477/21) з грошовими вимогами до боржника в розмірі 1 556 463 грн 20 коп.;

- від ОСОБА_10 надійшла заява б/н від 28.09.2021 (вх.№16478/21) з грошовими вимогами до боржника в розмірі 1 137 403 грн 00 коп.;

- від ОСОБА_7 надійшла заява б/н від 28.09.2021 (вх.№16481/21) з грошовими вимогами до боржника в розмірі 564 307 грн 60 коп.;

- 30.09.2021 від ОСОБА_11 надійшла заява б/н від 30.09.2021 (вх.№16551/21) з грошовими вимогами до боржника в розмірі 296 807 грн 80 коп.;

- від ОСОБА_6 надійшла заява б/н від 29.09.2021 (вх.№16552/21) з грошовими вимогами до боржника в розмірі 668 785 грн 00 коп.;

- від ОСОБА_12 надійшла заява б/н від 29.09.2021 (вх.№16553/21) з грошовими вимогами до боржника в розмірі 397 733 грн 04 коп.;

- 04.10.2021 від ОСОБА_13 надійшла заява б/н від 30.09.2021 (вх.№16678/21) з грошовими вимогами до боржника в розмірі 482 908 грн 00 коп.;

- 06.10.2021 від ОСОБА_14 надійшла заява б/н від 05.10.2021 (вх.№16886/21) з грошовими вимогами до боржника в розмірі 949 447 грн 43 копійки.

Вищевказані заяви ухвалами суду прийняті до розгляду в попередньому засіданні, яке призначено на 25.10.2021.

25.10.2021 суд відклав попереднє засідання на 18.11.2021.

Відповідно до ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 26.10.2021, суд прийняв заяву ОСОБА_4 б/н від 21.10.2021 (вх.№17828/21 від 21.10.2021) з грошовими вимогами до боржника в розмірі 3 463 084 грн 20 коп. до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 18.11.2021. У вказаній ухвалі суд встановив, що заява ОСОБА_4 подана після закінчення строку, встановленого для її подання.

Відповідно до ч. 2 абз. 1, 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна. У разі необхідності господарський суд може оголосити перерву в попередньому засіданні.

Виходячи з системного аналізу положень чинного законодавства, заявлені у справі про банкрутство грошові вимоги можуть підтверджуватися або первинними документами (угодами, накладними, рахунками, актами виконаних робіт, тощо), що свідчить про цивільно-правові відносини сторін та підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору.

Суд самостійно розглядає кожну заявлену грошову вимогу, перевіряє її відповідність чинному законодавству та за результатами такого розгляду визнає або відхиляє частково чи повністю грошові вимоги кредитора.

Отже, аналіз норм права дозволяє зробити висновок, про те що спеціальне законодавство про банкрутство визначає особливий порядок розгляду грошових вимог кредитора у процедурі банкрутства шляхом їх визнання (відхилення) внаслідок розгляду по суті.

За приписами частини першою статті першої Кодексу України з процедур банкрутства кредитором є, зокрема, юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу.

Розглянувши у попередньому засіданні заяви кредиторів з грошовими вимогами, заслухавши учасників у справі про банкрутство, з`ясувавши фактичні обставини справи, докази на їх підтвердження, суд встановив таке.

Грошові вимоги ОСОБА_9 підтверджуються: розпискою від 05.04.2018 на суму 120 000 Євро, строк повернення позики - 05.04.2021, (17.10.2018 повернуто 10000 дол.США, 18.11.2018 повернуто 10000 дол.США); розпискою від 11.03.2019 на суму 20 000 дол. США, строк повернення позики - 5 років, або на вимогу в термін до 6 місяців; розпискою від 14.02.2019 на суму 20 000 дол. США, строк повернення позики - до 5 років, або на вимогу - в термін до 6 місяців; розпискою від 27.02.2019 на суму 20 000 дол. США, строк повернення позики - до 5 років, або на вимогу - в термін до 6 місяців; листом - вимогою від 22.10.2020, відповідно до якого ОСОБА_9 просив ОСОБА_1 повернути кошти за розписками від 14.02.2019, 27.02.2019, 11.03.2019 на загальну суму 60000 дол. США в термін до шести місяців (22.04.2021). Залишок заборгованості становить 102523,99 Євро та 60000 Дол.США.

Грошові вимоги ОСОБА_3 підтверджуються: розпискою від 15.11.2015 на суму 12 000 дол. США, строк повернення позики - 10.09.2020; розпискою від 28.08.2018 на суму 476 564 грн, відповідно до якої станом на 04.01.2021 залишок заборгованих коштів складає 44 564 грн, строк повернення позики - 01.06.2021; розпискою від 22.04.2019 на суму 499 492 грн, станом на 04.01.2021 залишок заборгованих коштів складає 288 492 грн, строк повернення позики - до 20.04.2022; розпискою від 28.12.2019 на суму 530 000 грн, станом на 04.01.2021 залишок заборгованості складає 474 000 грн, строк повернення позики - 25.01.2023; розпискою від 01.03.2020 на суму 425 000 грн, станом на 04.01.2021 залишок заборгованих коштів складає 425 000 грн, строк повернення позики - 25.02.2023. Залишок заборгованості становить 12 000 дол. США та 1232056 гривень.

Грошові вимоги ОСОБА_10 підтверджуються розпискою від 30.09.2014 на суму 12 000 дол. США, станом на 01.07.2015 залишок заборгованості склав 10 000 дол. США, додатково за даною розпискою 10.10.2016 отримано 15 000 дол. США, строк повернення позики з урахуванням попередньо отриманих 10000 дол.США (всього 25000 дол.США) - до 01.01.2021; розпискою від 05.03.2019 на суму 17 500 дол. США, строк повернення позики - до 01.01.2022. Всього 42500 дол.США.

Грошові вимоги ОСОБА_7 підтверджуються розпискою від 13.11.2018 на суму 21 000 дол. США, строк повернення позики - 01.06.2019. Всього 21 000 дол. США.

Грошові вимоги ОСОБА_11 підтверджуються розпискою від 03.06.2019 на суму 11 000 дол. США, строк повернення позики - 01.06.2021. Всього 11 000 дол. США.

Грошові вимоги ОСОБА_6 підтверджуються розпискою від 09.02.2019 на суму 15 000 дол. США, строк повернення позики - 01.01.2021 та розпискою від 11.03.2019 на суму 10000 дол. США, строк повернення позики - 01.02.2022. Всього 25000 дол. США.

Грошові вимоги ОСОБА_12 підтверджуються розпискою від 04.01.2016 на суму 14 800 дол. США, строк повернення позики - 5 років (04.01.2021). Всього 14 800 дол. США.

Грошові вимоги ОСОБА_13 підтверджуються розпискою від 21.01.2017 на суму 18 000 дол. США, строк повернення позики - п"ять років (до 21.01.2022). Всього 18 000 дол. США.

Грошові вимоги ОСОБА_14 підтверджуються розпискою від 25.06.2019 на суму 35 560 дол. США, строк повернення позики - до 25.01.2021. Всього - 35560 дол. США.

Грошові вимоги ОСОБА_4 підтверджуються розпискою від 22.08.2019 на суму 104500 Євро, строк повернення позики - 01.01.2020, розпискою від 17.01.2020 на суму 10 000 дол. США, строк повернення позики - 18.04.2020 та рішенням Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 01.09.2021 у справі №352/1968/20, яким задоволено позов ОСОБА_4 до ОСОБА_1 . Стягнуто із ОСОБА_1 104 500 Євро, 10 000 дол. США боргу за договорами позики та 10 930 грн 40 коп. судових витрат.

Грошові вимоги АТ "Ідея Банк" в загальному розмірі 243763 грн 88 коп. підтверджуються:

- кредитним договором №Р20.00107.007055829 від 02.10.2020, відповідно до умов п.1.1.-1.4 ОСОБА_1 (позичальник) отримав кредит в розмірі 199999 грн з процентною ставкою 15 відсотків річних (змінюваа) терміном на 24 місяці (до 02.10.2022). Видача кредиту підтверджується меморіальним ордером №847004 від 02.10.2020 на суму 199999 грн. З виписки банку та меморіальних ордерів вбачається часткове погашення кредиту, які спрямовані на оплату процентів, основного боргу, плати за обслуговування по кредитному договору. Відповідно до довідки - розрахунку заборгованості ОСОБА_1 за кредитним договором №Р20.00107.007055829 від 02.10.2020 станом на 07.09.2021, загальна заборгованість становить 198970 грн 04 коп., з них: 139384 грн 90 коп. строковий основний борг, 28173 грн 79 коп. прострочений основний борг, 957 грн 92 коп. строкові проценти, 8442 грн 53 коп. прострочені проценти, 4 002 грн 18 коп. строкова плата за обслуговування кредиту,18008 грн 72 коп.- прострочена плата за обслуговування кредиту;

- кредитним договором № Е07.00107.006905995 від 05.08.2020, відповідно до умов п.1.1.-1.4 ОСОБА_1 (позичальник) отримав кредит в розмірі 74999 грн з процентною ставкою 0,01 (фіксована) відсотків річних терміном на 12 місяців (до 05.08.2021). Видача кредиту підтверджується меморіальним ордером №2237209 від 05.08.2020 на суму 74999 грн. З виписки банку та меморіальних ордерів вбачається часткове погашення кредиту, які спрямовані на оплату процентів, основного боргу, плати за обслуговування по кредитному договору. Відповідно до довідки - розрахунку заборгованості ОСОБА_1 за кредитним договором E07.00107.006905995 від 05.08.2020 станом на 07.09.2021, загальна заборгованість становить 40 253 грн 84 коп., з них: 26 198 грн 51 коп. прострочений основний борг, 00 грн 14 коп. строкові проценти, 00 грн 66 коп. прострочені проценти, 2 542 грн 47 коп. строкова плата за обслуговування кредиту, 11 512 грн 06 коп. прострочена плата за обслуговування кредиту.

Керуючий реструктуризацією боржника та боржник вищевказані грошові вимоги визнали в повному обсязі.

Згідно до ст. ст. 173, 174, 193 Господарського кодексу України господарський договір є підставою виникнення прав і обов"язків, які повинні виконуватися належним чином відповідно до закону, договору, а одностороння відмова від виконання зобов"язання не допускається, крім випадків, передбачених законом. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.1046 Цивільного кодексу України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

За приписами 1047 Цивільного кодексу України, договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

У постанові Верховного Суду від 03 червня 2020 року у справі № 640/7558/17 вказано, що за своїми правовими ознаками договір позики є реальною, односторонньою, оплатною або безоплатною угодою, на підтвердження якої може бути надана розписка позичальника, яка є доказом не лише укладення договору, але й посвідчує факт передання грошової суми позичальнику .

За своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який боржник видає кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання від кредитора певної грошової суми або речей.

Досліджуючи боргові розписки чи договори позики, суди повинні виявляти справжню правову природу укладеного договору, а також надавати оцінку всім наявним доказам і залежно від установлених результатів робити відповідні правові висновки.

Статтею 545 ЦК України визначено, що прийнявши виконання зобов`язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі. Якщо боржник видав кредиторові борговий документ, кредитор, приймаючи виконання зобов`язання, повинен повернути його боржникові. У разі неможливості повернення боргового документа кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає. Наявність боргового документа у боржника підтверджує виконання ним свого обов`язку. У разі відмови кредитора повернути борговий документ або видати розписку боржник має право затримати виконання зобов`язання. У цьому разі настає прострочення кредитора.

Отже, наявність оригіналу боргової розписки у кредитора свідчить про те, що боргове зобов`язання у боржника ( ОСОБА_1 ) виникло перед кредиторами та не виконане.

Судом встановлено наявність у кредиторів оригіналів розписок, наданих суду в обґрунтування заявлених вимог, а також вимог про дострокове погашення заборгованості.

Відповідно до наявної в матеріалах справи заяви ОСОБА_4 оригінали розписок приєднано до матеріалів справи №352/1968/20.

Узгодження сторонами істотних умов договору позики, факт отримання грошових коштів ОСОБА_1 підтверджується змістом розписок, які власноручно ним складені та підтверджується боржником, у зв`язку з чим підтверджено правовідносини позики, факт передання боржнику в позику коштів, його зобов`язання повернути кошти кредиторам.

Позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором (частина перша статті 1049 ЦК України).

Разом з тим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 120 Кодексу України з процедур банкрутства, з моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника, строк виконання всіх грошових зобов`язань боржника вважається таким, що настав.

З огляду викладене, строк виконання грошових зобов"язань ОСОБА_1 перед: ОСОБА_9 в розмірі 102523,99 Євро та 60000 Дол.США.; ОСОБА_3 в розмірі 12 000 дол. США та 1232056 грн, ОСОБА_10 в розмірі 42500 дол.США; ОСОБА_7 в розмірі 21 000 дол. США; ОСОБА_11 в розмірі 11 000 дол. США; ОСОБА_6 в розмірі 25000 дол. США; ОСОБА_12 в розмірі 14 800 дол. США; ОСОБА_13 в розмірі 18 000 дол. США; ОСОБА_14 в розмірі 35560 дол. США; ОСОБА_4 в розмірі 104 500 Євро, 10 000 дол. США та 10 930 грн 40 коп. судових витрат та АТ "Ідея Банк" розмірі 243763 грн 88 коп. вважається таким, що настав.

Відповідно до ч.2 ст.45 кодексу України з процедур банкрутства, склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Таким чином, грошові зобов"язання до боржника становлять:

- АТ "Ідея Банк" 239223 грн 88 коп.;

- ОСОБА_9 4 798 849 грн 11 коп.;

- ОСОБА_3 1 551 923 грн 20 коп.;

- ОСОБА_10 1 132 863 грн 00 коп.;

- ОСОБА_7 559767 грн 60 коп.;

- ОСОБА_11 292267 грн 80 коп.;

- ОСОБА_6 664245 грн 00 коп.;

- ОСОБА_12 393233 грн 04 коп.;

- ОСОБА_13 478368 грн 00 коп.;

- ОСОБА_14 944 907 грн 43 коп.;

- ОСОБА_4 3 458 544 грн 20 коп.

За подання заяви з грошовими вимогами до боржника кредитори сплатили судовий збір у розмірі 4 540 грн згідно із відповідною ставкою судового збору, встановленою Законом України "Про судовий збір", який належить віднести до вимог кредиторів.

Відповідно до ч.2 ст.47 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

Відповідно до ч.4 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства кредитор - ОСОБА_4 , є конкурсним, однак не має права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів, оскільки його вимоги заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті.

За приписами ч.4 ст.122 Кодексу України з процедур банкрутства, в ухвалі за результатами попереднього засідання суду, зокрема, зазначаються:

1) обов`язок керуючого реструктуризацією провести збори кредиторів, які мають відбутися не пізніше 14 днів з дня постановлення такої ухвали;

2) дата засідання господарського суду, яке має відбутися не пізніше 60 днів з дня постановлення такої ухвали, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі.

Керуючись ст.ст.1, 47, 122 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.232- 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

визнати грошові вимоги ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 , код РНОКПП НОМЕР_1 ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 ) частково в розмірі 4 803 389 (чотири мільйони вісімсот три тисячі триста вісімдесят дев"ять) гривень 11 коп. Решту вимог відхили.

Визнати грошові вимоги ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , код РНОКПП НОМЕР_3 ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 ) в розмірі 1 556 463 (один мільйон п"ятсот п"ятдесят шість тисяч чотириста шістдесят три) гривні 20 копійок.

Визнати грошові вимоги ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 , код РНОКПП НОМЕР_4 ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 ) в розмірі 1 137 403 (один мільйон сто тридцять сім тисяч чотириста три) гривні 00 копійок.

Визнати грошові вимоги ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 , код РНОКПП НОМЕР_5 ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 ) в розмірі 564 307 (п"ятсот шістдесят чотири тисячі триста сім) гривень 60 копійок.

Визнати грошові вимоги ОСОБА_11 ( АДРЕСА_6 , код РНОКПП НОМЕР_6 ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 ) в розмірі 296 807 (двісті дев"яносто шість тисяч вісімсот сім) гривень 80 копійок.

Визнати грошові вимоги ОСОБА_6 ( АДРЕСА_7 , код РНОКПП НОМЕР_7 ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 ) в розмірі 668 785 (шістсот шістдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят п"ять) гривень 00 копійок.

Визнати грошові вимоги ОСОБА_12 ( АДРЕСА_8 , код РНОКПП НОМЕР_8 ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 ) в розмірі 397 733 (триста дев"яносто сім тисяч сімсот тридцять три) гривні 04 копійок.

Визнати грошові вимоги ОСОБА_13 ( АДРЕСА_9 , код РНОКПП НОМЕР_9 ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 ) в розмірі 482 908 (чотириста вісімдесят дві тисячі дев"ятсот вісім) гривень 00 копійок.

Визнати грошові вимоги ОСОБА_14 ( АДРЕСА_10 , код РНОКПП НОМЕР_10 ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 ) в розмірі 949 447 (дев"ятсот сорок дев"ять тисяч чотириста сорок сім) гривень 43 копійок.

Визнати грошові вимоги ОСОБА_4 ( АДРЕСА_11 , код РНОКПП НОМЕР_11 ) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 ) в розмірі 3 463 084 (три мільйони чотириста шістдесят три тисячі вісімдесят чотири) гривні 20 копійок.

Визнати грошові вимоги Акціонерного товариства "Ідея Банк" (вул. Валова, 11, м. Львів, код ЄДРПОУ 19390819) до ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 ) в розмірі 243 763 (двісті сорок три тисячі сімсот шістдесят три) гривні 88 коп.

Керуючому реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) арбітражному керуючому Юрченко Ользі Миколаївні:

- внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов"язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги;

- збори кредиторів провести 01.12.2021.

Призначити засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі - 10.01.2022 об 11 год 00 хв.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 32, зал судових засідань №4 .

Ухвала набирає законної сили відповідно до ст.235 ГПК України та може бути оскаржена в порядку статей 255 - 257 Господарського процесуального кодексу України до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали складено 26.11.2021

Суддя О.В. Рочняк

Дата ухвалення рішення 18.11.2021
Зареєстровано 28.11.2021
Оприлюднено 28.11.2021

Судовий реєстр по справі 909/678/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.01.2022 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.12.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.12.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.12.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 20.12.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 13.12.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 30.11.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.11.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 22.11.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 18.11.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 15.11.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 03.11.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 01.11.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 26.10.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 25.10.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 18.10.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 11.10.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 06.10.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 06.10.2021 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону