ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Справа № 758/15247/21

3/758/8144/21 Категорія 469

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Київ

12 листопада 2021 року cуддя Подільського районного суду м.Києва Скрипник О. Г. , розглянувши матеріали, які надійшли від Національного агентства з питань запобігання корупції про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за ст. 212-21 КУпАП, -

УСТАНОВИВ:

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення від 20 жовтня 2021 року № 53-15/279, складеного уповноваженою особою Національного агентства з питань запобігання корупції-заступником керівника відділу проведення перевірок Департаменту запобігання політичній корупції Оленою Гончаровою щодо ОСОБА_1 , останній, вчинив порушення порядку подання звіту політичної партії про майно, доходи витрати і зобов`язання фінансового характеру, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-21 КУпАП.

В судове засідання особа, яка притягується до адміністративної відповідальності не з`явилася, про дату, час і місце судового засідання повідомлялася належним чином.

Відповідно до ст. 212-2 КУпАП, порушення встановленого порядку або строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог, -тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суд, вивчивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, дійшов наступного висновку.

За результатами перевірки Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за І квартал 2021 року (далі - Звіт), поданого політичною партією КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ (ідентифікаційний код 21708140) (далі - Партія) до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру (далі - Реєстр), встановлено неповноту відображеної у Звіті інформації.

Згідно з відомостями Автоматизованої системи виконавчого провадження Міністерства юстиції України (https://asvpweb.minjust.gov.ua/), Зарічним відділом державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) та Відділом державної виконавчої служби у місті Рівному Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) відкриті виконавчі провадження щодо Сумської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 26440245) та Рівненської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 35953712) 05.11.2020 та 06.05.2020 відповідно, які станом на дату складання цього Висновку не завершені.

Однак у розділі IV Зобов`язання фінансового характеру Звітів Сумської обласної організації Партії та Рівненської обласної організації Партії не відображено відомості про фінансові зобов`язання цих місцевих організацій перед Головними управліннями ДПС України у Сумській та Рівненській областях.

Таким чином, за результатами перевірки відповідності відомостей, зазначених у Звіті, відомостям, що містяться у реєстрах, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових системах, встановлено неповноту, а саме невідображення у розділі IV Зобов`язання фінансового характеру Звітів Сумської обласної організації Партії та Рівненської обласної організації Партії відомостей про фінансові зобов`язання вказаних місцевих організацій перед Головними управліннями ДПС України у Сумській області та Рівненській областях відповідно, що є порушенням пункту 4 частини одинадцятої статті 17 Закону України Про політичні партії в Україні (далі - Закону).

Вказане порушення зафіксовано у Висновку про результати перевірки Звіту Партії від 22.09.2021 № 66, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) від 23.09.2021 № 602/21 та опублікованого на офіційному вебсайті Національного агентства за посиланням: https://nazk.gov.ua/uk/ у рубриці Запобігання політичній корупції розділі Звіти та аналітика підрозділі Аналіз звітів політичних партій (копія Висновку про результати перевірки Звіту Партії додається).

Відповідно до частини дев`ятої статті 17 Закону політична партія зобов`язана подати до Національного агентства звіт про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи) шляхом його заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства.

Згідно з пунктами 1, 2 розділу II Порядку подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.02.2021 № 102/21 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2021 за № 507/36129, звіт політичної партії є структурованими даними, містить інформацію, внесену керівником політичної партії та/або особами, яких уповноважено в установленому порядку на подання Звіту, до електронних форм, передбачених Реєстром, та підписаний шляхом накладання на нього кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) керівника політичної партії. Поданню Звіту передує процес його формування, який полягає в заповненні електронних форм інформацією, передбаченою Реєстром відповідно до Закону.

Статтею 3 Закону визначено, що політичні партії провадять свою діяльність відповідно до Конституції України, цього Закону, а також інших законів України та згідно із партійним статутом, прийнятим у визначеному цим Законом порядку.

Частиною першою статті 19 Закону передбачені заходи, які можуть вживатися до політичних партій, які не отримують державного фінансування, у разі порушення ними Конституції України, цього та інших законів України.

Такими заходами є: попередження про недопущення незаконної діяльності та заборона політичної партії.

Отже, враховуючи норми статті 19 Закону, а також приписи статей 7, 9, 23, 24 КУпАП суб`єктом вчинення правопорушення, передбаченого статтею 212-21 КУпАП є керівник Партії, або уповноважена особа, якими підписано та подано Звіт до Національного агентства.

Звіт Партії подано до Реєстру 27.07.2021 о 14:24 (унікальний ідентифікатор Звіту - e614c7a0-c463-lleb-9f87-7fa93762f017) та підписано шляхом накладання на нього КЕП уповноваженої особи Партії Шкріби Володимира Івановича, а відтак ОСОБА_1 підтвердив достовірність інформації, викладеної у Звіті Партії.

Повноваження ОСОБА_1 також підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

Таким чином, ОСОБА_1 як керівник Партії вчинив порушення порядку подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, відповідальність за яке передбачена статтею 212-21 КУпАП.

Відповідно до частини першої статті 255 КУпАП у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218-221 КУпАП, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи Національного агентства.

Національне агентство листом від 05.10.2021 № 52-04/73588-21 з роз`ясненням прав, передбачених статтею 63 Конституції України, статтею 268 КУпАП, запросило ОСОБА_1 з`явитися 20.10.2021 за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, з метою надання пояснень по суті вчиненого правопорушення та складання протоколу про адміністративне правопорушення.

20.10.2021 ОСОБА_1 до Національного агентства не з`явився, про що складено Акт неявки від 20.10.2021 № 50-07/484, про причини неявки повідомив листом від 19.10.2021 № 12 (вх. № 78879/0/07-21 від 19.10.2021). За змістом якого Партією підтверджено неповноту Звіту в частині невідображення фінансових зобов`язань Сумської обласної організації Партії станом на 31.03.2021 в сумі 7 530,91 грн та Рівненської обласної організації Партії в сумі 2 704,15 грн. Крім того, в листі зазначається про неможливість прибуття до Національного агентства та розгляду справи за відсутністю ОСОБА_1 (копія листа міститься в матеріалах справи.

Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності (ст. 245 КУпАП).

Відповідно до ст. 280 КУпАП, орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно з положеннями ст. 251 КУпАП, доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

При цьому всі викладені в протоколі про адміністративне правопорушення обставини повинні бути належним чином перевірені та доводитися сукупністю належних і допустимих доказів.

Орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (ст. 252 КУпАП).

Суддя, що дослідивши матеріали справи - протокол про адміністративне правопорушення від 20.10.2021 № 53-15/279 та додані до нього матеріали, дійшов висновку про доведеність вини ОСОБА_1 у вчиненні зазначеного правопорушення.

Суд вважає за доцільне піддати правопорушника такому виду стягнення, як штраф, враховуючи відсутність тяжких наслідків, оскільки така міра відповідальності відповідає вчиненому правопорушенню, і є такою, що відповідає меті адміністративного стягнення, встановленого ст. 23 КУпАП.

Згідно ст. 40-1 КУпАП з ОСОБА_1 на користь держави підлягає стягненню судовий збір у розмірі 454,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.33-35, 212-21, 276-280, 283-285 КУпАП України, -

ПОСТАНОВИВ:

Притягнути ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення, передбачене ст. 212-21 КУпАП, піддавши його адміністративному стягненню у вигляді штрафу на користь держави у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100,00 гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на користь держави судовий збір у розмірі 454,00 гривень.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Суддя О. Г. Скрипник

Дата ухвалення рішення 12.11.2021
Зареєстровано 08.12.2021
Оприлюднено 09.12.2021

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 758/15247/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону