ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2021 року м. Київ № 640/22298/21

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Кармазіна О.А., розглянувши за правилами письмового провадження адміністративну справу за позовомОСОБА_1 до відповідача - 1 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, відповідача -2 Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації провизнання протиправним та скасування розпорядження, поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) звернулася до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 97, код ЄДР: 37395418), Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (03148, м. Київ, вул. Гната Юри, 14-Б, код ЄДР: 37498541), в якому просить суд:

1) визнати протиправним та скасувати розпорядження голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2021 № 150-к/тр Про звільнення ОСОБА_1 ;

2) поновити ОСОБА_1 на посаді начальника Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

3) cтягнути з Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі, визначеній на момент ухвалення судового рішення по даній справі;

4) допустити до негайного виконання рішення суду в частині поновлення ОСОБА_1 на посаді начальника Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу у межах стягнення за один місяць.

Позиція позивача.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією позивача поновлено на посаді розпорядженням № 149-к/тр від 02.08.2021, однак, розпорядженням № 150-к/тр від 03.08.2021 ОСОБА_2 знову звільнено з посади у зв`язку з отриманням негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності на підставі розпорядження № 223-к/тр Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії Б у 2020 році .

Позивачка наголошує на протиправності розпорядження № 150-к/тр від 03.08.2021, виходячи з наступного.

Пояснює, що вона з 26.05.1996 перебувала на посаді начальника Управління праці та соціального захисту населення Святошинської в місті Києві державної адміністрації.

15.07.2020 на підставі доручення Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації № 13 було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності, роботи з управління персоналом, дотримання антикорупційного законодавства в Управління праці та соціального захисту населення Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, в результаті чого головним спеціалістом тендерних процедур ОСОБА_3 було складено інформаційну довідку від 27.07.2020, якою було встановлено порушення Управлінням ч. 1 ст. 164-14 КУпАП. На підставі вказаної інформаційної довідки від 27.07.2020 розпорядженням Голови Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації від 27.07.2020 № 122- к/тр було порушено дисциплінарне провадження відносно позивача, як начальника Управління праці та соціального захисту населення Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, за результатами розгляду якого комісією встановлено наявність в діях позивача дисциплінарного проступку, а саме: перевищення службових повноважень, яке не містить складу кримінального або адміністративного порушення.

За словами позивача, перевищення службових повноважень полягає у затвердженні документації по закупівлям, чим порушено вимоги пункту 5 частини 10 статті 11 Закону України Про публічні закупівлі , пунктів 1. 6. 7 частини 1 ст. 8. частини 1 ст. 9 Закону України Про державну службу . Положення про управління праці та соціального захисту населення, затверджене розпорядженням Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації від 14.01.2019 № 10 та посадову інструкцію начальника управління праці та соціального захисту населення.

Додає, що 14.08.2020 Головою Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації прийнято розпорядження № 136-к/тр Про застосування дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади державної служби до ОСОБА_1 , яким до позивача застосовано дисциплінарне стягнення у виді звільнення та розпорядженням Голови Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації від 01.12.2020 № 225-к/тр Про звільнення ОСОБА_1 позивача звільнено з посади начальника Управління праці та соціального захисту населення Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

Однак, позивач зазначає, що рішенням Окружного адміністративного суду від 30.06.2021 по справі № 640/20223/20 позовні вимоги ОСОБА_1 задоволено та зокрема, визнано протиправними та скасовано розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 № 225-к/тр Про звільнення ОСОБА_1 .

Як зазначає позивач, вказане рішення суду не набуло чинності, а отже користуючись цим відповідач на виконання рішення суду від 30.06.2021 поновив на посаді позивача розпорядженням № 149- к/тр від 02.08.2021, але розпорядженням № 150-к/тр від 03.08.2021 ОСОБА_1 було знову звільнено з посади у зв`язку з отриманням негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності на підставі розпорядження № 223-к/тр Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії Б у 2020 році .

Крім того, позивачка додає, що на час третього звільнення з посади позивач з 19.07.2021 знаходився на лікарняному, що підтверджується листком непрацездатності серії АЛГ № 542003, про що Святошинську районну в місті Києві державну адміністрацію було оповіщено про перебування позивача на лікарняному листом від 22.07.2021.

Посилаючись на ч. 3 ст. 40 КЗпП України позивач наголосила, що не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті, а також у період перебування працівника у відпустці.

Також додає, що у рішенні від 04.09.2019 № 6-р (ІІ)/2019 Конституційний Суд України зазначив, що положеннями частини третьої статті 40 КЗпП закріплені гарантії захисту працівника від незаконного звільнення, що є спеціальними вимогами законодавства, які мають бути реалізовані роботодавцем для дотримання трудового законодавства. Однією з таких гарантій є, зокрема, сформульована у законодавстві заборона роботодавцю звільняти працівника, який працює за трудовим договором і на момент звільнення є тимчасово непрацездатним або перебуває у відпустці. Отже, нерозповсюдження такої вимоги на трудові правовідносини за контрактом є порушенням гарантій захисту працівників від незаконного звільнення та ставить їх у нерівні умови порівняно з працівниками інших категорій. Конституційний Суд України дійшов висновку, що положення частини третьої статті 40 КЗпП є такими, що поширюються на усі трудові правовідносини.

Позивач також звертає увагу суду на те, що відповідно до ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Підсумовуючи викладене позивач просить суд задовольнити позовні вимоги.

Позиція відповідача 1 - Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації .

Пояснює, що відповідно до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.08.2021 № 149-к/тр позивача поновлено на посаді начальника управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. Проте, відповідно до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2021 № 150-к/тр позивач, начальник управління соціального захисту населення звільнена 03.08.2021 у зв`язку з отриманням негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності.

Підставою для звільнення слугувало розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 № 223-к/тр Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії Б у 2020 році та лист Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.08.2021 №051- 16326-006.

Наголошує, що вказаним розпорядженням затверджено висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії Б (керівників структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації із статусом юридичної особи публічного права) у 2020 році, згідно з яким позивачеві затверджено негативну оцінку, оскільки відповідно до абзацу другого частини 4 статті 44 Закону України Про державну службу та пункту 41 Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2017 № 640 висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності затверджується наказом (розпорядженням) суб`єкта призначення.

Додає, що оскільки за результатами службової діяльності за 2020 рік позивачеві виставлено негативну оцінку, відповідно до пункту 3 частини першої статті 87 Закону України Про державну службу остання підлягала звільненню.

За твердженням відповідача - Святошинської РДА оцінювання результатів службової діяльності позивача проведено у чіткій відповідності до вимог Закону України Про державну службу та Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2017 № 640.

Відтак, на думку відповідача - 1, при звільненні позивача Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України

Що стосується звільнення позивача в період її тимчасової відсутності та порушення норм частини третьої статті 40 Кодексу законів про працю України, то відповідач 1 зауважує, що звільнення державних службовців відбувається відповідно до вимог Закону України Про державну службу , а не Кодексу законів про працю України, оскільки саме Закон України Про державну службу регулює відносини, що виникають у зв`язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.

Відповідач наголошує, що на день звільнення з посади позивача з 19.07.2021 остання перебувала на лікарняному, проте, за твердженням відповідача позивачем жодних доказів на підтвердження її тимчасової непрацездатності у період прийняття оспорюваного розпорядження не надавалось, хоча відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України від 13.11.2001 № 455 листок непрацездатності видається в день установлення непрацездатності.

Звертає увагу, що листок непрацездатності позивачем не наданий до держадміністрації і до сьогодні, що позбавляє суб`єкта призначення на прийняття рішень щодо дати звільнення.

Додає, що в даному випадку при розгляді спору суд може змінити дату припинення державної служби позивача на перший день після закінчення періоду її непрацездатності (постанова Великої Палати Верховного Суду від 15.09.2020 у справі № 205/4196/18).

У зв`язку з викладеним, Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація просить відмовити ОСОБА_1 у задоволенні позову в повному обсязі.

Позиція відповідача 2 - Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

У відзиві на позовну заяву Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації викладає ті ж самі обставини та обґрунтування, що і Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація у своєму відзиві, а відтак наголосила на тому, що відповідачів діяли в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У відповіді на відзив позивач наголосила на безпідставності доводів відповідачів та просить суд задовольнити позовні вимоги.

Процесуальні дії у справі.

Ухвалою судді від 31.09.2021 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Враховуючи положення п. 1 ч. 6 ст. 12 КАС України, підстави та предмет позову, склад учасників та спірних відносин, вирішено розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Ухвалою від 14.09.2021 відмовлено у задоволенні клопотання відповідачів про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою від 22.09.2021 відмовлено у задоволені клопотання відповідача-2 щодо зупинення провадження у справі.

Ухвалою від 23.09.2021 відмовлено у задоволення клопотання РДА про зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 640/20223/20, як ніяким чином необґрунтоване.

Ухвалою від 05.10.2021 відмовлено у задоволення клопотання РДА про зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 640/20223/20, як ніяким чином необґрунтоване.

Встановлені судом обставини.

Розглянувши наявні в матеріалах справи документи, враховуючи пояснення представників сторін, з`ясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, дослідивши та оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

ОСОБА_1 починаючи з 26.05.1996 перебувала на посаді начальника Управління праці та соціального захисту населення Святошинської в місті Києві державної адміністрації.

15.07.2020 на підставі доручення Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації № 13 проведено перевірку в Управлінні соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, в результаті чого головним спеціалістом тендерних процедур ОСОБА_3 було складено інформаційну довідку від 27.07.2020 р., якою було встановлено порушення Управлінням ч. 1 ст. 164-14 КУпАП.

На підставі вказаної інформаційної довідки від 27.07.2020 розпорядженням Голови Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації від 27.07.2020 № 122- к/тр було порушено дисциплінарне провадження відносно позивачки, як начальника Управління.

Розпорядженням Голови Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації від 27.07.2020 № 480 було утворено дисциплінарну комісію.

За результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарною комісією встановлено наявність в діях позивача дисциплінарного проступку, а саме перевищення службових повноважень, яке не містить складу кримінального або адміністративного порушення. Перевищення службових повноважень полягає у затвердженні документації по закупівлям, чим порушено вимоги пункту 5 частини 10 статті 11 Закону України "Про публічні закупівлі", пунктів, 6, 7 частини 1 ст. 8, частини 1 ст. 9 Закону України "Про державну службу", Положення про управління праці та соціального захисту7 населення, затверджене розпорядженням Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації від 14.01.2019 № 10 та посадову інструкцію начальника управління праці та соціального захисту населення.

14.08.2020 було прийнято розпорядження № 136-к/тр Про застосування дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади державної служби до ОСОБА_1 . Розпорядження набувало чинності у перший робочий день виходу на роботу після відсутності позивача на роботі з причин тимчасової непрацездатності.

Оскільки позивач знаходився на лікарняному з 04.08.2020 по 30.11.2020, то розпорядження № 136-к/тр набуло чинності лише в перший день виходу на роботу 01.12.2020 .

У свою чергу, в цей же день, 01.12.2020 Головою Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_5 було прийнято розпорядження № 224-к/тр "Про передачу справ і довіреного у зв`язку з виконанням посадових обов`язків майна, виплату компенсації та невикористані дні щорічної та додаткової відпусток ОСОБА_1 , внесення змін до розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2020 № 136-к/тр "Про застосування дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади державної служби до ОСОБА_1 " та розпорядження № 225-к/тр "Про звільнення ОСОБА_1 ", яким відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 87 ЗУ "Про державну службу" повторно було звільнено ОСОБА_1 , начальника управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, 01.12.2020 у зв`язку з отриманням негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності на підставі розпорядження № 223-к/тр "Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії "Б" у 2020 році" та листа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації" від 19.10.2020 р. № 001-3296.

У свою чергу, затвердженим щодо позивача висновком щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії "Б" у 2020 році виставлено негативну оцінку. На підставі даного висновку прийнято розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 №225-к/тр "Про звільнення ОСОБА_1 ".

Не погоджуючись з вказаними вище рішеннями, позивачка звернулася до суду із позовом (№ 640/20223/20) в якому просила:

1. визнати протиправним та скасувати розпорядження Голови Святошинської районної в міста Києві державної адміністрації від 14.08.2020 № 136-к/тр Про застосування дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади державної служби до ОСОБА_1 ;

2. визнати протиправним та скасувати висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії "Б" у 2020 році, що затверджений розпорядженням Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 року № 223-к/тр, в частині відносно ОСОБА_1 ;

3. визнати протиправним та скасувати розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 року № 223-к/тр "Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії "Б" у 2020 році", в частині відносно ОСОБА_1 ;

4. визнати протиправним та скасувати розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 року № 224-к/тр "Про передачу справ і довіреного у зв`язку з виконанням посадових обов`язків майна, виплату компенсації та невикористані дні щорічної та додаткової відпусток ОСОБА_1 , внесення змін до розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2020 р. № 136-к/тр Про застосування дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади державної служби до ОСОБА_1 ;

5. визнати протиправним та скасувати розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 № 225-к/тр "Про звільнення ОСОБА_1 " ;

6. Поновити ОСОБА_1 на посаді начальника управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

7. Стягнути зі Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі, визначеній на момент ухвалення судового рішення по даній справі.

За результатами розгляду справи № 640/20223/20 рішенням ОАС м. Києва від 30.06.2021:

1. позовну заяву ОСОБА_1 задоволено частково ;

2. визнано протиправним та скасовано розпорядження голови Святошинської районної в міста Києві державної адміністрації від 14.08.2020 № 136-к/тр "Про застосування дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади державної служби до ОСОБА_1 ;

3. визнано протиправним та скасовано висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії "Б" у 2020 році, що затверджений розпорядженням Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 року № 223-к/тр, в частині відносно ОСОБА_1 ;

4. визнано протиправним та скасовано розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 року № 223-к/тр Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії Б у 2020 році , в частині відносно ОСОБА_1 ;

5. визнано протиправним та скасовано розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 року № 224-к/тр "Про передачу справ і довіреного у зв`язку з виконанням посадових обов`язків майна, виплату компенсації та невикористані дні щорічної та додаткової відпусток ОСОБА_1 , внесення змін до розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2020 р. № 136-к/тр Про застосування дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади державної служби до ОСОБА_1 ;

6. визнано протиправним та скасовано розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 року № 225-к/тр Про звільнення ОСОБА_1 ;

7. поновлено ОСОБА_1 на посаді начальника управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з 02.12.2020;

8. стягнуто з Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час вимушеного прогулу з 02.12.2020 по 30.06.2021 в сумі 131 563, 00 грн. ;

9. в іншій частині - відмовлено;

10. допущено негайне виконання рішення в частині поновлення ОСОБА_1 на посаді начальника управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з 02.12.2020 та стягнення середнього заробітку, що підлягає виплаті за час вимушеного прогулу у межах суми стягнення за один місяць в сумі 20074,17 грн. (двадцять тисяч сімдесят чотири гривні 17 копійок).

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 26.10.2021 рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 30.06.2021 у справі № 640/20223/20 залишено без змін.

Разом з тим, Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією на виконання рішення суду від 30.06.2021 у справі № 640/20223/20 розпорядженням № 149-к/тр від 02.08.2021 позивача поновлено на посаді начальника Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Однак, розпорядженням № 150-к/тр від 03.08.2021 ОСОБА_1 було знову звільнено з посади у зв`язку з отриманням негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності на підставі розпорядження № 223-к/тр Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії "Б" у 2020 році .

Позивач, вважаючи протиправним розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації № 150-к/тр від 03.08.2021, звернулася до суду з даним позовом.

Вирішуючи спір по суті, суд виходить з наступного.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях визначені Законом України Про державну службу від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII (далі - Закон № 889-VIII, в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин).

Частиною 2 статті 1 названого Закону визначено, що державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов`язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 6 Закону № 889-VII встановлюються такі категорії посад державної служби: категорія "Б" - посади:

керівників та заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення;

керівників державної служби у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення;

керівників та заступників керівників структурних підрозділів державних органів незалежно від рівня юрисдикції таких державних органів;

За змістом статті 34 Закону № 889-VIII призначення на посаду державного службовця здійснюється безстроково, крім випадків, визначених цим та іншими законами України.

В той же час, відповідно до частин 1 та 2 статті 87 Закону № 889-VII підставами для припинення державної служби за ініціативою суб`єкта призначення є: 1) скорочення чисельності або штату державних службовців, скорочення посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного розпису державного органу без скорочення чисельності або штату державних службовців, реорганізація державного органу; 1-1) ліквідація державного органу; 2) встановлення невідповідності державного службовця займаній посаді протягом строку випробування; 3) отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності; 4) вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, який передбачає звільнення. Підставою для припинення державної служби за ініціативою суб`єкта призначення може бути нез`явлення державного службовця на службу протягом більш як 120 календарних днів підряд або більш як 150 календарних днів протягом року внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв`язку з вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи (посади) у разі певного захворювання.

Таким чином, проаналізувавши вказані норми Закону № 889-VII, суд приходить до висновків, що суб`єкт призначення може прийняти рішення про звільнення державного службовця за ініціативою суб`єкта призначення у разі отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності.

Так, зі змісту оскаржуваного розпорядження від 03.08.2021 № 150-к/тр, вбачається, що воно прийнято відповідно до пункту 3 частини 1 статті 87 Закону України Про державну службу на підставі розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 № 223-к/тр Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії Б у 2020 році , листа Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.08.2021 № 051-16326-006.

В той же час, суд звертає увагу на те, що рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 30.06.2021 у справі № 640/20223/20, зокрема, визнано протиправним та скасовано розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 року № 223-к/тр Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії Б у 2020 році , в частині відносно ОСОБА_1 .

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 26.10.2021 рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 30.06.2021 у справі № 640/20223/20 залишено без змін.

Відповідно до ч. 4 ст. 78 КАС України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Разом з тим, суд зауважує, що будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або посадовими особами, який в подальшому визнаний судом протиправним (нечинним, незаконним) та скасований, є недійсним і не створює жодних правових наслідків .

Тобто, розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 року № 223-к/тр Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії Б у 2020 році , в частині відносно ОСОБА_1 такий акт індивідуальної дії від моменту його прийняття не створює жодних правових та негативних наслідків щодо особи, відносно якої такий акт прийнято.

При цьому, судом приймається до уваги те, що станом на момент прийняття оскаржуваного розпорядження (03.08.2021) розгляд справи № 640/20223/20 в Окружному адміністративного суді м. Києва закінчився, однак не набрало законної сили, оскільки перебувало на розгляду Шостого апеляційного адміністративного суду щодо розгляду апеляційних скарг Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

У той же час, Святошинська районна в місті Києві державної адміністрація, приймає рішення про повторне звільнення ОСОБА_1 на тих самих підставах , зокрема, на підставі розпорядженню Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 року № 223-к/тр, якому рішенням суду від 30.06.2021 у справі № 640/20223/20 вже надана оцінка в частині відносно ОСОБА_1 , як протиправному.

Відтак, оскільки розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 № 223-к/тр Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії Б у 2020 році , в частині відносно ОСОБА_1 не створює будь-яких правових наслідків з моменту його прийняття, слід дійти висновку, що у зв`язку із скасуванням вказаного розпорядження відпала правова основа (підстава), яка визначала правомірність прийняття розпорядження голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2021 № 150-к/тр Про звільнення ОСОБА_1 .

Більш того, суд звертає увагу на те, що як вбачається з матеріалів справи, починаючи з 19.07.2021 по 13.08.2021 позивачка перебувала на лікарняному, що підтверджується листком непрацездатності від 12.08.2021 Серія АЛГ № 542003 (том 1 а.с. 96).

Представник позивача, адвокат - Герасимова Т.І. листом від 22.07.2021 (том 1 а.с. 95) повідомила Голову Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Павлоського С.А. про те, що 08.07.2021 нею отримано рішення Окружного адміністративного суду м. Києва по справі № 640/20223/20, відповідно до якого судом поновлено ОСОБА_1 на посаді начальника управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з 02.12.2020, у зв`язку з чим, адвокат просила Голову повідомити її та позивача про дату та час фактичного допуску ОСОБА_1 до виконання службових обов`язків, надання робочого місця та фактичного виконання рішення у зв`язку із перебування останньої на лікуванні.

Тобто, вказаним листом адвокат фактично повідомила Голову про те, що ОСОБА_1 перебуває на лікуванні (лікарняному).

Більш того, відповідно до опису вкладення (зворотній бік а.с. 95) у переліку документів міститься повідомлення про поновлення на роботі та перебування позивача на лікарняному .

Такий лист повідомлення було надіслано на адресу Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за номером відправлення 0315125712259 та відповідно до роздруківки щодо відстеження поштових відправлень із сайту АТ Укрпошта за вказаним номером Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацію отримано 25.07.2021.

Відтак, суд доходить висновку, що станом на 03.08.2021 (дата прийняття оскаржуваного розпорядження) Святошинській районній в місті Києві державної адміністрації фактично було відомо про перебування ОСОБА_1 на лікарняному.

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

Тобто, у разі перебування працівника в тимчасовій непрацездатності його звільнення не допускається.

Як наголосив Конституційний Суд України у рішенні від 04.09.2019 № 6-р(II)/2019 не може бути дискримінації у реалізації працівниками трудових прав. Порушення їх рівності у трудових правах та гарантіях є недопустимим, а будь-яке обмеження повинне мати об`єктивне та розумне обґрунтування і здійснюватись з урахуванням та дотриманням приписів Конституції України та міжнародних правових актів.

Конституційний суд України у вказаному рішенні зазначив, що положеннями частини третьої статті 40 Кодексу закріплені гарантії захисту працівника від незаконного звільнення, що є спеціальними вимогами законодавства, які мають бути реалізовані роботодавцем для дотримання трудового законодавства. Однією з таких гарантій є, зокрема, сформульована у законодавстві заборона роботодавцю звільняти працівника, який працює за трудовим договором і на момент звільнення є тимчасово непрацездатним або перебуває у відпустці.

Відтак, Конституційним Судом України рішенні від 04.09.2019 № 6-р(II)/2019 зроблено висновку, що положення частини третьої статті 40 Кодексу є такими, що поширюються на усі трудові правовідносини та не суперечать Конституції України, у зв`язку з чим у Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації були відсутні правові підстави для звільнення позивача у період її перебування на лікарняному (тимчасової непрацездатності).

Крім того, суд звертає увагу на те, як розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 року № 225-к/тр Про звільнення ОСОБА_1 так і розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2021 № 150-к/тр Про звільнення ОСОБА_1 прийнято на підставі розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 року № 223-к/тр Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії "Б" у 2020 році , в частині відносно ОСОБА_1 .

Тобто, позивача повторно звільнено з тих самих обставин та однакових підстав.

В той же час, суд звертає увагу відповідачів, що відповідно до ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Таким чином, зважаючи на викладені обставини, у сукупності з викладеними нормами права, суд приходить до висновку про протиправність розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2021 № 150-к/тр Про звільнення ОСОБА_1 та, як наслідок ОСОБА_1 підлягає поновленню на посаді начальника управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з 04.08.2021.

При цьому, судом, в межах даної адміністративної справи, не надається правова оцінка проведеному відповідачем у 2020 році оцінюванню позивача, оскільки правова оцінка такому оцінюванню була встановлена та надано судом в межах адміністративної справи № 640/20223/20, в межах якого і було скасовано розпорядження Голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.12.2020 № 223-к/тр Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії Б у 2020 році , в частині відносно ОСОБА_1 .

Щодо твердження відповідачів на те, що до спірних правовідносин не підлягають застосуванню норми Кодексу законів про працю України, є безпідставним з огляду на вищевикладене судом та оскільки відповідно до частини 3 статті 5 Закону № 889-VIII дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом, відтак, зважаючи на викладене, при звільненні позивача з державної служби відповідачем 1 повинно було також враховуватися положення частини 3 статті 40 Кодексу законів про працю України.

Крім того, необґрунтованими також є твердження відповідача 1 про те, шо останньому не було відомо про перебування позивача на лікарняному, оскільки адвокат - Герасимова Т.І. листом від 22.07.2021 (том 1 а.с. 95) повідомила Голову Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Павлоського С.А. про те, що ОСОБА_1 перебуває на лікуванні (лікарняному), яким отримано відповідачем 1 25.07.2021 за номером відправлення 0315125712259.

Відтак твердження відповідачів про те, що приймаючи оскаржувані акти індивідуальної дії, вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України є помилковими, оскільки оскаржуване розпорядження прийнято не у відповідності до вимог ч. 2 ст. 2 КАС України, зокрема, без дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів позивача.

Щодо вимог позивача стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу , слід зазначити, що відповідно до ч.2 ст. 235 КЗпП при винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

Згідно з ст. 27 Закону України Про оплату праці порядок обчислення середньої заробітної плати працівника у випадках, передбачених законодавством, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Так, відповідно до п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі - Порядок) обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв`язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов`язана відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

При цьому, згідно з п. 5 Порядку нарахування виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати провадиться виходячи з розміру середньоденної (годинної) заробітної плати.

Так, відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 12.08.2020 № 3501-06/219 Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2021 рік загальна кількість робочих днів за період з 04.08.2021 по 07.12.2021 складає: серпень 19, вересень 22, жовтень 20, листопад 22 та грудень 5.

Відтак загальна кількість днів вимушеного прогулу після дати звільнення та на день прийняття рішення суду складає - 88 днів.

Разом з тим, суд звертає увагу на те, що Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією надано суду довідку від 10.09.2021 № 13683/35-01/07 (том 1 а.с. 219), яка містить лише середньомісячну заробітну плата позивача станом на 03.08.2021 у розмірі 8150,00 грн.

Тобто, така довідка стосується не останніх двох місяців перед звільненням, а стосується середньомісячної заробітної плати станом на день звільнення. Також, надана довідка не містить розрахунку середньоденної заробітної плати позивача, що розцінюється судом, як невиконання вимог ухвали суду від 31.08.2021, якою пунктом 4 резолютивної частини було витребувано довідку про середню заробітну плату ОСОБА_1 за останні два місяці перед звільненням..

Відтак, зважаючи на те що Святошинською районною в місті Киві надано довідку, яка не відповідає Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 та з якої неможливо встановити середньомісячну та середньоденну заробітну плату, судом для визначення розміру вимушеного прогулу застосовуються показники заробітної плати, які надавались відповідачем в межах справи № 640/20223/20.

Зокрема, Окружним адміністративним судом м. Києва в межах розгляду адміністративної справи № 640/20223/20 встановлено, що згідно з довідкою Управління про середню заробітну плату (дохід) від 01.06.2021 № 8357/35-01/07 середньоденна заробітна плата позивача становить 926,50 грн.

Тоді як, середньомісячна заробітна плата становить 20074,17 грн.

Суд нагадує, що відповідно до ч. 4 ст. 78 КАС України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, сума середнього заробітку, що підлягає виплаті позивачу за час вимушеного прогулу в межах даної справи становить 81 532,00 грн. (926,50 * 926,50 грн.).

Згідно з п.п. 2 та 3 ч.1 ст. 371 КАС України негайно виконуються рішення суду про присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби - у межах суми стягнення за один місяць та поновлення на посаді у відносинах публічної служби.

Відтак, рішення суду в частині поновлення позивача на посаді з 04.08.2021 та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу у межах суми стягнення за один місяць (38272,09 грн.) підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ч. 2 ст. 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

В свою чергу відповідачами не надано суду достатніх належних і допустимих у розумінні ст. 73 КАС України доказів, які б підтверджували правомірність у повній мірі своїх дій щодо прийняття оскаржуваного розпорядження.

У взаємозв`язку з наведеним слід зазначити, що відповідно до п. 41 висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень, обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов`язку може змінюватися залежно від характеру рішення. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах. З тим, щоб дотриматися принципу справедливого суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя справді дослідив усі основні питання, винесені на його розгляд, що і вчинено судом у даній справі.

Отже, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України, оцінки поданих сторонами доказів за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги позивача є законними та обґрунтованими, є такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 241-246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) задовольнити повністю.

2. Визнати протиправними та скасувати розпорядження голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2021 № 150-к/тр Про звільнення ОСОБА_1 .

3. Поновити ОСОБА_1 на посаді начальника управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з 04.08.2021.

4 . Стягнути з Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДР: 37498541, вул. Гната Юри, 14-Б, м. Київ, 03148) на користь ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) середній заробіток за час вимушеного прогулу з 04.08.2021 по 07.12.2021 у розмірі 81 532,00 грн. (вісімдесят одна тисяча п`ятсот тридцять дві гривні 00 копійок).

5 . Допустити негайне виконання рішення суду в частині поновлення ОСОБА_1 на посаді начальника управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з 04.08.2021.

6. Допустити негайне виконання рішення суду в частині стягнення з Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (ЄДР: 37498541, вул. Гната Юри, 14-Б, м. Київ, 03148) на користь ОСОБА_1 середній заробіток, що підлягає виплаті за час вимушеного прогулу у межах суми стягнення за один місяць - 20074,17 грн. (двадцять тисяч сімдесят чотири гривні 17 копійок).

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295 - 297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Зважаючи на затвердження Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя 17 серпня 2021 року N 1845/0/15-21, апеляційні скарги в електронній формі подаються безпосередньо до апеляційного суду.

Суддя О.А. Кармазін

Дата ухвалення рішення 07.12.2021
Оприлюднено 09.12.2021

Судовий реєстр по справі 640/22298/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 10.02.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.01.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.01.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.12.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 07.12.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 05.10.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 23.09.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 22.09.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 14.09.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 31.08.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 13.08.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/22298/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону