ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2021 справа № 914/3453/21

м.Львів

за позовною заявою: ОСОБА_1 , м.Львів

до відповідача-1: Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку Львів , м.Львів

до відповідача-2: Приватного нотаріуса Тертичної Елеонори Віталіївни, м.Львів

про визнання недійсним рішення позачергових зборів акціонерів, редакції Статуту, скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу

Суддя Кітаєва С.Б.

при секретарі Кравець В.П.

Представники сторін:

від позивача: Медик О.І. - представник

від відповідача-1: Туркевич Р.Ю. - представник

від відповідача-2: Котовщиков Р.А. - представник

Суть спору: на розгляді Господарського суду Львівської області перебуває справа за позовною заявою ОСОБА_1 , м. Львів, до Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку Львів , м. Львів, Приватного нотаріуса Тертичної Елеонори Віталіївни, м. Львів, про визнання недійсним рішення Позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку Львів від 19.12.2020р.; визнання недійсною редакції статуту АТ АКБ "ЛЬВІВ" , яка затверджена рішенням позачергових загальних зборів акціонерів оформленим протоколом позачергових загальних зборів акціонерів від 17.12.2019 (п.4. протоколу); скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведених Приватним нотаріусом Тертичною Е.В., 11.09.2020 року, запис №100415107003002065; зобов`язання приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Тертичної Е.В. внести зміни до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв`язку зі скасуванням запису №1004151070030020657 від 11 вересня 2020 року; зобов`язання АТ АКБ "ЛЬВІВ" повідомити Національний банк України про визнання недійсною редакції статуту АТ АКБ "ЛЬВІВ" , яка затверджена рішенням позачергових загальних зборів акціонерів оформленим протоколом позачергових загальних зборів акціонерів від 17.12.2019 року та скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведених Приватним нотаріусом Тертична Е.В., 11.09.2020 року, запис №1004151070030020657.

Ухвалою суду від 18.11.2021 року позовну заяву ОСОБА_1 прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі №914/3453/21 за даним позовом, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження та підготовче засідання призначено на 29.11.2021р.

23.11.2021, за вх.№28032/21, в документообігу суду зареєстровано поданий відповідачем-1 відзив на позовну заяву з долученими до нього доказами про надіслання примірника відзиву позивачу та відповідачу-2. У відзиві на позовну заяву відповідач-1 позовні вимоги визнає в повному обсязі, просить суд, в порядку ч.3 ст.185 ГПК України, ухвалити рішення у даній справі за результатами підготовчого провадження.

23.11.2021, за вх.№28037/21, в документообігу суду зареєстровано поданий відповідачем-2 відзив на позовну заяву з долученими до нього доказами про надіслання примірника відзиву позивачу та відповідачу-1.

26.11.2021, за вх.№28454/21, в документообігу суду зареєстровано подане відповідачем-2 клопотання, у якому останній, в порядку ч.3 ст.185 ГПК України, просить суд ухвалити рішення у даній справі за результатами підготовчого провадження, у зв`язку з визнанням позову.

26.11.2021, за вх.№28037/21, в документообігу суду зареєстровано клопотання позивача, у якому останній просить за результатами підготовчого провадження ухвалити рішення, яким позовні вимоги задоволити.

Заява про визнання позову та про ухвалення рішення за результатами підготовчого провадження поступила також від представника відповідача-1, адвоката Котовщикова Р.А., зареєстрована в документообігу суду 29.11.2021 за вх.№28530/21.

Представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 в підготовче засідання 29.11.2021р. з`явилися.

У відповідності до ч.3 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення суду у випадку визнання позову відповідачем.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши докази у їх сукупності, створивши у відповідності до ст. 13 ГПК України сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, суд встановив наступне.

Позиція позивача .

В своєму позові позивач покликається на те, що він є власником 315 070 акцій АТ АКБ "ЛЬВІВ" . На підтвердження зазначеної обставини надав суду виписку про стан рахунку позивача в цінних паперах від 11 листопада 2021 року. На думку позивача внаслідок бездіяльності АТ АКБ "ЛЬВІВ" утворилася ситуація, коли у відповідності до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розмір частки позивача зменшено до 0,0058 відсотків, тобто майже у півтора рази.

Вказує, що 25.06.2019 р. загальними зборами акціонерів Банку було прийнято рішення про емісію акцій. Номінальна вартість запланованого обсягу емісії становила 104 000 000,00 (сто чотири мільйони гривень 00 копійок) гривень. 01.08.2019 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видано Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 44/1/2019-Т.

17.12.2019 р. загальними зборами акціонерів було затверджено нову редакцію Статуту АТ АКБ "ЛЬВІВ" , згідно з якою розмір статутного капіталу Банку становить 542 405 338,00 (п`ятсот сорок два мільйони чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійко) гривень. Вказану редакцію Статуту було погоджено Національним банком України 03 вересня 2020 року.

11 вересня 2020 року Приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Тертичною Е.В. було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо АТ АКБ "ЛЬВІВ" , а саме державну реєстрацію нової редакції Статуту АТ АКБ "ЛЬВІВ" та зміну розміру статутного капіталу Банку до 542 405 338,00 (п`ятсот сорок два мільйони чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень.

Проте, Загальні збори акціонерів АТ АКБ "ЛЬВІВ" не мали права приймати рішення про затвердження нової редакції Статуту, а Приватний нотаріус Тертична Е.В. не мала права здійснювати державну реєстрацію нової редакції Статуту та розміру статутного капіталу АТ АКБ "ЛЬВІВ" , та повинна була відмовити в проведенні вказаної реєстраційної дії.

Відповідно до приписів абз. 2 ч. 2 ст. 32 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок (в діючій на момент прийняття оскаржуваного рішення загальних зборів акціонерів) затвердження результатів емісії (у разі емісії акцій - також внесення відповідних змін до статуту) органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, здійснюється протягом 60 днів з дня закінчення строку розміщення цінних паперів.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради Банку №005/2019 від 06.09.2019 р. остання достроково закінчила розміщення у процесі емісії акцій. Отже, враховуючи наведене вище положення абз. 2 ч. 2 ст. 32 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок , АТ АКБ "ЛЬВІВ" був зобов`язаний затвердити результати емісії та внести зміни до Статуту не пізніше 05.10.2019 р.

Тобто, затвердження нової редакції Статуту 17.12.2019 р. було здійснено поза межами строку, визначеного ч. 2 ст. 32 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок .

Позивач вказує, що за імперативним приписом ч. 6 ст. 33 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов`язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, емітент таких цінних паперів зобов`язаний повернути інвесторам кошти (майно, майнові права), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, у строки, визначені рішенням про емісію цінних паперів, але не більше шести місяців, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Тобто, починаючи з 07.10.2019 р. Загальні збори акціонерів АТ АКБ "ЛЬВІВ" не мали права приймати рішення про затвердження нової редакції Статуту з урахуванням результатів розміщення акцій, оскільки АТ АКБ "ЛЬВІВ" був зобов`язаний повернути інвесторам кошти в силу імперативного та безумовного припису частини 6 статті 33 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок .

Позивач вказує, розмір сплаченого зареєстрованого статутного капіталу Банку становить 438 405 338,00 (чотириста тридцять вісім мільйонів чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень. При цьому, в поточній редакції Статуту, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів 17.12.2019 р., та в Реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розмір сплаченого зареєстрованого статутного капіталу становить 542 405 338,00 (п`ятсот сорок два мільйони чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень. При зареєстрованому розмірі статутного капіталу в 542 405 338,00 (п`ятсот сорок два мільйони чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень кількість акцій становить 5 424 053 380 штук, а пакет позивача відповідно становить 0,0058 відсотків статутного капіталу; при фактично оплаченому розмірі статутного капіталу в 438 405 338,00 (чотириста тридцять вісім мільйонів чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень кількість акцій становить 4 384 053 380 штук, а розмір пакету акцій позивача відповідно становить 0,0072 відсотків статутного капіталу.

Позивач вважає, що наявність недостовірних даних у Статуті Товариства та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо розміру статутного капіталу в 542 405 338,00 гривень зменшує розмір його пакету акцій у відсотковому вираженні, що становить порушення його законного права як власника.

Позивач також зазначає, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 28 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державний реєстратор відмовляє у державній реєстрації у випадку, коли документи суперечать вимогам Конституції та законів України.

На переконання позивача, оскільки затвердження результатів розміщення акцій об`єктивно можливо лише після закінчення строку розміщення, аналізуючи документи, надані Банком для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та збільшення розміру статутного капіталу, відповідач-2 мав усвідомлювати, що строк розміщення цінних паперів закінчився до 12 вересня 2019 року. Відповідно, Рішення про затвердження нової редакції Статуту Банку було прийнято з грубим порушенням строку, визначеного абз. 2 ч. 2 ст. 32 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок .

Відтак, відповідач-2 повинен був відмовити у проведенні державної реєстрації нової редакції Статуту Банку та зміни розміру статутного капіталу на підставі п. 5 ч. 1 ст. 28 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань .

Позивач також покликається на те, що у відповідності до приписів ст. 16 Закону України Про банки і банківську діяльність Національний Банк України в установленому ним порядку вносить відповідний запис до Державного реєстру банків після проведення державної реєстрації змін до установчих документів. Згідно ст.2 цього ж Закону Державний реєстр банків - реєстр, що ведеться Національним банком України і містить визначені Національним банком України відомості про банки та їх відокремлені підрозділи, а також філії та представництва іноземних банків в Україні. Таким чином задоволення позовних вимог повинно мати наслідком зобов`язання відповідача-1 повідомити Національний банк України про визнання недійсною Редакції Статуту відповідача-1 та, як наслідок, подальше скасування запису в державному реєстрі банків від 16.09.2020 р. та скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою проведення Національним банком України скасування відповідних записів у державному реєстрі банків.

На думку позивача, описані в позовній заяві порушення, що мають наслідком зміну розміру пакету акцій позивача у відсотковому вираженні до статутного капіталу Банку, є порушенням права позивача мирно володіти належним йому майном (акціями).

Позиція відповідача-1.

В своєму відзиві відповідач-1 вказує, що станом на 12.11.2021 р. розмір сплаченого зареєстрованого статутного капіталу Банку становить 438 405 338,00 (чотириста тридцять вісім мільйонів чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень. 25.06.2019 р. загальними зборами акціонерів АТ АКБ "ЛЬВІВ" було прийнято рішення про емісію акцій. Номінальна вартість запланованого обсягу емісії становила 104 000 000,00 (сто чотири мільйони гривень 00 копійок) гривень. 01.08.2019 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видано Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 44/1/2019-Т.

17.12.2019 р. загальними зборами акціонерів було затверджено нову редакцію Статуту АТ АКБ "ЛЬВІВ" згідно з якою розмір статутного капіталу Банку становив 542 405 338,00 (п`ятсот сорок два мільйони чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійко) гривень. Вказану редакцію Статуту було погоджено Національним банком України 03 вересня 2020 року.

В подальшому 11.09.2020 р. на підставі поданих Банком документів Приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Е.В.Тертичною було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Банку, а саме державну реєстрацію нової редакції Статуту Банку та зміну розміру статутного капіталу Банку до 542 405 338,00 (п`ятсот сорок два мільйони чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень.

АТ АКБ "ЛЬВІВ" зазначає, що вказана емісія не могла бути успішно завершена з технічних причин, тому 05.11.2020 р. Наглядовою радою Банку було прийнято рішення про відмову від емісії акцій та повернення внесків, внесених в оплату за акції. Таким рішенням Наглядова рада по суті вказала і на неправильність оспорюваного позивачем рішення загальних зборів акціонерів від 17.12.2019 р.

В подальшому на виконання вказаного Рішення Наглядової ради 23.11.2020 р. АТ АКБ "ЛЬВІВ" повернув внески, унесені в оплату за акції. 24.11.2020 р. АТ АКБ "ЛЬВІВ" звернувся до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з пакетом документів для реєстрації звіту про результати емісії акцій. 30.11.2020 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було винесено Розпорядження №179-ДР-СТ-А, яким скасовано випуск акцій Банку та анульовано Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Банку № 44/1/2019-Т від 01.08.2019 р.

На думку АТ АКБ "ЛЬВІВ" , саме з цих причин виникла невідповідність зареєстрованого статутного капіталу Банку фактично сплаченому статутному капіталу. Зазначена обставина зумовила й технічну невідповідність відсоткового вираження належного позивачу пакету акцій фактичному в порівнянні із зареєстрованим.

Відповідач-1 в своєму відзиві визнав порушення прав позивача та зазначив, що існує необхідність усунення наведеної невідповідності. Проте, з об`єктивних причин Банк не може забезпечити невідкладного приведення Статуту та відповідних відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до фактично сплаченого статутного капіталу, оскільки такі дії потребують не тільки проведення загальних зборів акціонерів Банку, а також інших заходів, не всі з яких перебувають у сфері відповідальності Банку.

Відповідач-1 також покликається на те, що порядок реєстрації змін до статутів банків додатково регламентується Розділом VII Положення про ліцензування банків, що затверджено Постановою №149 від 22.12.2018 р. Національного Банку України. Зазначене Положення визначає загальні правила викладення статутів Банків в новій редакції, їх погодження Національним Банком України, а також визначає особливості погодження змін до статутів банків у зв`язку з зміною місцезнаходження, збільшенням статутного капіталу, зменшенням статутного капіталу.

В описаній ситуації рішення про зменшення статутного капіталу загальними зборами акціонерів Банку не приймалося. В свою чергу, Положення не визначає порядку повернення банків до попередньої редакції статуту внаслідок відмови від емісії та повернення внесків.

Позиція відповідача-2.

Відповідач-2 вказує, що 11.09.2020 р. на підставі поданих АТ АКБ "ЛЬВІВ" документів ним було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про АТ АКБ "ЛЬВІВ" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Банку, а саме державну реєстрацію нової редакції Статуту Банку та зміну розміру статутного капіталу Банку до 542 405 338,00 (п`ятсот сорок два мільйони чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень.

Покликається на те, що загальні вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, визначено ст. 15 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань . До таки вимог законодавцем віднесено наступні: 1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію); 2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами); 3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст; 4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством; 5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена; 6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Поданий представником АТ АКБ "ЛЬВІВ" 11 вересня 2020 року пакет документів для реєстрації нової редакції Статуту не містив невідповідностей наведеним положенням ст. 15 Закону, а тому у відповідача-2 не було підстав для відмови у вчиненні відповідної реєстраційної дії. Так, ч. 5 ст. 17 названого Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань визначає специфічний перелік документів, що подаються для реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу порядок реєстрації змін відомостей про юридичну особу. Для проведення оспорюваної Позивачем реєстраційної дії представником АТ АКБ "ЛЬВІВ" , крім реєстраційної картки та квитанції про сплату збору, було подано нову редакцію Статуту АТ АКБ "ЛЬВІВ" та Протокол загальних зборів акціонерів АТ АКБ "ЛЬВІВ" від 17.12.2019 р.

Наведені позивачем документи, а саме Протокол Наглядової ради Банку №005/2019 від 06 вересня 2019 року, Протокол Загальних зборів акціонерів АТ АКБ "ЛЬВІВ" 25 червня 2019 року не подавались для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про АТ АКБ "ЛЬВІВ" - нової редакції Статуту із збільшеним статутним капіталом. Відтак, у нотаріуса як державного реєстратора була відсутня можливість встановити наявність порушення з боку АТ АКБ "ЛЬВІВ" ч. 2 ст. 32 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок (в редакції на 17.12.2019 р.). А отже були відсутні підстави для відмови у вчиненні реєстраційної дії на підставі п. 5 ч. 1 ст. 28 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , на яку покликається позивач.

Обставини справи.

Позивач є власником 315 070 акцій АТ АКБ "ЛЬВІВ" . 11.11.2021 р. позивач як акціонер АТ АКБ "ЛЬВІВ" звернувся до останнього із запитом про надання інформації щодо поточної редакції Статуту та інших питань емісії акцій Банку, рішення про яку було прийнято загальними зборами акціонерів 25.06.2019 р. Позивач також вимагав в Банку невідкладно привести Статут у відповідність до фактично оплаченого розміру статутного капіталу, забезпечивши узгодження відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з фактичним розміром статутного капіталу Банку.

Листом від 12.11.2021 р. АТ АКБ "ЛЬВІВ" надав позивачу запитувану інформацію, одночасно визнавши порушення законних прав позивача.

З матеріалів справи вбачається, що 25.06.2019 р. загальними зборами акціонерів АТ АКБ "ЛЬВІВ" було прийнято рішення про емісію акцій. Номінальна вартість запланованого обсягу емісії становила 104 000 000,00 (сто чотири мільйони гривень 00 копійок) гривень. 01.08.2019 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видано Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 44/1/2019-Т.

17.12.2019 р. загальними зборами акціонерів було затверджено нову редакцію Статуту АТ АКБ "ЛЬВІВ" , згідно з якою розмір статутного капіталу Банку становить 542 405 338,00 (п`ятсот сорок два мільйони чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійко) гривень. Вказану редакцію Статуту було погоджено Національним банком України 03.09.2020 р.

11.09.2020 р. приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Тертичною Е.В. було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Банку, а саме державну реєстрацію нової редакції Статуту Банку та зміну розміру статутного капіталу Банку до 542 405 338,00 (п`ятсот сорок два мільйони чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень.

З протоколу Наглядової ради Банку №005/2019 від 06 вересня 2019 року вбачається, що остання достроково закінчила розміщення у процесі емісії акцій.

05.11.2020 р. Наглядовою радою Банку прийнято рішення про відмову від емісії акцій, рішення про яку було прийнято Загальними зборами акціонерів Банку 25 червня 2019 року, та повернення внесків, внесених в оплату за акції. Сума повернених внесків становила 104 000 000,00 (сто чотири мільйони гривень 00 копійок) гривень. На виконання вказаного Рішення Наглядової ради 23.11.2020 р. АТ АКБ "ЛЬВІВ" повернув внески, внесені в оплату за акції.

24.11. 2020 р. АТ АКБ "ЛЬВІВ" звернувся до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з пакетом документів для реєстрації звіту про результати емісії акцій. 30.11.2020 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було винесено Розпорядження №179-ДР-СТ-А, яким скасовано випуск акцій Банку та анульовано Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Банку № 44/1/2019-Т від 01 серпня 2019 року.

Позивачу як акціонеру станом на 11.11.2021 р. належить 315 070 акцій АТ АКБ "ЛЬВІВ" . Тобто, при фактично оплаченому розмірі статутного капіталу в 438 405 338,00 (чотириста тридцять вісім мільйонів чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень кількість акцій становить 4 384 053 380 штук, а розмір пакету акцій позивача становить 0,0072 відсотків статутного капіталу. Поряд із цим, при фактично зареєстрованому розмірі статутного капіталу в 542 405 338,00 (п`ятсот сорок два мільйони чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень кількість акцій становить 5 424 053 380 штук, а пакет позивача становить 0,0058 відсотків статутного капіталу.

Поточна редакція Статуту Банку в частині розміру статутного капіталу Банку не відповідає фактичним обставинам справи.

В своєму Листі № 900-1/1-21 від 12 листопада 2021 року на адресу позивача відповідач-1 вказав, що він погоджується із твердженням позивача про необхідність усунення наведеної невідповідності. Водночас повідомляв що, з об`єктивних причин Банк не може забезпечити невідкладного приведення Статуту Банку та відповідних відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до фактично сплаченого статутного капіталу, оскільки такі дії потребують проведення загальних зборів акціонерів Банку. Також відповідач-1 вказав, що звернення позивача буде враховано при підготовці порядку денного наступних загальних зборів акціонерів.

Оцінка суду.

Позивач як акціонер та власник 315 070 акцій АТ АКБ "ЛЬВІВ" просить визнати недійсними рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ АКБ "ЛЬВІВ" , оформлене протоколом від 17.12.2019 р.

Як вбачається з матеріалів справи, при фактично оплаченому розмірі статутного капіталу Банку в 438 405 338,00 (чотириста тридцять вісім мільйонів чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень загальна кількість акцій становить 4 384 053 380 штук, а розмір пакету акцій позивача становить 0,0072 відсотків статутного капіталу.

За приписом ч. 1 ст. 50 Закону України Про акціонерні товариства , у разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду.

В свою чергу, абз. 2 ч. 2 статті 32 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок визначає, що затвердження результатів емісії (у разі емісії акцій - також внесення відповідних змін до статуту) органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, здійснюється протягом 60 днів з дня закінчення строку розміщення цінних паперів.

Як встановлено судом, відповідно до Протоколу Наглядової ради Банку №005/2019 від 06.09.2019 року остання достроково закінчила розміщення у процесі емісії акцій. Отже, враховуючи наведене вище положення абз. 2 ч. 2 ст. 32 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок , відповідач-1 був зобов`язаний затвердити результати емісії та внести зміни до Статуту не пізніше 05 жовтня 2019 року. Проте, нову редакцію Статуту відповідача-1 було затверджено 17 грудня 2019 року, тобто поза межами визначеного ч. 2 ст. 32 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок строку.

Відповідно до ч. 6 ст. 33 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, пов`язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, емітент таких цінних паперів зобов`язаний повернути інвесторам кошти (майно, майнові права), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, у строки, визначені рішенням про емісію цінних паперів, але не більше шести місяців, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відтак, суд погоджується з доводами позивача про те, що починаючи з 07.10.2019 року загальні збори акціонерів Банку не мали права приймати рішення про затвердження нової редакції Статуту з урахуванням результатів розміщення акцій, оскільки Банк був зобов`язаний повернути інвесторам кошти в силу імперативного та безумовного припису частини 6 статті 33 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок .

Відповідно, рішення позачергових загальних зборів акціонерів Банку про затвердження нової редакції Статуту відповідача-1, яке оформлене Протоколом Загальних зборів акціонерів від 17.12.2019 року (пункт 4 Протоколу), а також нова редакція Статуту Товариства, затверджена такими загальними зборами, є недійсними, оскільки ухвалені поза імперативно встановленим законом строком.

Як встановлено судом, наразі розмір сплаченого зареєстрованого статутного капіталу Банку становить 438 405 338,00 (чотириста тридцять вісім мільйонів чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень. При цьому, в поточній редакції Статуту, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів 17.12.2019 року, та Реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розмір сплаченого зареєстрованого статутного капіталу становить 542 405 338,00 (п`ятсот сорок два мільйони чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень.

Тобто, при фактично зареєстрованому розмірі статутного капіталу в 542 405 338,00 (п`ятсот сорок два мільйони чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень кількість акцій становить 5 424 053 380 штук, а пакет позивача становить 0,0058 відсотків статутного капіталу; при фактично оплаченому розмірі статутного капіталу в 438 405 338,00 (чотириста тридцять вісім мільйонів чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень кількість акцій становить 4 384 053 380 штук, а розмір пакету акцій позивача становить 0,0072 відсотків статутного капіталу.

Отже, наявність недостовірних даних у Статуті Товариства та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо розміру статутного капіталу в 542 405 338,00 гривень зменшує розмір пакету акцій позивача у відсотковому вираженні, що є неприпустимим.

Крім того, як встановлено судом, 24.11.2020 року відповідач-1 звернувся до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з пакетом документів для реєстрації звіту про результати емісії акцій. 30.11.2020 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було винесено Розпорядження №179-ДР-СТ-А, яким скасовано випуск акцій Банку та анульовано Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Банку № 44/1/2019-Т від 01 серпня 2019 року. Отже, розмір статутного капіталу відповідача-1, вказаний у Статуті, повинен становити не 542 405 338,00 (п`ятсот сорок два мільйони чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень, а 438 405 338,00 (чотириста тридцять вісім мільйонів чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень.

Відповідно до Річного звіту Банку за 2020 рік (Фінансовою звітністю за міжнародними стандартами фінансової звітності та звітом незалежних аудиторів станом на 31 грудня 2020 року), що розміщений за посиланням https://www.banklviv.com/wp-content/uploads/2021/04/Bank-Lviv-FS-2020-final-UA.pdf , (Примітка 29 до такої Фінансової звітності відповідача-1): згідно рядку 1.1 Таблиці 1 фактично сплачений зареєстрований статутний капітал Банку становить 438 405 338,00 (чотириста тридцять вісім мільйонів чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень.

Проте, в поточній редакції Статуту відповідача-1 та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначено, що розмір статутного капіталу відповідача-1 становить 542 405 338,00 (п`ятсот сорок два мільйони чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень.

Судом встановлено, що зазначені невідповідності виникли внаслідок ухвалення та виконання рішення загальних зборів акціонерів поза 60-ти денний строк, імперативно встановлений статтею 32 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок .

Щодо вимоги про скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведених відповідачем-2 11.09.2020 року, запис №1004151070030020657, суд зазначає наступне.

Як встановлено судом в цьому рішенні вище, розмір статутного капіталу відповідача-1, зазначений у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, не відповідає фактичному розміру сплаченого статутного капіталу відповідача-1. Зазначена обставина також визнається відповідачем-1.

За приписом ч.1 ст.10 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Поряд із цим, ч. 2 вказаної статті закріплює: якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

Аналіз всіх обставин даної справи в їх сукупності вказує на те, що наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань недостовірних відомостей щодо статутного капіталу відповідача-1 може вводити в оману третіх осіб щодо розміру статутного капіталу та меж відповідальності акціонерів в контексті належної останнім кількості акцій, в межах яких вони несуть ризик збитків, пов`язаних з діяльністю Банку як акціонерного товариства.

Відповідно, запис про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Банку про збільшення розміру статутного капіталу до 542 405 338,00 (п`ятсот сорок два мільйони чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень (запис №1004151070030020657 ) підлягає скасуванню, а запис про розмір статутного капіталу у розмірі 438 405 338,00 (чотириста тридцять вісім мільйонів чотириста п`ять тисяч триста тридцять вісім гривень 00 копійок) гривень - поновленню.

Окремо суд зауважує наступне. У відповідності до приписів ст. 16 Закону України Про банки і банківську діяльність Національний банк України в установленому ним порядку вносить відповідний запис до Державного реєстру банків після проведення державної реєстрації змін до установчих документів . Згідно ст.2 цього ж Закону Державний реєстр банків - реєстр, що ведеться Національним банком України і містить визначені Національним банком України відомості про банки та їх відокремлені підрозділи, а також філії та представництва іноземних банків в Україні . Таким чином у зв`язку з задоволення позовних вимог в частині визнання недійсним оспорюваного рішення загальних зборів акціонерів відповідача-1, останній зобов`язаний повідомити Національний банк України про визнання недійсною Редакції Статуту відповідача-1 та, як наслідок, подальше скасування запису в державному реєстрі банків від 16.09.2020, та скасування державної реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою своєчасного проведення Національним банком України скасування відповідних записів у державному реєстрі банків.

Відповідно до п.п. 2.12, 2.13, 2.14 постанови Пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин від 25 лютого 2016 року N 4, рішення загальних зборів учасників (акціонерів, членів) та інших органів юридичної особи є актами ненормативного характеру (індивідуальними актами), тобто офіційними письмовими документами, що породжують певні правові наслідки, які спрямовані на регулювання господарських відносин і мають обов`язковий характер для суб`єктів цих відносин.

У зв`язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи можуть бути:

- невідповідність рішень загальних зборів нормам законодавства;

- порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів;

- позбавлення учасника (акціонера, члена) юридичної особи можливості взяти участь у загальних зборах.

Під час розгляду відповідних справ господарські суди мають враховувати, що не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів юридичної особи, є підставами для визнання недійсними прийнятих ними рішень. Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв`язку з порушенням прямих вказівок закону є:

- прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення або у разі неможливості встановлення наявності кворуму (статті 59 та 60 Закону України "Про господарські товариства", статті 41 та 42 Закону України "Про акціонерні товариства", стаття 15 Закону України "Про кооперацію");

- прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (частина шоста статті 42 Закону України "Про акціонерні товариства");

- прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного, на розгляд яких не було отримано згоди усіх присутніх на загальних зборах (частина п`ята статті 61 Закону України "Про господарські товариства");

- відсутність протоколу загальних зборів ТОВ (частина шоста статті 60 Закону України "Про господарські товариства");

- відсутність протоколу загальних зборів АТ, підписаного головою і секретарем зборів (стаття 46 Закону України "Про акціонерні товариства").

Під час вирішення питання про недійсність рішень загальних зборів у зв`язку з іншими порушеннями, допущеними під час їх скликання та проведення, господарський суд повинен оцінити, як ці порушення вплинули на прийняття загальними зборами відповідного рішення.

Отже, для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника (акціонера) товариства. Якщо за результатами розгляду справи факт такого порушення не встановлено, господарський суд не має підстав для задоволення позову.

Відповідно до ст. 98 Цивільного кодексу України, загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом. Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

За змістом ч. 1, п.п. 2, 9 ч. 2 ст. 33 Закону України Про акціонерні товариства , загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить: внесення змін до статуту товариства; затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них.

У п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року № 13 Про практику розгляду судами корпоративних спорів роз`яснено, що суди мають враховувати, що для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника (акціонера) товариства.

За змістом статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (Конвенція) кожному гарантується право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Очевидно, що встановленні при розгляді даної справи порушення мають наслідком безпідставну зміну розміру пакету акцій позивача у відсотковому вираженні до статутного капіталу АТ АКБ "ЛЬВІВ" , що є порушенням права Позивача мирно володіти належним йому майном (акціями).

При розгляді справ національні суди України застосовують положення Конвенції та практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) як джерело права, що передбачено статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини".

Згідно зі статтями 13, 41 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб`єкти права власності рівні перед законом. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження об`єктів права приватної власності може бути здійснене лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.

З огляду на викладене, вимога про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів АТ АКБ "ЛЬВІВ" (код ЄДРПОУ 09801546) про затвердження нової редакції статуту товариства, яке оформлене протоколом загальних зборів акціонерів від 17.12.2019 (п.4. протоколу), підлягає до задоволення.

Як похідні підлягають до задоволення і вимоги про (а) визнання недійсною редакцію статуту АТ АКБ "ЛЬВІВ" (код ЄДРПОУ 09801546), яка затверджена рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, оформленим протоколом позачергових загальних зборів акціонерів від 17.12.2019 (п.4. протоколу); (б) а також скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведених Приватним нотаріусом Тертична Е.В., 11.09.2020 року, запис №1004151070030020657; (в) а також зобов`язання АТ АКБ "ЛЬВІВ" повідомити Національний банк України про визнання недійсною редакції статуту АТ АКБ "ЛЬВІВ" , яка затверджена рішенням позачергових загальних зборів акціонерів оформленим протоколом позачергових загальних зборів акціонерів від 17.12.2019 та скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведених Приватним нотаріусом Тертична Е.В., 11.09.2020 року, запис №1004151070030020657. Суд зауважує, що задоволення позову в цій частині зумовлює і необхідність внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв`язку зі скасуванням запису №1004151070030020657 від 11 вересня 2020 року - такі зміни вносяться Приватним нотаріусом Тертичною Е.В. як державним реєстратором самостійно.

Тобто, Державний реєстратор (приватний нотаріус) зобов`язаний виконати рішення суду щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у зв`язку зі скасуванням запису №1004151070030020657 від 11 вересня 2020 року незалежно від того, чи був цей реєстратор (нотаріус) залучений до участі у справі третьою особою, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору чи в статусі відповідача.

В даній справі Позивачем не заявлено вимоги про визнання неправомірними дій нотаріуса з внесення в ЄДР відомостей щодо достовірності яких виник корпоративний спір.

Тобто відсутня вимога, яка мала би похідний характер від корпоративного спору та залежала б від наявності порушеного права, яке б підлягало захисту у ефективний спосіб.

Велика Палата Верховного Суду звертала увагу, що визначення предмета, підстав позову та відповідача у спорі - це право, яке належить позивачу; натомість установлення обґрунтованості позову - це обов`язок суду, який здійснюється під час розгляду справи, а не на стадії відкриття провадження. Таких висновків Велика Палата Верховного Суду дійшла, зокрема, у постановах від 28 листопада 2018 року у справі № 607/6092/18 (провадження № 14-483цс18), від 05 червня 2019 року у справі № 607/6865/2018 (провадження № 14-212цс19).

Нотаріус є публічною особою, якій державою надано повноваження щодо посвідчення прав і фактів, які мають юридичне значення, та вчинення інших нотаріальних дій з метою надання їм юридичної вірогідності. Вчиняючи нотаріальні дії, нотаріус діє неупереджено, він не може діяти в інтересах жодної з осіб - учасника нотаріальної дії. Нотаріус не стає учасником цивільних правовідносин між цими особами, а отже, не може порушувати цивільні права, які є змістом цих відносин. Відсутня і процесуальна заінтересованість нотаріуса в предметі спору та реалізації прийнятого рішення.

Відтак, щодо вимоги Позивача про зобов`язання приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Тертичну Е.В. внести зміни до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв`язку зі скасуванням запису №1004151070030020657 від 11 вересня 2020 року, то суд вважає, що приватний нотаріус не є належним відповідачем у даному спорі. Пред`явлення позову до неналежного відповідача є підставою для відмови в цій частині.

Статтею 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до статей 76, 77 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Статтею 13 ГПК України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

З огляду на викладене, встановлені судом обставини та відповідні їм докази, позов підлягає до часткового задоволення.

Судові витрати.

Відповідно до ч.1 ч.3 ст.123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Згідно п.2 ч.1 ст.129 ГПК України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ст.129 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача-1 пропорційно до задоволених позовних вимог у розмірі 4540,00 грн.

Щодо позовної вимоги, в задоволенні якої слід відмовити, судові витрати у розмірі 2270,00 грн. залишається за позивачем.

Статтею 7 Закону України Про судовий збір передбачено повернення позивачу з Державного бюджету України судового збору сплаченого при поданні позову.

Керуючись ст. ст. 2, 4, 7, 13, 14, 73, 74, 76-80, 91, 123, 129, 130, 185, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити частково.

2. Визнати недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного Банку Львів (79009, м.Львів, вул.Сербська, 1, код ЄДРПОУ 09801546) про затвердження нової редакції статуту товариства, яке оформлене протоколом загальних зборів акціонерів від 17.12.2019 (п.4. протоколу).

3. Визнати недійсною редакцію статуту Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного Банку Львів (79009, м.Львів, вул.Сербська, 1, код ЄДРПОУ 09801546), яка затверджена рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, оформленим протоколом позачергових загальних зборів акціонерів від 17.12.2019 (п.4. протоколу).

4. Скасувати державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведених Приватним нотаріусом Тертичною Елеонорою Віталіївною, 11.09.2020 року, запис №1004151070030020657.

5. Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ" (79009, м.Львів, вул.Сербська, 1, код ЄДРПОУ 09801546) повідомити Національний Банк України (01601, м.Київ, вул.Інститутська, 9, код ЄДРПОУ 00032106) про визнання недійсною редакції статуту Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний Банк Львів , яка затверджена рішенням позачергових загальних зборів акціонерів оформленим протоколом позачергових загальних зборів акціонерів від 17.12.2019 та скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведених Приватним нотаріусом Тертичною Елеонорою Віталіївною, 11.09.2020 року, запис №1004151070030020657.

6. В частині вимоги про зобов`язання приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Тертичної Елеонори Віталіївни внести зміни до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у зв`язку зі скасуванням запису №1004151070030020657 від 11 вересня 2020 року - відмовити.

7. Стягнути з Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного Банку Львів (79009, м.Львів, вул.Сербська, 1, код ЄДРПОУ 09801546) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) 4540,00 грн. судового збору.

Рішення суду набирає законної сили у строки передбачені ст. 241 ГПК України.

Рішення може бути оскаржене в порядку та строки передбачені ст.ст. 256, 257 ГПК України.

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/.

Повний текст рішення виготовлено 30.11.2021

Суддя Кітаєва С.Б.

Дата ухвалення рішення 29.11.2021
Зареєстровано 01.12.2021
Оприлюднено 01.12.2021

Судовий реєстр по справі 914/3453/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 29.11.2021 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 18.11.2021 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону