ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Коцюбинського, 2А, м. Ужгород, 88000, e-mail: inbox@zk.arbitr.gov.ua, вебадреса: http://zk.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2021 р. м. Ужгород Справа № 907/528/21

Господарський суд Закарпатської області у складі:

головуючого судді Ушак І.Г.

за участю секретаря судового засідання Оуаді С.Л.

розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Хустської окружної прокуратури, м. Хуст (далі - прокурор) в інтересах держави

в особі Західного офісу Держаудитслужби, м. Львів та Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області, м. Ужгород, як представника позивача в Закарпатській області (далі - позивач, управління Держаудитслужби)

до Міжгірської селищної ради, смт. Міжгір`я Закарпатської області (далі - відповідач-1, селищна рада)

до товариства з додатковою відповідальністю «Закарпатсько-галицьке шляхово-будівельне управління» , смт. Міжгір`я Закарпатської області (далі - відповідач-2, ТДВ Загалшляхбуд)

про визнання недійсним протоколу про визначення переможця торгів (спірний протокол, спірні торги) та договору про закупівлю робіт за державні кошти (спірний договір)

представники:

позивача - не з`явився

відповідача1 - не з`явився

відповідача2 - не з`явився

за участі прокурора - Чулей О. Ю., прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури,

Прокурор звернувся з даним позовом, посилаючись на порушення відповідачем-1 вимог чинного законодавства з визначення переможця торгів при проведенні публічних торгів із закупівлі робіт «Розвиток туристичної інфраструктури Закарпатської області через покращення навігаційних елементів та встановлення туристичних стоянок» (вздовж автодороги Р-21 Долина - Хуст по вул. О. Ігнатишина при в`їзді в смт Міжгір`я) (далі - роботи). Стверджує про те, що тендерна пропозиція відповідача-2 - переможця торгів - не відповідала вимогам тендерної документації, оскільки не містила всіх необхідних документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям. Зокрема, тендерна пропозиція відповідача-2 не містила документів на підтвердження кваліфікаційних критеріїв: щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази - оскільки не надано бухгалтерської довідки довільної форми за підписом уповноваженої особи учасника та головного бухгалтера щодо власності, користування, оренди спецтехніки, машин, механізмів, включених до довідки про наявність обладнання); щодо наявності працівників відповідної кваліфікації - оскільки не надано жодного документу із передбачених тендерною документацією по штатних працівниках та по працівниках, яких планується залучити до виконання предмету закупівлі на підставі цивільно-правових угод; щодо наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору - оскільки надані учасником позитивні відгуки за аналогічними договорами датовані раніше дати публікації оголошення про закупівлю, що суперечить умовам тендерної документації. За наведеного пропозицію відповідача-2 як учасника торгів належало відхилити за невідповідністю учасника кваліфікаційним критеріям, однак тендерним комітетом відповідача-1 прийнято рішення про визнання відповідача-2 переможцем та повідомлено про намір укласти договір, про що складено спірний протокол № 08.10.2020/5

Посилається також на те, що відповідач-2 на протязі 10-ти днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір не надав (не дозавантажив на веб-портал публічних закупівель) передбаченої тендерною документацією довідки виданої Міністерством внутрішніх справ (датою не раніше 30 календарних днів до дати розкриття пропозицій) про те, що службова (посадова особа) учасника (керівник підприємства та особа, що має довіреність на підпис пропозиції), яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку. Наведене є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника-переможця.

Крім того, вважає, що тендерну пропозицію відповідача-2 належало відхилити, оскільки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) відповідача-2 і останнім не надано довідки/пояснення щодо причин відсутності такої інформації.

За наведених обставин вважає, що відповідач-1 незаконно та безпідставно визнав пропозицію відповідача-2 такою, що відповідає умовам тендерної документації, а відповідача-2 - переможцем торгів, з огляду на що належить визнати недійсним рішення тендерного комітету за результатами спірних торгів та укладений відповідачами на його підставі договір.

Прокурор, обґрунтовуючи підстави звернення до суду з даним позовом, посилається на необхідність захисту порушених інтересів держави, оскільки прийняття спірного протоколу та укладення спірного договору суперечить приписам Закону України "Про публічні закупівлі", є порушенням законності в сфері публічних закупівель, не відповідають вимогам закону та інтересам держави, суспільному інтересу. Позов заявлено в інтересах держави, в особі управління Держаудитслужби, що є органом, уповноваженими державою на здійснення відповідних функцій у спірних правовідносинах, яким не вживалися заходи захисту порушених інтересів держави у даних правовідносинах шляхом визнання недійсними протоколу визначення переможця спірних торгів та укладеного за їх результатами договору.

Представник прокуратури у ході судового розгляду наполягав на задоволенні позовних вимог, посилаючись на їх обґрунтованість документами долученими до матеріалів справи.

Управління Західного офісу Державної аудиторської служби України в Закарпатській області письмовими поясненнями наданими суду, не заперечуючи фактичних обставин справи щодо наявності порушень чинного законодавства при здійсненні спірних торгів та при укладенні відповідачами спірного договору, що послугували підставою звернення прокурора до суду з даним позовом, вважає, що прокурором не доведено нездійснення позивачем захисту інтересів держави. Посилається при цьому на те, що позивачем як органом державного фінансового контролю за результатами моніторингу у відповідача-1 по спірних торгах виявлено порушення, що належать до адміністративних правопорушень, тому у межах наданих йому повноважень вчинялися дії щодо притягнення до адміністративної відповідальності осіб винних за порушення у сфері публічних закупівель. Разом з тим, з посиланням на Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» вважає, що позивач не наділений повноваженнями звертатися із позовами про визнання недійсними договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти.

Відповідачі-1, 2, належним чином повідомлені про дане судове провадження, про дату, час та місце судового розгляду справи, письмового відзиву та жодних пояснень по суті спірних відносин не надали, участі уповноважених представників у судовому засіданні не забезпечили.

За наведених обставин, приймаючи до уваги, що за приписами ст.ст. 13, 14 ГПК України учасник справи розпоряджається своїми правами на власний розсуд і кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій, оскільки відповідач був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак не скористався своїм правом подати суду відзив на позов, прийняти участь у судовому розгляді справи, суд вправі згідно ст. 178 ГПК України вирішити спір за наявними матеріалами.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника прокуратури у ході судового розгляду, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, сукупно оцінивши докази, які мають значення для справи, керуючись законом, суд дійшов висновку про задоволення позову.

При цьому суд виходив з наступного.

У ході судового розгляду з`ясовано, що прокурор листом від 29.03.2021 повідомив позивача про наявність порушень законодавства у сфері публічних закупівель при здійсненні спірних торгів із закупівлі робіт та укладенні відповідачами у справі - селищною радою та ТДВ Загалшляхбуд - спірного договору про закупівлю робіт на загальну суму 1000347,60 грн., звернуто увагу позивача на необхідність вжиття заходів щодо усунення порушень, зокрема, шляхом оскарження спірних торгів та договору у судовому порядку. Управлінням Держаудитслужби листом від 20.04.2021 повідомлено прокурора про виявлення в результаті проведеного моніторингу спірної публічної закупівлі порушень, що за своїм змістом є адміністративними правопорушеннями, у зв`язку з чим посадовими особами управління складено адміністративні протоколи на винних осіб, винесено постанови про накладення адміністративних стягнень.

За таких обставин, оскільки позивач не повідомив прокурора про намір оскарження спірної закупівлі шляхом звернення до суду з позовом про визнання недійсним спірного протоколу та спірного договору, що за змістом Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою КМУ від 03.02.2016 № 43 віднесено до повноважень позивача як територіального підрозділу Державної аудиторської служби України - центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний фінансовий контроль за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, дотриманням законодавства про державні закупівлі, суд дійшов висновку про підставність здійснення прокурором у даній справі представництва в суді законних інтересів держави в особі позивача у спосіб визначений прокурором.

Спірні відносини у даній справі з огляду на предмет та суб`єктний склад є відносинами що виникли у сфері закупівель робіт для забезпечення потреб територіальної громади, тому врегульовуються приписами Закону України «Про публічні закупівлі» (Закон), який у редакції станом на час проведення спірних торгів і належить застосовувати при вирішенні даного спору.

Закон як зазначено в його преамбулі визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад. Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

У відповідності до зазначеної мети Законом встановлено (ст. 3) принципи здійснення закупівель, якими є: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Законом прописані загальні умови здійснення закупівель, зокрема: порядок оприлюднення інформації про закупівлю, організація закупівельної діяльності замовника; процедури закупівлі, кваліфікаційні критерії процедури закупівлі; підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі; звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Відповідно до ст. 16 Закону замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв: 1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; 2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); 4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі врегульовані приписами ст. 17 Закону. Так, згідно ч.1 цієї норми замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов`язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо, зокрема:

- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов`язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (п. 6);

- у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів) (п. 9);

Згідно ч. 3 ст. 17 Закону учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених, зокрема п. 6 ч. 1 цієї статті. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених п. 6 ч. 1 цієї статті

визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель.

Згідно ч. 6 ст. 17 Закону переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених, окрема, п. 6 ч. 1 ст. 17.

Згідно ст. 29 Закону оцінка тендерних пропозицій/пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону; до початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних пропозицій/пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників; після оцінки тендерних пропозицій/пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі тендерну пропозицію/пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною; строк розгляду тендерної пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п`яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції; у разі відхилення тендерної пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію/пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені цією статтею.

Згідно ст. 31 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо, зокрема:

1) учасник процедури закупівлі: не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою статті 17 цього Закону;

3) переможець процедури закупівлі: не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону;

У ході судового розгляду встановлено, що спірні відносини у даній справі - відповідача-1 як замовника торгів та відповідача-2 як учасника торгів - виникли у зв`язку з проведенням 07.10.2020 торгів в електронній формі щодо закупівлі робіт «Розвиток туристичної інфраструктури Закарпатської області через покращення навігаційних елементів та встановлення туристичних стоянок» (вздовж автодороги Р-21 Долина - Хуст по вул. О. Ігнатишина при в`їзді в смт Міжгір`я)» (номер процедури закупівель UA-2020-09-21-010355-b) очікуваною вартістю 1082395,00 грн. та укладенням відповідачами за їх результатами договору на виконання зазначених робіт за бюджетні кошти (далі - спірні торги).

Відповідачем-1 (його тендерним комітетом) 21.09.2020 затверджено тендерну документацію на закупівлю зазначених робіт, якою, зокрема, визначено, процедуру закупівлі - відкриті торги, інформацію про предмет закупівлі (п.п. З, 4 розділу Загальні положення), кваліфікаційні критерії до учасників та їх підтвердження (п.п. 5 розділу Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, додаток 2 до тендерної документації).

Затвердженою тендерною документацією було визначено три кваліфікаційні критерії до учасників та спосіб підтвердження відповідності, а саме щодо: наявності обладнання та матеріально-технічної бази, на підтвердження чого надається, зокрема, щодо спецтехніки, що знаходиться у власності учасника, - бухгалтерська довідка довільної форми про знаходження такої техніки на балансі учасника; наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід, на підтвердження чого надаються, зокрема, по штатних працівниках - копії наказів про призначення/прийом на роботу, копії дипломів; по працівниках, яких планується залучити, - копії відповідних договорів; наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, на підтвердження чого надається, зокрема, позитивні відгуки за аналогічними договорами датовані не раніше дати публікації оголошення про закупівлю

Додатком 3 затвердженої тендерної документації - - визначено, зокрема, що документом для підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника-переможця є наявність довідки видана органом Міністерства внутрішніх справ (датою не раніше 30 календарних днів до дати розкриття пропозицій) про те, що службова (посадова особа) учасника (керівник підприємства та особа, що має довіреність на підпис пропозиції), яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.

Матеріалами справи доведено та не заперечується ніким з учасників провадження, що згідно звіту про проведення процедури спірної закупівлі у такій прийняли участь два учасники - ТДВ Загалшляхбуд - відповідач-2 у даній справі - із найвищою ціною пропозиції 1000347,60 грн. та ПП «Рута» .

Розгляд тендерних пропозицій, визнання учасника-переможця відкритих торгів оформлено протоколом № 08.10.2020/5 від 08.10.2020 тендерного комітету відповідача-1. За змістом зазначеного протоколу тендерний комітет, заслухавши голову комітету з інформацією про те, що електронною системою найбільш економічно вигідною визнана тендерна пропозиція ТДВ Загалшляхбуд, і, розглянувши яку, комітет дійшов висновку про відповідність її умовам тендерної документації, відтак - вирішив визнати переможцем торгів по закупівлі робіт ТДВ Загалшляхбуд, з яким для продовження процедури закупівлі - укласти договір.

19.10.2020 відповідачі у даній справі - Міжгірська селищна рада як замовник та ТДВ Загалшляхбуд як підрядник - за результатами торгів уклали на суму 1000347,60 грн. договір № 1/225, що є предметом визнання недійсним у справі.

Однак, як встановлено у ході судового розгляду справи тендерна пропозиція ТДВ Загалшляхбуд на предмет спірної закупівлі очікуваною вартістю 1082395,00 грн. не містила бухгалтерської довідки довільної форми за підписом уповноваженої особи учасника та головного бухгалтера щодо власності, користування, оренди спецтехніки, машин, механізмів, включених до довідки про наявність обладнання); документів по штатних працівниках та по працівниках, яких планується залучити до виконання предмету закупівлі на підставі цивільно-правових угод; а надані учасником позитивні відгуки за аналогічними договорами датовані раніше дати публікації оголошення про закупівлю, що суперечить умовам тендерної документації. Тобто, пропозиція відповідача-2 як учасника торгів не містила документів на підтвердження встановлених кваліфікаційних критеріїв, що є порушенням ст. 16 Закону та затверджених умов тендерної документації і така підлягала відхиленню за приписами абз. 1 п.1 ч. 1 ст. 31 Закону.

У ході судового розгляду підтверджено матеріалами справи та не спростовано відповідачами наявність підстав для відхилення тендерної пропозиції відповідача-2 як переможця спірних торгів за змістом ч. 6 ст. 17 та абз. 2 п. 3 ч.1 ст 31 Закону, оскільки останній на протязі 10-ти днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір не надав (не дозавантажив на веб-портал публічних закупівель) передбаченої тендерною документацією довідки виданої Міністерством внутрішніх справ про те, що службова (посадова особа) учасника (керівник підприємства та особа, що має довіреність на підпис пропозиції), яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.

За змістом п. 9 ч. 1 ст 17 Закону тендерну пропозицію відповідача-2 належало відхилити, оскільки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) відповідача-2 і останнім не надано довідки/пояснення щодо причин відсутності такої інформації.

З огляду на наведене рішення відповідача-1 оформлене спірним протоколом від 08.10.2020 про визнання відповідача-2 переможцем торгів та про повідомлення про намір укласти з ним договір є таким, що прийнято всупереч закону, тому позовні вимоги прокурора про визнання його недійсним є правомірними та обгрунтованими, відтак - підлягають задоволенню судом.

За наведеного підлягають задоволенню судом також вимоги в частині визнання недійсним спірного договору як укладеного відповідачами у даній справі на підставі визнаного недійсним рішення, оформленого спірним протоколом.

Судові витрати сплачені за подання позову у справі відповідно до приписів ч. 4 ст.129 ГПК України належить відшкодувати Закарпатській обласній прокуратурі за рахунок відповідачів у справі у рівних частинах.

Керуючись ст.ст. 73-79, 86, 129, 232, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України,

суд ухвалив:

1.Позов задоволити повністю.

1.1. Визнати недійсним рішення тендерного комітету Міжгірської селищної ради, що оформлене протоколом № 08.10.2020/5 від 08.10.2020, щодо результатів відкритих торгів із закупівлі робіт «Розвиток туристичної інфраструктури Закарпатської області через покращення навігаційних елементів та встановлення туристичних стоянок» (вздовж автодороги Р-21 Долина - Хуст по вул. О. Ігнатишина при в`їзді в смт Міжгір`я).

1.2. Визнати недійсним договір про закупівлю № 1/225 від 19.10.2020 укладений Міжгірською селищною радою Закарпатської області та ТДВ «Закарпатсько-галицьке шляхово-будівельне управління» за результатами закупівлі робіт «Розвиток туристичної інфраструктури Закарпатської області через покращення навігаційних елементів та встановлення туристичних стоянок» (вздовж автодороги Р-21 Долина - Хуст по вул. О. Ігнатишина при в`їзді в смт Міжгір`я)

2. Стягнути на користь Закарпатської обласної прокуратури (88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2-а, код ЄДРПОУ 02909967) у відшкодування сплаченого за подання даного позову судового збору:

- суму 2270,00 грн. (дві тисячі двісті сімдесят грн. 00 коп.) з Міжгірської селищної ради Закарпатської області (90000, смт. Міжгір`я Хустського району Закарпатської області, вул. Шевченка, 77, код ЄДРПОУ 04350910);

- суму 2270,00 грн. (дві тисячі двісті сімдесят грн. 00 коп.) з товариства з додатковою відповідальністю "Закарпатсько-галицьке шляхово-будівельне управління" (90000, смт. Міжгір`я Хустського району Закарпатської області, вул. Грабовець, 20, код ЄДРПОУ03450100).

Відповідно до приписів ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 08.12.2021

Суддя Ушак І.Г.

Дата ухвалення рішення 23.11.2021
Зареєстровано 10.12.2021
Оприлюднено 13.12.2021

Судовий реєстр по справі 907/528/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 17.01.2022 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Судовий наказ від 17.01.2022 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Рішення від 23.11.2021 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 13.10.2021 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 20.09.2021 Господарський суд Закарпатської області Господарське
Ухвала від 08.07.2021 Господарський суд Закарпатської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 907/528/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону