ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

24 листопада 2021 року м. ТернопільСправа № 921/93/21 Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Хоми С.О.

за участю секретаря судового засідання: Юрковська В.О.

розглянувши: Заяву № 1001вих-21-1406 від 16.02.2021(вх.№ 102 від 22.02.2021)

кредитора : Акціонерного товариства «Укртрансгаз» , Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021, код ЄДРПОУ 30019801

до боржника: Приватного акціонерного товариства «Тернопільміськгаз» , 46008, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького,20, код ЄДРПОУ 21155959

про: відкриття провадження у справі про банкрутство (в порядку Книги третьої Кодексу України з процедур банкрутства)

За участю:

-кредитора: Онищук Мар`яна Борисівна, адвокат, довіреність №1-2783 від 11.11.2021;

-боржника: не з`явився

Суть справи.

Ухвалою від 03.03.2021 прийнято Заяву №1001вих-21-1406 від 16.02.2021(вх. № 102 від 22.02.2021) Акціонерного товариства Укртрансгаз , Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021, код ЄДРПОУ 30019801- до розгляду та призначено підготовче засідання на 15.03.2021 на 12 год 10 хв.

Ухвалою від 15.03.2021 відкладено підготовче засідання на 31.03. 2021 на 12 год. 00 хв.

Ухвалою від 31.03.2021 відкладено підготовче засідання на 21.04. 2021 на 10 год. 00 хв.

Ухвалою від 21.04.2021 відкладено підготовче засідання на 02.06.2021 на 10 год. 00 хв.

Ухвалою від 02.06.2021 відкладено підготовче засідання на 05.07.2021 на 10 год. 00 хв.

Ухвалою від 05.07.2021 відкладено підготовче засідання на 19.07.2021 на 10 год. 00 хв.

Ухвалою від 19.07.2021 відкладено підготовче засідання на 15.09.2021 на 11 год. 00 хв.

Ухвалою від 15.09.2021 відкладено підготовче засідання на 06.10.2021 на 11 год. 00 хв.

Ухвалою від 06.10.2021 відкладено підготовче засідання на 20.10.2021 на 11 год. 00 хв.

Ухвалою від 20.10.2021 відкладено підготовче засідання на 03.11. 2021 на 09 год. 30 хв.

02.11.2021 на електронну адресу суду надійшла Заява № 1001 вих.-21-8373 від 02.11.2021 (вх. №8881) відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, в якій кредитор просить суд:

1.Заяву Акціонерного товариства Укртрансгаз до Приватного акціонерного товариства Тернопільміськгаз про відкриття провадження у справі про банкрутство залишити без розгляду.

2.Повернути (перерахувати) Акціонерному товариству Укртрансгаз ідентифікаційний код 30019801; рахунок № НОМЕР_1 АБ «УКРГАЗБАНК , МФО 320478) сплачений судовий збір у розмірі 22 700,00 грн., згідно платіжного доручення №1826 від 15.02.2021.

3.Повернути (перерахувати) Акціонерному товариству Укртрансгаз`ідентифікаційний код 30019801; рахунок № НОМЕР_1 АБ «УКРГАЗБАНК , МФО 320478) з депозитного рахунку Господарського суду Тернопільської області 54 000,00 грн. авансованої винагороди арбітражному керуючому, що перераховані платіжним дорученням №1804 від 15.02.2021 на суму 54 000,00 грн.

Розгляд справи 03.11. 2021 на 09 год. 30 хв. не відбувся у зв`язку з перебуванням судді Хоми С.О. у відпустці з 01.11.2021 по 05.11.2021 (наказ № 239-В/ТМ від 29.10.2021).

Ухвалою від 15.11.2021 повідомлено учасників процесу, що підготовче засідання у справі № 921/93/21 відбудеться 24.11.2021 на 09 год. 30 хв.

В судове засідання представник кредитора не з`явився.

В судове засідання представник боржника не з`явився.

Розглянувши Заяву № 1001вих-21-1406 від 16.02.2021(вх.№ 102 від 22.02.2021) про відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Тернопільміськгаз» , суд встановив наступне.

Згідно ч. 6 ст. 38 Кодексу України з процедур банкрутства, заява про відкриття провадження у справі про банкрутство може бути відкликана заявником (заявниками) до дати проведення підготовчого засідання господарського суду. У разі відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство до постановлення ухвали про її прийняття господарський суд постановляє ухвалу про повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. У разі відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство після постановлення ухвали про її прийняття до дати проведення підготовчого засідання суду господарський суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду. Господарський суд має право не прийняти відкликання заяви про відкриття провадження у справі, якщо це порушує права чи охоронювані законом інтереси будь-яких осіб або якщо до господарського суду надійшла інша заява (заяви) кредитора (кредиторів) про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Як зазначалось вище, підготовче засідання по даній заяві призначено судом на 24.11.201, а Заява № 1001 вих.-21-8373 від 02.11.2021 (вх. №8881) Акціонерного товариства «Укртрансгаз» , про відкликання надійшла до суду 02.11.2021, отже, до початку підготовчого засідання.

А тому, суд вважає за необхідне Заяву № № 1001 вих.-21-8373 від 02.11.2021 (вх. №8881) кредитора Акціонерного товариства Укртрансгаз про відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство задовольнити, а Заяву № 1001вих-21-1406 від 16.02.2021(вх.№102 від 22.02.2021) кредитора Акціонерного товариства Укртрансгаз про відкриття провадження у справі про банкрутство залишити без розгляду.

Витрати, що відповідно до ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства відносяться до категорії витрат, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді, а також на сплату судового збору мають бути розподілені відповідно до норм статей 129, 130 Господарського процесуального кодексу України та приписів Закону України Про судовий збір .

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України Про судовий збір сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв`язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням). Відтак, сплачений судовий збір не підлягає поверненню.

Оскільки, в даному випадку Заяву № 1001вих-21-1406 від 16.02.2021(вх.№102 від 22.02.2021) кредитора Акціонерного товариства Укртрансгаз про відкриття провадження у справі про банкрутство залишено без розгляду на підставі поданої заяви кредитором, тому враховуючи вищенаведені норми ст.7 Закону України Про судовий збір , судовий збір покласти на заявника.

Кошти на сплату авансування винагороди арбітражному керуючому у розмірі 54 000,00 грн. підлягають поверненню заявнику.

Керуючись ст. 38 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 226, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву №1001 вих-21-8373 від 02.11.2021 (вх. №8883 від 02.11.2021) про відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство кредитора Акціонерного товариства «Укртрансгаз» , Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021, код ЄДРПОУ 30019801- задовольнити.

2.Заяву № 1001вих-21-1406 від 16.02.2021(вх.№102 від 22.02.2021) кредитора Акціонерного товариства Укртрансгаз , Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021, код ЄДРПОУ 30019801 про відкриття провадження у справі про банкрутство залишити без розгляду.

3 . Повернути (перерахувати) Акціонерному товариству Укртрансгаз Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021,ідентифікаційний код 30019801, на рахунок № НОМЕР_1 в АБ «УКРГАЗБАНК , МФО 320478 з депозитного рахунку Господарського суду Тернопільської області 54 000,00 грн. авансованої винагороди арбітражному керуючому, що перераховані платіжним дорученням №1804 від 15.02.2021 на суму 54 000,00 грн. Оригінал платіжного доручення №1804 від 15.02.2021 на суму 54000 грн. знаходиться у справі.

4 .Судовий збір покласти на заявника.

5. Ухвалу може бути оскаржено в строк і порядок, передбачені ст.ст.256,257 Господарського процесуального кодексу України.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

7.Ухвалу надіслати рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення:

-Акціонерному товариству «Укртрансгаз» , Кловський узвіз, 9/1, м. Київ, 01021, код ЄДРПОУ 30019801;

-Приватному акціонерному товариству «Тернопільміськгаз» , 46008, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького,20, код ЄДРПОУ 21155959.

Ухвалу підписано: 30 листопада 2021 року.

Суддя С.О. Хома

Дата ухвалення рішення 24.11.2021
Зареєстровано 01.12.2021
Оприлюднено 01.12.2021

Судовий реєстр по справі 921/93/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.11.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 24.11.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 15.11.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 20.10.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 06.10.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 15.09.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 19.07.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 05.07.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 02.06.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 21.04.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону