АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 219/8185/21

Провадження № 2/219/2894/2021

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2021 року Артемівський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді Конопленко О.С.,

за участю секретаря судового засідання Троян Л.К.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бахмут Донецької області у спрощеному позовному провадженні з викликом сторін цивільну справу за позовною заявою Комунального підприємства Компанія Вода Донбасу в особі Часовоярського регіонального виробничого управління до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В :

05 серпня 2021 року КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" в особі Часовоярського регіонального виробничого управління (далі за текстом - КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" в особі Часовоярського РВУ) в особі представника Курінної К.А. звернулось з позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення за період з 01 жовтня 2015 року по 01 липня 2021 року в розмірі 5 498,80 гривень та витрат по сплаті судового збору в сумі 2 270 гривень, посилаючись на те, що позивач регулярно надавав послуги відповідачу з постачання питної води та прийманню стічних вод, та проводив нарахування за спожиті послуги за показниками загально будинкових (групових), індивідуальних (квартирних) приладів обліку, а за їх відсутністю відповідно до затверджених у встановленому діючим законодавством України порядку, нормами та тарифами, однак відповідач, порушуючи вимоги чинного законодавства щодо сплати комунальних послуг і умови договору про надання населенню послуг з питного водопостачання та водовідведення та не сплачуючи борг за спожиті послуги з постачання питної води та прийманню стічних вод добровільно, причиняє майнову шкоду позивачу. В результаті вищенаведеного, заборгованість відповідача відповідно до даних особистого рахунку за період з 01 жовтня 2015 року по 01 липня 2021 року складає 5 498,80 гривень, у зв`язку з чим позивач вимушений звернутися до суду.

Ухвалою суду від 13 вересня 2021 року позовну заяву прийнято до свого провадження, відкрито спрощене позовне провадження, у зв`язку з чим призначено судове засідання з повідомленням (викликом) сторін для розгляду справи по суті на 08 годину 00 хвилин 06 жовтня 2021 року та визначено відповідачам п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву з одночасним надісланням копії відзиву відповідно до вимог ч. 4 ст. 178 ЦПК України позивачу.

06 жовтня 2021 року ухвалою суду відкладено судове засідання на 08 годину 30 хвилин 05 листопада 2021 року у зв`язку з неявкою сторін.

Ухвалою суду від 05 листопада 2021 року відкладено судове засідання на 08 годину 45 хвилин 02 грудня 2021 року у зв`язку з тим, що відповідач у судове засідання не з`явився, однак відомості про вручення йому повідомлення про дату, час і місце судового засідання відсутні.

До судового засідання представник позивача ОСОБА_2 не з`явилась, про дату, час та місце проведення судового розгляду повідомлялась належним чином: у відповідності до частини 6 статті 128 ЦПК України - шляхом направлення судової повістки на офіційну електронну адресу позивача. 05 листопада 2021 року на електронну пошту суду направила заяву, у якій зазначила, що просить провести судове засідання без її участі, позовні вимоги підтримує у повному обсязі, щодо заочного розгляду справи не заперечує.

Відповідач ОСОБА_1 , який про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся відповідності до пункту 2 частини 7 статті 128 ЦПК України - шляхом направлення судової повістки рекомендованим листом з повідомленням про вручення за адресою його місця проживання, зареєстрованою у встановленому законом порядку, до судового засідання не з`явився за невідомою суду причиною. Клопотань про відкладення судового засідання або про розгляд справи без його участі, як і відзиву на позовну заяву, від відповідача до суду не надходило.

За наявності умов, передбачених ч. 1 ст. 280 ЦПК України, суд вважає необхідним розглянути справу на підставі наявних у справі доказів з ухваленням заочного рішення по справі.

У зв`язку з неявкою сторін та у відповідності до частини 2 статті 247 ЦПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Суд, дослідивши матеріали справи у їх сукупності, всебічно та повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позовна заява, об`єктивно оцінивши докази, що мають істотне значення для її розгляду і вирішення по суті, приходить до висновку, що позовну заяву потрібно задовольнити з таких підстав.

Судом встановлено, що відповідно до виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 відповідач має заборгованість перед позивачем за надані послуги з питного водопостачання та водовідведення, а також з постачання питної води і прийманню стічних вод в сумі 5 498,80 гривень за період з 01 жовтня 2015 року по 01 липня 2021 року (а.с. 5).

З довідки № 46377 про склад сім`ї споживача послуг з централізованого водопостачання (водовідведення), виданої станом на 01 липня 2021 року, за даними автоматизованої бази нарахувань та сплати за послуги, вбачається, що відповідач зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 10), та йому на вищевказану адресу у червні 2021 року позивачем направлено претензію щодо сплати заборгованості за використання наданих позивачем послуг (а.с. 7, 8).

Відповідно до копії довідки про встановлення тарифу та норми водоспоживання та водовідведення по ЧасовоЯрському РВУ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" для споживачів населення встановлено тарифи для сплати за надані послуги, які затверджені рішенням виконавчого комітету Артемівської міської ради (а.с. 6).

Згідно відповіді секретаря Сіверської міської ради Волошиної Т. за вх. № 27968 від 03 вересня 2021 року ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з 27 лютого 1996 року (а.с. 14).

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України), кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах, заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Згідно до ч. 2 ст. 78 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

На підставі ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч. 5 ст. 81 ЦПК України). Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях (ч. 6 ст. 81 ЦПК України).

Згідно ст. 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов`язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

У силу ст. 526 ЦК України, п. 33, 36 Правил надання населенню послуг водопостачання і водовідведення позивач фактично надає відповідачу послуги з водопостачання і водовідводу, у силу чого відповідач зобов`язаний робити оплату наданих послуг.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 1 Закону України Про житлово-комунальні послуги житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг.

Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором. Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору (ч. 1 ст. 9 Закону України Про житлово-комунальні послуги ).

Згідно частини 1 статті 10 Закону України Про житлово-комунальні послуги ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги встановлюються за домовленістю сторін, крім випадків, коли відповідно до закону ціни (тарифи) є регульованими. У такому разі ціни (тарифи) встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону.

Відповідно до статті 68 Житлового кодексу України споживачі зобов`язані своєчасно вносити плату за комунальні послуги, в тому числі за послуги з водопостачання та водовідведення. Однак, виходячи з доказів, які наявні в матеріалах справи, вбачається, що відповідач не виконує цих зобов`язань, у зв`язку з чим станом на 01 липня 2021 року утворилась заборгованість по оплаті цих послуг в розмірі 5 498,80 гривень, що підтверджується наданим позивачем розрахунком заборгованості. Вказаний розрахунок відповідачем не оспорювався, у зв`язку з чим приймається судом до уваги.

Невиконання відповідачем передбачених законом зобов`язань по оплаті отриманих послуг є підставою для стягнення з нього нарахованої суми заборгованості.

Таким чином, суд вважає, що вимоги позивача є обґрунтованими і позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача судові витрати, пов`язані з розглядом справи, у вигляді судового збору в сумі 2 270 гривень.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 12, 13, 78, 81, 141, 259, 263-265, 268, 280, 282, 284, 356 Цивільного процесуального кодексу України, статтею 509 Цивільного кодексу України, статтями 5, 9, 10 Закону України Про житлово-комунальні послуги , суд

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь Комунального підприємства Компанія Вода Донбасу в особі Часовоярського регіонального виробничого управління суму боргу за період з 01 жовтня 2015 року по 01 липня 2021 року за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення в сумі 5 498 (п`ять тисяч чотириста дев`яносто вісім) гривень 80 копійок, а також витрати, пов`язані з розглядом справи, у вигляді судового збору в сумі 2 270 (дві тисячі двісті сімдесят) гривень 00 копійок.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яка може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд, якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Донецького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Відомості про учасників справи:

Позивач - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" в особі Часовоярського регіонального виробничого управління, місцезнаходження за адресою: 84553, Донецька область, Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Зої Космодем`янської, буд. 3, код ЄДРПОУ 00191678 ;

Відповідач - ОСОБА_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Суддя О.С.Конопленко

Дата ухвалення рішення 02.12.2021
Зареєстровано 02.12.2021
Оприлюднено 02.12.2021

Судовий реєстр по справі 219/8185/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 02.12.2021 Артемівський міськрайонний суд Донецької області Цивільне
Ухвала від 02.12.2021 Артемівський міськрайонний суд Донецької області Цивільне
Ухвала від 05.11.2021 Артемівський міськрайонний суд Донецької області Цивільне
Ухвала від 06.10.2021 Артемівський міськрайонний суд Донецької області Цивільне
Ухвала від 13.09.2021 Артемівський міськрайонний суд Донецької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону