ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

14.12.2021Справа № 910/4164/20

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент"

до 1) Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС";

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвінтум";

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фортіфай";

4) Міністерства юстиції України;

за участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: 1) Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-

інвестиційний банк";

2) Приватного акціонерне товариство "Альтана Капітал";

3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит";

про визнання недійсними протоколу аукціону та біржового контракту

Суддя Привалов А.І.

Без участі представників сторін.

обставини справи:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Крим Дівелопмент" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до 1) Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", 2) Приватного акціонерного товариства "Альтана Капітал", 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит", 4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвінтум", в якому просить:

- визнати недійсним протокол аукціону на фондовій біржі - біржових торгів від 04.03.2020, в ході яких було продано прості бездокументарні іменні акції, номінальною вартістю 10 грн., у кількості 5080310373 штуки (99,7726% від загальної кількості), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000136329 , цінні папери ПАТ "Промінвестбанк", код ЄДРПОУ: 00039002, скріплений печатками та підписами Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" та Приватного акціонерного товариства "Альтана Капітал" і Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит";

- визнати недійсним біржовий контракт, укладений між Приватним акціонерним товариством "Альтана Капітал" (в ролі покупця) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (в ролі продавця) з купівлі-продажу простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн., у кількості 5080310373 штуки (99,7726% від загальної кількості), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000136329 , цінні папери ПАТ "Промінвестбанк", код ЄДРПОУ: 00039002.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням під час проведення біржових торгів з реалізації акцій ПАТ "Промінвестбанк", номінальною вартістю 10 грн., у кількості 5080310373 штуки (99,7726% від загальної кількості), Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2012 за № 1853, і ст. 61 Закону України "Про виконавче провадження" та як наслідок невідповідність укладеного між відповідачами біржового контракту положенням ч. 1 ст. 203 ЦК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.04.2020 відкрито провадження у справі та ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Позивач звернувся до суду з заявою про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог, в якій просить суд:

- визнати незаконним аукціон на фондовій біржі - біржові торги від 04.03.2020, проведені Акціонерним товариством "Фондова біржа ПФТС", в ході яких було продано прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери ПАТ "Промінвестбанк" (код ЄДРПОУ 00039002);

- визнати недійсним біржовий контракт №813054, укладений 04.03.2020 між Міністерством юстиції України (в ролі продавця від імені якого діяло Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фортіфай" (в ролі покупця від імені якого діяло Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал") з продажу простих бездокументарних імених акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери ПАТ "Промінвестбанк";

- зобов`язати Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал" повернути прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери ПАТ Промінвестбанк під контроль та розпорядження Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України в особі Міністерство юстиції України;

- зобов`язати депозитарну установу Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал" виконати депозитарну операцію списання простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери ПАТ "Промінвестбанк", з рахунка у цінних паперах №401901-UA400003139 на рахунок у цінних паперах - депозитарний код рахунку у цінних паперах №404921-RU20005265 в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвінтум";

- зобов`язати депозитарну установу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвінтум" виконати депозитарну операцію зарахування іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329 , цінні папери ПАТ "Промінвестбанк", на рахунок у цінних паперах - депозитарний код рахунку у цінних паперах №404921-RU20005265 в депозитарній установі - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвінтум".

Оскільки заява позивача про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог була подана з дотриманням положень ст. 46 ГПК України, суд прийняв її до розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва закрито підготовче провадження у справі №910/4164/20 та призначено справу до судового розгляду по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2020 судове засідання у справі призначено на 11.02.2021.

05.02.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "ЖИСА" надійшла заява третьої особи з самостійними вимогами до 1) Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС"; 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвінтум"; 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фортіфай"; 4) Міністерства юстиції України; треті особи: 1) Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"; 2) Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал"; 3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"; 4) Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" про визнання недійсними торгів та визнання недійсним біржового контракту.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "ЖИСА", як третьої особи, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору у справі № 910/4164/20, і додані до неї документи повернути заявнику на підставі ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 180 ГПК України, у зв`язку із пропуском строку на звернення з даною заявою.

09.02.2021 через канцелярію Господарського суду міста Києва надійшла апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "ЖИСА" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 у справі № 910/4164/20.

Відповідно до п.п. 17.10 та 17.12 Перехідних положень ГПК України. у разі подання апеляційної скарги на ухвали суду першої інстанції, передбачені пунктами 1, 6-8, 10, 12-14, 17-21, 31-33 частини першої статті 255 цього Кодексу, чи подання касаційної скарги на ухвали суду апеляційної інстанції (крім ухвал щодо забезпечення позову, зміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремих ухвал) - до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються усі матеріали. Суд зобов`язаний зупинити провадження у справі до перегляду ухвали у справі в порядку апеляційного чи касаційного провадження, якщо відповідно до підпункту 17.10 цього підпункту до суду апеляційної чи касаційної інстанції направляються всі матеріали справи.

Враховуючи вищенаведене, для виконання вимог процесуального законодавства, у зв`язку із надходженням апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "ЖИСА", суд дійшов висновку, що матеріали справи № 910/4164/20 підлягають направленню до Північного апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги, а провадження у справі № 910/4164/20 зупиненню до повернення матеріалів вказаної справи до Господарського суду міста Києва.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.05.2021 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Жиса" залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 у справі № 910/4164/20 - без змін.

Ухвалою Верховного Суду від 14.07.2021 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Жиса" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 та на постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.05.2021 у справі № 910/4164/20.

Матеріали справи № 910/4164/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Отже, враховуючи усунення обставин, що стали підставою для зупинення провадження у справі, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі № 910/4164/20 та призначити справу до розгляду.

Керуючись ст. 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 910/4164/20.

2. Судове засідання по справі призначити на 20.01.22 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17 .

3. Викликати в судове засідання представників сторін та третіх осіб.

4. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ .

5. Ухвала набрала чинності з дати її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя А.І. Привалов

Дата ухвалення рішення 14.12.2021
Зареєстровано 16.12.2021
Оприлюднено 16.12.2021

Судовий реєстр по справі 910/4164/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.01.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.10.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/4164/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону