ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65954/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого упровадженні слідчого слідчоїгрупи Головногослідчого управлінняНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_3 пропроведення оглядупід часздійснення досудовогорозслідування укримінальному провадженні№42020101100000168,відомості прояке 18.09.2020внесено доЄдиного реєструдосудових розслідувань,із правовоюкваліфікацією кримінальнихправопорушень зач.ч.1,2ст.364, ч.1ст.366,ч.1ст.367КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення огляду земельної ділянки та розташованих на ній будівель і споруд за кадастровим номером 8000000000:88:061:0073, що розташована за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська 17-19, яка на праві користування належить ТОВ «БАУ-Україна» код ЄДРПОУ 41031187, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020101100000168 від 18.09.2020 за фактами незаконних дій службових осіб в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а також за зверненнями народних депутатів України щодо службової недбалості службових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції України під час видачі дозволів на виконання будівельних робіт, а також окремих суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч.1 ст. 367, ч.1 ст. 366 КК України.

Для фіксації відомостей, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні огляду із залученням, як спеціалістів ГУ Держгеокадастру в м. Києві, Державної інспекції з архітектури та містобудування, Державної екологічної інспекції Столичного округу, ГУ Держпраці у Київській області, земельної ділянки та розташованих на ній будівель і споруд за кадастровим номером 8000000000:88:061:0073, що розташована за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська 17-19, яка на праві користування належить ТОВ «БАУ-Україна» код ЄДРПОУ 41031187.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під розгляду клопотання здійснювалась фіксація технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення огляду з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020101100000168 від 18.09.2020 за фактами незаконних дій службових осіб в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а також за зверненнями народних депутатів України щодо службової недбалості службових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції України під час видачі дозволів на виконання будівельних робіт, а також окремих суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч.1 ст. 367, ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, посадовими особами органів державної влади, що здійснюють правозастосовні та правоохоронні функції у сфері земельного та містобудівного контролю, налагоджено систему незаконної видачі та реєстрації дозвільних документів, що дають право на здійснення містобудівної діяльності, видачі містобудівних умов та обмежень, інших документів дозвільного характеру на початок будівництва, реєстрації документів про готовність об`єкту до експлуатації, сертифікатів відповідності, ліцензій, проведенні перевірок контролюючими органами.

Внаслідок таких незаконних дій замовники будівництва, розуміючи незаконний характер будівництва, такі витрати відносяться до вартості об`єкту будівництва, які в подальшому покриваються за рахунок інвестора.

Крім того, встановлено, що на деяких об`єктах службовими особами органів державної влади у сфері містобудування та земельних правовідносин, а також окремих суб`єктів господарювання, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди використано службове становище всупереч інтересам служби, шляхом видачі замовникам дозволу на виконання будівельних робіт на об`єкти, а також за якими виконуються роботи з порушенням земельного та іншого спеціалізованого законодавства у сфері містобудування та землеустрою, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, а також діяння, яке спричинило тяжкі наслідки.

Поряд зцим,в ходіпроцесу будівництвамають місценепоодинокі фактинецільового використанняземельних ділянок;відхилення відпроекту будівництвана користьзбільшення будівельнихобсягів;будівництва бездозвільних документівта відповіднихпогоджень,які єпов`язаними зізловживаннями службовимиповноваженням службовихосіб відповіднихорганів принезаконних діяху сферібезпосереднього дотриманнямістобудівного законодавствазамовниками тапідрядниками будівництва,що містять ознаки відповідних кримінальних правопорушень.

Зокрема в ході досудового розслідування перевіряються обставини законності видачі контролюючими органами дозволу на виконання будівельних робіт № ІУ113200650647 від 05.03.2020 на об`єкт «Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями господарського призначення та підземним паркінгом по вул. Дегтярівській 17-19 у м. Києві» будівництво якого здійснюється, в межах земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:88:061:0073, площею 0,4 га.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у проведенні огляду земельної ділянки та розташованих на ній будівель і споруд, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська 17-19, кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:88:061:0073, площею 0,4 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «БАУ-Україна» (код ЄДРПОУ 41031187) з метою фіксації відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Для фіксації вказаних вище відомостей огляд необхідно провести із залученням, як спеціалістів ГУ Держгеокадастру в м. Києві, Державної інспекції з архітектури та містобудування, Державної екологічної інспекції Столичного округу, ГУ Держпраці у Київській області.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 2 ст. 234 КПК України визначено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро: 1)найменування кримінальногопровадження тайого реєстраційнийномер; 2)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; 3)правову кваліфікаціюкримінального правопорушенняз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 4)підстави дляобшуку; 5)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; 6)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 7)індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням; 8)обґрунтування того,що доступдо речей,документів абовідомостей,які можутьу нихміститися,неможливо отриматиорганом досудовогорозслідування удобровільному порядкушляхом витребуванняречей,документів,відомостей відповіднодо частинидругої статті93цього Кодексу,або задопомогою іншихслідчих дій,передбачених цимКодексом,а доступдо осіб,яких плануєтьсявідшукати,-за допомогоюінших слідчихдій,передбачених цимКодексом.Зазначена вимогане поширюєтьсяна випадкипроведення обшукуз метоювідшукання знаряддякримінального правопорушення,предметів ідокументів,вилучених зобігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як визначено у ч. 7 ст. 237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відтак, клопотання слідчого про проведення огляду є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого упровадженні Слідчого слідчоїгрупи Головногослідчого управлінняНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_3 про проведення огляду під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020101100000168, відомості про яке 18.09.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, із правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України, задовольнити.

Надати слідчим упровадженні:старшим слідчимв ОВСГСУ НПУкраїни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,слідчим СУГУНП вЧернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Житомирськійобласті ОСОБА_15 ,старшому слідчомуСУ ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_16 , слідчомуСВ УРУПГУНП вЗакарпатській області ОСОБА_17 ,слідчому СВВП №3ЗРУП ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_18 ,слідчому СВВП №3ДРУП ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_19 та іншимслідчим слідчоїгрупи іззалученням спеціалістівГУ Держгеокадаструв м.Києві,Державної інспекціїз архітектурита містобудування,Державної екологічноїінспекції Столичногоокругу,ГУ Держпраціу Київськійобласті,дозвіл напроведення огляду земельної ділянки та розташованих на ній будівель і споруд за кадастровим номером 8000000000:88:061:0073, що розташована за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська 17-19, яка на праві користування належить ТОВ «БАУ-Україна» код ЄДРПОУ 41031187, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали до 10.01.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 05 хв. 13.12.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення 10.12.2021
Оприлюднено 03.02.2023

Судовий реєстр по справі 757/65954/21-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.12.2021 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.12.2021 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/65954/21-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону