КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року

м. Київ

Справа № 927/481/21

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

О. О. Мамалуй- головуючий, О. М. Баранець, Л. В. Стратієнко,

розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу ОСОБА_1

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.09.2021р.

у складі колегії суддів: К. В. Тарасенко - головуючий, І. А. Іоннікова, С. Р. Станік

за позовом ОСОБА_1

до товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок пайового закритого недиверсифікованого фонду "Девелопмент Агро"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Агродім"

про розірвання договору купівлі-продажу частки, скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, витребування з володіння частки в розмірі 24, 9 % у статутному капіталі

ВСТАНОВИВ:

1. Обставини, що передували прийняттю ухвали та постанови

ОСОБА_1 звернулася до господарського суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок пайового закритого недиверсифікованого фонду "Девелопмент Агро" про:

- розірвання договору купівлі-продажу частки у статному капіталі ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім від 07.05.2019;

- скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, проведену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.05.2019 за №1040107004600100;

- витребування з володіння ТОВ "Компанія з управління активами "Прогресивні інвестиційні стратегії", що діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ №286775, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 24.12.2013, строк дії Ліцензії з 24.12.2013 необмежений, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового Закритого Недиверсифіковоного Фонду Девелопмент Агро , на користь ОСОБА_1 частку у розмірі 24,9% у статутному капіталі ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Агродім", що у грошову еквіваленті становить 1867500,00 грн.

Позов обґрунтований порушенням відповідачем істотних умов укладеного сторонами договору купівлі-продажу частки у статному капіталі ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Агродім" від 07.05.2019 щодо сплати ціни частки у сумі 421809,73 грн у встановлений договором строк.

В подальшому ОСОБА_1 звернулася до господарського суду з заявою про забезпечення позову, в якій просила суд вжити заходи забезпечення позову шляхом:

1) заборони ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження нерухомого майна та на припинення права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення та права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення за укладеними з фізичними особами договорами оренди землі, зокрема:

- скликати, проводити загальні збори учасників з метою надання згоди на вчинення правочинів щодо припинення або зміни умов користування товариством орендованими земельними ділянками, погодження правочинів про дострокове розірвання договорів оренди земельних ділянок;

- скликати, проводити засідання наглядової ради товариства з метою надання згоди на вчинення правочинів щодо припинення або зміни умов користування товариством орендованими земельними ділянками, погодження правочинів про дострокове розірвання договорів оренди земельних ділянок;

- приймати рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо припинення або зміни умов користування ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім орендованими земельними ділянками сільськогосподарського призначення, погодження правочинів про дострокове розірвання договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

- надавати, надсилати фізичним особам - орендодавцям земельних ділянок сільськогосподарського призначення пропозиції з дострокового розірвання договорів оренди землі;

- звертатись до державних реєстраторів з метою реєстрації припинення права оренди ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім за укладеними з фізичними особами договорами оренди землі;

2) заборони ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім , його загальним зборам учасників, наглядовій раді, директору, особам, уповноваженим за довіреністю вчиняти будь-які правочини з відчуження власних земельних ділянок, з передачі третім особам за договорами оренди, суборенди, емфітевзису власних та орендованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також правочинів з відчуження, відступлення та передачі третім особам прав за будь-якими договорами оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зокрема, вчиняти будь-які правочини, спрямовані на дострокове розірвання договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та/або припинення належних ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім прав за договорами оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та/або на вилучення об`єктів оренди з користування ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім ;

3) заборони суб`єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно згідно Закону України № 1952-ІV від 01.07.2004 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень , в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим особам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії або вносити зміни в будь-який інший спосіб у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (або проводити зміни в будь-який інший спосіб) щодо припинення прав оренди ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за укладеними з фізичними особами (орендодавцями) договорами оренди землі, зокрема, з кадастровими номерами згідно переліку.

В обґрунтування поданої заяви про забезпечення позову позивач посилається на те, що наразі ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім вчиняються дії, спрямовані на виведення найважливішого активу товариства - майнових прав на орендовані земельні ділянки сільськогосподарського призначення, на інше товариство - ТОВ Агродім. , у зв`язку з чим позивач вважає за необхідне негайно вжити додаткові заходи забезпечення позову у даній справі.

У заяві позивач зазначає про те, що Товариством розпочате масове дострокове розірвання чинних укладених Товариством договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення з фізичними особами - орендодавцями та одночасне укладення аналогічних договорів новим товариством з цими ж орендодавцями, зокрема, стосовно земельних ділянок, розташованих у с. Стрільники. Товариство з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське товариство Агродім є сільськогосподарським підприємством, яке здійснює господарську діяльність на території Бахмацького району Чернігівської області, орендує значні обсяги сільськогосподарських земель у вказаному районі та має на своєму балансі значну кількість сільськогосподарської техніки, необхідної для обробки орендованих земельних ділянок та отримання врожаю від сільськогосподарської діяльності.

Як зазначає позивач, 24.05.2021, тобто вже після звернення позивача з позовом у справі №927/481/21, створено і зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім. , що зазвичай робиться задля введення фізичних осіб в оману стосовно того, з ким саме вони вчиняють юридичні дії (в даному випадку укладають договори), а саме нове товариство - двійник (код за ЄДР 44269128) має: таку ж саму назву: Товариство з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське підприємство Агродім. (TOB СП Агродім. ), яка має лише єдину відмінність від назви Товариства - наявність . (крапки) у кінці назви товариства; таку ж саму адресу місцезнаходження: Україна, 16520, Чернігівська обл., Бахмацький р- н, село Городище, вул. Перемоги, будинок 79, того ж самого директора, що є одночасно і директором Товариства - Рубан Олександр Валерійович .

Позивач стверджує, що невжиття заходів із забезпечення позову істотно утруднить або зробить неможливим виконання рішення суду у випадку задоволення позову, оскільки в разі зменшення майна, майнових прав, знецінення вартості активів Товариства, буде неможливим ефективний захист прав і майнових інтересів позивача, пов`язаних з часткою.

2. Короткий зміст ухвали місцевого та постанови апеляційного господарських судів і мотиви їх прийняття

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 17.06.2021 заяву ОСОБА_1 про вжиття заходів забезпечення позову задоволено частково.

Заборонено ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження нерухомого майна та на припинення права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення та права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення за укладеними з фізичними особами договорами оренди землі, зокрема, приймати рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо припинення користування ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім орендованими земельними ділянками сільськогосподарського призначення, погодження правочинів про дострокове розірвання договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення:

- приймати загальними зборами учасників ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо припинення користування товариством орендованими земельними ділянками, погодження правочинів про дострокове розірвання договорів оренди земельних ділянок;

- приймати наглядовою радою ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо припинення користування товариством орендованими земельними ділянками, погодження правочинів про дострокове розірвання договорів оренди земельних ділянок.

Заборонено ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім , його загальним зборам учасників, наглядовій раді, директору, особам, уповноваженим за довіреністю вчиняти будь-які правочини з відчуження власних земельних ділянок, а також правочини з відчуження, відступлення та передачі третім особам прав за будь-якими договорами оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зокрема, вчиняти будь-які правочини, спрямовані на дострокове розірвання договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та/або припинення належних ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім прав за договорами оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та/або на вилучення об`єктів оренди з користування ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім .

Заборонено суб`єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно згідно Закону України № 1952-ІV від 01.07.2004 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень , в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим особам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії або вносити зміни в будь-який інший спосіб у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (або проводити зміни в будь-який інший спосіб) щодо припинення прав оренди ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за укладеними з фізичними особами (орендодавцями) договорами оренди землі, зокрема, з кадастровими номерами згідно переліку.

В решті вимог заяви про вжиття заходів забезпечення позову відмовлено за необґрунтованістю.

Ухвала суду мотивована доведеністю обставин, які свідчать про вчинення ТОВ СП Агродім конкретних дій, спрямованих на позбавлення товариства його майнових прав, на які претендує позивач - дострокове розірвання чинних укладених ТОВ СП Агродім договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення з фізичними особами - орендодавцями та одночасне укладення аналогічних договорів ТОВ СП Агродім. з цими ж орендодавцями земельних ділянок.

Водночас, суд першої інстанції дійшов висновку про недопустимість втручання у господарську діяльність ТОВ СП Агродім , а тому задовольнив заяву про забезпечення позову частково.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.09.2021 ухвалу місцевого господарського суду у справі №927/481/21 скасовано. Прийнято нове рішення, яким у задоволенні заяви ОСОБА_1 про вжиття заходів забезпечення позову відмовлено повністю.

Постанова апеляційного господарського суду мотивована тим, що суд першої інстанції вжив заходи забезпечення позову щодо земельних ділянок, які не є предметом спору у даній справі за відсутності доказів вчинення саме відповідачем дій, направлених на унеможливлення або ускладнення виконання рішення у випадку задоволення позову.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги та узагальнення її доводів

ОСОБА_1 , не погоджуючись з постановою апеляційного господарського суду, звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом норм процесуального права, просить постанову скасувати, а ухвалу місцевого господарського суду залишити в силі.

Скаржник стверджує, що судом апеляційної інстанції порушено ч. 5 ст. 236, ч. 1 ст. 281 та пп. в п. 3 ч. 1 ст. 282 ГПК України, оскільки в постанові не наведено жодного мотиву прийняття або відхилення основних аргументів позивача, викладених у відзиві на апеляційну скаргу та поясненнях позивача по справі, а тому постанова є необґрунтованою.

Посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції ч. 3 ст. 269 ГПК України, скаржник зазначає, що апеляційний суд необґрунтовано відмовив позивачу у залученні доказів.

Також на думку позивача судом апеляційної інстанції порушено норми ст. 136 та ст. 137 ГПК України. За твердженням скаржника, ефективний захист прав позивача у даній справі буде можливим лише за умови, що на момент виконання судового рішення частка буде наявна у відповідача і буде наповнена тим обсягом активів, зокрема правами оренди земельних ділянок, який існував на дату передачі відповідачу частки. Тоді як вартість чистих активів товариства зменшується внаслідок дій товариства, його керівних органів і безпосередньо відповідача, спрямованих на дострокове розірвання договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

На думку скаржника, вжиті ухвалою заходи забезпечення позову з метою недопущення зменшення активів товариства і відповідно вартості частки, перебуває в логічному зв`язку з позовною вимогою майнового характеру про витребування частки.

В клопотанні про долучення доказів до матеріалів справи скаржник звертає увагу, що за період з 29.09.2021 по 25.10.2021 товариством було припинено 706 договорів оренди земельних ділянок і укладено таку ж кількість договорів оренди відповідних земельних ділянок ТОВ СП Агродім. .

4. Позиції інших учасників справи

У відзиві на касаційну скаргу відповідач зазначає, що доказів на підтвердження існування загрози порушення прав позивача, що має очевидний та об`єктивний характер, а також доказів обґрунтування необхідності вжиття заходів забезпечення позову, позивачем не надано.

Також зазначає, що позивачем не надано належних доказів того, що відповідач має будь-яке відношення до ТОВ СП Агродім. .

5. Норми права та мотиви, з яких виходить Верховний Суд при прийнятті постанови

Відповідно до ст. 136 ГПК України (тут і далі в редакції, чинній на момент прийняття ухвали місцевим господарським судом) господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно з ч. 1 ст. 137 ГПК України позов забезпечується, зокрема: забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання.

Суд констатує, що забезпечення позову є засобом, спрямованим на запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи. Воно полягає у вжитті заходів, за допомогою яких у подальшому гарантується виконання судового рішення або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду. Заходи щодо забезпечення позову обов`язково повинні застосовуватися відповідно до їх мети, з урахуванням безпосереднього зв`язку між предметом позову та заявою про забезпечення позову.

При вирішенні питання про вжиття заходів забезпечення позову господарський суд має оцінити обґрунтованість доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості, адекватності та співмірності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду, імовірності ускладнення чи непоновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, у разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками цього судового процесу.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається.

Заходи до забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, вартості майна, на яке він заявляє клопотання накласти арешт, чи майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Метою вжиття заходів щодо забезпечення позову є уникнення можливого порушення в майбутньому прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а також можливість реального виконання рішення суду та уникнення будь-яких труднощів при виконанні у випадку задоволення позову.

Звертаючись з заявою про вжиття заходів до забезпечення позову, позивач зазначав, що без своєчасного вжиття заходів забезпечення позову існує реальний ризик знецінення частки і це унеможливить виконання рішення та ефективний захист порушених прав позивача шляхом повернення позивачу корпоративних прав з їх ринковою вартістю. Із заяви позивача вбачається, що заходи забезпечення позову направлені, зокрема, на запобігання вчиненню Товариством можливих недобросовісний дій (переведення майнових прав на орендовані земельні ділянки сільськогосподарського призначення на інше товариство), що може порушити корпоративні права позивача. Дії з виведення майна з управління та користування ТОВ Агродім , на думку позивача, вчиняються з метою мінімізувати ринкову вартість спірної частки позивача до моменту прийняття рішення у справі, що у подальшому призведе до фактичної втрати позивачем більшої частини вартості своєї частки, повернення якої є предметом позову у справі № 927/481/21.

Верховний Суд звертає увагу, що предметом позову у даній справі є вимоги про розірвання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства, скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи та витребування з володіння ТОВ Компанія з управління активами Прогресивні інвестиційні стратегії 24,9% частки у статутному капіталі товариства.

Тобто спір у даній справі фактично стосується повернення у володіння позивача частки в статутному капіталі товариства, що складає 24,9%. Проте, як вірно зазначив апеляційний господарський суд, суд першої інстанції вжив заходи забезпечення позову щодо земельних ділянок, які не є предметом спору у даній справі.

Заходи забезпечення позову повинні узгоджуватися з предметом та підставами позову, а особа, що заявляє про необхідність вжиття заходів забезпечення позову судом, зобов`язана довести зв`язок між неприйняттям таких заходів і утрудненням чи неможливістю виконання судового акту.

Задовольняючи частково заяву про забезпечення позову, суд першої інстанції заборонив ТОВ Сільськогосподарське підприємство Агродім та суб`єктам державної реєстрації прав вчиняти дії, спрямовані на відчуження нерухомого майна та на припинення права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення та права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення за укладеними з фізичними особами договорами оренди землі, що свідчить про неспівмірність вжитих заходів з предметом спору.

Такий спосіб забезпечення позову не перебуває у безпосередньому зв`язку зі спором, що розглядається, та призводить до невиправданого обмеження прав товариства, учасників товариства, які не є відповідачами, та власників земельних ділянок.

Верховний Суд відхиляє доводи скаржника про порушення судом апеляційної інстанції ч. 3 ст. 269 ГПК України, оскільки докази, які на думку позивача, підтверджують обґрунтованість викладених в заяві про забезпечення позову припущень, не змінюють того, що обраний позивачем спосіб забезпечення позову не узгоджується з предметом позовних вимог.

Верховний Суд вважає, що вжиті судом першої інстанції заходи забезпечення позову не відповідають вимогам процесуального законодавства щодо розумності, обґрунтованості, адекватності, збалансованості інтересів сторін, а тому висновок суду апеляційної інстанції про відсутність підстав для забезпечення позову у обраний позивачем спосіб є обґрунтованим.

З огляду на викладене вище, Верховний Суд зазначає, що висновок суду апеляційної інстанції про відмову у застосуванні заходів забезпечення позову у цьому спорі відповідає процесуальним нормам, що регулюють дані правовідносини.

Крім того, Суд звертає увагу, що ухвалою господарського суду Чернігівської області від 03.09.2021 у даній справі, залишеною без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2021, скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою господарського суду Чернігівської області від 17.06.2021 у справі №927/481/21 з моменту набрання законної сили рішенням у справі №927/481/21.

6. Висновки Верховного Суду за результатами розгляду касаційної скарги

Відповідно до ч. 2 ст. 300 ГПК України суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань (ст. 309 ГПК України).

Доводи касаційної скарги про порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права не знайшли свого підтвердження під час касаційного перегляду, а тому Верховний Суд дійшов висновку про необхідність залишення касаційної скарги без задоволення, а постанови суду апеляційної інстанції - без змін як такої, що ухвалена з додержанням норм процесуального права.

З огляду на те, що касаційна скарга задоволенню не підлягає, за ст. 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору покладаються на заявника касаційної скарги.

Керуючись ст. ст. 300, 301, 304, 308, 309, 314, 315, 317 ГПК України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.

Постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.09.2021р. у справі №927/481/21 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя О. О. Мамалуй

Судді О. М. Баранець

Л. В. Стратієнко

Дата ухвалення рішення 08.12.2021
Зареєстровано 19.12.2021
Оприлюднено 19.12.2021

Судовий реєстр по справі 927/481/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.12.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.12.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 02.12.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 11.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 927/481/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону