ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2021м. ДніпроСправа № 904/8902/21

за позовом Державного підприємства "Український інститут по проектуванню металургійних заводів", м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд Мережа", м. Київ

про стягнення суми основної заборгованості у розмірі 8 400 000 грн.

Суддя Ніколенко М.О.

При секретарі судового засідання Захарчук А.Е.

Представники:

від позивача: Баден О.В. довіреність від 09.11.2021 року;

від відповідача: Валах А.С. довіреність від 25.11.2021 року.

РУХ СПРАВИ.

Державне підприємство "Український інститут по проектуванню металургійних заводів" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд Мережа" про стягнення суми основної заборгованості у розмірі 8 400 000 грн.

Ухвалою суду від 15.11.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито загальне провадження у справі. Призначено підготовче засідання на 29.11.2021.

В порядку ч. 4 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з визнанням відповідачем позовних вимог, в підготовчому засіданні від 29.11.2021 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПОЗИЦІЇ ПОЗИВАЧА.

Позивач зазначив, що між Державним підприємством "Український інститут по проектуванню металургійних заводів" (надалі - виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Буд Мережа" (надалі - замовник) було укладено договір на виконання проектних робіт № 13091/1 від 04.06.2018 (надалі - договір).

Пунктом 1.1 договору передбачено, що замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання з виконання наступних проектних робіт (надалі - роботи): ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг . Конвертерний цех. Агломераційний цех №2. Реконструкція системи газоочищення. Робоча документація .

Згідно з п. 1.2 договору, зміст та строки виконання робіт встановлюються календарним планом виконання проектних робіт (додаток № 1), який є невід`ємною частиною договору.

Позивач зазначив, що виконав умови договору, виконав роботи на загальну суму 8 400 000 грн. Що підтверджується актами здачі-приймання виконаних проектних робіт № 1 від 27.06.2018 та № 2 від 21.09.2021.

Пунктом 2.2 договору (в редакції додаткової угоди № 2 від 15.04.2020) визначено, що оплата вартості виконаних робіт здійснюється замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавця згідно з банківськими реквізитами, зазначеними у розділі 12 цього договору, до 31.08.2020 включно.

Позивач наполягає на тому, що, з урахуванням п. 2.2 договору, строк виконання відповідачем зобов`язання з оплати виконаних робіт є таким, що настав.

Однак, відповідач, за твердженням позивача, порушив свої зобов`язання за договором та не оплатив виконані роботи у встановлені строки.

За таких обставин, за розрахунком позивача, у Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд Мережа" утворилась заборгованість перед Державним підприємством "Український інститут по проектуванню металургійних заводів" у розмірі 8 400 000 грн.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ЗАПЕРЕЧЕНЬ ВІДПОВІДАЧА.

Відповідач надав письмову заяву про визнання позовних вимог у повному обсязі.

ПЕРЕЛІК ОБСТАВИН, ЯКІ Є ПРЕДМЕТОМ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВІ.

Предметом цього судового розгляду є вимоги позивача про стягнення суми основної заборгованості за договором на виконання проектних робіт № 13091/1 від 04.06.2018 у розмірі 8400 000 грн.

Для правильного вирішення цього спору необхідно встановити, які саме правовідносини склались між сторонами, які взаємні права та обов`язки виникли між сторонами (в які строки і якому обсязі відповідачем мали бути виконані роботи), чи мало місце порушення будь-яких зобов`язань (чи були виконані відповідачем роботи у повному обсязі у встановлені строки), які саме зобов`язання порушені боржником, яке право чи інтерес кредитора порушено, які наслідки порушення зобов`язань боржником.

ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ УЧАСНИКІВ СПРАВИ.

НОРМИ ПРАВА, ЯКІ ЗАСТОСУВАВ СУД. ПОЗИЦІЯ СУДУ.

Між Державним підприємством "Український інститут по проектуванню металургійних заводів" (надалі - виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Буд Мережа" (надалі - замовник) було укладено договір на виконання проектних робіт № 13091/1 від 04.06.2018 (надалі - договір).

Відносини, що виникли між сторонами у справі на підставі цього договору, є господарськими зобов`язаннями, тому, згідно зі ст. 4, 173-175 і ч. 1 ст.193 ГК України, до цих відносин мають застосовуватися відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей передбачених Господарським кодексом України.

Відповідно до п. 3.1 договору, цей договір набуває чинності з моменту його фактичного підписання, скріплення печатками сторін та діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань.

Пунктом 1.1 договору передбачено, що замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання з виконання наступних проектних робіт (надалі - роботи): ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг . Конвертерний цех. Агломераційний цех №2. Реконструкція системи газоочищення. Робоча документація .

Згідно з п. 1.2 договору, зміст та строки виконання робіт встановлюються календарним планом виконання проектних робіт (додаток № 1), який є невід`ємною частиною договору.

Статтею 193 ГК України визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону та інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. 525, 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Приписи частини 7 статті 193 Господарського кодексу України та статті 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобов`язання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами статті 629 Цивільного кодексу України щодо обов`язковості договору для виконання сторонами.

Згідно зі статтею 202 Господарського кодексу України та статтею 598 Цивільного кодексу України, зобов`язання припиняються виконанням, проведеним належним чином.

Позивач виконав умови договору, виконав роботи на загальну суму 8 400 000 грн. Що підтверджується актами здачі-приймання виконаних проектних робіт № 1 від 27.06.2018 та № 2 від 21.09.2021.

Пунктом 2.2 договору (в редакції додаткової угоди № 2 від 15.04.2020) визначено, що оплата вартості виконаних робіт здійснюється замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавця згідно з банківськими реквізитами, зазначеними у розділі 12 цього договору, до 31.08.2020 включно.

З урахуванням п. 2.2 договору, строк виконання відповідачем зобов`язання з оплати виконаних робіт є таким, що настав.

Однак, відповідач порушив свої зобов`язання за договором та не оплатив виконані роботи у встановлені строки.

За таких обставин, у Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд Мережа" утворилась заборгованість перед Державним підприємством "Український інститут по проектуванню металургійних заводів" у розмірі 8 400 000 грн.

А отже, вимоги позивача про стягнення суми основної заборгованості у розмірі 8 400 000 грн. є обґрунтованими.

ПЕРЕЛІК ДОКАЗІВ, ЯКИМИ СТОРОНИ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ АБО СПРОСТОВУЮТЬ НАЯВНІСТЬ КОЖНОЇ ОБСТАВИНИ, ЯКА Є ПРЕДМЕТОМ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВІ.

Обставини, на які посилається позивач, доводяться договором на виконання проектних робіт № 13091/1 від 04.06.2018 з додатками та додатковими угодами (том 1 а.с. 9 - 23), актами здачі-приймання виконаних робіт (том 1 а.с. 24 - 25).

ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку, що позовні вимоги слід задовольнити у повному обсязі.

РОЗПОДІЛ СУДОВИХ ВИТРАТ.

Згідно з ч. 1 ст. 130 Господарського процесуального кодексу України, у разі, зокрема, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Через визнання відповідачем у відзиві позовних вимог, слід повернути Державному підприємству "Український інститут по проектуванню металургійних заводів" 50 % суми сплаченого судового збору в розмірі 63 000 грн., перерахованого платіжним дорученням № 834 від 08.11.2021.

Відповідно статті 129 Господарського процесуального кодексу України, решту витрат позивача зі сплати судового збору (63 000 грн.) слід покласти на відповідача.

Керуючись положеннями Господарського Кодексу України, Цивільного кодексу України, ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд Мережа" (місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63; ідентифікаційний код: 41065499) на користь Державного підприємства "Український інститут по проектуванню металургійних заводів" (ідентифікаційний код: 00188311; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 17) суму основної заборгованості у розмірі 8 400 000 грн. та витрати зі сплати судового збору у розмірі 63000 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повернути Державному підприємству "Український інститут по проектуванню металургійних заводів" (ідентифікаційний код: 00188311; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 17) 50 % суми сплаченого судового збору в розмірі 63 000 грн., перерахованого платіжним дорученням № 834 від 08.11.2021.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення може бути оскаржено в порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України, протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складений та підписаний 06.12.2021.

Суддя М.О. Ніколенко

Дата ухвалення рішення 29.11.2021
Зареєстровано 06.12.2021
Оприлюднено 07.12.2021

Судовий реєстр по справі 904/8902/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 29.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 15.11.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/8902/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону