ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2021 м. Дніпро Справа № 908/1817/21

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Білецької Л.М. (доповідач),

суддів: Верхогляд Т.А., Чередка А.Є.,

секретар судового засідання Мацекос І.М.,

розглянувши апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Запорізькій області на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 07.07.2021 (повний текст складено 09.07.2021, суддя Ніколаєнко Р.А.) у справі № 908/1817/21

за заявою боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Метпромбуд Інвест" (69008, м. Запоріжжя, вул. Феодосійська, буд.3-А, 7; код ЄДРПОУ 41281708)

про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

кредитори боржника , які відповідно до плану санації беруть участь у санації:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Проект Буд Інвест" (04073, м. Київ, пр. Степана Бандери, 8, код ЄДРПОУ 41396339)

2. Головне управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, код ЄДРПОУ 43143945)

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Буд Мережа" (01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, код ЄДРПОУ 41065499)

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ідеалбуд Сервіс" (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 10, код ЄДРПОУ 40108426)

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Будстрой Енерджі" (01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63, код ЄДРПОУ 42067895)

ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст обставин справи і рішення суду першої інстанції.

У червні 2021 до Господарського суду Запорізької області надійшла заява ТОВ Метпромбуд Інвест про затвердження плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.

В обґрунтування поданої заяви ТОВ Метпромбуд Інвест посилається на те, що 17.06.2021 відбулись збори кредиторів ТОВ Метпромбуд Інвест , на які винесено питання про надання згоди на проведення процедури досудової санації, розгляд та схвалення кредиторами плану санації боржника ТОВ Метпромбуд Інвест до відкриття провадження у справі про банкрутство. За підсумками цих зборів план санації схвалено. На переконання боржника, реалізація заходів плану санації створює для кредиторів більш сприятливі умови погашення заборгованості, ніж процедура банкрутства.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 07.07.2021 у справі № 908/1817/21:

- затверджено План санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Метпромбуд Інвест" (код ЄДРПОУ 41281708), схвалений зборами кредиторів ТОВ "Метпромбуд Інвест" (протокол загальних зборів кредиторів б/н від 17.06.2021) до відкриття провадження у справі про банкрутство. Затверджений судом План санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Метпромбуд Інвест" (код ЄДРПОУ 41281708) є обов`язковим для всіх кредиторів, включених до плану санації;

- введено процедуру санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство на строк, передбачений Планом санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Метпромбуд Інвест" (код ЄДРПОУ 41281708);

- скасовано мораторій, введений ухвалою Господарського суду Запорізької області віл 24.06.2021 у справі № 908/1817/21, на задоволення вимог кредиторів, які включені до плану санації, а саме вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Проект Буд Інвест", Головного управління ДПС у Запорізькій області, Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд Мережа", Товариства з обмеженою відповідальністю "Ідеалбуд Сервіс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Будстрой Енерджі".

Місцевий господарський суд встановив такі обставини, що стали підгрунтям для вищевикладених висновків:

- рішення про ініціювання досудової процедури санації прийнято на загальних зборах учасників ТОВ Метпромбуд Інвест , що відбулись 11.05.2021 (протокольне рішення №11-05/1 від 11.05.2021). Збори кредиторів призначено на 17.06.2021, місцем проведення визначено: м. Запоріжжя, вул. Феодосійська, буд. 3-А, 7 (за місцезнаходженням боржника);

- належні докази повідомлення кредиторів, які включені до плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство, про загальні збори суду представлені (письмові повідомлення від 03.06.2021 відповідного змісту на адреси кредиторів з доказами їх надіслання разом з копіями проекту плану санації та ліквідаційного аналізу (накладні Укрпошти від 04.06.202, описи вкладень у цінні листи);

- оголошення про проведення загальних зборів кредиторів ТОВ Метпромбуд Інвест , призначених на 17.06.2021 о 12:00, опубліковано на офіційному веб-порталі судової влади України 04.06.2021, номер публікації 665664;

- загальні збори кредиторів у призначений день відбулись, результати чого оформлені протоколом б/н загальних зборів кредиторів ТОВ Метпромбуд Інвест (код ЄДРПОУ 41281708) від 17.06.2021;

- кількість вирішальних голосів кредиторів, які взяли участь у загальних зборах кредиторів, складає 74,07% від загальної кількості вирішальних голосів кредиторів, включених до Плану санації. Не прибули на загальні збори кредитори із загальною кількістю вирішальних голосів у розмірі 25,93% від загальної кількості вирішальних голосів кредиторів, включених до Плану санації;

- наданий на затвердження суду План санації ТОВ Метпромбуд Інвест є схваленим повноважними зборами кредиторів, які володіють більше ніж 50 відсотками від загальної суми кредиторських вимог (будь-які докази заінтересованості цих кредиторів стосовно боржника у розумінні ст.1 КУзПБ відсутні);

- надавши оцінку Плану санації ТОВ Метпромбуд Інвест та зазначеному Ліквідаційному аналізу, суд дійшов висновку, що План санації є таким, що підлягає затвердженню господарським судом. Умови Плану санації узгоджуються з положеннями ст. 5 КУзПБ, в тому числі ч. 3 цієї статті, а також включає заходи, які передбачає ч. 2 цієї статті;

- виконання Плану санації, яке розраховано на три роки, дозволить відновити платоспроможність боржника - ТОВ Метпромбуд Інвест , а отже, досягти цілей, на які спрямований Кодекс України з процедур банкрутства;

- при схваленні плану санації дотримано всіх вимог та не допущено порушення законодавства, що могло б вплинути на результат голосування загальних зборів кредиторів, умови плану санації щодо задоволення вимог кредиторів, які не брали участі в голосуванні, не є гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які проголосували за схвалення плану санації.

Щодо заперечень кредитора - податкового органу (Головне управління ДПС у Запорізькій області), місцевим господарським судом визнано безпідставними доводи відносно неможливості застосування до невиконаних податкових зобов`язань ТОВ Метпромбуд Інвест санаційних заходів у санації боржника, з огляду на положення п. 37 розділу ХХ Перехідних положень, якими врегульовано порядок виконання контролюючими органами плану реструктуризації, підписаного згідно із законом щодо фінансової реструктуризації (далі - план реструктуризації), або плану санації, затвердженого згідно із законодавством.

ГУ ДПС у Запорізькій області не надано належних доказів на підтвердження відсутності включеного до Плану санації боргу, часу виникнення боргу тощо, як про ці обставини зазначалось представником у засіданні, незважаючи на те, що на відсутності у справі таких доказів зверталась увага суду як у засіданні 01.07.2021, так і в засіданні 07.07.2021. Посилання виключно на дані інтегрованої картки платника податків боржника не є належним підтвердженням, оскільки податкова заборгованість виникає саме з податкових повідомлень-рішень, а не з даних інтегрованої картки платника (п. 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України).

2. Короткі узагальнені доводи апеляційної скарги.

Не погодившись із ухвалою місцевого господарського суду, Головне управління ДПС у Запорізькій області звернулось до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Запорізької області від 07.07.2021 у справі № 908/1817/21 і прийняти нове судове рішення, яким відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Метпромбуд Інвест" у задоволенні заяви про затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство.

В обґрунтування заявлених вимог податковий орган зазначає таке:

- процедура досудової санації є добровільною та ґрунтується на згоді між боржником і кредитором (кредиторами) щодо проведення санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;

- в Плані санації наявні розбіжності в реальних сумах заборгованості боржника перед ГУ ДПС у Запорізькій області. Суд першої інстанції не врахував, що вказана у Плані санації заборгованість боржника перед кредитором на суму 972 752,75 грн. не відповідає реальній податковій заборгованості у розмірі 1 109 831,31 грн., згідно даних ІС Податковий блок ;

- ТОВ Метпромбуд Інвест , на підставі наказу ДФС України від 28.07.2015 Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ (зі змінами), підлягало до відпрацювання ДПС України, як ймовірний вигодонабувач по взаємовідносинах з контрагентами - кредиторами за Планом санації;

- до Плану санації включені грошові вимоги, які не підтверджені реальністю господарських операцій між контрагентами, що свідчить про ознаки заінтересованості боржника до інших кредиторів;

- підприємство безпідставно використовує процедуру санації, що свідчить про мету протиправного позбавлення ГУ ДПС у Запорізькій області можливості задовольнити вимоги зі сплати грошових зобов`язань до бюджету. Аналіз фінансового звіту ТОВ Метпромбуд Інвест вказує на відсутність ознак неплатоспроможності та можливості здійснення господарської діяльності.

Вищевикладене, на думку скаржника, є підставою для застосування до спірних правовідносин положень ч. 8 ст. 5 КУзПБ.

3. Узагальнені доводи та заперечення інших учасників справи.

ТОВ Метпромбуд Інвест просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу - без змін, з підстав, викладених у відзиві на апеляційну скаргу.

4. Рух справи у суді апеляційної інстанції.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 12.08.2021 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Головного управління ДПС у Запорізькій області на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 07.07.2021 у справі № 908/1817/21; розгляд апеляційної скарги призначено в судовому засіданні на 20.09.2021 об 11:00 год.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 13.09.2021 повідомлено учасників апеляційного провадження у справі, що розгляд апеляційної скарги відбудеться 11.10.2021 о 14:45 год.

У судовому засіданні 11.10.2021 відкладено розгляд апеляційної скарги у судове засідання на 24.11.2021 о 16:00 год., про що учасників апеляційного провадження повідомлено ухвалою від 11.10.2021.

У судовому засіданні представники скаржника (в режимі відеоконференції) і боржника надали пояснення у справі та навели обґрунтування своїх вимог і заперечень з посиланням на норми законодавства.

Інші учасники апеляційного провадження у судове засідання не з`явились.

24.11.2021 оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, обговоривши доводи апеляційної скарги, вислухавши представників скаржника і боржника, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при постановленні ним ухвали, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, а оскаржувану ухвалу слід залишити без змін з таких підстав.

5. Встановлені та неоспорені судом обставини справи і відповідні їм правовідносини.

11.05.2021 рішенням єдиного учасника ТОВ Метпромбуд Інвест ОСОБА_1 за №11-05/21 (т.1 а.с.91) вирішено, серед іншого, ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника учасниками Товариства.

Перелік виявлених боржником кредиторів оформлено Додатком №1 до Плану санації (т.1 а.с.12), що включає:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю Проект Буд Інвест , м. Київ,

2. Головне управління ДПС у Запорізькій області, м. Запоріжжя,

3. Товариство з обмеженою відповідальністю Буд Мережа , м. Київ,

4. Товариство з обмеженою відповідальністю Ідеалбуд Сервіс , м. Київ

5. Товариство з обмеженою відповідальністю Будстрой Енерджі , м. Київ.

Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів боржника, призначених на 17.06.2021, розміщено на офіційному веб-порталі 04.06.2021 за №66566 (т.1 а.с.92). Також, повідомлення про проведення вказаних зборів було надіслано боржником засобами поштового зв`язку кожному кредитору, що бере участь у плані санації. До повідомлень додано ліквідаційний аналіз та копію проекту плану санації (т.1 а.с.51-55).

У листі-відповіді від 11.06.2021 (т.1 а.с.140-143) на повідомлення про проведення зборів кредиторів Головне управління ДПС у Запорізькій області повідомляло про неможливість застосування до податкових зобов`язань боржника процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство, оскільки досудова санація є позасудовою процедурою, яка не може змінювати передбачену Податковим кодексом України процедуру погашення податкового боргу. Функції щодо списання податкового боргу закріплено за головними управліннями ДПС у областях.

17.06.2021 відбулись загальні збори кредиторів ТОВ Метпромбуд Інвест (т.1 а.с.48-50), на яких були присутні кредитори, що сукупно володіють 74,07% голосів (ТОВ Буд Мережа - 17 877,25 та ТОВ Ідеалбуд Сервіс - 8 601,28), і вирішені такі питання порядку денного:

- надано згоду на проведення процедури досудової санації боржника (перше питання порядку денного);

- розглянуто та схвалено план санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство.

З питань порядку денного проголосувало ЗА - 74,07% голосів (23 478,53), ПРОТИ - 0 та НЕ ГОЛОСУВАЛО - 25,93% (8 220,68), згідно даних реєстру підрахунку голосів учасників вказаних зборів (т.1 а.с.50).

Отже, схвалений присутніми кредиторами План санації ТОВ Метпромбуд Інвест в подальшому було передано до місцевого господарського суду на затвердження.

6. Доводи, за якими апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції.

З матеріалів справи вбачається, що спір виник у зв`язку із ініціативою боржника щодо застосування до нього санації до відкриття провадження у справі про банкрутство та у зв`язку із поданням боржником плану санації, умови якого заперечуються одним із кредиторів, включених в цей план.

Підстави, порядок застосування, здійснення санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство, порядок виникнення та врегулювання відповідних правовідносин між сторонами (кредитором та боржником) визначені положеннями ст. 5 КУзПБ.

Згідно з частиною першою вказаної статті ініціатива щодо застосування процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство належить боржнику, про що його засновниками (учасниками, акціонерами) приймається відповідне рішення, а санація здійснюється відповідно до плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство (далі - план санації).

У ч. 2 ст. 5 КУзПБ законодавець визначив перелік умов та відомостей, що обов`язково має містити план санації, а саме:

- розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, які беруть участь у санації;

- заходи щодо виконання плану санації та нагляду за виконанням плану санації;

- обсяг повноважень керуючого санацією (у разі його призначення).

Також в цій частині статті 5 КУзПБ законодавець навів умови, що допускаються в плані санації, однак включаються до плану санації на умовах дискреції - за розсудом боржника. Планом санації може бути передбачено:

- поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду вимог та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів;

- різні умови задоволення вимог для кредиторів різних категорій;

- заходи з отримання позик чи кредитів;

- умови, передбачені ч. 2 ст. 51 цього Кодексу.

До плану санації додається ліквідаційний аналіз, який свідчить про вигідність для кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією боржника. До плану санації може додаватись фінансовий аналіз, який підтверджує здатність боржника виконувати умови плану санації.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 КУзПБ у разі якщо план санації передбачає розстрочення чи відстрочення або прощення (списання) боргів чи їх частини, план санації вважається схваленим органом стягнення в частині задоволення вимог з податків, зборів (обов`язкових платежів) на умовах плану санації без необхідності голосування органу стягнення. При цьому податковий борг, який виник у строк, що передував трьом рокам до дня проведення зборів кредиторів, визнається безнадійним та списується, а податковий борг, який виник пізніше, розстрочується (відстрочується) або списується на умовах плану санації, що мають бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які проголосували за схвалення плану санації.

Умови плану санації щодо задоволення вимог кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти схвалення плану санації боржника, повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які проголосували за схвалення плану санації.

При цьому до плану санації не включаються вимоги першої та другої черг задоволення вимог кредиторів, визначених цим Кодексом; а вимоги кредиторів, які не були змінені або реструктуризовані боржником, можуть бути виключені боржником із плану санації.

Погодження та реалізація плану санації не вважаються порушенням договору між боржником та будь-яким кредитором, який не бере участі в плані санації.

Надаючи правовий аналіз наведеним нормам, колегія суддів зазначає таке.

У зв`язку із наявністю загрози неплатоспроможності ТОВ Метпромбуд Інвест , яка спричинена декількома факторами, з метою запобігання банкрутству, вирішено вжити заходів щодо відновлення платоспроможності Товариства шляхом ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство, про що свідчить рішення єдиного учасника боржника від 11.05.2021. Даним рішенням зобов`язано керівника ТОВ Метпромбуд Інвест Вегерю А.О. розробити план санації та ліквідаційний баланс боржника.

Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів боржника з визначенням переліку питань порядку денного, місцем та часом їх проведення розміщено на офіційному веб-порталі 04.06.2021 за №66566 і надіслано всім кредиторам з проектом розробленого плану санації та ліквідаційним аналізом.

На замовлення боржника, на підставі договору №МПБ-01 від 25.04.2021 про надання послуг, ТОВ "Аудиторська фірма "Аудит Системс-Україна" підготовлено ліквідаційний аналіз (т.1 а.с.15-29). З даних аналізу вбачається, що на дослідження надано проект плану санації до відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Метпромбуд Інвест", який було розроблено відповідно до положень КУзПБ.

Так, за результатами проведеного експертного дослідження експертною установою встановлено, що фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2020 є нестійким, має тенденцію до погіршення, результатами діяльності підприємства за 2019-2020 роки збитковими. Аналіз прибутковості підприємства та інших показників показує негативну динаміку, як в абсолютних показниках прибутку, так і відносно показників рентабельності. Наданий на дослідження План санації, виходячи з наявних та планових показників, є більш вигідним для кредиторів підприємства ніж ліквідація боржника, оскільки в результаті впровадження передбачених Планом санації заходів:

- санація забезпечує залучення додаткових джерел погашення вимог кредиторів, на повернення дебіторської заборгованості, отримання доходу від господарської діяльності, залучення інвестицій, отримання позик, кредитів;

- санація дозволяє уникнути примусового відчуження активів підприємства, які перебувають у заставі, та забезпечити виконання зобов`язань підприємства перед більшістю кредиторів;

- у разі продажу майна підприємства в ліквідаційній процедурі банкрутства в електронній торговій системі, на початку ціна аукціону може бути зменшена, що призведе до його продажу за заниженою вартістю та відсутністю коштів на погашення вимог всіх кредиторів;

- в процедурі санації до відкриття провадження у справі про банкрутство вдасться зберігати господарську діяльність підприємства та робочі місця працівникам. В разі ліквідації підприємства відбудеться звільнення працівників, які змушені будуть стати на облік в центрі зайнятості, а на державу ляже тягар виплати увільненим особам допомоги по безробіттю;

- вчинення заходів відновлення платоспроможності підприємства призведе до отримання підприємством коштів для задоволення вимог кредиторів. В разі ліквідації підприємства вимоги, які не будуть погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважатимуться погашеними та інші шляхи їх задоволення будуть відсутні.

Крім того, експертна установа дійшла висновку про те, що впровадження передбачених Планом санації заходів відновлення платоспроможності дозволять забезпечити виконання Плану санації та задоволення вимог більшості кредиторів (т.1 а.с.28).

Частина 4 статті 5 КУзПБ регулює порядок схвалення плану санації.

Для схвалення плану санації боржник скликає збори кредиторів шляхом письмового повідомлення всіх кредиторів, які відповідно до плану санації беруть участь у санації. Одночасно боржник надає цим кредиторам план санації та розміщує оголошення про проведення зборів кредиторів на офіційному веб-порталі судової влади України. Збори кредиторів скликаються не раніше ніж через 10 днів після розміщення такого оголошення.

Формальні вимоги до звернення до суду для затвердження плану санації, до переліку документів, що додаються до заяви про затвердження плану санації тощо, визначені частиною п`ятою статті 5 КУзПБ, процедура прийняття судом заяви про затвердження плану санації, підстави для відмови у її прийнятті та для повернення її без розгляду - частиною шостою статті 5 КУзПБ, а порядок призначення до розгляду та проведення судового засідання з розгляду плану досудової санації - частиною сьомою статті 5 КУзПБ

Дотримання цих вимог сторонами не заперечується.

Як вбачається з Додатку №1 (т.1 а.с.41) до реєстру кредиторів, включених до Плану санації, боржником внесено вимоги таких кредиторів:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю Проект Буд Інвест , м. Київ - 7 434 000,00 грн. (основне зобов`язання), що згідно графіку погашення заборгованості підлягає списанню;

2. Головне управління ДПС у Запорізькій області, м. Запоріжжя - 386 667,00 грн. (основне зобов`язання) та 586 085,75 грн. (пеня, штраф), з яких 586 085,75 грн. підлягає списанню;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю Буд Мережа , м. Київ - 14 877 257,20 грн. (основне зобов`язання), що підлягають списанню;

4. Товариство з обмеженою відповідальністю Ідеалбуд Сервіс , м. Київ - 8 601 270,58 грн. (основне зобов`язання), що підлягають списанню;

5. Товариство з обмеженою відповідальністю Будстрой Енерджі , м. Київ - 400 000,00 грн. (основне зобов`язання), що підлягають списанню.

Розмір вимог кредиторів боржника, строк виконання зобов`язань перед якими вже настав та які не є забезпеченими заставою майна боржника або майнового поручителя, складає 32 285 280,53 грн., з яких:

- 7 434 000,00 грн. (сума основного зобов`язання) перед ТОВ Проект Буд Інвест ;

- 972 752,75 грн. перед ГУ ДПС у Запорізькій області, з яких:

сума основного грошового зобов`язання складає - 386 667,00 грн. (податкове повідомлення-рішення №0020861407 від 29.12.2018 (340 263,00 грн.) та податкове повідомлення-рішення №0020871407 від 29.12.2018 (46 404,00 грн.));

сума штрафних санкцій складає 586 085,75 грн. (податкове повідомлення-рішення №0020861407 від 29.12.2018 (85 065,75 грн.), податкове повідомлення-рішення №00001880703 від 13.01.2021 (500 000,00 грн.) та податкове повідомлення-рішення №00001900702 від 13.01.2021 (1 020,00 грн.);

- 14 877 257,20 грн. (основне грошове зобов`язання) перед ТОВ Буд Мережа ;

- 8 601 270,58 грн. (основне грошове зобов`язання) перед ТОВ Ідеалбуд Сервіс ;

- 400 000,00 грн. (основне грошове зобов`язання) перед ТОВ Будстрой Енерджі .

Розробленим боржником Планом санації передбачено такі заходи відновлення платоспроможності боржника (т.1 а.с.38):

- залучення додаткового фінансування - інвестицій та кредитування;

- стягнення дебіторської заборгованості на користь боржника з метою збільшення активів;

- отримання позик або кредитів в цілях введення повноцінної господарської діяльності боржника з метою подальшого погашення заборгованості перед кредиторами;

- встановлення відстрочення виконання боржником зобов`язань перед кредиторами окремих категорій, з цією метою поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду вимоги та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів та черговості погашення вимог, яка визначена КУзПБ;

- прощення (списання) боргів боржника;

- проведення заходів, які спрямовані на оптимізацію у зниженні собівартості послуг, потягне за собою збільшення прибутку;

- введення нових розділів в покроковій інструкції для більш раціонального використання машин, механізмів, інструменту та енергоресурсів;

- введення системи бонусів за виконання планів, розробка системи планування та організації будівельного виробництва.

Таким чином, застосування вищезазначених заходів, в тому числі відстрочення виконання зобов`язань боржника, дозволить досягнути зменшення кредиторської заборгованості, призведе до отримання прибутку та відновлення платоспроможності підприємства. Протягом здійснення заходів з санації до відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ Метпромбуд Інвест , згідно Плану, не обмежується виконання зобов`язань щодо виплати заробітної плати і нарахування на ці суми страхових внесків загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

План санації боржника не передбачає призначення керуючого санацією, а обов`язок з нагляду за дотриманням та виконанням плану санації покладається на керівника підприємства.

Щодо порядку задоволення вимог кредиторів (т.1 а.с.39), то з Плану вбачається, що підлягають задоволенню вимоги кредитора - Податкової інспекції в розмірі 386 667,00 грн. на умовах відстрочення строком на 2 роки від дня затвердження судом Плану санації. Задоволення вимог кредиторів відбуватиметься протягом 1 року поквартально рівними частинами, згідно порядку, наведеного у Додатку №1.

Підлягають задоволенню боржником на умовах списання 31 898 613,53 грн. Списання зобов`язань встановлюється строком на 3 місяці від дня затвердження судом Плану санації (Додаток №1).

17.06.2021 присутніми кредиторами (ТОВ Буд Мережа - 14 877,25 та ТОВ Ідеалбуд Сервіс - 8 601,28) надано згоду на проведення процедури досудової санації боржника та схвалено План санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство, згідно Протоколу зборів кредиторів ТОВ Метпромбуд Інвест . Враховуючи, що на зборах були присутні кредитори, що сукупно володіють 74,07% голосів, місцевим господарським судом правильно визначено План санації ТОВ Метпромбуд Інвест , схвалений повноважними зборами кредиторів, які володіють більше ніж 50 відсотками від загальної суми кредиторських вимог.

Частиною 3 статті 5 КУзП визначено, що у разі якщо план санації передбачає розстрочення чи відстрочення або прощення (списання) боргів чи їх частини, план санації вважається схваленим органом стягнення в частині задоволення вимог з податків, зборів (обов`язкових платежів) на умовах плану санації без необхідності голосування органу стягнення.

Слід зазначити, що законодавець, надавши суду згідно з положеннями ч. 2 ст. 5 КУзПБ повноваження перевіряти та оцінити план санації, не надає суду повноважень здійснювати деталізовану економічну оцінку кожного із запланових боржником у плані санації заходів відновлення платоспроможності боржника.

Водночас, у суду зберігається обов`язок ураховувати вирішальний критерій - вигідність виконання плану санації для кредиторів порівняно з ліквідацією, опираючись на відомості ліквідаційного аналізу (абзац другий частини другої статті 5 КУзПБ).

Колегія суддів встановила, що обставини вигідності Плану для кредиторів належним чином були досліджені судом першої інстанції.

Частиною 8 статті 5 КУзПБ визначений порядок розгляду та затвердження судом плану санації, а також підстави для відмови у затвердження цього плану, який в даному випадку було дотримано під час постановлення оскаржуваної ухвали.

7. Мотиви прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного в апеляційній скарзі.

Посилання скаржника на нездійснення судом першої інстанції перевірки достовірності відомостей, поданих боржником та ненадання оцінки щодо дотримання боржником імперативних приписів ст. 5 КУзПБ відносно достовірності відомостей про розмір вимог кредиторів та фінансовий стан боржника, що, між тим, частково було продубльовано в листі - відповіді Податкового органу (т.1 а.с.140), підлягають відхиленню колегією суддів з огляду на таке.

Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство це врегульована Кодексом України з процедур банкрутства досудова процедура з відновлення платоспроможності боржника.

Пунктом 37 розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України унормовано, що виконання контролюючими органами плану реструктуризації, підписаного згідно із законом щодо фінансової реструктуризації (далі - план реструктуризації), або плану санації, затвердженого згідно із законодавством, що регулює відносини з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації (далі - план санації), у разі визнання їх залученими кредиторами відповідно до Закону України Про фінансову реструктуризацію здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом. Зокрема:

Реструктуризація податкового боргу та грошових зобов`язань платника податків на умовах плану реструктуризації або плану санації здійснюється відповідно до цього пункту та не потребує укладення окремого договору про розстрочення (відстрочення) згідно із статтею 100 цього Кодексу.

Реструктуризація податкового боргу та грошових зобов`язань платника податків згідно з цим пунктом здійснюється контролюючими органами шляхом анулювання (прощення), розстрочення (відстрочення) податкового боргу та грошових зобов`язань.

Операції з реструктуризації заборгованості відповідно до плану реструктуризації або плану санації не визнаються контрольованими операціями відповідно до статті 39 цього Кодексу та до них не застосовуються вимоги цього Кодексу, встановлені до контрольованих операцій.

Контролюючі органи здійснюють списання, розстрочення (відстрочення) податкового боргу та грошових зобов`язань платника податку протягом 10 робочих днів з дня підписання плану реструктуризації або затвердження плану санації.

Контролюючі органи зобов`язані списати частину податкового боргу пропорційно до частини анульованих (прощених) кредиторами зобов`язань боржника відповідно до плану реструктуризації або плану санації. Розстрочення (відстрочення) або списання податкового боргу здійснюється на умовах плану реструктуризації або плану санації. Такі умови повинні бути не гіршими, ніж умови задоволення вимог інших кредиторів, визначені планом реструктуризації або планом санації. Загальний строк погашення розстроченого (відстроченого) податкового боргу не може перевищувати трьох років з дня підписання плану реструктуризації або затвердження плану санації.

Майно платника податку звільняється з податкової застави та від адміністративного арешту з дня підписання плану реструктуризації або затвердження плану санації.

Скаржник не спростував наявність у Плані санації закладеного законом в ч. 2 ст. 5 КУзПБ вирішального показника цього аналізу, а саме вигідності для кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією боржника. У п. 6 цієї постанови встановлено, що застосування процедури санації в даній справі є надання можливості підприємству відновити свою роботу з метою подальшого надання робочих місць, погашення кредиторської заборгованості наявним кредиторам, поповнення державного бюджету за рахунок податків та зборів. Також важливим є той факт, що відповідно до ч. 3 ст. 5 КУзПБ умови запропонованого Плану санації щодо задоволення вимог кредиторів, які не голосували (скаржник), є не гіршими, ніж умови задоволення вимог кредиторів, які проголосували за схвалення плану санації.

З матеріалів справи не вбачається надання боржником недостовірних відомостей, що є суттєвими для визначення успішності плану санації, та не спростовано скаржником правомірність включення боржником до Плану санації саме тих сум невиконаних податкових зобов`язань, які ним визначені.

Скаржником не надано належних доказів правомірності виникнення інших, аніж ті, що зазначені в Плані санації, зобов`язань з оплати податків та зборів, оскільки податкова заборгованість виникає саме з податкових повідомлень-рішень, а не з даних ІС Податковий блок (п. 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України).

Як зазначено вище, згідно з положеннями ч. 2 ст. 5 КУзПБ у суду є повноваження перевіряти та оцінити план санації, між тим відсутні повноваження здійснювати деталізовану економічну оцінку кожного із запланових боржником у плані санації заходів відновлення платоспроможності боржника.

Згідно з ч. 8 ст. 5 КУзПБ за відсутності підстав для відмови в затвердженні плану санації господарський суд виносить ухвалу про затвердження плану санації. Цією ухвалою скасовується мораторій.

У зазначеній частині статті 5 Кодексу наведено вичерпний перелік підстав для відмови в затвердженні судом плану досудової санації, які при розгляді даної справи не встановлені.

Інші заперечення, викладені в апеляційній скарзі, також не знайшли свого підтвердження під час їх розгляду, а тому відхиляються як необґрунтовані.

Згідно зі ст.ст. 74, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, а обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Підстав для відмови у затвердженні плану санації, передбачених ч. 8 ст. 52 КУзПБ, ані місцевим господарським судом, ані колегією суддів не встановлено.

8. Чи були і ким порушені, невизнані або оспорені права та інтереси особи, за захистом яких вона звернулась до суду.

Обставини, зазначені в апеляційній скарзі, не знайшли своє підтвердження під час апеляційного перегляду справи, що свідчить про необґрунтованість заявлених вимог скаржника, а отже, і непорушність його прав.

9. Висновки за результатами розгляду апеляційної скарги.

Відповідно до ст. 276 ГПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Враховуючи встановлені у справі обставини та норми чинного законодавства, які підлягають застосуванню до спірних правовідносин, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування оскаржуваного судового рішення.

10. Судові витрати.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судові витрати зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги покладаються на скаржника.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 275-280, 282 ГПК України, апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Запорізькій області на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 07.07.2021 у справі № 908/1817/21 залишити без задоволення.

Ухвалу Господарського суду Запорізької області від 07.07.2021 у справі № 908/1817/21 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до суду касаційної інстанції у строк та в порядку, встановлених ст.ст. 287-289 ГПК України.

Повний текст постанови складено 29.11.2021

Головуючий суддя Л.М. Білецька

Суддя Т.А. Верхогляд

Суддя А.Є. Чередко

Дата ухвалення рішення 24.11.2021
Зареєстровано 29.11.2021
Оприлюднено 29.11.2021

Судовий реєстр по справі 908/1817/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 24.11.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.11.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.10.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.10.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.09.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.08.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.08.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.08.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.07.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 24.06.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/1817/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону