ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкладення розгляду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи

м. Київ

24.11.2021Справа № 910/14582/21

за заявою ОСОБА_1

(ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника

фізичної особи

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Бенчук О.О.

Присутні в судовому засіданні:

від заявника - Татарчук Л.Т., предст за довір. від 28.07.2021

від ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" - Семко І.С., адвокат за ордером серія КВ № 442339 (свідоцтво адвоката серія КВ № 6358 від 04.04.2019)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична особа ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) звернулась до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про її неплатоспроможність.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.09.2021 було прийнято заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, підготовче засідання суду призначено на 22.09.21 0 10:45, зал судових засідань № 12, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої нею заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, зобов`язано заявника надати розрахунок розміру грошових вимог забезпеченого кредитора за зобов`язаннями, які виникли з кредиту в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сім`ї боржника, в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату підготовчого засідання суду у справі про неплатоспроможність фізичної особи, заборонено фізичній особі ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) відчужувати належне їй майно, встановлено строк до 22.09.2021 товариству з обмеженою відповідальністю РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА (ідентифікаційний код: 37616221) для подачі до суду письмових заперечень на заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність із посиланням на норми чинного законодавства та відповідні докази, копію ухвали постановлено направити боржнику, товариству з обмеженою відповідальністю РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА , органу з питань банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.09.2021 було відкладено розгляд заяви ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у підготовчому засіданні на 25.10.2021 об 11:15, зобов`язано заявника та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 09.09.2021 про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, здійснено виклик в судове засідання ОСОБА_1 та представника товариства з обмеженою відповідальністю РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА , копію ухвали направлено боржнику та товариству з обмеженою відповідальністю РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА .

21.10.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

25.10.2021 в судовому засіданні від заявника надійшла заява про уточнення наявної заборгованості кредитора із довідкою щодо офіційного курсу гривні до іноземних валют станом на 25.10.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2021 було відкладено розгляд заяви ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у підготовчому засіданні на 24.11.2021 о 12:30, зобов`язано заявника та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 09.09.2021 про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, здійснено виклик в судове засідання ОСОБА_1 та представника товариства з обмеженою відповідальністю РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА , копію ухвали направлено боржнику та товариству з обмеженою відповідальністю РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА .

22.11.2021 через відділ діловодства суду від товариства з обмеженою відповідальністю РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА надійшли письмові заперечення на заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника фізичної особи із додатковими документами до них, а саме: доказами надсилання письмових заперечень сторонам по справі, копією Договору № GL2N217047HB193 від 19.05.2020 про відступлення прав вимоги з Додатком № 1 (реєстр) до договору про відступлення прав вимоги.

Крім того, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" просило суд витребувати у боржника банківські виписки з усіх особових рахунків ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), відкритих в АТ "УКРСИББАНК" (ідентифікаційний код: 09807750), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код: 14360570), AT ОЩАДБАНК (ідентифікаційний код: 00032129) про рух коштів за останні 3 (три) роки; витребувати у Державної прикордонної служби України інформацію про перетин державного кордону України громадянкою України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та зобов`язати ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) подати до суду копії паспортів для виїзду за кордон.

У судовому засіданні 24.11.2021 представник заявника заявила клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із необхідністю ознайомлення та надання відповіді на подані товариством з обмеженою відповідальністю РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА письмові заперечення по суті заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Присутній у судовому засіданні представник товариства з обмеженою відповідальністю РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА підтримав подане клопотання про витребування доказів та просив суд його задовольнити. Крім того, представником ТОВ "РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА" було вказано на наявність помилки у вказаній сумі заборгованості заявника перед кредитором.

Представник заявника не заперечував проти задоволення вказаного клопотання та витребування доказів.

Заслухавши подані присутніми в судовому засіданні представниками пояснення, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА про витребування доказів, з огляду на таке.

У відповідності до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказі Згідно до положень ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону (ч. 4, 6 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

У зв`язку з тим, що банківські виписки з усіх особових рахунків ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), відкритих в АТ "УКРСИББАНК" (ідентифікаційний код: 09807750), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код: 14360570), AT ОЩАДБАНК (ідентифікаційний код: 00032129), відомості про рух коштів за останні три роки по них, а також відомості про перетин державного кордону України громадянкою України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) можуть свідчити про дійсний майновий стан заявника та про її дійсну можливість виконати наданий план реструктуризації у справі про неплатоспроможність, суд дійшов висновку про необхідність витребування вказаних доказів та задоволення відповідного клопотання, про що постановляє відповідну ухвалу.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 120, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд заяви ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у підготовчому засіданні на 17.01.22 о 10:30 Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7.

2. Встановити строк до 13.01.2022 товариству з обмеженою відповідальністю РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА для подачі до суду первинної документації на підтвердження існування заборгованості боржника перед кредитором у заявленому розмірі, а також розрахунок суми заявлених грошових вимог до боржника.

3. Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА - задовольнити.

4. Витребувати у ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) банківські виписки з усіх особових рахунків, відкритих в АТ "УКРСИББАНК" (ідентифікаційний код: 09807750), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код: 14360570), AT ОЩАДБАНК (ідентифікаційний код: 00032129), про рух коштів за останні 3 (три) роки;

5. Витребувати у Державної прикордонної служби України інформацію про перетин державного кордону України громадянкою України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 за останні три роки по 06.09.2021.

6. Зобов`язати ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) надати для огляду в судовому засіданні оригінали паспортів громадянина України для виїзду за кордон (усіх наявних) та їх копії для залучення до матеріалів справи.

7. Викликати в судове засідання ОСОБА_1 та представника товариства з обмеженою відповідальністю РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА .

8. Копію ухвали направити боржнику та товариству з обмеженою відповідальністю РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА .

Ухвала набрала законної сили 24.11.2021, оскарженню не підлягає.

Повний текст складено 26.11.2021.

Суддя Л.В. Омельченко

Дата ухвалення рішення 24.11.2021
Зареєстровано 28.11.2021
Оприлюднено 28.11.2021

Судовий реєстр по справі 910/14582/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.10.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.09.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.09.2021 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону