ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 24/23/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

01.12.2021 Справа № 908/309/21

м. Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Науменка А.О.,

розглянувши клопотання вих. № 7444 від 01.11.2021 Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова Олександра Миколайовича про вирішення питання про розподіл судових витрат по справі № 908/309/21

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю ГАЛАНТОС , ідентифікаційний код юридичної особи 42255113 (вул. Карпенко-Карого, буд. 60, м. Запоріжжя, 69084)

до відповідача 1: Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний Банк , ідентифікаційний код юридичної особи 00039002 (вул.. Малопідвальна, будинок 8, м. Київ, 01001)

до відповідача 2: Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова Олександра Миколайовича (вул. Сімферопольська, 21, приміщення 67, кімната 402, приміщення 61, кімната 404, м. Дніпро, 49005)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Вовк Ірина Іванівна ( АДРЕСА_1 )

про визнання припиненою іпотеки за Договором іпотеки та зняття арешту з об`єкту нерухомого майна

Без участі представників сторін.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Запорізької області (суддя Азізбекян Т.А.) перебуває справа № 908/309/21.

21.10.2021 до Господарського суду Запорізької області від товариства з обмеженою відповідальністю ГАЛАНТОС надійшла скарга на дії та рішення приватного виконавця Сивокозова Олександра Миколайовича в межах виконавчого провадження № 67072195 від 07.10.2021 року щодо примусового виконання постанови Центрального апеляційного господарського суду від 09.06.2021 року по справі № 908/309/21.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.10.2021, відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, для розгляду скарги на дії та рішення приватного виконавця у встановлений ст. 342 ГПК України десятиденний строк, враховуючи перебування судді Азізбекян Т.А. на лікарняному з 18.10.2021 за поданням щодо підстав відсутності суддів Господарського суду Запорізької області на робочому місці для автоматизованого розподілу справ, скаргу визначено для розгляду судді Науменку А.О.

Ухвалою Господарського суду запорізької області від 15.11.2021 у справі № 908/309/21 скаргу призначено до розгляду в судовому засіданні на 25.11.2021.

08.11.2021 до суду від Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова Олександра Миколайовича надійшло клопотання № 7444 від 01.11.2021 про вирішення питання про розподіл судових витрат, яке було повернуто судом без розгляду.

25.11.2021 судом розглянуто скаргу у даній справі та ухвалою Господарського суду Запорізької області від 25.11.2021 (підписана 30.11.2021) у справі № 908/309/21 частково задоволено скаргу. Визнано неправомірними дії приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова Олександра Миколайовича щодо винесення постанови про відкриття виконавчого провадження № 67072195 від 07.10.2021 року. Визнано протиправною та скасовано постанову приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова Олександра Миколайовича про відкриття виконавчого провадження № 67072195 від 07.10.2021 року. Провадження за скаргою в частині визнання протиправною та скасування постанови приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова Олександра Миколайовича від 07.10.2021 року у виконавчому провадженні №67072195 про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЛАНТОС" основної винагороди приватного виконавця закрито.

30.11.2021 до суду від Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова Олександра Миколайовича надійшло клопотання № 7444 від 01.11.2021 про вирішення питання про розподіл судових витрат.

Розглянувши клопотання, суд дійшов до висновку про його повернення заявникові без розгляду з наступних підстав.

Згідно з ч. 3 ст. 169 ГПК України, заяви (клопотання) з процесуальних питань подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим кодексом.

Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви визначені у ст. 170 ГПК України.

Відповідно до ст. 170 ГПК України:

1. Будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити:

1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

2) найменування суду, до якого вона подається;

3) номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів), якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі;

4) зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника;

5) підстави заяви (клопотання, заперечення);

6) перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення);

7) інші відомості, які вимагаються цим Кодексом.

Вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі, заяві, клопотанні або запереченні ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України стосується лише юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України. Іноземна юридична особа подає документ, що є доказом її правосуб`єктності за відповідним іноземним законом (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

2. Письмові заява, клопотання чи заперечення підписуються заявником чи його представником.

До заяви, скарги, клопотання чи заперечення, які подаються на стадії виконання судового рішення, в тому числі в процесі здійснення судового контролю за виконанням судових рішень, додаються докази їх надіслання (надання) іншим учасникам справи (провадження).

3. Учасник справи має право додати до письмової заяви, клопотання проект ухвали, постановити яку він просить суд.

4. Суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.

Заявником до клопотання не додано належних доказів його надіслання (надання) іншим учасникам справи.

Відповідно до п. 59 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 270 від 05.03.2009, внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю з описом вкладення подаються для пересилання відкритими для перевірки їх вкладення.

Крім того, пунктом 61 вказаних Правил встановлено, що у разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв`язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник поштового зв`язку повинен зазначити номер поштового відправлення.

Із наведених норм вбачається, що належним доказом відправлення копії заяви (скарги), клопотання та доданих до неї документів при зверненні до господарського суду є оригінали опису вкладення в поштовий конверт, в якому зазначений поіменний перелік документів, що надсилається адресату, та документу, що підтверджує надання поштових послуг (касовий чек, розрахункова квитанція тощо).

Заявником до клопотання в якості доказу направлення примірника клопотання сторонам по справі надано відомість № 23/11/2021 про просту письмову кореспонденцію із відбитком поштового штемпеля від 23.11.2021, а не вищевказані належні докази відправлення копії клопотання іншим учасникам справи.

До того ж, адресою ТОВ "ГАЛАНТОС" у відомості зазначено м. Дніпро, а не - вул. Карпенко-Карого, буд. 60, м. Запоріжжя, 69084, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, та на якій наполягає ТОВ "ГАЛАНТОС" , про що відомо заявникові, у зв`язку з розглядом скарги.

Згідно з ч. 4 ст. 170 ГПК України суд повертає клопотання заявникові без розгляду.

УХВАЛИВ:

Клопотання вих. № 7444 від 01.11.2021 Приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова Олександра Миколайовича про вирішення питання про розподіл судових витрат по справі № 908/309/21 повернути заявникові без розгляду.

Копію даної ухвали та заяву надіслати заявникові.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена окремо від рішення суду протягом десяти днів з дня її підписання в порядку, передбаченому ст.ст. 256, 257 ГПК України до Центрального апеляційного господарського суду.

Ухвала підписана 01.12.2021.

Суддя А.О. Науменко

Дата ухвалення рішення 01.12.2021
Зареєстровано 01.12.2021
Оприлюднено 01.12.2021

Судовий реєстр по справі 908/309/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.12.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.12.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.12.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.12.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.12.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 25.11.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Постанова від 15.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.11.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 15.11.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 22.10.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 11.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.09.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.09.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону