ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 161/13592/21

Провадження № 2/161/3570/21

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(заочне)

15 листопада 2021 року Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді Олексюка А.В.,

за участю секретаря судових засідань - Самсонюк Ю.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження в залі суду в м. Луцьку цивільну справу за позовом Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку Львів до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ" (далі - позивач, АТ АКБ "ЛЬВІВ" ) звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Свої позовні вимоги обґрунтовує тим, що свої позовні вимоги обгрунтовує тим, що 24.09.2020 між АТ АКБ "ЛЬВІВ" та ОСОБА_1 було укладено договір №26204113716001/980 про надання овердрафту. Відповідно до умов кредитного договору АТ АКБ "ЛЬВІВ" надало ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 50 000 грн., з умовою їх повернення в термін до 23.09.2022 під 42 % річних за користування кредитом, кошти надані відповідачу у формі встановленого овердрафту на картковий рахунок.

Проте зобов`язання позичальником належним чином не виконуються, щомісячні платежі не сплачуються, внаслідок чого станом на 28.07.2021 року заборгованість ОСОБА_1 перед АТ АКБ "ЛЬВІВ" становить 67 496,54 грн., з яких: 50 0000 грн. сума заборгованості за овердрафтом та 17 496,54 грн. сума заборгованості за відсотками. Просить позов задовольнити.

Ухвалою від 16.08.2021 відкрито провадження у справі, постановлено розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін та запропоновано відповідачу подати відзив на позов протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення вказаної ухвали.

Відповідно до ч.2 ст.279 ЦПК України розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

Станом на день розгляду справи відзив на позов від відповідача до суду не надійшов.

Відповідно до ч.5 ст.279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Заперечення проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження від сторін у справі не надходили.

В судове засідання представник позивача не з`явився, в матеріалах позову міститься заява, в якій він просить розгляд справи проводити без його участі. Не заперечуючи проти заочного розгляду справи, просить позовні вимоги задовольнити.

Відповідач в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи.

Відповідно до п.1 ч. 3 ст. 223 ЦПК України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника), без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

У відповідності до вимог ч.2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

За погодженням представника позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає вимогам ст. 280 ЦПК України.

Дослідивши у судовому засіданні матеріали справи в порядку спрощеного позовного провадження та подані докази, з`ясувавши всі обставини справи в їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що 24.09.2020 між відповідачем ОСОБА_1 та АТ АКБ "ЛЬВІВ" укладено договір №26204113716001/980 про надання овердрафту, згідно якого клієнту (відповідачу) встановлено ліміт кредитування (овердрафт) на картковий рахунок у розмірі 50 000 грн., термін встановлення овердрафту - з 24.09.2020 по 23.09.2022 (включно) (а.с.5).

Відповідно до п.8 кредитного договору, проценти за користування кредитом нараховуються банком щомісячно, відповідно до умов кредитного договору та правил, на суму фактично використаної клієнтом суми овердрафту. Нараховані банком проценти сплачуються клієнтом щомісячно, в термін - до останнього робочого дня місяця, наступного за звітним. Сплата нарахованих банком процентів, а також повернення кредиту здійснюється клієнтом шляхом поповнення карткового рахунку.

Згідно пп. 2-3 кредитного договору, за користування Кредитом Позичальник сплачує Банку фіксовану процентну ставку у розмірі 42% процентів річних, якщо строк користування кредитом становить або перевищує 45 календарних днів, а також у випадку, якщо впродовж цього строку сума кредиту не повернута у повному обсязі, відсотки за користування ним не сплачені або сплачені не у повному обсязі, комісія, обумовлена п.5 кредитного договору та інші комісії, передбачені тарифами банку, несплачені або сплачені не у повному обсязі.

Як вбачається з розрахунку заборгованості за договором овердрафту №26204113716001/980 від 24.09.2020, ОСОБА_1 шляхом видачі (зняття) готівки та розрахунків через карту отримала 50 000 грн. кредитних коштів (а.с.4).

У відповідності до ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

У статті 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (ч.1 ст. 1048 ЦК України).

Згідно частини першої ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилась та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 612 ЦК України встановлено, що Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

З долученого до позовної заяви розрахунку заборгованості за договором овердрафту від 24.09.2020, станом на 28.07.2021 у ОСОБА_1 перед АТ АКБ "ЛЬВІВ" виникла заборгованість у розмірі 67 496,54 грн., з яких: 50 000 грн. - заборгованість за овердрафтом, 17 496,54 грн. - заборгованість за відсотками (а.с.4).

Зобов`язання ОСОБА_1 не виконуються, щомісячні платежі не сплачуються, що є порушенням ст. 526 ЦК України, у якій зазначено про те, що зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору, та ст. 1054 ЦК України, в якій передбачено, що позичальник зобов`язаний повернути кредит та сплатити проценти.

В матеріалах справи наявний лист-вимога АТ АКБ "ЛЬВІВ" № 72/0-20 від 05.02.2021 адресований ОСОБА_1 із вимогою виконання порушеного зобов`язання та погашення простроченої заборгованості за договором овердрафту, однак на цей час вимоги банку не виконані та в добровільному порядку грошові кошти АТ АКБ "ЛЬВІВ" не повернуті (а.с.13).

З огляду на вищевикладене, розглядаючи спір в межах доводів позову, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі, а саме в частині стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ АКБ "ЛЬВІВ" заборгованості за договором про надання овердрафту в розмірі 67 496,54 грн.

Відповідно до ч. 4 ст. 263 ЦПК України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст.141 ЦПК України, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір пропорційно до задоволених позовних вимог, отже з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір в розмірі 2 270 грн., сплачений останнім при звернені до суду із даним позовом (а.с.1).

Керуючись ст.ст. 207, 509, 526, 549, 551, 626, 628, 633, 634, 638, 1049, 1054 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12,13, 76-81,141, 223, 263-265 ЦПК України,

УХВАЛИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) на користь Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку Львів (код ЄДРПОУ 09801546, адреса місцезнаходження: 79008, м.Львів, вул. Сербська, 1) заборгованість за Договором №26204113716001/980 про надання овердрафту від 24 вересня 2020 в розмірі 67 496 (шістдесят сім тисяч чотириста дев`яносто шість) гривень 54 коп.

Стягнути ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) на користь Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку Львів (код ЄДРПОУ 09801546, адреса місцезнаходження: 79008, м.Львів, вул. Сербська, 1)судові витрати по справі, а саме 2 270 (дві тисячі двісті сімдесят гривень) гривень понесених витрат по сплаті судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Позивач може оскаржити заочне рішення безпосередньо до Волинського апеляційного суду або через Луцький міськрайонний суд Волинської області шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Повне судове рішення складено 22.11.2021.

Суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Олексюк

Дата ухвалення рішення 15.11.2021
Зареєстровано 29.11.2021
Оприлюднено 29.11.2021

Судовий реєстр по справі 161/13592/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 15.11.2021 Луцький міськрайонний суд Волинської області Цивільне
Ухвала від 16.08.2021 Луцький міськрайонний суд Волинської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону