ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про витребування доказів

"14" грудня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/2429/21

Господарський суд Одеської області у складі судді Д`яченко Т.Г.

При секретарі судового засідання Аганін В.Ю.

розглядаючи справу №916/2429/21

За позовом : Заступника керівника Одеської обласної прокуратури (65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 3; код ЄДРПОУ 03528552) в інтересах держави в особі Одеської міської ради (65004, м. Одеса, пл. Думська, 1; код ЄДРПОУ 26597691), Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6; код ЄДРПОУ 40199728)

До відповідачів : Товариства з обмеженою відповідальністю „Корисне харчування» (65000, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 27; код ЄДРПОУ 33138106), Товариства з обмеженою відповідальністю „Велес-Агро ЛТД» (65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 253; код ЄДРПОУ 31427962), Державного реєстратора юридичного департаменту Одеської міської ради Шерстюка Володимира Дмитровича (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6)

Про скасування реєстрації декларації, визнання незаконним та скасування рішення, визнання недійсним договору, припинення права власності та зобов`язання вчинити певні дії

Представники:

від прокуратури - Тунік В.М., посвідчення

від позивача Одеської міської ради - Асташенкова О.І., самопредставництво

від позивача Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради - не з`явився

від відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "КОРИСНЕ ХАРЧУВАННЯ" - не з`явився

від відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Велес-Агро ЛТД." - Вовк О.Є., адвокат за довіреністю

від відповідача Державного реєстратора Юридичного департаменту Одеської міської ради Шерстюк Володимира Дмитровича - не з`явився

Встановив: В провадженні господарського суду Одеської області перебуває справа за позовом Заступника керівника Одеської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Одеської міської ради, Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю „Корисне харчування» , Товариства з обмеженою відповідальністю „Велес-Агро ЛТД» , Державного реєстратора юридичного департаменту Одеської міської ради Шерстюка Володимира Дмитровича, про:

- скасування реєстрації декларації про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1) щодо об`єкта будівництва, який розташований в м. Одесі по вул. Генуезька, 1, яка зареєстрована Управлінням ДАБК ОМР 27.12.2019 за № ОД 141193612033;

- визнання незаконним та скасування рішення державного реєстратора Юридичного департаменту Одеської міської ради Шерстюк В.Д. від 04.02.2020, індексний номер 50958628, на підставі якого за Товариством з обмеженою відповідальністю „Корисне харчування» зареєстровано право власності на будівлю ресторану „Якіторія» загальною площею 1890,5 кв.м, який розташований за вищевказаною адресою;

- припинення права власності Товариства з обмеженою відповідальністю „Корисне харчування» на будівлю ресторану „Якіторія» , яка розташована в м. Одесі по вул. Генуезька, 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2022442551101.);

- визнання недійсним договору купівлі - продажу серія та номер: 249 від 19.03.2020, посвідчений приватним нотаріусом Рощіною Г.І. щодо відчуження Товариством з обмеженою відповідальністю „Корисне харчування» 6/10 спірної будівлі на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Велес-Агро ЛТД» ;

- припинення права власності Товариства з обмеженою відповідальністю „Велес-Агро ЛТД» на будівлю ресторану „Якіторія» , яка розташована в м. Одесі по вул. Генуезька, 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2022442551101;

- знесення самочинно збудований будинок, загальною площею 1890,5 кв.м, який розташований в м. Одесі по вул. Генуезька, 1 за рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю „Корисне харчування» ;

- зобов`язання Товариство з обмеженою відповідальністю „Корисне харчування» привести земельну ділянку розташовану в м. Одесі по вул. Генуезька, 1 до попереднього стану.

16.11.2021р. до суду прокурором було подано клопотання про витребування доказів.

Одеською міською радою усно надавались пояснення та було зазначено суду, що позивач підтримує клопотання прокурора про витребування доказів в повному обсязі.

23.11.2021р. до суду Товариством з обмеженою відповідальністю „Корисне харчування» було надано заперечення проти клопотання прокурора про витребування доказів, відповідно до якого відповідачем було зазначено суду, що в матеріалах справи відсутні докази наявності повноважень на підписання та подання клопотань у даній справі, про пропущеного процесуального строку на подання клопотання та відсутності клопотання про поновлення пропущеного строку, також було зазначено про невжиття прокурором заходів для самостійного отримання доказі, а також зазначалось що витребуванні докази не входять до предмету доказування, витребування доказів у відповідача не передбачено нормами ГПК України та заявником не обґрунтовано причини витребування саме оригіналів зазначених документів.

Товариством з обмеженою відповідальністю „Велес-Агро ЛТД» усно надавались суду заперечення стосовно поданого прокурором клопотання про витребування доказів, відповідно до яких цей відповідач підтримує позицію відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю „Корисне харчування» .

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом групи однотипних документів як доказів додатково зазначаються ознаки, що дозволяють ідентифікувати відповідну групу документів.

Відповідно до п. 4, п. 5 ч. 2 ст. 81 ГПК України визначено, що у клопотанні повинно бути зазначено: заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Отже, відповідно до поданого клопотання прокурором заявлено вимогу щодо витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю „Корисне харчування» , Товариства з обмеженою відповідальністю „Ніка-Сан» оригіналу проектної документації, яка зазначені у дозволі на виконання будівельних робіт від 16.02.2010р. №112, стосовно будівництва ресторану „Якіторія» за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 1, для дослідження в судовому засіданні та витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю „Корисне харчування» , Товариства з обмеженою відповідальністю „Архітектурно-Будівельний Альянс» оригіналу проектної документації, яка зазначена у Декларації про готовність до експлуатації об`єкта від 27.12.2019р. № ОД 141193612033, стосовно будівництва об`єкту за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 1, для дослідження в судовому засіданні.

Судом не приймаються доводи та твердження відповідачів, оскільки судом встановлено, що подане прокурором клопотання підписано повноважною особою. Також суд зазначає, що прокурор просив поновити строк на подання клопотання, шляхом заявлення усного клопотання в судовому засіданні та шляхом подання до суду письмового, та такі клопотання були задоволенні судом.

Щодо вжиття заходів для самостійного отримання доказів, суд зазначає, що ч. 4 ст. 23 Закону України „Про прокуратуру» не передбачено витребування прокурором інформації у юридичних осіб приватного права та фізичних осіб.

Крім того, суд звертає увагу відповідачів, що приписами ч. 1 ст. 81 ГПК України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї та суд зазначає, що вказаною статтею не заборонено витребування доказів у відповідача.

Приймаючи до уваги зазначене, розглянувши клопотання Заступника керівника Одеської обласної прокуратури про витребування доказів від 16.11.2021р., господарський суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Відповідно до ч.ч. 7, 8 ст.81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Водночас, господарський суд зазначає, що згідно з ч.9 ст.81 ГПК України, у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Керуючись ст.ст.81,234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання Заступника керівника Одеської обласної прокуратури про витребування доказів від 16.11.2021р. - задовольнити частково.

2.Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю „Корисне харчування» (65000, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 27; код ЄДРПОУ 33138106), Товариства з обмеженою відповідальністю „Ніка-Сан» (65033, м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера (вул. Щорса), 136, кв. 76) належним чином засвідчену копію проектної документації, яка зазначені у дозволі на виконання будівельних робіт від 16.02.2010р. №112, стосовно будівництва ресторану „Якіторія» за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 1.

3.Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю „Корисне харчування» (65000, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 27; код ЄДРПОУ 33138106), Товариства з обмеженою відповідальністю „Архітектурно-Будівельний Альянс» (87547, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 50) належним чином засвідчену копію проектної документації, яка зазначена у Декларації про готовність до експлуатації об`єкта від 27.12.2019р. № ОД 141193612033, стосовно будівництва об`єкту за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 1.

5.Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю „Корисне харчування» , Товариству з обмеженою відповідальністю „Ніка-Сан» , Товариству з обмеженою відповідальністю „Архітектурно-Будівельний Альянс» строк для подання до суду витребуваних доказів протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали суду.

5.У разі неможливості подання витребуваних доказів у встановлений судом строк повідомити про це суд письмово протягом 5 днів з дня вручення даної ухвали суду .

6.Повідомити Товариство з обмеженою відповідальністю „Корисне харчування» , Товариство з обмеженою відповідальністю „Ніка-Сан» , Товариство з обмеженою відповідальністю „Архітектурно-Будівельний Альянс» , що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Повний текст ухвали складено 15 грудня 2021р.

Ухвала набирає чинності 14 грудня 2021р. та оскарженню не підлягає.

Суддя Д`яченко Тетяна Геннадіївна

Дата ухвалення рішення 14.12.2021
Зареєстровано 16.12.2021
Оприлюднено 17.12.2021

Судовий реєстр по справі 916/2429/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.12.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.12.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.12.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 07.12.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.11.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 11.11.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.11.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.10.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 20.09.2021 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.09.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.09.2021 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/2429/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону